2019 Safer Ayı Ne Zaman?


SAFER AYI KAÇ GÜN KALDI 12 gün

Safer ayı (30 Eylül-2019 Pazartesi) hicrî yılın ikinci ayıdır. Safer sözlük anlamı olarak; karında yaşayan kurtçuk, boşluk, sarılık ve sararmak’tır. İkinci aya safer adının verilmesinin birden fazla rivayeti mevcuttur. En bilineni ise; İslam öncesi Arapların haram ayı olan muharremden sonra savaşa çıkıyor olmaları nedeniyle evlerinin boşalması veyahut boş evlere saldırıp eşyalarını almaları bu adın verilişine gerekçe olarak gösterilmektedir.

Bazı kaynaklarda, safer adı kelimenin “sararmak” anlamıyla irtibatlandırılarak Câhiliye devrinde insanların yüzlerinin sararmasına yol açan veba salgınının bu aya denk gelmesiyle açıklanır. Bazılarında ise bu ismin Araplar’ın geçimlerini teminde önemli bir yere sahip olan Yemen’deki Saferiyye adlı panayırla ilişkili olduğu, hatta bu panayırı kaçıranların aç kaldığı belirtilir (başka açıklamalarla birlikte bk. Enîs Ferîha, s. 62-64).

İslâmî dönemde uğursuzluk anlamının silinmesi için bu aya “saferü’l-hayr” ya da “saferü’l-muzaffer” denilmiştir. Safer ayı Osmanlı belgelerinde (ص) kısaltmasıyla gösterilmiştir. Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde mûcir, Arab-ı âribe döneminde şakīl şeklinde anılan safer ayının İslâm öncesi dönemdeki en meşhur isimlerinden biri nâcirdir. Muhtemelen “şiddetli sıcaklık” anlamındaki necr kökünden gelen bu kelimenin sıcak mevsimlerdeki diğer aylar için de kullanıldığı anlaşılmaktadır.

2019 Hicri Aylar
5. Ay : Cemâziyelevvel 1439 Cemâziyelevvel ayı 07 Ocak 2019 Pazartesi
6. Ay : Cemâziyelâhir 1439 Cemâziyelâhir ayı 6 Şubat 2019 Çarşamba
7. Ay : Recep 1439 Recep ayı 8 Mart 2019 Cuma
8. Ay : Şaban 1439 Şaban ayı 6 Nisan 2019 Cumartesi
9. Ay : Ramazan 1439 Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi
10. Ay : Şevval 1439 Şevval ayı 4 Haziran 2019 Salı
11. Ay : Zilkâde 1439 Zilkâde ayı 4 Temmuz 2019 Perşembe
12. Ay : Zilhicce 1439 Zilhicce ayı 2 Ağustos 2019 Cuma
1. Ay : Muharrem 1440 Muharrem ayı 31 Ağustos 2019 Cumartesi
2. Ay : Safer 1440 Safer ayı 30 Eylül 2019 Pazartesi
3. Ay : Rebîulevvel 1440 Rebîulevvel ayı 29 Ekim 2019 Salı
4. Ay : Rebîulâhir 1440 Rebîulâhir ayı 28 Aralık 2019 Perşembe

Hicri aylar 29 ya da 30 ceker. Yeryuzunde herhangi bir noktada hilal goruldugu an yeni bir ay baslar. Toplam 12 aydir. Bir yilda 354 gun vardir.

Yazar: kacgun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.