Lisede devamsızlık kaç gün 2020

Lisede devamsızlığın kaç gün olabileceği ile ilgili düzenleme MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre bir gerekçeye dayanmadan 10 gün devamsızlık yapanlar başarısız sayılmaktalar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Lisede devamsızlık hakkı kaç gün?

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

İlginizi Çekebilir  Bir tırnak kaç günde yenilenir?

Söz konusu düzenlemede devamsızlık ile ilgili hükümler şöyle;

“a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine, ilgili müdür yardımcısı tarafından da e-Okul sistemine işlenir.”

“(4) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi velisinden istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrenciler için ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.”

“(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine gönderilir. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez.”

1 Eylül 2018 Resmi gazetede yayınlanan yönetmenliğin son hali aşağıdaki gibidir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.”

Yazar: kacgun

11 thoughts on “Lisede devamsızlık kaç gün 2020

  Anonim

  (10 Haziran 2019 - 01:41)

  Özürlü 19 bir gün daha rapor alırsam 20 olursa kalıyor muyum?

  Anaonn

  (31 Mayıs 2019 - 18:08)

  Yoklama alınırken yok yazılmadım defterde numaram yok ama e okula yok girmiş silmek zorunda değilmi

  yok

  (27 Mayıs 2019 - 12:54)

  benım ozurlu 4 ozursuz 1 gun kac gun daha yapabılırım

  Mjj

  (2 Mayıs 2019 - 19:10)

  Benim özürlü 8 gün özürsüz 18 gün toplam 26 gün 4 gün hakkım kaldı ve 2 gün daha özürsüz olursa kalıyorum hadi hayırlısı wkjxksmx

  Bilinmez

  (12 Mart 2019 - 13:16)

  33 gün şimşs ben kalmış mı. Bulunmaktayım

  Anonim

  (7 Mart 2019 - 20:39)

  Özürlü 9.5 ozursuz 9.5 devamsizligim var rapor alarak özürlüye eklettirsem kalirmiyim

  sado777

  (20 Şubat 2019 - 07:03)

  sa dostlar ben 9.5 gün geçtı napıyoz hındı

  Elanur

  (17 Ocak 2019 - 01:37)

  Özürsuz devamsizligim 5 gün ozurlu devamsizligim 3 gün ortalamam 90 taktir alirmiyim

  onurrsaygi

  (14 Ocak 2019 - 21:50)

  toplamda 10 bro

   yusuf karasu

   (13 Mart 2019 - 08:42)

   özürsüz devamsızlığını dilekçe ile özürlüye çevirebilirsin. yoksa belge alamazsın.

  Anonim

  (14 Ocak 2019 - 20:40)

  2 dönem toplam 10 günmü tek dönemmi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.