2020 Safer Ayı Ne Zaman?


SAFER AYI KAÇ GÜN KALDI 162 gün

Safer ayı (18 Eylül-2020 Cuma) hicrî yılın ikinci ayıdır. Safer sözlük anlamı olarak; karında yaşayan kurtçuk, boşluk, sarılık ve sararmak’tır. İkinci aya safer adının verilmesinin birden fazla rivayeti mevcuttur. En bilineni ise; İslam öncesi Arapların haram ayı olan muharremden sonra savaşa çıkıyor olmaları nedeniyle evlerinin boşalması veyahut boş evlere saldırıp eşyalarını almaları bu adın verilişine gerekçe olarak gösterilmektedir.

Bazı kaynaklarda, safer adı kelimenin “sararmak” anlamıyla irtibatlandırılarak Câhiliye devrinde insanların yüzlerinin sararmasına yol açan veba salgınının bu aya denk gelmesiyle açıklanır. Bazılarında ise bu ismin Araplar’ın geçimlerini teminde önemli bir yere sahip olan Yemen’deki Saferiyye adlı panayırla ilişkili olduğu, hatta bu panayırı kaçıranların aç kaldığı belirtilir (başka açıklamalarla birlikte bk. Enîs Ferîha, s. 62-64).

İslâmî dönemde uğursuzluk anlamının silinmesi için bu aya “saferü’l-hayr” ya da “saferü’l-muzaffer” denilmiştir. Safer ayı Osmanlı belgelerinde (ص) kısaltmasıyla gösterilmiştir. Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde mûcir, Arab-ı âribe döneminde şakīl şeklinde anılan safer ayının İslâm öncesi dönemdeki en meşhur isimlerinden biri nâcirdir. Muhtemelen “şiddetli sıcaklık” anlamındaki necr kökünden gelen bu kelimenin sıcak mevsimlerdeki diğer aylar için de kullanıldığı anlaşılmaktadır.

İlginizi Çekebilir  2019 Dünya Posta Günü Ne Zaman?
2020 Hicri Aylar
5. Ay :Cemâziyelevvel 1439Cemâziyelevvel ayı16 Aralık 2020Çarşamba
6. Ay :Cemâziyelâhir 1439Cemâziyelâhir ayı26 Ocak 2020Pazar
7. Ay :Recep 1439Recep ayı25 Şubat 2020Salı
8. Ay :Şaban 1439Şaban ayı25 Mart 2020Çarşamba
9. Ay :Ramazan 1439Ramazan ayı24 Nisan 2020Cuma
10. Ay :Şevval 1439Şevval ayı24 Mayıs 2020Pazar
11. Ay :Zilkâde 1439Zilkâde ayı22 Haziran 2020Pazartesi
12. Ay :Zilhicce 1439Zilhicce ayı22 Temmuz 2020Çarşamba
1. Ay :Muharrem 1440Muharrem ayı20 Ağustos 2020Perşembe
2. Ay :Safer 1440Safer ayı18 Eylül 2020Cuma
3. Ay :Rebîulevvel 1440Rebîulevvel ayı18 Ekim 2020Pazar
4. Ay :Rebîulâhir 1440Rebîulâhir ayı16 Kasım 2020Pazartesi

Hicri aylar 29 ya da 30 ceker. Yeryuzunde herhangi bir noktada hilal goruldugu an yeni bir ay baslar. Toplam 12 aydir. Bir yilda 354 gun vardir.

Yazar: kacgun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.