2019 Safer Ayı Ne Zaman?


SAFER AYI KAÇ GÜN KALDI 44 gün önce

Safer ayı (30 Eylül-2019 Pazartesi) hicrî yılın ikinci ayıdır. Safer sözlük anlamı olarak; karında yaşayan kurtçuk, boşluk, sarılık ve sararmak’tır. İkinci aya safer adının verilmesinin birden fazla rivayeti mevcuttur. En bilineni ise; İslam öncesi Arapların haram ayı olan muharremden sonra savaşa çıkıyor olmaları nedeniyle evlerinin boşalması veyahut boş evlere saldırıp eşyalarını almaları bu adın verilişine gerekçe olarak gösterilmektedir.

Bazı kaynaklarda, safer adı kelimenin “sararmak” anlamıyla irtibatlandırılarak Câhiliye devrinde insanların yüzlerinin sararmasına yol açan veba salgınının bu aya denk gelmesiyle açıklanır. Bazılarında ise bu ismin Araplar’ın geçimlerini teminde önemli bir yere sahip olan Yemen’deki Saferiyye adlı panayırla ilişkili olduğu, hatta bu panayırı kaçıranların aç kaldığı belirtilir (başka açıklamalarla birlikte bk. Enîs Ferîha, s. 62-64).

İslâmî dönemde uğursuzluk anlamının silinmesi için bu aya “saferü’l-hayr” ya da “saferü’l-muzaffer” denilmiştir. Safer ayı Osmanlı belgelerinde (ص) kısaltmasıyla gösterilmiştir. Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde mûcir, Arab-ı âribe döneminde şakīl şeklinde anılan safer ayının İslâm öncesi dönemdeki en meşhur isimlerinden biri nâcirdir. Muhtemelen “şiddetli sıcaklık” anlamındaki necr kökünden gelen bu kelimenin sıcak mevsimlerdeki diğer aylar için de kullanıldığı anlaşılmaktadır.

2019 Hicri Aylar
5. Ay :Cemâziyelevvel 1439Cemâziyelevvel ayı07 Ocak 2019Pazartesi
6. Ay :Cemâziyelâhir 1439Cemâziyelâhir ayı6 Şubat 2019Çarşamba
7. Ay :Recep 1439Recep ayı8 Mart 2019Cuma
8. Ay :Şaban 1439Şaban ayı6 Nisan 2019Cumartesi
9. Ay :Ramazan 1439Ramazan ayı6 Mayıs 2019Pazartesi
10. Ay :Şevval 1439Şevval ayı4 Haziran 2019Salı
11. Ay :Zilkâde 1439Zilkâde ayı4 Temmuz 2019Perşembe
12. Ay :Zilhicce 1439Zilhicce ayı2 Ağustos 2019Cuma
1. Ay :Muharrem 1440Muharrem ayı31 Ağustos 2019Cumartesi
2. Ay :Safer 1440Safer ayı30 Eylül 2019Pazartesi
3. Ay :Rebîulevvel 1440Rebîulevvel ayı29 Ekim 2019Salı
4. Ay :Rebîulâhir 1440Rebîulâhir ayı28 Aralık 2019Perşembe

Hicri aylar 29 ya da 30 ceker. Yeryuzunde herhangi bir noktada hilal goruldugu an yeni bir ay baslar. Toplam 12 aydir. Bir yilda 354 gun vardir.

Yazar: kacgun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.