Şahmeran Duası Nedir? Hangi Durumlarda Okunur?

aşağısı yılan, üstü insan Maran

Çoğumuz Şahmeran’ı biliriz ve Şahmeran hakkında efsaneler duyarız. Peki, Şahmaran duası nedir? Şahmeran Duası hangi durumlarda okunmalıdır? İşte, Şahmeran Duası ve okunma nedenleri…

Şahmeran duasının sözleri ve okunma adabı hakkında önemli bilgiler
şahmeran duası

Şahmeran duası içinde Allah’ın güzel isimleri ile kutsal ifadelerin geçtiği muazzam etkili bir dilek duasıdır. Bu duanın olumlu tesirlerine dair sayısız olay anlatılmaktadır. Büyük alimler de bu duanın okunmasını tavsiye etmektedir.

Bu yazımızda şahmeran duasının okunma adabı ile alakalı önemli bilgiler vereceğiz ve duanın sözlerini sizlerle paylaşacağız. Ayrıca hayırlara vesile olabilecek önemli bir tavsiyeye yer vereceğiz.

İşte şahmeran duası hakkında bilinmesi gereken her şey

Şahmeran duası hangi amaçları gerçekleştirmek üzere okunmaktadır?

Şahmeran duası her konuda okunabilecek bir dilek ve hacet duasıdır. Yani kişi murad ettiği her mevzuda bu duayı okuyarak yüce Allah’a niyazda bulunabilir. Ancak duanın yaygın biçimde aşk ve muhabbet konularında okunduğunu da ifade etmek gerekir.

Kadim dua kitaplarında şahmeran duasının şu mevzularda okunmasının faydalı olacağı beyan edilmiştir:

Helal dairesi çerçevesinde aşk ve muhabbetin oluşmasını sağlamak

Maddi sıkıntıların giderilmesi ve bolluk-bereket nasip edilmesi

Hayırlı bir kısmet bulmak

Her türlü vesvese ve ruhsal sıkıntıdan kurtulmak

Hayırlı ve bol kazançlı bir iş bulmak

Hastaların şifa bulmasını dilemek

Başarıya ulaşmak

Nazar ve büyü gibi her türlü şerden korunmak

İnsanların gözüne daha şirin görünmek

Eşler arasındaki muhabbetin artması

Uyku problemlerine çare bulmak

Çocukların anne babalarına bağlı hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini sağlamak

Burada sıralanan maddeler dışında şahmeran duası her türlü muradın gerçekleşmesini dilemek maksadıyla da okunabilmektedir.

Şahmeran duası okumadan önce yapılması gerekenler

Şahmeran duası okunmadan önce yapılması tavsiye edilen uygulamalar şöyle sıralanabilir:

Dua edecek kişinin bütün yüreği ile dua etmesi ve içten duygularla Rabbine yönelmesi duanın en önemli kabul şartıdır. Zira halis duygularla yapılan duaların daha hızlı icabet gördüğü (kabul edildiği) defalarca beyan edilmiştir.

Dua öncesinde abdest almak gerekir. Zira abdest hem bedensel temizlik hem de ruhsal arınma manasına gelir. Ayrıca abdestin bilinen ve bilinmeyen pek çok fazileti vardır.

Şahmeran duası okunan günlerde ihtiyaç sahiplerine küçük de olsa bir miktar sadaka verilmesi inşallah faydalı olacaktır. Sadakanın rahmet kapılarının açılmasına vesile olduğu ve duaların kabulünü kolaylaştırdığı pek çok büyük zat tarafından dile getirilmiştir.

Şahmeran duası kaç gün okunur?

Şahmeran duası 7 gün boyunca okunmaktadır. Duaya Cuma günü başlanır ve Perşembe günü bitirilirse daha isabetli olur. Tabi duaya başka bir gün başlayıp duaya 7 gün devam etmek de mümkündür.

Şahmeran duası kaç defa okunur?

Bazı kaynaklarda şahmeran duasının her mevzuda farklı sayıda okunması gerektiği yönünde beyanlar bulunmaktadır. Mesela aşk ve muhabbet konularında duanın 61 defa, nazar konusunda 7 defa, rızık ve bereket konularında 40 defa okunması gerektiği ifade edilmektedir.

Ancak şahmeran duasının bir dilek duası olduğunu kabul edip dua metnini 1 ya da 3 defa okumak yeterlidir. Zira her meselede olduğu gibi dua etme konusunda da müminlerin örnek aldığı şahsiyet Hz Muhammed’dir. Hz Muhammed dilek dualarını genellikle bir defa okurdu. Eğer dua çok önemli bir mevzuya aitse dua sözlerini peş peşe üç defa niyaz ederdi. Müminlerin de bu tarzda davranmaları inşallah çok daha hayırlı olacaktır.

Şahmeran duası için makbul kabul edilen zamanlar var mıdır?

Şahmeran duası için en makbul kabul edilen zamanlar yatsı namazları sonralarıdır. Kişi bu vakitte kimsenin kendisini rahatsız etmeyeceği bir yere çekilerek duasını niyaz etmelidir.

Bazı kaynaklarda ise sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitte de şahmeran duasının okunması tavsiye edilmektedir.

Burada ifade edilen iki vakit dışında da dua edilebileceğini unutmamak gerekir. Zira İslam’da dua etme önünde zaman mefhumu asla engel değildir yani kişi dilediği her an Rabbine el açarak dua edebilir. Yatsı namazı sonraları ile sabah vakitleri ise sadece tavsiye edilen, icabeti güçlü zamanlar olarak kabul edilmelidir.

Şahmeran duasının sözleri

Şahmeran duası okunurken bazı surelerin okunması da tavsiye edilmektedir. Tabi mümin dilerse sadece besmele çekerek dua metnini okuyabilir ve sureleri okumadan duasını bitirebilir. Ancak tavsiye edilen biçimiyle duayı surelerin feyzinden yararlanarak okumak çok daha isabetli olacaktır.

Alimlerin tavsiye ettiği biçimiyle şahmeran duasının tam teşekküllü hali şöyledir:

  • Besmeleyi şerif
  • Duha suresi
  • Şahmeran duası (Duanın Arapça sözleri)
  • Fatiha suresi

Buna göre duanın tam ve orijinal hali şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Vedduha.

Velleyli iza seca.

Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.

Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.

Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.

Elem yecidke yetiymen feava.

Ve vecedeke dallen feheda.

Ve vecedeke ‘ailen feağna.

Femmel yetiyme fela takher.

Ve emmessaile fela tenher.

Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum. Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.

Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim. Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim.

Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad. Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.

Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim. Allahu la ilahe illa Huvel Azizur Rahim.

Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu. Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.

Allahu la ilahe illa Huvel Fettaul Alim. Allah’u la ilahe illa Huvel Azizul Alim.

Allahu la ilahe illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan. Allahu la ilahe illa Huvel Kadirul Kahiru.

Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim. Allahu la ilahe illa Huver Rabbül arşil Azim.

Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs. Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.

Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis. Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.

Huvel Hayyu la ilahe illa Huve Fadi’u Muhlisine Lehuddiyn.

Subhane birahmetike ya erhammerrahimin.

Vel hamdu lillahi Rabbil alemin.

El hamdü lillahi rabbil alemin.

Er rahmanir rahıym.

Maliki yevmid din.

İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn.

İhdinas sıratal müstekıym.

Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Şahmeran duası diğer dilek ve hacet dualarına göre daha uzundur ve ezberlenerek okunması oldukça zordur. Bu hususta büyük alimler duanın yazılı bir metin üzerinden de okunabileceğini beyan etmişlerdir.

Önemli bir tavsiye

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabı

Onlarca etkili aşk duası ile murad ettiğiniz şeye kavuşmak istiyorsanız En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Okurlardan çok olumlu yorumlar alan bu eser inşallah sizin için de hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabını hemen indirip okumak için tıklayınız.

Şahmeran duasına kaynaklık eden surelerin ve dua metninin Türkçe karşılıkları

Duha suresinin Türkçe meali

Kuşluk vaktine andolsun,

Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

Öyleyse sakın yetimi ezme!

Sakın isteyeni azarlama!

Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.

Şahmeran duasının Türkçe meali

Her şeye hayat vererek ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Rabbim senden başka ilah yoktur.

Her şeyden yüce olan Hikmet Sahibi Rabbim sen gizli ve saklı her şey bilir ve işitirsin.

Sen her şeye çok merhametlisin.

Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim senden başka ilah yoktur.

Eşi benzeri bulunmayan Rabbim Sen yaratılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın.

Azameti Büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabbim senden başka ilah yoktur.

Her şeyi hakkı ile bilen ve her şeyi hikmet ile açan Allah’ım, her şeye gücü yeten Kadir Allah’ım, Büyük Arşın ve her şeyin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah’ım senden başka ilah yoktur.

Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah’ım senden başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca Sana aittir.

Fatiha suresinin Türkçe meali

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.

(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (amin)

şahmeran duası okunuşu sesli

 

Yazar: kacgun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.