Avogadro Yasası Nedir?Avogadro Yasası Hakkında Özet Bilgi!

gay lussac yasası

Amedeo  Avagadro (1776-1856)nun 1811 yılında bulduğu bir gaz yasası.Avogadro Hipotezi olarakta bilinir.Avogadro’nun hipotezi kendisinin ölümüne dek kabul görmemişti. Fakat 1860 yılında Cannizzarro isimli bir bilimadamı bu konudaki şüpheleri ortadan kaldırdı. Böylece bilim dünyası , Avagadro’nun kimya alanına katkılarını kabul etti.

Avogadro Yasasına göre ”aynı sıcaklık ve eşit basınç altında ,eşit hacme sahip gazlar, eşit sayıda molekül içerir.”
Eşit sıcaklık ve basınç şartında bütün gazların eşit hacimlerinde aynı sayıda molekül bulunacağına göre sıcaklık ,hacim ve basınç değerleri belirtildiğinde molekül sayısınında belirli olması gerekir.Standart normal şartlarda (0 santigrad derece ve 760mm civa basıncı altında )herhangi bir gazın 1 molünün hacmi 22.4 litre gelir ve 1 mol gazda 6,02.1023 molekül bulunur.Bu sayıya da Avogadro Sayısı  denir.Başka bir deyişle, Avogadro Yasası , bir elementin bir molündeki atom sayısı yada bir bileşiğin  1 molündeki molekül sayısıdır.Avogadro Yasası, toplam gaz yasasını oluşturan Boyle Yasası , Charles Yasası, Gay- Lussac Yasasıyla birlikte ideal gaz yasasını oluşturur.

Avogadro Kanunu

Aynı şartlardaki (basınç ve sıcaklıkları aynı) gazların hacimleri ile mol sayıları doğru orantılıdır. Normal koşullarda (N.K. da) 1 mol gaz 22,4 L hacim kaplar.

Yazar: kacgun

2 thoughts on “Avogadro Yasası Nedir?Avogadro Yasası Hakkında Özet Bilgi!

  Anonim

  (8 Aralık 2019 - 19:45)

  Nasıl aynı olmayan gazların moleküllerinin aynı koşullarda sayıları eşittir?

  Mete Canayak

  (6 Nisan 2019 - 14:17)

  Avogadro yasası=H 1.093101 110.340073 61.538008 8 7 6 0.034049 HE3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.