Kızılayın görevleri ve özellikleri nelerdir maddeler halinde


Kızılay savaşta ve barışta halka destek veren bir yardım kuruluşudur. Savaşta yaralananlara ve ölenlerin  ailelerine yardım eder.  Her türlü yardımı yaparak destek olur.Savaşta, barışta ve doğal afetlerde yangın sel deprem felaketlerine uğrayanlara yardım elini uzatır. Fakirlere düşkünlere kimsesizlere yardım eder. Onlara yiyecek giyecek içecek yakacak çadır ve maddi ve manevi destek verir. Kızılay’ın amacı, her nerede görülür ise , hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmaktır, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.

KIZILAY’IN ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ MADDE HALİNDE
Savaş, deprem, sel baskını, yangın, salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara yardım eder.
– Felakete uğrayanların barınmaları için çadır, battaniye yiyecek, giyecek dağıtır.
– Yaralananların iyileşmeleri için geçici hastaneler kurar.
– Savaşta yaralanan askerlerin iyileşmeleri için çaba gösterir. Onlara her tür yardımda bulunur.
– Kızılay salgın hastalık durumlarında hastalara yardım eder.
– Aşevleri açar, aşevlerinde yoksul, kimsesiz, düşkün yurttaşlara yiyecek ve içecek verir.
– Yurt içinde ya da yurt dışında deprem, sel baskını, savaş olur olmaz Kızılay depolarını açar, felaket bölgesine çadır, battaniye, giyecek, yiyecek, kan ve ilaç gönderir ve bu yardımların dağıtımını sağlar.
– Kızılay ülke içinde ve ülke dışında yaptığı bu yardımları, üyelerin ödentileri, yardımseverlerin bağışları ve öğrencilerin satın aldıkları Kızılay pullarından elde ettiği gelirlerle karşılar.
– Kızılay, hiç bir ayrım gözetmeksizin doğal yıkımlara uğrayanlara, savaş yaralılarına, düşkünlere, salgın hastalıklara yakalananlara, din, dil, ulus ayrımı yapmadan yardım elini uzatır.
– Kızılay gerektiğinde aynı amaçlı Kızılhaç, Kızılaslan, Güneş gibi yardım kuruluşları ile işbirliği yapar.
– Kızılay gençlik kampları, aşevleri, hastaneler, dispanserler, kan merkezleri gibi sağlık ve yardım kuruluşlarını çalıştırır.