Anasayfa » Kaynama ve buharlaşma belli bir sıcaklıkta mı gerçekleşir

Kaynama ve buharlaşma belli bir sıcaklıkta mı gerçekleşir

Buharlaşma ve kaynama arasındaki farklar nelerdir?

Buharlaşma ve kaynama arasındaki farklar nelerdir?

Buharlaşma ve kaynama, bir maddenin hal değiştirmesi süreçleridir. Buharlaşmanın tanımını yaparak başlayalım: Buharlaşma nedir? Buharlaşma, bir maddenin kaynamadan sıvı halden gaz hale geçmesidir. Kaynama ise buharlaşmanın özel bir durumudur. Bir maddenin belirli bir sıcaklığıa eriştiğinde sıvı halden gaz hale geçme sürecidir. Buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Kaynama ise sıvının tamamında gerçekleşir.

Buharlaşma ve kaynama arasındaki farklar

1- Buharlaşma yavaş gerçekleşir ancak kaynama hızlı gerçekleşir.

2- Buharlaşma esnasında sıvıda baloncuklar oluşmaz ancak kaynamada baloncuklar oluşur.

3- Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir, ancak kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.

4- Buharlaşma sessizdir ancak kaynamada fokurdama olur.

5- Buharlaşma basınç arttığında yavaşlar, kaynamada basınç artarsa kaynama sıcaklığı artar.

6- Buharlaşmada sıvıyı soğutma etkisi olur, kaynamada sıvı soğumaz.

7- Buharlaşma hava akımıyla hızlanır, ancak kaynama hava akımından etkilenmez.

8- Buharlaşmada enerji sıvının iç enerjisinden alınır, kaynamada dışarıdan düzenli olarak ısı vermek gerekir.

9- Buharlaşmada sıcaklık sıvının her yerinde aynı olmayabilir, fakat kaynamada sıcaklık sıvının tamamında aynıdır.
www.milliyet.com.tr

Buharlaşma ve kaynama arasındaki fark nedir?

Buharlaşma ve kaynama bir maddenin hal değiştirme süreçleridir. Buharlaşma bir maddenin kaynamadan sıvı halden gaz hale geçmesi sürecidir. Kaynama buharlaşmanın özel bir durumudur; bir maddenin, sadece belirli bir sıcaklığa eriştiğinde, sıvı halden gaz hale geçme sürecidir. En önemli fark, buharlaşmanın sıvının yüzeyinde; kaynamanın sıvının tamamında gerçekleşmesidir. Aşağıdaki tablo buharlaşma ve kaynama süreçleri arasındaki farkları gösteriyor.

Buharlaşma sıvıyı soğutur. Örneğin, bir karpuzu kesip güneşte bekletirseniz bir süre sonra karpuzun soğuduğunu fark edersiniz. Çünkü sıvı molekülleri sıvıyı terk ederken gereken enerjinin bir kısmını sıvıdaki diğer moleküllerden alırlar. Geriye kalan sıvı moleküllerinin iç enerjileri böylece azalmış olur, daha yavaş hareket ederler, dolayısıyla sıcaklıkları da azalır.

buharlaşma ve kaynama arasındaki fark karpuzun soğuması

Benzer şekilde içinde su olan bir pet şişenin etrafına bir bez sarıp bezi ıslatırsanız, bir süre sonra pet şişenin içindeki suyun sıcaklığı azalır. Çünkü bezdeki sıvı haldeki su molekülleri enerjilerinin bir miktarını, bezin yüzeyindeki moleküllere aktarır. Yüzeydeki moleküller sıvıdan ayrılıp buharlaşır. Bezde kalan moleküllerin enerjileri azalır, sıcaklıkları düşer.

Yalnızca buharlaşmanın olduğu kaynamanın olmadığı örnek durumlar:

Kaynamanın olduğu örnek bir durum sıvı azotu oda sıcaklığında bir kabın içine koyduğunuzda kaynamasıdır. Çünkü azotun 1 atmosfer basınçta kaynama sıcaklığı -196 °C’dir. Oda sıcaklığı bu değerin üstündedir.

Buharlaşma belli bir sıcaklıkta, kaynama ise her sıcaklıkta gerçekleşir. Doğru mu yanlış mı?

Kaynama

Kaynama, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğunda, sıvının her yerinden gaz kabarcıklarının çıkması. Saf maddelerin sabit atmosfer basıncı altında kaynama noktası sabittir. Kaynama süresi boyunca maddenin sıcaklığı değişmez. Sıvı bir maddenin içine uçucu olmayan bir çözünen eklenirse çözeltinin kaynama noktası yükselir. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama noktası yükselecektir. Aynı ortamdaki bütün sıvıların kaynama anındaki buhar basınçları eşittir, ancak maddelerin kaynama sıcaklığı maddenin cinsine, saflığına ve ortamın dış basıncına bağlıdır. Kaynama sıcaklığı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.[1]

Kaynama sıcaklığındaki 1 gram sıvı maddenin tamamının gaz haline gelmesi için verilmesi gerek ısıya buharlaşma ısısı (Lb) denir. m gram maddeyi aynı sıcaklıkta buhar haline getirmek için verilmesi gerek ısı miktarı 𝑄 = 𝑚 𝐿𝑏 formülü ile hesaplanabilir. Suyun buharlaşma ısısı 540 cal/g’dır. Bu değer maddenin cinsine bağlıdır ve ayırt edici bir özelliktir.[1]

Kaynama noktası saf su için farklı sıcaklık birimlerinde 100 °C, 212 F ve 373 K olarak belirlenmiştir.

Bazı maddelerin Celsius ve Kelvin birimlerinde kaynama sıcaklıkları:

Yorum Yaz