Anasayfa Genel İşte stk ne demek yanıtı…

İşte stk ne demek yanıtı…


STK nedir ne demektir stk neyin kısaltılmış adıdır, stk sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi…
STK Sivil Toplum Kuruluşu’nun kısa adıdır. Bu kuruluşlar devletin parçası olmamakla beraber, devlet tarfından da kontrol edilmezler. STK’lar, devletin gücünün yetmediği konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığı kapamaya çalışırlar. Dünyanın her tarafında, hem ulusal hem de uluslararası çalışan STK’lar bulunmaktadır. STK’ların genellikle maaşlı çalışan ana personeli ve de daha geniş gönüllü şebekesi bulunur. STK’lar örgütlerinin çalışabilmesi ve de projelerinin ödenebilmesi için genellikle bağışlara bağlı çalışırlar.

Son yıllarda dünyanın bir çok yerinde binlerce yeni STK kuruldu. STK, bir ülkenin yurtdaşlarının seslerini duyurabilmesini, toplumların işlemesi için sorumluluk almalarını ve de kendilerini temsil eden devletler ile örgütlü bir şekilde diyaloğa geçmesini sağlamaktadır. Açık sistemlerde, her türlü zorluk örgütlü diyaloglar kanalıyla çözülebilir.

Kimi zaman sağlam yapılanmış STK’lar, devletlerden daha çok güven toplayabilmektedir. Genel olarak STK’ların yaptırım gücü sınırlı olsa da İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi bazı kuruluşlar, uluslararası politikalarda yönlendirici güce sahiptir.

Hangi Hizmetleri Vermektedirler?
Bir STK kurmayı mı düşünüyorsunuz? Sizin için hazırladığımız Adım adım STK kurma rehberini inceleyin.

STK Nedir ve Neden Gereklidir

STK’ nın açılımı Sivil Toplum Kuruluşu dur. STK’ lar herhangi bir konuda, benzer fikir yapısına sahip kişilerin bir araya gelerek mevcut problemleri çözmek adına, projeler üreten ve kar amacı gütmeyen bir kurumsal kimliğe sahip olan oluşumlardır. Kuruluş konuları farklılıklar gösterse de hepsinin dayandığı temel ” Birlikten Güç Doğar” ilkesidir. Peki STK’ lar neden önemlidir ve de önemli olmalıdır? Bilindiği üzere bazı güçleri elinde bulunduran kişiler tamamen şahsi menfaatleri adına toplum çıkarına uymayan kararlar alıp uygulamaya koyabilmektedirler. Birey olarak baş edilemeyecek bu tür uygulamalarla STK olarak baş etmek mümkündür. Demokratik toplumlarda her şey salt oy gücüyle yürümez yürümediğini de bu güne kadar defalarca gördük. Sadece lafla şikayet ederek mevcut sorunlara çözüm sağlanmaz çözümün bir parçası olmak gereklidir. Toplum olarak şimdilere kadar mevcut örf, adet, gelenek ve göreneklerimizle ayakta durmayı başardık ama şimdilerde kapitalizmin sınır tanımayan ilkeleri mevcut kültürümüzü törpülemeye başladı ve tehlike çanları çalıyor. Neden derseniz ülkemizin şu anki mevcut yapısı bu kadar sınırsızlığa hazır değil. Yasalar olarak değil, eğitim olarak değil, ekonomik olarak değil. Örnek mi? Gaspçılar adam öldürüyorlar 3,4 yıl sonra dışarıdalar….Hırsızlar 18 yaş altı ise ertesi gün dışarıdalar, 40 milyarlık düğün rezaletini hatırlarsınız bunlar 18 yaş altı idiler… Amerika da çocuk pornosu çeken bir adam 150 yıl ceza alırken bu kötü, hatta kötü ötesi rezilce eylemlerini bizim gibi yasal boşlukları bulunan ülkeler de çökmüş bir ahlak yapısına sahip insanlar üzerinden rahatça bizim bebeklerimizi kullanarak gerçekleştiriyorlar… Bu örnekleri çoğaltmak maalesef oldukça mümkün o halde artık sızlanmak yerine çözümün bir parçası olmak zamanı gelmiştir ve bunun için güç oluşturma kurumları olan STK’ lara katılmak gereklidir artık düşünce yapınıza uygun gelen hangisiyse…Düşünce yapınıza uygun bulamadınız mı? Kendiniz kurun. Ülkemizde STK’ ların da çok eksikleri var ama bu kavram önem kazandıkça mevcutlarda iyileşmeler olacağına da inanıyorum…

Sivil Toplum Kuruluşları nedir? görevleri nelerdir?

Gönüllülük esasına dayanan, kar amacı gütmeyen, gelirleri bağışlar ve üyelik ödemeleri olan resmi kuruluşlardan bağımsız olarak çalışan siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar doğrultusunda lobi çalışmaları ve eylemler yapan kuruluşlar. Dernek, vakıf, sendika ve oda adı altında faaliyet gösterirler. Vakıf dernekleri topluma yararlı bir hizmet vermek için kurulan yasal topluluklardır. Sivil toplum kuruluşları özel kişilerin girişimiyle devlet organizasyonlarından bağımsız kanuni olarak kurulmuş organizasyonların genel adıdır. Sivil Toplum Kuruluşları kısmen veya tamamen devlet organları tarafından desteklense bile bünyesinde bir devlet yetkilisini barındırmadığı sürece Sivil Toplum Kuruluşu olarak kabul edilirler.

STK’lar devletin gücünün yetersiz kaldığı konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığın ve gecikmenin kapanmasına yardımcı olur. Tüm dünyada ulusal ve uluslararası STK’lar vardır. Bu kuruluşlar ülke vatandaşlarının seslerini duyurmalarını, sorumluluk almalarını ve devlet ile kurdukları örgütü diyoloğa geçirmeyi sağlarlar.

STK’lar çok iyi yapılandıkları vakit devletten daha çok güven toplayabilirler. Bu kuruluşların yaptırım gücü sınırlı olmasına rağmen İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi bazı kuruluşlar uluslararası politikaları yönlendirme gücüne sahiptirler.

Yorum Yaz