Bugün rebiülevvel ayının kaçıncı günü?


59 gün önce 7 Ekim 2021 perşembe günü başlar rebiülevvel ayı (evvelki bahar) 5 Kasım 2021 cuma günü sona erer (rebiülevvel ayı kaç gündür:30) (sona ermesine 28 gün önce var).

Rebiülevvel ayı hicrî-kamerî ayın üçüncü ayıdır. 

Hicri aylardan biri olan rebiülevvel ayının 12. pazartesi sabahı Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisan’a rastlayan, Mekke’de doğdu. Rebiülevvel Ayı’nın 12. gecesi İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra “Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır. Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

rebiülevvel ayının kaçıncı günü

Rebiülevvel 1 günü – 07 Ekim 2021 Perşembe (Peki Rebiülevvel ayı ne zaman başlar 2021)
Rebiülevvel 2 günü – 08 Ekim 2021 Cuma
Rebiülevvel 3 günü – 09 Ekim 2021 Cumartesi
Rebiülevvel 4 günü – 10 Ekim 2021 Pazar
Rebiülevvel 5 günü – 11 Ekim 2021 Pazartesi
Rebiülevvel 6 günü – 12 Ekim 2021 Salı
Rebiülevvel 7 günü – 13 Ekim 2021 Çarşamba
Rebiülevvel 8 günü – 14 Ekim 2021 Perşembe
Rebiülevvel 9 günü – 15 Ekim 2021 Cuma
Rebiülevvel 10 günü– 16 Ekim 2021 cumartesi
Rebiülevvel 11 günü – 17 Ekim 2021 Pazar (Mevlid Kandili: Peki Mevlid Kandili 2021 ne zaman?)
Rebiülevvel 12 günü – 18 Ekim 2021 pazartesi
Rebiülevvel 13 günü – 19 Ekim 2021 salı
Rebiülevvel 14 günü– 20 Ekim 2021 Çarşamba
Rebiülevvel 15 günü– 21 Ekim 2021 Perşembe
Rebiülevvel 16 günü– 22 Ekim 2021 Cuma
Rebiülevvel 17 günü – 23 Ekim 2021 Cumartesi
Rebiülevvel 18 günü – 24 Ekim 2021 pazar
Rebiülevvel 19 günü– 25 Ekim 2021 Pazartesi
Rebiülevvel 20 günü– 26 Ekim 2021 Salı
Rebiülevvel 21 günü– 27 Ekim 2021 çarşamba
Rebiülevvel 22 günü – 28 Ekim 2021 Perşembe
Rebiülevvel 23 günü– 29 Ekim 2021 cuma
Rebiülevvel 24 günü – 30 Ekim 2021 Cumartesi
Rebiülevvel 25 günü – 31 Ekim 2021 pazar (Rebiülevvel ayı kaç gün sürer)
Rebiülevvel 26 günü – 1 Kasım 2021 pazartesi
Rebiülevvel 27 günü – 2 Kasım 2021 salı
Rebiülevvel 28 günü – 3 Kasım 2021 Çarşamba
Rebiülevvel 29 günü – 4 Kasım 2021 Perşembe
Rebiülevvel 30 günü – 5 Kasım 2021 Cuma (Rebiülevvel ayı kaç gün sürer)

PEKİ REBİÜLEVVEL AYI’NDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR: Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve “Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir” diye dua ederdi.
Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.

Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

HZ. MUHAMMED ŞÖYLE BUYURMUŞ: Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah”ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)
“Ey Allah’ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)
“Allah’ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!”

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ: Müslümanların en önemli zaman dilimlerinden birisi olan 3 aylar. Receb, Şaban ve Ramazan Ayından oluşan üç aylar islamın ilk dönemlerinden beri manevi açıdan büyük önem taşımaktadır. Receb Ayı içerisinde Regaib ve Miraç Kandilleri de bulunmaktadır.

OKUNACAK DUALAR NELER: Rebiülevvel Ayı’nda okunacak duaları okuyucularımız için derledik.

Ya Rabbi

Ey her şeye gücü yeten Allahım. Efendimiz’i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: “Eûzu billahis-semi’ıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr.” duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.