Ayetel kürsi okuyanların yaşadıkları


Ayetel Kürsi Fazileti-AYETEL KÜRSİ

Ayetel Kürsi Fazileti,Ayetel Kürsinin Bilinmeyen Sırları,Ayetel Kürsi Fazileti Ve Esrarı,Ayetel Kürsi Hakkında Bilinmeyenler,Ayetel Kürsi İle Alakalı Hadisler,

-Peygamberimiz (s a v) Şöyle Buyuruyor:

“Her kim Akşam Olunca Ha-mim El Mü’min Suresini Baştan 3.Ayeti Dahil Olarak Okur ve ardından Ayetel Kürsi yi okuyacak olursa bu iki kuran kşraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur.Kimde aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaz edilir.

Kaynak: (Tirmizi ,Svabul Kuran 2)

18 Ayetel Kürsi Okuyan ın Rızkı Genişler

“18 Ayetel Kürsi Okuyan Kişinin Kalbi Nurlanır,Rızkı Genişler,Ve Haybeti Artar.”

Kaynak:Muhammed Hakkî en- Nâzillî Hazinetül Esrar Ve Celiletül Ezkâr ,Sh :147

17 Ayetel Kürsi Okuyanın Duaları Kabul Olunur

“Herkim Cuma Günü İkindi Namazından Sonra Tenha Bir Yerde 17 Kere  Ayetel Kürsi  Okuya Kişiyi bir Hal Kaplar ve O Hal İçirindeyken  Hangi Duayı Etse  Allah’ın İzniyle Kabul Olunur.(Şihâbuddin  eş-Şercî )

Ayetel Kürsi‘nin fazileti Hz Aliden Rivayet Edildiğine göre Efendimiz (s av) Şöyle buyurmustur:

Yedi kat sema ve yedi kat sema ve yedi kat yerler kursinin yaninda ,sahra ortasında bir halka mesabesindedir.

Muhyiddin arabi (k s ) buyuruyor:

Allah (cc) ilahisi beş seyden iner:

1.Kalem-i A’la :Buradan Farzlar iner

2. Levh-i mehfuz :Buradan Menduplar iner.

3.Arş : Burdan Haramlar iner

4. Kursi:Burdan Mekruhlar iner

5. Sidretul Munteha :Buradan Cenab-ı Ecelli Tealanin helal ve mubah gibi emirleri iner.

Efendimiz ( s a v) Şöyle buyurmuşlardır:

“Muhakkak Ayet’el Kursi’nin lisani vardir. Bir mümin ayetel kursiyi okudugunda o ,Arş-ı Ala’nın Altinda ,secdeye kapanır.Kendisini okuyanin Rabbul Alemin den afolunmasini ister .

Hadisi Şerifte soyle buyrulur :

“Her kim Farz Namazlarindan sonra Ayet’el -Kürsiyi okursa ,diğer namaza kadar Cenab-ı mevla ve Allah’ın Himayesindedir.”

Efendimiz ( s a v) Şöyle buyuruyor:

“Yattıgınızda Ayetel kursi ayetini okuyunuz .Zira orada kaldığınız müddetçe koruyucunuz bizzat Allahü Teala Olacaktır.Sabaha Kadar O Yere  Çevresine Seytan Yaklaşamaz .

İşe Başlamadan Önce Ayetel Kürsi

” Bir İşe Başlamadan Önce O işin Kendisine Kolay Olmasını İsteyen Bu Niyetle Ayetel Kürsiyi Okursa Allahu Teala Onun İşini Kolaylaştırır.

Kaynak:Muhammed Hakki En-Nazilli ,Hazinetül Esrar Ve Celiletül Ezkar sh 133

Ayetel Kürsi Nazara Birebirdir

Nazar Olmuş kişiye 7 Defa Okunursa, Allah’ın İzniyle Şifa Bulur.

Kaynak:İsra Suresi 82 Ayet(Biz Kura’da Müminler İçin Şifa Yarattık…).

Ayetel Kürsi Nerelerde Okunur?

Namazda tesbihten Önce Okunur

Namazda Ayet Olarak Okunabilir

İhlas ,Felak Nas,Sureleri İle Beraber Okunabilir

Namaz Dışında Devamlı Okumak Güzel Kabul Edilmiştir

Eve Girerken ,Evden Çıkarken ,Yola Çıkarken Okunur

İş Yerini Açarken Kapatırken Okunur

Çocuk Ağladığında Okunur

Hastalık Anlarında Okunur Şifadır

Ayetel Kürsi Okuyanın Hayır Kapıları ARDINA Kadar Açılır

Nimetler Üzerine Okunursa Bereketli (şifa) Olur.

Ayetel Kürsi Okunan Eve Hırsız Girmez ,Girsede Muvaffak Olamaz Zararından Korunulur.

7 Veya 50 Yada 170 Defa Ayetel Kürsi Okuyan

“Şehvetine Karşı Koyamayıp Günahlara Mübtela Olan Birisi ,İçerisinde Bulunduğu Bu Olaylardan Kurtulmak İçin Hergün 7 veya 50 yada 170 defa Ayetel Kürsi Okursa Allahü Tealanın İzniyle Günahlardan Kurtulur.(Muhammed Hakkî En -Nâzillî)

Resulullah efendimiz( s a v ) buyurdular :

Her kim Evden Çıkarken Ayet’el -Kürsiyi Okursa ,Evine varıncaya kadar Allah (c c) ın Tahtı Himayesindedir Ayetel kursi okunan eve otuz gün Şeytanlar giremez .kırk gün sihirbaz erkek ve kadınlar giremezler.

Ayete’l Kürsi Kuran Aytelerinin Efendisidir

Ebu Hureyreden( r a) Rivayet Edilen Bir Hadisi Şerifte  Efendimiz ( s a v) Şöyle Buyuruyor:

“Şüphesiz Herşeyin Bir Zirvesi Vardır ,Ku’an’ın Zirvesi de Bakara Suresidir .O Surede Bir Ayet Vardır ki o,Kur’an Ayetlerinin Efendisidir ,İşte O Ayet de Ayetel Kürsidir.

Kaynak:Tirmizi,Es Sünen,Fezâilü’l Kuran :2 Rakam :2878 ,5/157;El Hakim ,El Müstedrek ,Rakam :330,2/286)

Hasen El -Basriden Rivayet Edilen Bir Hadisi Şerifte Şöyle Buyuruluyor:

“Kur’an-ı Kerim’in En Üstünü Bakara Suresi’dir.Ondaki En Büyük Ayet-i Kerime de Ayete’l Kürsidir.Buyurmuşlardır.

Kaynak:El Haris ,El Müsned ,Rakam : 718 ,3/189;El Münâvi ,Feyzu’l -Kadir,Rakam :1289 ,2/60

Esma Binti Yezid ‘den Rivayet Edildiğine Göre Resulullah Efendimiz( s a v) Şöyle Buyurmuştur:

“Bakara Suresi 255 ( Ayetel Kürsi) Ve Âl-i İmran Suresi 1-2 Ayeti Kerimesi Hakkında :”Şüphesiz Alla’ın İsm-i ‘Âzam’ı Bu İki Ayeti Kerimededir”.Buyurmuşlardır.

Kaynak: Ahmed İbnü Hanbel ,El -Müsned ,Rakam :27611,45/584

313 Ayetel Kürsi Okmanın Fazileti

313 Ayetel Kürsi Okumanın Fazileti Rivayet Edildiğine Göre Ne İsteği Varsa Gerçekleşir Buyuruluyor.Ne Eksik Ne de Fazla Olmalı Birde Allahın Farzlarını Yerine Getirlip Okunursa Çok Daha Tesirlidir.

Örnek Verelim:Hiç Konuşmadığınız Bir Komşunuza Hayatınızda Hiç Yardım Etmediğiniz Bir Komşunuza Gidip Bana Araba Almak İçin Bana Yardım Et Diyebilirmisiniz ?Diyemezsiniz Deseniz Bile Vermez Ancak Mümin Kafir Herkese Rızık Vermiş Günahkar Müminlere de Vermiş Lakin 313 Ayetel Kürsi Okunduğunuzda Haşa Mevlamız Yukarıda Anlattığımız Komşunuz Gibi Olmasın .ki; Duanız Tam Olsun.

7 Defa Ayetel Kürsi Okumanın Fazileti

7 Defa Ayetel Kürsiyi Okuyup Yatmak ,Şeytan Ve Cinlerin Şerrinden Korunmak İçin Birebirdir.Sadece Şeytan Değil İnsanların Ve Diğer Afetlerden de Korunmak İçin Bir Kalkandır.Ayetel Kürsi Okuyanın Koruyucusu Allah Olur.

Ayetel Kürsi Okuyanların Yaşadıkları

Ayetel Kürsi Okuduğum Zaman Eğer Yatıyorsam Kötü Rüya Görmem

Din Kardeşimizin Birisi Bu Şekilde Anlatıyor “Ben Yatmadan Önce Ayetel Küürsi Okurum Okuduktan Sonra Yatarım Sonrasında Sabah NAMAZINA Saati Kurmadan Kalkarım Ve Beni Uyandırırlar  Nasıl Olur Bilmiyorum Ama Mutlaka Bir Şekilde Uyanırım Ve O gün Kötü Rüya Görmem .

İstanbul da Ticaret Yapan Mustafa Kardeşimiz Anlatıyor

Ticaret Yaparken Dükkana Müşteri Geldiğinde Sessizce İçimden Ayetel Kürsiyi Okurum Ve Hafifçe Üflerim Ve Böyle Yaptığım Ticaretler Bereketli Geçmiştir .

Yazar: kacgun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.