Anasayfa » recep » Recep ayının son 10 günü zikri

Recep ayının son 10 günü zikri

Recep ayının her 10 gününün zikirleri nelerdir? Receb-i Şerif ayının ilk, orta ve son on günlerinin zikri!

Alimler Recep ayında zikir çekmeyi tavsiye etmişlerdir. Bu zikirlerin başında da 100’er kere çekilecek 3 farklı zikir vardır. Şimdi sizlere bunu paylaşalım.

Her kim Receb-i Şerifin ilk onunun her günü yüz kere:

[Sübhanelhayyilgayyûm]

‘Hayy ve Kayyûm (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah-u Te’ala’yı tesbih ederim!’

İkinci onun her günü yüz kere:

[Sübhanellahilehadissamed]

‘Ahad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah-u Te’ala’yı tesbih ederim!’

Üçüncü onun her gününde de yüz kere:

[Sübhanellahirrauf]

‘Raûf (yaratıklarını çokça esirgeyici) olan Allah-u Te’ala’yı tesbih ederim!’ derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez.”

(Kaynak : Safûri, Nüzhetü’l-mecâlis – Enisü’l-celis hamişi)

Recep ayında ilk 10 günü, orta 10 günü ve son 10 günü her gün 100’er defa farklı zikirler çekiliyor. 2021 yılına göre bunları gün gün paylaşalım.

Recep Ayı 2021 ilk 10 günü ne zaman : 13 Şubat Cumartesi – 22 Şubat Pazartesi

Recep Ayı 2021 ikinci 10 günü ne zaman : 23 Şubat Salı – 4 Mart Perşembe

Recep Ayı 2021 üçüncü 10 günü ne zaman : 5 Mart Cuma – 13 Mart Cumartesi

Receb ayının ilk 10 gününde 100 kere [Sübhanelhayyilgayyûm] zikri çekiliyor.

Receb ayının ikinci 10 gününde 100 kere [Sübhanellahilehadissamed] zikri çekiliyor.

Receb ayının üçüncü 10 gününde 100 kere [Sübhanellahirrauf] zikri çekiliyor.

Recep ayında yapılacak istiğfar ve dualar! Receb ayının fazileti nedir? Recep ayı ibadetleri
Üç aylardan ilki olan Recep ayı 2023 yılında 23 Ocak Pazartesi itibariyle başladı. İyilik ayı olan Recep ayı için Hz. Muhammed Allah’ın ayı demiştir. Peygamberimiz (SAV)’in Recep ayında yapılmasını önerdiği ibadetleri sizlere derledik. Recep ayında hangi ibadetler yapılır? Recep ayında hangi günler oruç tutulmalı? İşte merak edilen soruların yanıtları:

HABERE AİT VİDEO İÇİN TIKLAYIN İZLE

Cahiliye Döneminde yaşayan Arapların bile saygıda kusur etmedikleri mübarek Recep Ayı, tüm İslam alemi için çok kıymetli bir aydır. Regaib ve Miraç kandilleriyle şereflendirilen bu mübarek ayda, Peygamber Efendimiz (SAV) her zamankinden daha fazla ibadet etmeye çalışırdı. Öyle ki; dua ettiği zamanlarda bile ”Allah’ım! Receb’i ve Şaban’ı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır” buyurduğu bilinmektedir. (Camiü’s- sağir, 2/90). Recep Ayının ‘sağır’ olarak nitelendirilmesinin bir sebebi de bu ay içerisinde işlenen yanlışların ve günahların manevi anlamda bu ayda duyulmamasından gelmektedir. Mümin kimselerin yalnızca sevaplarının ve ibadetlerinin şahit tutulduğu hürmetli ay, Allah (c.c) katında pek faziletlidir. Toplum içerisinde sıklıkla duyduğumuz bir terim olan Üç aylar dan ilki olan Recep ayı için faydalanmasını bilenlere çok büyük ecirler vardır. Her Müslüman kendini ahirete hazırlamalı ve fazileti çok büyük olan bu ayda amel defterini sağ taraftan doldurmalıdır. Peki Recep ayından en güzel nasıl istifade edilir?

Üç ayların (Recep, Şaban ve Ramazan) faziletleri ve üç aylarda hangi ibadetleri yapmanın daha iyi olduğunu Yasemin.com muhabiri Müge Çakmak sordu, İlahiyatçı Yazar Adnan Şensoy cevapladı…

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ…

Üç aylarda devamlı olarak tutulmamasını ama çoğunluğunun oruç ibadetiyle geçirilmesini tavsiye eden Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), üç aylarda oruç tutma durumu ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır:

recep ayında oruç tutmanın faziletleri

recep ayında oruç tutmanın faziletleri
”Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.” [Taberani]

”Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.” [Ebu Davud]

EK BİLGİ: Recep ya da Şaban ayı içerisinde 30 gün boyunca oruç tutulmasının önerilmemesinin nedeni; bu ayların Ramazan ayına benzemesinden dolayıdır. Sadece ve sadece kesintisiz olarak 30 gün oruç tutulan ay on bir ayın sultanı Ramazandır.

RECEP AYINDA KILINAN NAMAZ HANGİSİ? RECEP AYI NAMAZI KILINIŞI:

Recep ayının 1’i ile 10′ u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11’i ile 20’si arasında da yine 10 rekat, 21’i ile 30’u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)’in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır.

Akşam namazından ya da yatsı namazından sonra kılınabilen bu namazı teheccüt vakti kılmanın daha efdal olduğu bilinmektedir.

RECEBİN İLK 10 GÜNÜNDE KILINAN NAMAZ:

”Ya Rabbi, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recep-i şerifin hürmetine, beni feyzi ilahine, afv-ı ilahine, rıza-yı ilahine nail eyle, abid, zahid kulların arasına kaydeyle, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle, rıza-ı şerifin için ”Allahu Ekber”. Her rekatta 1 fatiha, 3 Kafirun, 3 ihlas okunur ve iki rekatta bir selam verilir. Böylelikle 10 rekat tamamlanır. İlk 10 günden sonra kılınan namaz bitince, 11 kez La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehü-l mülkü ve le’hül hamdü yuhyi ve yuümıt, ve hüve Hayyün la yemutü bi yedihi’l hayr ve heüve ala külli şey’in kadir” okunup dua edilir.

RECEBİN İKİNCİ 10 GÜNÜNDE KILINAN NAMAZ:

Recep’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rekatlık namazdan sonra 11 kez, ”İlahen Vahıden Ehaden Sameden Ferden Vitran Hayyen Kayyumen Daimen Ebde” duası okunur ve dua edilir.

RECEBİN ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜNDE KILINAN NAMAZ:

Recep’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rekatlık namaz sonrasında 11 kez:

Recep ayı namazı duası

Recep ayı namazı duası
RECEP AYI DUASI! RECEP AYINDA OKUNACAK DUA VE SURELER

RECEBİN İLK 10 GÜNÜNDE OKUNABİLİR DUA:

Recep ayı duası! Peygamberimiz recep ayında hangi duayı okurdu?

Recep ayı duası! Peygamberimiz recep ayında hangi duayı okurdu?
Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.

DAHA SONRA 100 KEZ:
Recep ayı zikri

Recep ayı zikri
Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm.

RECEBİN İKİNCİ 10 GÜNÜNDE OKUNABİLİR DUA:

Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.

DAHA SONRA 100 KEZ:
Recep ayı zikri

Recep ayı zikri
Sübhânallâhil-ehadis-samed.

RECEBİN SON 10 GÜNÜNDE OKUNABİLİR DUA:

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur’ân.

DAHA SONRA 100 KEZ:
Recep ayı tesbih

Recep ayı tesbih
Sübhânallâhi’l-Ğafûri’r-Rahîm.

Dini kaynaklarda belirtilen bazı rivayetlere göre aşağıdaki istiğfar duasını Recep ayında 7 defa okuyanın günahları mağfiret olunmaktadır.

“Estağfirullâhe’l-Azîme’llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yül1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tövbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”

RECEP AYININ İLK CUMASINDA NE YAPILMALI?

Recep ayının ilk cumasının fazileti

Recep ayının ilk cumasının fazileti
Üç aylardan birincisi olan Recep Ayının ilk cuma gününde öğle ve ikindi arası yapılması tavsiye edilen 4 rekatlık bir namaz vardır. Bu namazın her rekatında 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur. Selam verince “La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Bitince “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

RECEP AYI TÖVBE ETMENİN ÖNEMİ! GÜNAHLARIN AFFOLUNDUĞU AY…

recep ayının fazileti nedir? Üç aylarda yapılacak ibadetler

recep ayının fazileti nedir? Üç aylarda yapılacak ibadetler
Ebedi mutluluk saadetine ulaşabilmek ve Allah’a daha yakın olabilmek için çok önemli bir fırsat olan bu ayda yapılan ibadetler, diğer aylarda yapılan ibadetlere göre kat kat daha sevaptır.

“Şüphesiz Recep, Allah-ü Teâlâ’nın kendisinde sevapları katladığı, tövbe edenlerden günahların silindiği, duaların kendisinde kabul edildiği ve sıkıntıların kendisinde açıldığı büyük bir aydır.” (Kenzül-Ummâl)

Edilen içten ve samimi tövbeler karşısında Allah (c.c)’un rahmet kapısından eli boş çevirmeyeceğini hadis-i şerif şöyle açıklık getirmektedir:

“Kim bir hayır işlerse, ona bunun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da bunun karşılığı vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla, dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım.” (Müslim, Zikir, 22)

RECEP AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?

 • Mümkün olduğu kadar oruç tutmaya gayret gösterilmelidir.
  Peygamber Efendimiz (SAV), Receb ayı girince oruç tutmayı arttırırdı. İbn-i Abbas şöyle diyor:

”Resulullah (SAV) Recep ayında, bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, ‘(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)’ derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, ‘(Galiba) hiç tutmayacak’ derdik.” (Buhari, Savm:53)

 • Üç aylarda sohbetler düzenlenebilir, Kuran-ı Kerim ziyafetleri verilebilir.
 • Peygamber Efendimiz (SAV)’e salavatlar çekilebilir.
 • Allah’ın ayı olduğu için bu aya özel olarak yapabileceğiniz tavsiye ibadetler arasında Esmaül Hüsna zikirleri yer alabilir.
 • Aramızın bozuk olduğu kimselerle helalleşip, gönülleri alınmaya çalışılabilir.
 • Günahların affı için samimi dil ile Allah’a yalvarıp yakarılmalıdır.
  “Her insan hata eder. (…) Hata edenlerin en hayırlısı, tevbe edenlerdir.” (Tirmizî, Kıyâme, 49)
 • Sahabelerin, Allah dostlarının ve alimlerin kabirleri ziyaret edilip dua edilebilir.

Recep ayının zikirleri… Üç aylarda çekilecek tesbihler ve 3 aylar duaları… Recep ayı ibadetleri neler?

 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre bu yıl üç ayların başlangıcı 23 Ocak 2023 Pazartesi. Üç aylar içerisinde ilk olarak recep ayı idrak edilecek. Bu ay içerisinde kandiller de yer alıyor. Bu ayı dolu dolu ibadetlerle geçirmek isteyenler Recep ayı ibadetleri neler? Üç aylarda çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Sorgulamalarında bulunuyor. İşte mübarek aylarda yapılması gerekenler..

2023 Diyanet takvimine göre Recep ayı şubat ayı içerisinde idrak edilecek. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başladı. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili bulunuyor. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor.

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

RECEP AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Hazreti Muhammed recep ayı geldiğinde “Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.” diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed, recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

RECEP AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ”La İlahe İllallah”, 100 kere de ”Muhammedürresulullah” diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa ”Ya Allah” diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ”La İlahe İllallah”, 100 kere de ”Muhammedürresulullah” diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 dea Sübhana’llahi’l – hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana’llahi’l – ehadi’s-samed

10 gün 100 defa Sübhana’llahi’l -gafuri’r-rahim

ÜÇ AYLAR DUALARI

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7’şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz, “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” diye dua etmiştir.

İbnü Abbas’ın (r.a) rivayet ettiği Hadis-i Şerif’te: “Her kim Recep, Şaban ve Ramazan aylarında, öğle ve ikindi (namazları) arası: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِیمَ الَّذی لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَیَّ الْقَیُّومَ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لِنَفْسهِ لَا یَمْلِکُ لِنَفْسهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَیَاةً وَلَا نُشُورًا

“Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyûm olan O büyük Allah-u Teala’dan, mağfiret talep ederim. Kendisi hakkında ne bir zarara ne bir faydaya, ne ölüme, ne de yaşamaya ve ne de dirilmeye mâlik olmayan, (günahlar işleyerek) kendisine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle, O’na tevbe ederim’ derse, Allah-u Teala (o kişinin sevab ve günahlarını yazmakla görevli) iki meleğe: ‘Bu kulun amel defterindeki günahlarıyla alakalı yazıları yakın!’ diye vahyeder.”

Nitekim Şeddad ibni Evs (r.a) rivayet ettiği Hadis-i Şerif’te: “Seyyidü’l-istiğfar (istiğfarların efendisi) şudur: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّی لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِی وَأَنَا عَبْدُکَ وَأَنَا علٰی عَهْدکَ وَوَعْدکَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَکَ بنِعْمَتِکَ وَأَبُوءُ لَکَ بذَنْبی فَاغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ

“Ey Allah! Benim Rabbim Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve vadin (sözün ve müjden) üzere sabitim. Ben Senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da itiraf ediyorum. Öyleyse beni mağfiret eyle! Şu muhakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.’ İnsan akşama girerken bu duayı okuduğu zaman, o gece ölürse cennete girer yahut cennet ehlinden olur. Bu duayı sabaha girerken okuduğu zaman da, o günde ölürse, o da cennet ehlindendir.”

Ulema buyurmuştur ki: “Recep, günahlardan istiğfar içindir, Şaban kalpleri ayıplardan ıslah içindir. Ramazan ise kalpleri nurlandırmak içindir. O halde Allah-u Teala’nın ayında istiğfarı çok yapmak lazımdır. Özellikle de seherlerde, “Seyyidü’l-istiğfar (istiğfarların efendisi)” denilen tevbeyi hiç terk etmemek gerekir.

 

Yorum Yaz