Korucu maaşları ne kadar ?

KÖY KORUCUSU NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunmakta olan binlerce köy korucusu aylık olarak devletten maaş almaya devam ediyor. Peki köy korucusu, güvenlik korucuları maaşı nedir? Buna göre ülkemizde köy korucuları en düşük asgari ücret yani  net 2 bin 324 TL, brüt ücret 2 bin 943 TL lira maaş almaktadır. Tabi bu tutar güvenlik korucusunun görev yaptığı ile göre değişmektedir.

Güvenlik korucularının maaşlarının açıklanacak olan asgari ücretin altında kalacağını belirten Ziya Sözen, devlet büyüklerinden bu sorunu için çözüm beklediklerini dile getirdi. Sözen, “Asgari ücretin belirleneceği bu günlerde, gece gündüz dağ taş yağmur, çamur, kar demeden canları ve kanları pahasına görev yapan ve halen 2 bin 27 TL maaş ve 135 TL aylık ek tazminatla birlikte 2 bin 162 TL aylık alan güvenlik korucularımızın maaşla ilgili durumları belirsizliğini koruyor. Mevcut durumda 2020 yılının ilk yarısında memur maaşına yapılan yüzde 4’lük artışla 81 TL maaş zammı alacak olan korucularımızın maaşları 2 bin 108 TL ek 135 TL’lik tazminatla birlikte 2 bin 243 TL olacaktır. Yani terörle ve teröristle mücadelede bin 743 şehit veren, halen yurt içi ve yurt dışında kendilerine verilen her türlü görevi canları ve kanları pahasına sürdüren Güvenlik Korucularımızın maaşları açıklanacak asgari ücretin altında kalacaktır. Bu durum korucularımızı üzecek, incitecek ve kırılmalarına sebep olacaktır. Korucularımızın üzülmemesi için devlet büyüklerimizin muhakkak suretle bu duruma çözüm bulmalarını bekliyoruz. Ortalama 8 nüfusa bakan güvenlik korucularımız bu maaşla geçinememektedirler. Sahada yaptığımız çalışmalarda ve korucularımızdan bize gelen taleplerde korucularımızın yüzde 90’nı bankalara borçlanmış ve banka borçlarını ödeyemedikleri için icralık olmakla karşı karşıya gelmişlerdir. Güvenlik Koruculuğunun ortaya çıkış nedeni asla maaş almak değildi. Kimse maaş almak içinde korucu olmadı. Bizler vatanımızın bekası, bayrağımızın dalgalanması, ezanımızın susmaması ve namusunuzun çiğnenmemesi için korucu olduk. Bizler dün olduğu gibi bugünde vatan için canlar vermeye hazır bir camiayız. Geldiğimiz noktada korucularımız gerçekten de geçinemiyorlar, çocuklarını okutamıyorlar, ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bu durum gerçekten de üzücü bir durum” dedi.

2020 yılına girilmesi ile en düşük köy korucusu maaşı 2 bin 324 lira olarak belirlenmiş olup yine köy korucularına görevlerine göre maaş verilmektedir. Tabi bu görevler hemen değil birkaç ay sonra silahlı kuvvetlerin bütçesine göre ilgili köy korucusunun banka hesabına yatırılmaktadır.

TÜRKİYE GENELİNDE 47.800 MAAŞLI KORUCU VE 25.000 GÖNÜLLÜ KORUCU BULUNUYOR

2014 yılının Şubat ayı rakamlarına göre Türkiye genelinde 47.800 maaşlı korucu ve 25.000 gönüllü korucu bulunuyor. 20.000 korucu ise meslekten emekli olmuş durumda. 2015’te İçişleri Bakanı Selami Altınok, Doğu ve Güneydoğu’daki 22 ilde 5.000’e yakın yeni korucu alınacağını açıkladı. Korucuların Doğu ve Güneydoğu’daki köylerin boşaltılmasında, siyasi ve faili meçhul cinayetlerin işlenmesinde rol oynadıkları kaydedilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 1985’ten 1997’e kadar görevde ihmal, yardım ve yataklık, adam öldürme, dolandırıcılık, kadın kaçırmak, ırza geçmek, uyuşturucu madde, silah ve muhimmat kaçakçılığı, büyük ve küçük baş hayvan çalmak, mesken masuniyeti ihlali, köy ve aşiretler arası çatışmaya girmek, terör, asayişe müessir, zabıtanın takibini gerektiren ve kaçakçılık olayları kapsamına giren suçları işleyen toplam 23.817 geçici köy korucusunun görevine son verildi. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 1985’ten Mart 2009’a kadar 123.476 kişi “geçici köy korucusu” olarak görev yaptı ve bunlardan 38.945’i hakkında adli veya idari işlem yapıldığı için görevine son verildi. İnsan Hakları Derneği’nin koruculuk sistemine yönelik raporuna göre 1990’dan bu yana 183 kişi köy korucuları tarafından öldürüldü, 259 kişi yaralandı. Mayıs 2009’da Mardin’in Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde 7’si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü katliamın zanlısı Mehmet Çelebi, 17 yıl koruculuk yaptığını ve iki faili meçhul cinayete tanıklık ettiğini dile getirdi. Çelebi’nin ihbarıyla tutuklanan köy korucusu Burhan Çelebi’nin, 5 Ağustos 1994’te öldürülen Davut Karçi’yi tasarlayarak öldürmek suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına başlandı, ancak dava zaman aşımından düştü.

Sayıları çeşitli dönemlerde 77 bini aşan geçici ve gönüllü köy korucuları, idari bakımdan Kaymakamların, mesleki bakımdan ise Jandarma Bölük Komutanının emir ve komutası altındadırlar.

Bazıları ise korucu kimliği ile silah, uyuşturucu vb. kaçakçılığı yapmışlardır. İşledikleri fiiller yüzünden mahkemece aranan korucular, maaşlarını düzenli olarak aldıkları halde yakalanamamışlardır. 1985 yılında başlatılan Koruculuk uygulamasında 1997 yılına dek geçen süre içerisinde 23 bin 817 geçici köy korucusu görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu korucuların 20 bin 319’unun görevi ihmal suçunu işlediği açıklanmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre, koruculuk uygulamasının başlatıldığı tarihten günümüze kadar geçen 21 yıl içerisinde, 2 bin 402 korucu terör suçlarına karışmış, 936 korucu hakkında mala karşı işlenen suçlardan, 1234 korucu hakkında şahsa karşı işlenen suçlardan, 428 korucu hakkında da kaçakçılık suçundan işlem yapılmıştır.

KÖY KORUCUSU TANIMI, ANLAMI

Görev: Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. İşlev. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. Resmî iş, vazife. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

Korucu: Orman veya kır bekçisi. Kırsal bölgede güvenlik güçlerine yardımcı olan sivil görevli.

Çevre: Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Yağlık. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.

Kırsal: Az insanın barındığı, genellikle kır durumunda olan yer. Kır ile ilgili.

Emniyet: Güvenlik. Güven, inanma, itimat. Polis işleri. Güvenlik işlerinin yürütüldüğü yer. Bir araçta güven sağlayıcı parça.

Kimse: Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Mart: Yılın üçüncü ayı.

Tarih: Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Tarih dersi. Tarih kitabı. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı.

Sayılı: Herhangi bir sayısı olan. Sayısı belli olan, sayılmış olan. Az görülen, önemli, mahdut.
GEÇİCİ KÖY KORUCULARINA YAPILAN MAAŞ ÖDEMESİ VE ÖDENME
BİÇİMİ

I- GİRİŞ

Geçici Köy Koruculuğu kurumu; 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanununun, 74. maddesinde 3175 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illerde;
– Olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplere ve şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması,
– Hangi sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması,
hallerinde köy ve civarında güvenliğin sağlanması için oluşturulmuştur. Geçici Köy Korucuları; Valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile görevlendirilirler. Bu şekilde görevlendirilen geçici köy korucularına görevleri süresince ödenecek ücret ile hizmetin bitiminde verilecek tazminat miktarı ve giyim bedellerinin İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit edileceği Köy Kanununun 74.maddesi ile belirlenmiştir. Sayıları çeşitli dönemlerde 77 bini aşan Geçici ve Gönüllü Köy Korucuları, idari bakımdan muhtarın, mesleki bakımdan ise Jandarma Bölük Komutanının emir ve komutası altındadırlar. Sayıları bu denli çok olan Geçici Köy Korucularına yapılan özlük ödemelerinin usul ve esasları ile ödemenin yapılma şekli bu çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

II- GEÇİCİ KÖY KORUCULARINA YAPILAN MAAŞ ÖDEMESİNİN MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

a- Geçici Köy Korucularına Yapılan Maaş Ödemesi

Geçici Köy Korucularına Ödenecek Aylık Ücret, Giyim Bedeli ile Hizmetin Sonunda Verilecek Tazminata Dair Esaslar 10/7/1985 tarihli ve 85/9678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Yapılan bu düzenleme 27/6/1989 tarihli ve 89/14286 sayılı Kararname ile değiştirilmiştir. 89/14286 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Geçici Köy Korucularına yapılacak özlük ödemesi “657 sayılı Kanuna göre, Devlet memurları için tespit edilen en küçük gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar ile Devlet memurlarına ödenen memuriyet taban aylığının %70’i” olarak belirlenmiştir. Bu şekilde yapılan ödeme tutarı günün koşullarına bağlı olarak 2006/10794 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiştir. Bu Kararnameye göre 01.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Geçici Köy Korucularına “11.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret” ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu düzenlemeye göre 2006 Aralık ayı itibariyle Geçici Köy Korucusunun maaşı 11.500×0,044745 = 514,57.-YTL olarak ödenmektedir.
b- Geçici Köy Korucularına Yapılan Özlük Ödemesinin Şekli;

Geçici Köy Korucuları Yönetmeliğinin 18’inci maddesiyle bu ödemenin nasıl tahakkuk ettirileceği ve koruculara ödemenin nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Yönetmelik’in bu hükmüne göre; İlçe Jandarma Komutanlığınca hazırlanıp onaylanan, aylık ücrete esas olacak Geçici Köy Korucuları Listesinin her ay Kaymakamlığa gönderileceği, Kaymakamlıkça, İçişleri personelinden birinin tahakkuk memuru ve mutemet olarak görevlendirileceği, bu mutemetin İlçe Jandarma Bölük Komutanlığınca düzenlenen aylık korucular listesini esas alarak bordroyu düzenleyeceği ve tahakkuku yaparak Malmüdürlüğünden bu tahakkuka göre ücretleri alarak koruculara ödemeleri gerçekleştireceği düzenlenmiştir.

III- KORUCULARA YAPILAN MAAŞ ÖDEMELERİNİN ÖDENME ŞEKLİNE ELEŞTİREL BAKIŞ

Geçici Köy Korucuları Yönetmeliğine göre Korucu maaşlarının mutemetler eliyle ödenme esası benimsenmiştir. Bu uygulamanın aşağıda belirtilen sakıncaları mevcuttur. Bunlar;

1- Yapılan bu düzenleme günümüz mevzuat düzenlemelerinin gerisinde kalmıştır.
2- Sistemin otokontrolü yoktur.
3- Mutemetlerin zimmetlerine para geçirmeleri gibi kötü niyetli eylemlere açıktır.
4- Jandarma listelerinin bir sureti Saymanlıklara gönderilmediği için Saymanlıkların ödemeleri kontrol etmeleri mümkün değildir.

Yapılan bu düzenleme günümüz mevzuat düzenlemelerinin gerisinde kalmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğünün “Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme” başlıklı 7 Sıra Nolu Genel Tebliğin II-A/3’üncü maddesiyle bütün ödemelerin hesaba aktarma suretiyle yapılmasının esas olacağı uygulaması benimsenmiştir. Bu uygulamanın bir istisnası aynı Tebliğin 4. maddesinde “Bordro ve benzeri gerçekleştirme belgelerine dayanılarak yapılacak er ve erbaş aylıkları, tayın bedelleri, toplu seyahat ücret ve yollukları, öğrenci harçlıkları gibi toplu ödemeler, ita amirlerince görevlendirilecek daire mutemetlerinin hesaplarına aktarma suretiyle yapılacaktır.” denilmek suretiyle belirlenmiştir. Tebliğin bu istisna hükmüne daire mutemetlerinin hesaplarına aktarma suretiyle yapılması gereken ödemeler tek tek sayılmış devamında “gibi” denilerek benzeri ödemelerin de daire mutemetlerinin hesaplarına aktarılarak yapılabileceği yönünde izin verilmiştir. Tebliğin bu şekilde çıkarılmış olmaları uygulayıcıları tereddüte düşerebilmekle birlikte 4. madde dikkatlice okunduğu zaman bu istisnanın daha çok sayı olarak fazla, ancak miktar olarak düşük ödemelerin kastedildiği anlaşılacaktır. Diğer yandan da bu şekilde istisna olarak daire mutemet hesaplarına aktarma yapılarak ödeme yapılabileceklerin neler olduğunun tek tek sayılmasının daha doğru olacağı ve bunun “gibi” denilerek çerçevesinin genişletilerek uygulayıcıları tereddüte düşürmenin doğru olmadığı düşüncesindeyiz. Ayrıca, Geçici Köy Korucularına ait özlük ödemelerinin Tebliğin 3.maddesi ile hesaba aktarma suretiyle yapılması gerektiği konusunda da tereddüt bulunmamaktadır. Saymanlık bazında aylık ortalama Geçici Köy Korucu maaş ödemelerinin 2.000.000 ila 2.500.000.-YTL arasında olduğu dikkate alınırsa, bu denli miktarı büyük olan aylık ödemelerin daire mutemetleri aracılığıyla ödenmesinin yanlış olacağı ve olası kötü niyetli eylemlere açık olacağı aşikardır.

IV- SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1- Günün koşulları göz önüne alınarak yapılan bu düzenleme, günümüzde bankacılık sisteminin gelişmiş olması nedeni ile güncel mevzuatla paralel değildir. Muhtemel kötü niyetli eylemlerin önlenmesi açısından Geçici Köy Korucuları Yönetmeliğinin 18’nci maddesinde belirtilen Geçici Köy Korucu maaşlarının “mutemet eliyle ödenmesi” düzenlemesi güncel mevzuat çerçevesinde “hesaba aktarma suretiyle yapılması” şeklinde yeniden düzenlenmelidir.

2- Geçici Köy Korucularına yapılan özlük ödemelerinde otokontrolün sağlanması açısından, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Valilik ve Kaymakamlıklara gönderilen jandarma listelerinin bir nüshasının bilgi amaçlı olarak saymanlıklara gönderilmesi gerektiği konusunda Jandarma Genel Komutanlığınca bir düzenlemenin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

3- Geçici Köy Korucularına yapılan özlük ödemeleri, Muhasebat Genel Müdürlüğünün “Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme” başlıklı 7 Sıra Nolu Genel Tebliğin II-A/3’üncü maddesi gereği, bundan sonra “hesaba aktarma suretiyle” yapılmalıdır.

4- Muhasebat Genel Müdürlüğünün “Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme” başlıklı 7 Sıra Nolu Genel Tebliğin II-A/4. maddesindeki “gibi” ibaresinin kaldırılması ve istisna olan ödemelerin neler olduğunun uygulamada tek düzeliğin sağlanması açısından tek tek sayılması gerektiği düşünülmektedir.

Yazar: kacgun

9 thoughts on “Korucu maaşları ne kadar ?

  Anonim

  (16 Eylül 2019 - 12:22)

  Korucu olmak istiyorum

  Savaş

  (4 Eylül 2019 - 23:20)

  Maaş net 2160 tl dir 2550 almiyoruz kesiyorlar devlet büyüklerinden ricam olacak maaşları ankarada yatırın cok kesiyorlar kıt kanaat cok zor geçiniyor uz

  Fatih

  (28 Temmuz 2019 - 22:48)

  Benden koruyucu olmak istiyorum ne yapmam lazimm

  Anonim

  (22 Nisan 2019 - 13:13)

  Ben korucu olmak istiyorum 05426866245

  kqrq

  (16 Mart 2019 - 10:13)

  istanbulda oturuyorum korucu olma sansim varmi

  Mehmet

  (28 Şubat 2019 - 13:38)

  Verdiğin bilgileri kendiniz yalanlıyorsunuz

  Anonim

  (8 Şubat 2019 - 17:24)

  Yalan haber yapmayi

  fazıl

  (14 Ocak 2019 - 23:24)

  Maaş ne kader cevap

  Anonim

  (25 Aralık 2018 - 19:40)

  2019 guvenlik koykorocu ayliğı ne kadaroldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.