Anasayfa Genel Türklerin insanlığa katkıları ve faydaları, Türk milletinin insanlığa ve dünyaya katkıları ve yararları

Türklerin insanlığa katkıları ve faydaları, Türk milletinin insanlığa ve dünyaya katkıları ve yararları

Dünyanın en eski ulusu Türk ulusudur

Beyaz (Ari) ırktan olan Türkler Orta Asyada ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır.

Türkler, demiri ilk kullanan ve Avrupa’ya götüren ulustur.

Tekerliği ilk kullanan ulustur. Hitit Türkleri Anadolu’ya gelmeden önce, Türkler daha Orta Asya’da iken tekerli savaş arabalarına sahiptiler ve Türk-Çin savaşlarında kullanmışlardır

Orta Asyadan doğal nedenlerle göç etmek zorunda kalan Türkler gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını da götürmüşlerdir.

Anadoluya gelen Türkler Hititleri ve Truvalıları; Mezopotamyaya göçeden Türkler Sümerleri; Avrupaya göç eden

Türkler ise Etrüskleri teşkil etmişlerdir. Etrüksler ise Roma İmparatorluğunu kuran halktır.

Egeye göç eden Türkler ise Yunanlılardan çok daha önce bu bölgede ileri bir uygarlık yaratmışlardır.

Atomun parçalanacağını ve bu yolla yok edici bir enerjinin açığa çıkacağını Einstein’dan önce söyleyen,

Anadolu’da yaşayan Cabir Bin Hayyan adlı bir Türk bilginidir. (721-805)

Aristoteles ve Batlamyus’un kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu söyleyen ilk kişi büyük Türk bilginlerinden Biruni’dir. (973-1051)

Ayrıca Cevherlerin Özellikleri Üstüne adlı yapıtında, 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır.

Yoğurt ve kahve kullanımı

Barutun savaşlarda ilk kullanımı

Yerleşik hayata ilk geçen kavimlerden olduğu söylenmektedir.

Ayrıca Cevherlerin Özellikleri Üstüne adlı yapıtında, 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır.

Yorum Yaz