21 eylül dünya alzheimer günü

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle hastalık hakkında bilgi veren Uz. Dr. Tokmak, “Alzheimer hastalığı nadir durumlar dışında bir ileri yaş hastalığıdır, 65 yaşından önce görülmesi beklenmez” dedi. ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR? Dünya Alzheimer Günü nedeniyle hastalık hakkında bilgi veren Özel Çerkezköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Burcu Tokmak, “Alzheimer hastalığı beyinde ön görülemeyen hücre yıkımına bağlı […]

Safer ayı nedir? Hangi ibadetlerin yapılması gerekir?

Safer ayı nedir? Hangi ibadetlerin yapılması gerekir? Safer ayı, kameri ayların ikincisidir. Bu ayda çok bela ve musibetin indiğine inanılır. Peki 2016-Safer ayı ne zaman? Safer ayı nedir? İşte Safer ayı duası ve yapılması gereken ibadetler… SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR? Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayı, bu sene 21 Ekim 2017’de başlar. Çok bela […]

Safer ayında okunacak dualar ve kılınacak namazlar

Safer: Kamerî ayların ikincisidir. Osmânlı’da resmî vesîkalar ile husûsî mektûblarda ve takvîmlerde “Saferü’l-hayr” sûretinde yazılır ve “sad” harfi rumûzuyla gösterilirdi. “el-Ukyânûsu’l-basît fî tercemeti’l-kâmûsi’l-muhît”te Safer için şu îzâhât vardır. “es-Safer: Fethateynle bir ‘illet (hastalık) adıdır ki insânın karnına ‘ârız olup insânın benzini kehrübâ (kehribâr) gibi sarartır.” Bu ayda oruç ve namâz gibi nâfile ibâdetlerin yanısıra Safer […]