Şaban ayında çekilmesi gereken zikirler nelerdir?

Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri.

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Latîf.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’r-Razzâk.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi’l-Azîz.

ŞABÂN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

100 DEFA *1-10 GÜN ARASI ( 10.GÜN DAHİL ) : YA LATİFÜ CELLE ŞÂNÜH (Ey lütfedici yüce övgüler sanadır.)

100 DEFA *11-20 GÜN ARASI ( 10.GÜN DAHİL ) : YA REZZAKU CELLE ŞÂNÜH (Ey rızık verici)

100 DEFA *21-30 GÜN ARASI ( 10.GÜN DAHİL ) : YA AZİZÜ CELLE ŞÂNÜH (Ey yüceler yücesi)

ŞABÂN AYINI 14’ÜNÜ 15 İNE BAĞLAYAN GECE BERAT KANDİLİ NAMAZI

Berat Kandili, Şa’ban ayının 14’ünü 15 ‘ ine bağlayan gecesinde 100 Rekat Namaz kılınır.Bu namaza ” Salatül-Hayr = Hayır Namazı ” denir.

KILINIŞI :

Bu namaz 2 rekat’tta bir selam verilerek kılınır.Her 2 rekatta bir oturuşta Selam verilir.

Yani Berat Gecesinde kılınacak bu nafile namazı ikişer ikişer rekat olarak kılacağız inşaAllah …

Her Rekatta 1 kere Fatiha Suresi Okunup Amin denir.

10 Kere İHLAS ( Kulhüvallahü ) Suresi ( Zamm-i sure ) Olarak okunur. 10 İHLAS okumaya gücü yetmeyen 10 İHLAS yerine 3 ihlas okuyarak kılar. Bu şekilde ikişer rekat olarak 100 rekat Namaz kılınır.

Bu Berat Gecesinde 100 rekat Hayır Namazı kılan bir mümin, şayet bu sene ölecek oluresa; Cenab-ı Hak, kendisine ŞEHİTLİK MERTEBESİ verir rivayeti vardır.Gecesi 50 Rekat gündüzü de 50 Rekat Kılınabilir şeklinde Mahmud Efendi Hazretlerinden

NAMAZ BİTİNCE OKUNACAK DUALAR

Namazdan sonra 14 kere veya 100 defa Salevat Getirilir.
Ve sonra 14 veya 100 defa
“Estağfirullahel-aziyme ve etübü ileyh ” diyerek istiğfar edilir.Şaban ayı istiğfar ayıdır.
14 kere Fatiha Okunur
14 kere Ayetel Kürsi okunur
14 kere de şu ayeti kerime okunur :
9/TEVBE-128: Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).

MEALİ : Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O’na ağır gelir (O’nu üzer). Size çok düşkün, mü’minlere şefkatli ve merhametlidir.

9/TEVBE-129: Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

MEALİ : Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.

1 kere Yasin-i Şerif okunur
14 kere İHLAS ( Kulhüvallahü ) okunur
14 kere Kul e’uzü bi’Rabbin-nas okunur ve
14 kere şu tesbih okunur :
” Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ”

14 kere de Salaten Tüncina Okunur :

Selaten Tüncina Okunuşu

“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tünciinâ bihâ min cemî’ıl-ehvâli ve’l âfât. Ve takdıy lenâ bihâ cemî’alhacât ve tütahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyi’ât ve terfeunâ bihâ ındeke a’led-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâti ve ba’del-memât. Amin Ya Mucibe’d-deavad. Amin Velhamdü lillahi Rabbi’l-alemin.”

Selaten Tüncina Anlamı

“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salat et. Bu salavat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salavat hürmetine temizlesin, o salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltsin, o salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah-u Tealâ bize kâfidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.”

Ve sonra eller açılıp dua edilir.Cenab-ı Haktan dünyevi ve uhrevi dilek ve istekleri dile getirerek niyaz edilir.
Seyyidül’l-istiğfar Recep Ayında İstiğfar (istiğfarların efendisi)

‘Ey ALLAH’ım! Benim Rabb’im Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur.Beni sen yarattın.Ben senin kulunum.Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve va’din (sözün ve müjden) üzere sabitim.

Ben, Senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor,günahlarımı da itiraf ediyorum. Öyleyse beni mağfiret eyle!Şu muhakkak ki,günahlar Senden başkası bağışlayamaz.Ben yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.’ İnsan akşama girerken bu duayı okuduğu zaman,o gece ölürse cennete girer yahut cennet ehlinden olur.Bu duayı sabaha girerken okuduğu zaman da, o günde ölürse,o da cennet ehlindendir.” Hadis-i Şerif (Buhari,De’avât:15 7/150;Ebu Dâvûd,Edeb,110)

Ibni Abbas ( r.ah) dan rivayet edilen bir Hadis-i şerifte söyle buyrulmuŞtur:

” Her Kim Receb, Saban ve Ramazanda, öglen ikindi arasi:

” estağfurullah el azım ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etubu ileyh. tevbeten abdin zalimen linefsihi la yemlikü li nefsihi darren ve la nef an ve la mevtan ve la hayaten ve la nuşura.”

Manası :

”Kendisinden baska hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyum olan O büyük Allah-u Te’âlâ’dan, magfiret taleb ederim. Kendisi hakkinda ne bir zarara, ne bir faydaya, ne ölüme, ne de yasamaya ve ne de dirilmeye malik olmayan, ( gunahlari isleyerek) kendisine zulüm etmis bir kulun tevbesiyle, O’na tevbe ederim” derse, Allah-u Te’âlâ ( o kisinin sevab ve günahlarini yazmakla görevli) melege: ‘Bu kulun amel defterindeki günahlariyla alâkali yazilari yakin!’ diye vahyeder.