Şamanizm nedir kısaca bilgi

Kuzey ve Orta Asya’da yaşamış olan toplulukların eski inanış sistemi, batıl bir dindir .Günümüzde bu bölgelerde yaşayan  bazı topluluklar halen  bu batıl dine inanırlar .Türkler de İslamiyeti  kabul etmeden , hak dini bilmeden önce Şamanizm’e inanıyorlardı. Bazı tarihçiler Şamanizm’in  Türklere özgü bir inanış sistemi  olduğunu iddaa  etselerde  yapılan arkeolojik ve tarihi araştırmalar bunun doğru olmadığını göstermiştir. Şamanlık , daha çok Orta Asya  halkları tarafından kabul edilmiş  olmakla birlikte Moğollar, Tunguzlar, Japonlar , Hindular arasında da  kabul görmüş hatta Avrupa’ya kadar yayılmıştır .Bölgeler arasında uygulama ve  inanış farklılıkları görülür.Son dönemlerde yapılan araştırmalar,  pek çok batıl inanış ve uygulamaya sahip olan bu sistemin çok tanrılı bir din olmadığını göstermiştir .Özellikle Türk toplumlarında yaygın olan Şaman inancında , Gök tanrı adı verilen tek bir tanrıya inanılır. Bu durum pek çok tarihçinin Şamanlığın zaman içerisinde dejenere olmuş  ve özünden uzaklaşmış tek tanrılı inanç olduğunu düşünmesine sebep olmuştur.

Ancak Şamanizm, içinde pek çok batıl inanış bulunan akla ve vicdana da uygun olmayan bir sistemdir .Bu  batıl din, kam adı verilen Şaman rahiplerinin ruhlarla  bağlantı kurdukları ve  bu ruhlardan aldıkları sözde güçle geleceği bildirme , kötülükleri savma , hastalıkları iyileştirme , kötü ruhları çıkarma , ölümsüzlüğün yolunu bulma  gibi kabiliyetlere sahip oldukları yönünde çarpık bir temel üzerine kuruludur.

Şamanizm’in temelinde doğadaki cansız  varlıkların sözde ruh ve kudret sahibi olduklarına dair  inanç yatar .Örneğin, yağmurun , bulutların içindeki ruh tarafından yağdırıldığına  veya ateşin  kendi içindeki bir ruh tarafından yakıldığına inanılır.

Bu inanç aslında pek çok eski putperest inanışta yer almaktadır ve ‘’Animizm’’ olarak bilinir .Animizm, kısaca doğadaki her varlığın sözde ayrı bir ruh ve ayrı bir ilah olduğu inancıdır.

 

Yazar: kacgun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.