Anasayfa » hamile » Hamile Kalmak İçin Okunabilecek Dualar: Çocuk Sahibi Olmak İçin Okunacak Dualar ve Anlamları

Hamile Kalmak İçin Okunabilecek Dualar: Çocuk Sahibi Olmak İçin Okunacak Dualar ve Anlamları

Hamile kalmak için okunacak dualar son günlerin en çok araştırılan konularındandır. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenlerin faziletleri nedeniyle bu duayı okudukları bilinmektedir. Sizde çocuk sahibi olmak istiyorsanız hamile kalmak için okunabilecek duaları kolayca öğrenebilirsiniz. Sizler için hamile kalmak için okunabilecek dualar nelerdir? Çocuk sahibi olmak için okunacak duaları araştırarak derledik.

Hamile kalmak için bazı özel dualar olduğu bilinmektedir. İbadetin özü olarak bilinen dualar ile hayırlısını rabbimizden istemek en doğru karardır. Özellikle hamile kalmak isteyenler için olan kısa dualarla hayırlı bir evladı rabbimizden istemek için okunan dualardır.

Hamile Kalmak İçin Okunabilecek Dualar Nelerdir?

Hayırlı bir evlat sahibi olmak isteyenlerin dualar aracılığıyla isteklerine kavuştukları bilinmektedir. Farklı sebeplerle evlat sahibi olamayanlar tıbbi olarak bazı yollara başvururlar. Tıbbi olarak çözüm elde edemeyenler hamile kalmak için dua faziletlerinden faydalanmaktadır. Bunun dışında Rabbimizden hayırlı bir evlat isteyenler bu dualardan faydalanmaktadır. Bu özel dualar aracılığı ile Allah-ü Tealadan hayırlı bir evlat istenilmektedir. Duaların faziletlerinden faydalanarak çocuk sahibi olmakta zorlanan kişilerin evlat sahibi oldukları bilinmektedir.

Çocuk Sahibi Olmak İçin Okunacak Dualar

Hamile kalmak için okunabilecek dualar arasında en sık okunan bazı dualar bulunmaktadır. Bu dualardan en sık okunanlar; “İnne rabbeke hüve’I-hallâku’l-alîm.” Bu ayeti kerime geceleri okunmalıdır. Üç ay boyunca her gece 1267 kez okunması önemlidir. Hicr 15/86 ayetidir ve Türkçe meali ‘Muhak­kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir’ anlamındadır.

“HüvaIIahü’l-hâliku’l-bâriü” ise çocuk sahibi olmak isteyenlerin okuyabilecekleri bir diğer duadır. Haşr suresi 59/24 ayetidir ve meali ise ‘O yaratandır ve yok­tan var edendir.’ Ayeti geceleri 1054 defa okumayı adet haline getirmekse önemlidir.

“Fallâhu hüve’l-veliyyü ve hüve yuhyî” Şura suresinin 42/9 ayetidir. Çocuk sahibi olmak isteyen kimseler bu ayeti kerimeyi birlikteliklerinden önce 289 kez tekrar etmeleri önemlidir.

Hamile Kalma Duaların Faziletlerinden Faydalanabilmek İçin

Her duanın içinde gizlenmiş bazı hikmetler bulunmaktadır. Duaların sırlarına erenler bu duaları okumayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu sayede rabbimizin bize verdiği birçok nimetten, şifadan rahatlıkla faydalanabilmektedir. Günahların affı, sıhhat, maddi ve manevi birçok isteklerimiz için edilecek dualar olduğu bilinmektedir. Hamile kalmak hayırlı bir evlat sahibi olmak içinde bazı dualar bulunmaktadır. Duaların faziletlerinden faydalanabilmek için belirtilen zamanlarda ve sayılarda halis bir kalple okunması ise oldukça önemlidir.

Hamile kalmak için okunabilecek etkili dua ve sureler! Hamilelik için denenmiş manevi reçeteler

Hamile kalmak için okunabilecek etkili dua ve sureler! Hamilelik için denenmiş manevi reçeteler

“Ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim” hadis-i şerifini göz önünde bulundurduğumuzda hem ahlaklı bir nesil yetiştirmek hem de salih bir evlat sahibi olmak için Allah (c.c)’dan hayırlı bir çocuk istenmelidir. Peki hamile kalmak için hangi dua ve sureler okunur? Hamilelik için Meryem Suresi ve en etkili hamilelik dua ve sure önerileri…

Günümüzde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bu isteklerini gerçekleştirebilmeleri için kapı kapı çare aradıkları o dönemlerde, her ne kadar tıbbi yöntemlerle tedaviler uygulansa da sonuç olumsuz olabiliyor. Her şeyden önce Allah (c.c.)’dan hayırlısı istenmelidir. Kişi, her yolu denedikten sonra yine çocuk sahibi olamıyorsa da Allah’a tevekkül etmeli ve yeise kapılmamalıdır. Tıbbi gereklilik ve yöntemler uyguladıktan sonra Salih bir niyetle dualar okunabilir. Çocuk sahibi olmak için kesinlikle şu dua okunmalıdır diye bir sure ya da dua olmasa da okunması tavsiye edilebilir duaları sizlere derledik.

HZ. ZEKERİYA (A.S)’IN EVLAT SAHİBİ OLMAK İÇİN ETTİĞİ DUA:

Meryem suresi
Meryem suresi
Meryem suresi
Meryem suresi

Anlamı(Zekeriyya) Dedi ki: “Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır. Artık bana Kendi Katından bir yardımcı armağan et. Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu razı olunan kıl.”

(Meryem Suresi, 3-6)

Meryem Suresi
Meryem Suresi
Anlamı: Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim, bana Katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin” dedi. (Al-i İmran Suresi, 38)

bebek isteme duaları
bebek isteme duaları
HAMİLE KALMAK İÇİN OKUNACAK ETKİLİ DUA VE SURE ÖNERİLERİ

Hayırlı bir evlat sahibi olmak isteyen çiftlerde hamile kalmak için okunması tavsiye edilebilir duaları sizler için derledik. En kuvvetli koruyucu dualardan biri olarak bildiğimiz Ayetel Kürsi’yi her cuma gecesinde 7 kez okuyup sonrasında da 7 kez şu dua edilebilir:  “Ya Rahmân, Ya Rahîm, Ya Halim, Ya Kerim, Ya Rezzâk, Ya Hannan, Ya Deyyan, Ya Hâkim,  99 Esmaü’l Hüsna’nın hatırı için bana hayırlı bir evlat sahibi olmayı nasip et.”

Çocuk sahibi olmak isteyen kimseler öncelikli olarak niyet ederek Kenzül Arş duasını seher zamanında kıbleye dönük bir şekilde okuyabilir. Daha sonra 7 defa Ayetel Kürsi ve sonrada 1 defa Türkçe meali okunabilir.

  • 41 ADET HURMAYA MERYEM SURESİ…
  • Hayırlı bir evlat sahibi olmak ve hamile kalmak için Meryem Suresinin okunabileceği tavsiye edilen kaynaklardan elde edilenlere göre; 41 adet hurmanın hepsine ayrı ayrı Meryem Suresi’ okunabilir. Bu esnada hangi niyet üzerine okunursa o niyet geçerli olur. Bu hurmalar hamile kalmak isteyen kişiye yedirilir.

HAYIRLI EVLAT SAHİBİ OLMAK İÇİN ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ

esmaülhüsna zikirleri
esmaülhüsna zikirleri
Allahumme Ya Evvelü; hamile olmak niyetiyle 100 defa okunabilir. Allahumme Ya Mubdiu; 99 defa düşük riski olan anne adaylarının bebeklerini kaybetmemeleri için okunabilir. Allahumme Ya Mucib; 60 defa okumak Alah (c.c)’un izniyle bütün duaların kabul olunmasına vesiledir. Allahumme Ya Semiu; Konuşmadan 100 defa okunup dua edilirse, dualar Allah (c.c)’un izniyle kabul olur. Allahumme Ya Varis; 707 defa okunduğunda, Allah (c.c)’un izniyle hayırlı bir çocuk sahibi olunabilir.

Çocuk sahibi olmak için okunacak dualar nelerdir?

Çocuk sahibi olmak için okunacak dualar nelerdir?

Değerli kardeşimiz,

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA:

Allah’tan her şeyin hayırlısını istemelidir. Bizim için ne­yin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. Bir âyet-i keri­mede de bildirildiği gibi, hayır zannettiğimiz şeyler bazen bi­zim için şer, şer sandıklarımız da hayır olabilir. Onun için Al­lah’tan her şeyin, bu arada çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Çocuk sahibi olmak elbette her kesin istediği bir şeydir. Yara­tılış kanunları da bu yöndedir. Ama bazı durumlarda bazı in­sanlar için çocuk sahibi olmamak hayırlı olabilir.

Çocuğu ol­mayanlar, bunun sebeplerini araştırıp bu sebepleri ortadan kaldırmak ve çocuk sahibi olmak için çalışabilirler. Fakat bü­tün gayretlere rağmen yine çocuk olmuyorsa bunu dert etmek, ısrarla bu konu üzerinde durmak da doğru değildir. Belki de onlar için hayırlı olan öylesidir. Belki çocukları olsaydı başla­rına bilinmedik belâlar gelecekti ve Allah onları o belâlardan korumak için çocuk vermedi.

Evet, çocuk istemeli, bunun yol­larını da aramalı, ama işi çığırından çıkarıp takıntı haline getirmemelidir. Her şeyin hayırlısını istemelidir. Cenab-ı Hak, hakkımızda her şeyin haylırlısını versin. (Amin)

1. “İnne rabbeke hüve’I-hallâku’l-alîm.” “Muhak­kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir.” (Hicr, 15/86) âyetini gecele­ri 1267 kere tekrar eder ve bunu üç ay boyunca sürdürür.

2. Veya; “Fallâhu hüve’l-veliyyü ve hüve yuhyî” “Muhak­kak ki Allah dosttur ve yaratandır.” (Şura, 42/9) âyetini, beraber olmadan önce 289 kere tekrar eder.

3.  Veya; “HüvaIIahü’l-hâliku’l-bâriü” “O yaratandır ve yok­tan var edendir.” (Haşr, 59/24) âyetini 1054 kere tekrar eder.)

4. Veya; tıbbî bir arızası olmamak şartıyla, çocuğu olmayan bir kadın, eğer aybaşı halinden üç gün sonra, öğle saatlerine ya­kın bir zamanda temiz bir kâğıt üzerine 110 defa “Bismillâhirrahmânirrahîm” yazıp o kâğıdı üzerinde taşıyarak eşiyle beraber olursa, Allah’ın izniyle hâmile kalır. (Hâmile kalın­caya kadar kâğıdı üzerinde taşımalıdır.)

ERKEK ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA

“Oğlan olsun, kız olsun, eli-yüzü düz olsun.” sözü çok önemli bir gerçeği ifade etmektedir. Gerçekten de oğlanın mı, yoksa kızın mı hakkımızda hayırlı olacağını bilemeyiz. Al­lah’tan çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Erkek de kız da is­teyebiliriz. Ama bu konuda da ısrarcı olmamalıyız. Bu konu­da şöyle demelidir:

“Allah’!ım, Senden erkek (veya kız) çocuğu istiyoruz. Ama sen daha iyi bilirsin. Hakkımızda hangisi ha­yırlı ise onu ver.”

Evet böyle demeli ve doğan çocuk ister erkek ister kız olsun asla itiraz etmemeli veya memnuniyetsizlik gös­termemelidir. Zaten bunun faydası da yoktur. Zira bu, kimse­nin elinde olan bir şey değildir. Tamamen Allah’ın takdiridir. O’nun takdirine itiraz ise kimsenin haddi değildir. Bu durum kullukla, Müslümanlıkla asla bağdaşmaz. Allah’ın takdirine gönül rızası ile boyun eğmek, bize verdiğini baş-göz üstüne ka­bul etmek gerekir. Baştaki cümleyi bir kere daha tekrarlaya­lım: “Oğlan olsun kız olsun, eli-yüzü düz olsun.” Amin.

Erkek çocuk isteyen, birleşme öncesinde besmele ile üç defa ihlâs sûresini, sonra da şu duayı okur:

“Allahümmec alnî min ledünke zürriyyeten tayyi-beten mutîaten.” = “Allah’ım, bana yüce katından temiz ve saygılı bir nesil ihsan eyle.”

(Bilal Eren, Açıklamalı Büyük Dua Hazinesi, sh. 165-166)

Yorum Yaz