Anasayfa DİNİ GÜNLER İlk müslümanların kimler olduğunu ve nasıl müslüman olduklarını açıklayınız

İlk müslümanların kimler olduğunu ve nasıl müslüman olduklarını açıklayınız

by kacgun
İlk Müslümanlar Kimlerdir? İlk Müslümanların İsimleri

İlk Müslümanların kimler olduğunu ve nasıl Müslüman olduklarını açıklayınız.

“İlk Müslümanların kimler olduğunu ve nasıl Müslüman olduklarını açıklayınız.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

İlk Müslümanların kimler olduğunu ve nasıl Müslüman olduklarını açıklayınız.

İlk Müslümanların kimler olduğunu ve nasıl Müslüman olduklarını açıklayınız.

İlk Müslümanlar: “İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır.” (Vâkıa Sûresi, 10)
Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ilk imân eden ve O’nunla birlikte ilk defa namaz kılan kişi, eşi Hz. Hatice oldu. Daha sonra evlâtlığı Hârise oğlu Zeyd.(59) ve amcasının oğlu Hz. Ali Müslüman oldular.

a ) Hz. Ali’nin İslâm’ı Kabûl Etmesi  Ebû Tâlib, Hz. Muhammed (s.a.s.)’i, 8 yaşından 25 yaşına kadar evinde barındırmış O’nu öz çocuklarından daha çok sevmişti. Evliliğinden sonra Hz. Muhammed (s.a.s.), eşi Hz. Hatice’nin evine geçmiş ve maddî bakımdan refâha kavuşmuştu. (60) Ebû Tâlib’in âilesi ise pek kalabalıktı. Peygamberimiz (s.a.s.) amcasının sıkıntısının biraz azalması için 5 yaşından itibâren Ali’yi yanına almıştı. Bu yüzden Ali, Hz. Peygamber (s.a.s)’in yanında kalıyordu.(61)
Hz. Ali, Peygamberimiz (s.a.s.) ile Hz. Hatice’yi namaz kılarken görünce, bunun ne olduğunu sordu. Peygamber Efendimiz, O’na Müslümanlığı anlattı. O da Müslümanlığı kabûl etti. Bu esnâda Hz. Ali henüz on yaşlarında bir çocuktu.

b) Hz. Ebû Bekir’in Müslüman Olması Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yakın ve en samîmi dostu olan Ebû Kuhâfe oğlu Ebû Bekir, Kureyş kabîlesi’nin Teymoğulları kolundandır. Baba ve anne tarafından soyu, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in soyu ile Mürre’de birleşir. Hz. Ebû Bekir’in Mekke’de Kureyş arasında büyük bir itibârı vardı. Zengin ve dürüst bir tüccârdı. Aralarındaki güven ve samîmiyet sebebiyle, Peygamberimiz (s.a.s.) âilesi dışındakilerden ilk olarak Hz. Ebû Bekir’i İslâm’a dâvet etti. Hz. Ebû Bekir bu dâveti tereddütsüz kabûl etti. Esâsen, câhiliyet devrinde bile putlara hiç tapmamış, ağzına bir yudum içki koymamıştı. Hz. Ebû Bekir’in Müslüman olmasıyla, Peygamberimiz (s.a.s.) büyük bir desteğe kavuştu. Onun gayret ve delâletiyle, Mekke’nin önemli şahsiyetlerinden Affân oğlu Osmân, Avf oğlu Abdurrahman, Ebû Vakkas oğlu Sa’d, Avvâm oğlu Zübeyr, Ubeydullah oğlu Talha da Müslümanlığı kabûl ettiler. Hz. Hatice’den sonra Müslüman olan bu 8 zata “İlk Müslümanlar” (Sabıkûn-i İslâm) denilir.

“9. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları Sayfa 95” ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Sırasıyla İlk Müslümanlar Kimlerdir Ve Nasıl Müslüman Olmuşlardır?

Sırasıyla İlk Müslümanlar Kimlerdir Ve Nasıl Müslüman Olmuşlardır?

Hz. Muhammed (SAV) vahiy gelmesinin ardından ilk inkarcılar ortaya çıkmıştır. Bunun yanında ilk Müslümanlar da oldukça önemli bir yere sahiptir. İslam dinini kabul edenler arasında hem erkekler hem de kadınlar bulunuyordu.

Sırasıyla İlk Müslümanlar Kimlerdir ve Nasıl Müslüman Olmuşlardır?

Hz. Hatice: Hz. Hatice, Hz. Muhammed (SAV)’in ilk eşi olması ile bilinmektedir. Bunun yanında ilk Müslüman olma özelliğine sahiptir. Hz. Muhammed’e (SAV) ilk vahiy Cebrail tarafından getirilmesinin ardından Peygamber Efendimiz mağaradan koşarak çıkmış ve evine gitmiştir. Evinde kendisini bekleyen Hz. Hatice’ye yaşadıklarını anlatmıştır. Hadis kitaplarında anlatılanlara göre Cebrail’in (a.s) gelmesi ile Peygamber Efendimiz önce kendisine bir cinin musallat olduğunu düşünse de sonradan gerçeği anlamıştır. Hz. Hatice, Peygamber Efendimizi (SAV) dinlemesinin ardından Müslümanlığı ilk kabul eden kişi olmuştur.

Hz. Ali: İslam’daki dört halifeden sonuncusu olma özelliğine sahiptir. Çocuk yaşlarında Müslümanlığı kabul ettiği bilinmektedir. Hz. Ali, peygamberimizin en sevdiği kişilerden biridir ve çocukken her zaman onunla oyunlar oynamıştır. Hz. Ali 8-9 yaşında Müslümanlığı kabul etmiştir. Bunun yanında namazın ilk öğretildiği kişilerden biri olarak da bilinmektedir. Hz. Ali halife olmasının ardından İslam’ı doğru bir şekilde öğrenilmesi ve uygulanması için çalışmalar yapmıştır.

Hz. Ebubekir: Hz. Ebu Bekir dört halife içerisinde birincisi olma özelliğine sahiptir. Hz. Ebubekir sahabeler arasında da yer almaktaydı. İslam’ı ilk kabul eden kişilerden bir tanesidir. Kafirler saldırdıkları zaman Hz. Muhammed (SAV) ile birlikte mağaraya sığınarak örümceklerin kendilerini düşmandan koruması mucizesine tanıklık etmiştir. Hz. Ebubekir pek çok kişinin Müslüman olmasında önemli bir role sahiptir.

Zeyd Bin Harise: Hz. Muhammed’in (SAV) kölesi olmuş sonrasında ise azat edilmiştir. Peygamber Efendimizin manevi oğlu olarak da bilinmektedir.

Osman bin Affan: İslam’ın üçüncü halifesi olarak bilinmektedir. Emevilerdendir. 644 yılında halife olmuştur

Erkam bin Ebü’l Erkam: Mekke’nin saygın ailelerinden birinde yetişmiştir. 17 yaşına geldiği zaman Müslümanlığı kabul etmiştir.

İlk Müslümanlar Kimlerdir? İlk Müslümanların İsimleri

 

İslam dinine ilk geçenler arasında hem erkekler hem kadınlar, hem köleler hem de hürler bulunmaktaydı. Bu ise İslam’ın herkesi kucaklayan, tüm insanlığı Allah karşısında eşit kabul eden görüşünü destekler niteliktedir. İslam’da zorlama olmadığı gibi ilk Müslümanlar da tamamen kendi istekleriyle bu dini kabul etmişlerdir.

İlk Müslümanların İsimleri Nelerdir?

1- Hz. Hatice: Hz. Muhammed’in ilk eşi olan Hz. Hatice, aynı zamanda ilk Müslüman olarak biliniyor. Hz. Muhammed, Cebrail aracılığıyla indirilen ilk vahiyden sonra koşarak mağaradan çıkmış ve hızlıca evine gitmiştir. Orada kendisini bekleyen hanımına gördüklerini ve yaşadıklarını tek tek anlatmıştır. Birçok hadis kitabında belirtildiği üzere Hz. Muhammed kendisine ilk önce bir cinin musallat olduğunu sanmıştır. Hz. Hatice, ayrıntıları peygamberimizden dinledikten sonra bunun bir melek olduğuna kanaat getirmiş ve İslam’a ilk giren kişi olmuştur.

2- Hz Ebubekir: Dört halifeden ilki olan ve Hz. Muhammed’in sahabesi içerisinde yer alan Hz. Ebubekir de İslam’ı ilk seçene kişiler arasında yer almaktadır. Kafirlerin saldırısı altında peygamberimiz ile birlikte mağaraya sığınmış ve örümcek ağlarının onları düşmanlardan koruduğu mucizeye tanıklık etmiştir. Birçok kişinin Müslüman olmasında önemli bir rol oynamıştır.

3- Hz Ali: İslam halifelerinin sonuncusu olan Hz. Ali, daha çocuk yaşta İslam’ı kabul eden kişilerden bir diğeridir. Hz. Muhammed’in en çok sevdiği ve birlikte oyunlar oynadığı Hz. Ali, henüz 8 – 9 yaşlarında iken Müslüman olmuştur. Yazılı kaynaklarda peygamberimizin namazı ilk öğrettiği kişiler arasında adı geçer. Daha sonra halife de olan Hz. Ali, hayatı boyunca İslam’ın doğru anlaşılması ve uygulanması için çalışmıştır.

İlk Müslümanlar Kimlerdir?

İslam’ın yayılmaya yavaş yavaş başladığı ilk dönemlerde köleler de söz hakkına sahip olmaya başlamıştır. O dönemde Mekke zenginlerinden birinin kölesi olan Hazret-i Bilal-i Habeşi bu kölelerden biridir. Peygamberimizin her zaman çok yakınında olan bu zat İslam’ı seçmiş ve bu nedenle birçok işkenceye maruz kalmıştır. Daha sonrasında peygamberimiz onu satın alarak azat etmiştir. İslam tarihinde ‘ezanı okuyan ilk kişi’ olarak bilinir.

Hazreti Zeyd de azatlı kölelerden olup ilk Müslüman olan 5 kişiden bir diğeridir. Diğer isimler arasında Hz. Osman, Talha Bin Ubeydullah, Zübeyr Bin Avvam ve Ebi Vakkas sıralanabilir.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar

Son Eklenenler

Çok Okunanlar

Takvim 2024 – KaçGün