2019 kamu işçi ikramiyelerinin verilme tarihleri

İşçilere her yıl 6772 sayılı Kanun hükümlerine göre 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye verilir. İlave tediyenin ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilen esaslar dahilinde yapılır.
Ayrıca işçilere 6772 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan ilave tediye dışında yılda 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiye iki eşit taksitte ödenmek üzere her yıl TEMMUZ ayında 30 günlük, KASIM ayının ilk haftasında 30 günlük ücretleri tutarında ödenir.
İşçiler ilave tediye ve ikramiyelerden o yıl içinde çalıştıkları süreyle orantılı olarak yararlanır.

Yıl içerisinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri dört taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-ağustos/eylül ve aralık aylarında kamu işçilerine 13’er günlük tediye ödemesi yapılıyor.

Prim kesilir mi?

Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde ödenmiş oluyor. Ocak-haziran ve ağustos tediye ödemeleri yapıldı. Şimdi sırada aralık ayında yapılacak ödeme var.

Kamuda kadroya geçen taşeron işçileri 2018 yılında 39 günlük tediye alacaklar. Kadro geçişleri tamamlanmadığı için ocak ayında yapılan ödemeden kadroya geçen taşeron işçileri yararlanamadı.

Haziran ve eylül aylarında ilave tediyelerini alan kamu işçilerine tediyelerin son taksiti 7 Aralık’ta ödenecek. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Son taksitin 7 Aralık’ta yatırılacağı kesinleşti. Kamu işçilerine bu yılki ilave tediye ödemesinin son taksiti 7 Aralık’ta ödenecek.

İlave tediye ödemeleri kural olarak SGK primine tabidir. Dolayısıyla, ilave tediyeden SGK primi kesilmesi gerekir. Bu çerçevede, ilave tediye ödemesinden yüzde 15 oranında sigorta primi ve yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılır. Ayrıca ilave tediye ödemesi damga vergisine de tabi olduğu için ilave tediyeden damga vergisi kesintisi de yapılır.

Haciz konulamıyor

İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla, haczedilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.

Belediyelerde taşeron olarak çalışırken belediye şirketlerine geçirilen işçiler ise kanunen bu şirketlerin ilave tediye ödemesi zorunluluğu olmadığı için ilave tediye alamıyorlar. Dolayısıyla, yalnızca kamu kurumlarında işçi statüsüne geçirilen taşeron işçiler için ilave tediye ödeniyor. Belediye şirketlerinde çalışmaya başlayan taşeron işçi ilave tediye alamıyor.

Ne kadar ödeme yapılacak?

Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 7 Aralık’ta 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak.

Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye yüzde 20’lik vergi dilimine girmiş olması nedeniyle 13 günlük ücreti karşılığı en az 591 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 728 TL, 3.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 874 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.019 TL ilave tediye ödenecek.

Ancak vergi dilimi nedeniyle ilave tediyeden daha yüksek oranda gelir vergisi kesilmesi de söz konusu olacak.

Yani kamu işçisinin vergi dilimi yüzde 20’nin üzerine çıkmışsa ilave tediyeden daha yüksek oranda vergi kesilecek.

İlave tediye ne demek?

6772 sayılı kanun kapsamında, kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Nasıl hesaplandı?

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2018’in son taksiti olan aralık tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. Hesap işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor.

2019 İlave Tediye Hangi Aylarda Ödenecek? kamu işçisi ocak ayında ikramiye alır mı? kamu işçileri yılda kaç ikramiye alır?

2019 yılında ödenecek olan ilave tediyeler aşağıda tabloda gösterildiği üzere ocak,haziran,ağustos veya eylül ve aralık aylarında ödenecektir.

2019 yılında ödenecek olan ilave tediyelerin ödenmesine esas Kanun Maddesi 2019 İşçi İlave Tediye Gün Sayısı 2019 İlave  Tediye Ödeme Tarihleri
6772 sayılı Kanun 1. maddeUmumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. 13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır.6772 sayılı kanununun 1. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesi zorunludur. Ocak ve Haziran Ayında Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Olan Tarihlerde Ödenir.
6772 sayılı kanun 3. madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı
olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha
yapılabilir. (2)
13+13=26 Günlük Yevmiye Tutarında İlave Tediye Ödemesi Yapılır6772 sayılı kanununun 3. maddesine göre yapılacak olan ilave tediye ödenmesinde zorunluluk yoktur.kanun Maddesinde yapılabilir hükmü yer almaktadır.İlgili ödeme genel olarak yapılmaktadır. Ağustos veya Eylül ayında 13 günlük kısım  ve Aralık Ayında  13 günlük kısım Cumhurbaşkanınca Belirlenecek Olan Tarihlerde

İşçiler 2019 Yılında Toplam Ne Kadar İlave Tediye Alacak

31 Ocak ve 31 Mayıs Tarihlerinde Ne Kadar İlave Tediye Ödemesi Yapılacak?

Ocak ta 13 gün Mayıs ayında 13 gün üzerinden ilave tediye ödemesi yapılacaktır. Aşağıda yer alan tablodaki net tediye miktarları hem ocak ayında hemde mayıs ayında işçilere ödenecektir.

Brüt Ücret Net İlave Tediye Tutarı
2.558,00(Asgari Ücret) 792,49 TL 
2.600,00 805,49 TL 
2.700,00 836,44 TL 
2.800,00 867,39 TL 
2.900,00 898,43 TL 
3.000,00 928,38 TL 
3.100,00 960,33 TL
3.200,00 991,39 TL
3.300,00 1.022,32 TL

Not: İlave tediye hesaplaması %15 lik vergi dilimine göre yapılmıştır.İlave tediye ödemesinde yemek,yol,eğitim v.b yardım ödemeleri dikkate alınmamaktadır.İşçi ne kadar ilave tediye alacağını hesaplarken bu yardımlar hariç tutar üzerinden hesaplama yapmalıdır.Ücreti fazla olan işçilerin Haziran ayında %20 lik dilime girmeleri mümkün olduğundan yüksek ücret alan işçilere ödenecek olan tediye miktarları daha düşük olacaktır.

Yazar: kacgun2017

35 thoughts on “2019 kamu işçi ikramiyelerinin verilme tarihleri

  Taşeron mağdur

  (26 Haziran 2019 - 12:23)

  Bizler kadro saçmalığına inanarak güvenerek büyük adımlar attık şimdi işe 2 ay işten çıkarıldık devletimize iş anlayışına güvenerek adımlar attık soruyorum size iki ay hangi parayla geçinelim ne yiyip ne içelim zaten bu parayla zor geçiniyoruz buda geçinmekse eğer aliden alıp veliye veriyoruz kısacası borcu borçla kapatıyoruz yeter artık buna bir dur diyin bizlerde normal hayaller kuralım sıcak yuva sahibi olalım mültecilerin yaşam koşulları bizden iyi üstelik üç kuruş asgari ücrete bile devlet vergi dilimi uygulaması yapıyor yazık bu duruma bizi getirenlere

  Anonim

  (27 Şubat 2019 - 20:55)

  Denge odeneyi yatmadı acilen yatsın

  Anonim

  (27 Şubat 2019 - 19:32)

  Denge ödeneği niye yatmadı farklar yardım denge yatmadi

  Anonim

  (25 Şubat 2019 - 20:54)

  Denge odeneyi yatmadı fark yatmadı zam yok

  Fatmanur

  (31 Ocak 2019 - 16:19)

  Tediyeleriniz yattimi arkadaslar

   meb ramazan

   (1 Şubat 2019 - 09:40)

   tediyeler bugünde yatmadı.

  arif

  (30 Ocak 2019 - 06:18)

  2019 tediye birinci yarısı 31.01.2019, ikinci yarısı 31.05.2019 günü ödenecek

  Anonim

  (29 Ocak 2019 - 19:51)

  reis işini bilir

  Anonim

  (29 Ocak 2019 - 15:44)

  vereceğiniz bir fitre titre yavrum titre ayın 30 u oldu tık yok hani 13 günlük tediye

  hasret

  (29 Ocak 2019 - 00:13)

  Allah tayyip erdoğanı başımızdan eksik etmesin inşallah herşeye hamdolsun

  konyalı

  (28 Ocak 2019 - 11:06)

  seçime az kaldı bundan sonra oy yerine babayı alır benden

   zeynep

   (28 Ocak 2019 - 11:21)

   oyunu satılığa mı çıkardın para karşılığı oy vereceksen hiç verme AKPARTİnin satılık oya ihtiyacı yok

    Fatih

    (29 Ocak 2019 - 10:35)

    Sen kendini böyle laflarla avut. Sen satılığı çıktın haberin yok, geç bu klasık söylemleri.

     özgür sivaslı

     (29 Ocak 2019 - 17:34)

     Helal kız Zeynep sana anlayana bu laf yeter.

     SENOL

     (30 Ocak 2019 - 15:23)

     ya ben anlamıyorum bu mılletı .yıldırım düşse .savaş cıksa akpartıye oy yok .sorarmısın zeynep hanım sıze cvp veren arkadaşa kaç yıldır kıme oy verıyomuş ne zamn .hayal kırıklıgı yaaşamış 🙂

  Emrah

  (27 Ocak 2019 - 12:17)

  Ocak bitti artık yatıracaksanız yatırın be

  Anonim

  (26 Ocak 2019 - 23:21)

  hepsı yalan haber sadece 5 kelıme yazamıyorlar henuz acıklanmadı dıyemıyorlar boyle oyalıyan yalna dan oyalıyann basına yazıklar olsun adam gıbı henuz acıklanmadı dıyebılecek bır haber kanalı bulamadım valla yazık baslık olarak tarıh bellı oldu yazı yor lar yazdıkları kandırmaca haberı sonuna kadar okutuyorlar aklı sıra ama yanıt yok

  Nuri

  (26 Ocak 2019 - 07:14)

  Ocak ayi ilave tediyeler ne zaman yatacak kamu işçileri olarak bekliyoruz.en kısa zamanda yatar inşallah.

  Nuri

  (26 Ocak 2019 - 07:10)

  Ocak ayi ilave tediyeler ne zaman yatacak kamu işçileri olarak bekliyoruz.

  cafer

  (25 Ocak 2019 - 12:15)

  2019 İlave Tediye Hangi Aylarda Ödenecek? kamu işçisi ocak ayında alacağı ikramiyenin tarihi belli oldu mu?

  bahattin

  (25 Ocak 2019 - 10:24)

  öncelikle herkesin cuması mübarek olsun arkadaşlar evet kadroya geçtik .fakat devlet güvencesi acısından çok iy oldu .bazıları begenmemezlikten geliyor .arkadaşlar taşerondaydık evet .fakat işin birde öbür yüzüne bakalım .eger taşeronda devam etseydik .iş güvenligimiz garenti olmazdı nedeni bir okulun müdürü degişir .fakat sizden memnun olmaz .işten cıkartılırdınız. işte bizi koruyup kollayan ve kanatları altına alan büyük bir devletimiz var .bizlere iş imkanını ve işsiz kalmamızı aradan kaldırdı çok şükür hersene acaba busenede müdür beni taşeron dan çalıştıraçakmı .veye işe girecekmi diye hersene korku içinde yaşamaktansa .devletimize sahip cıkalım bizlere sahip cıktıkları gibi .şükredin halinize .kadroya almasalardı habire devletimizin arkasından konuşaçaktınız çok şükür ben böyle büyük bir devletim var .sayın cumhur başkanımda biliyordur maddi sıkıntılar cekiyoruz .bizleride düşüğnüyordur düşünmüyor deyil .fakat bu işler adım atarak olur .sayın cumhur başkanıma çok teşekkür ediyorum .bizleri devlet korumasına aldıgı için .bizlere ekmek verdigi için halişnize şükredin .rabbim devletime milletime zeval vermesin ayaklarına taş degmesin.

  Anonim

  (19 Ocak 2019 - 13:49)

  Rifat. Arkadasllar bende okulda .pansiyon.sporsalanunda elektrik bakim onarim. Yani teknisyenlikyapiyorum unvanı mda.isci diye geciyo acabaunvan degistirilirmi bilen varsa yazsin

   şahin

   (21 Ocak 2019 - 09:26)

   ünvan degiştirirsen hak kaybına ugrarsın

  Gül

  (15 Ocak 2019 - 13:41)

  Meb de calisanlar yazin iki ay isten cikarilacak ve hic bir hak talep edemiyorlar sozde kadro geldi isin en agir olanini biz yapiyoruz zam alamiyoruz goz gore gore enayi yerine konuyoruz

  Medet karat

  (13 Ocak 2019 - 18:34)

  Kamu teditye 2019 ne zaman

  ke7ue

  (12 Ocak 2019 - 21:42)

  OPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! BİZLERDE ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ

  Kelami

  (8 Ocak 2019 - 15:59)

  696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİM AYINA KADAR UYGULANAN YÜKSEK HAKEM KURULU (YHK) KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! BİZLERDE ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!

  Ahmet

  (8 Ocak 2019 - 11:01)

  Kadroya geçtik geçeli maaşlarımızda çok aşırı bi vergi kesintisi var ve maaşlarımız çok düştü vergi ve kadrodan dolayı yarı yarıya düştü oy ne yok bu saatten sonra bu işi düzeltmedikten sonra memura yüz de 11 bize yüzde 4 bunun neresi adalet

  Işçi adam

  (6 Ocak 2019 - 00:46)

  Sayın devlet büyüklerimizden ve cumhurbaşkanınızdan ricamiz 2018 nisan ayında kadroya gecen işçilere toplu iş sözleşmesi yapılması. Saygilar

  cemil

  (4 Ocak 2019 - 13:16)

  Kadrolu işçi olarak alınıp TAŞERONDAN DAHA kötü süründürülüyoruz. Zam yok yol parası akbil ödeniyor. Rezillik

   resul

   (6 Ocak 2019 - 20:50)

   oy kaybederler kendileri bilir

    cafer

    (25 Ocak 2019 - 12:22)

    Kadrolu kamu işçilerinin maaşları çok düşük 2 yıllık sözleşmelerde 3+3 birinci yıl 2. yıl eflasyon derken derken maaşlar eridi gitti ama Taşeronda yeni ihalede maaşlar bir zamlanıyor Sendika sözleşmesi de onun üzerine 3+3 birinci yıl 2. yıl eflasyon aldığında her yıl 2 kez zam almış oluyorlar . bunun karşısında Kadrolu kamu işçilerinin maaşları çok düşük kaldı.

    TAŞERON DA OPERATÖR /TIR KAMYON ŞOFÖRÜ OLARAK İŞE ALINAN YÜKSEK MAAŞLI PERSONEL MASA BAŞINDA ÇALIŞTIRILIYOR

  S.yılmaz

  (26 Aralık 2018 - 15:58)

  696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİM AYINA KADAR UYGULANAN YÜKSEK HAKEM KURULU (YHK) KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! BİZLERDE ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!

   necip

   (12 Ocak 2019 - 19:12)

   s yılmaz abi 2020 de haklarımızamı kavuşacagız

    mustafa

    (21 Ocak 2019 - 22:54)

    adı kadro taşörenden çıktık devlet taşören kölesi olduk ne anladık asgarı ücret maaiş bizde yerel seçimde kadro verceğiz içzizleri sayan kaldırım mühendisi yapcağız az kaldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.