Anasayfa SOSYAL GÜNLER Ünlü düşünürlerin sözleri, Ünlü filozofların sözleri

Ünlü düşünürlerin sözleri, Ünlü filozofların sözleri

Ünlü düşünürlerin sözleri, Ünlü filozofların sözleri, dünyanın en ünlü düşünürleri ve düşündüren sözleri, gelmiş geçmiş en büyük filozofların sözleri, dünyanın en ünlü filozoflarının düşündürücü sözleri, tüm zamanların en ünlü ve en büyük filozofları sözleri:

İşte  Ünlü Filozofların Sözleri

Ünlü Filozofların Sözleri
Düşünüyorum öyle ise varım.
DESCARTES

Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır.
GIBBON

Hayatta hiç hata yapmamış birisi zaten hiçbir işe başlamamış demektir.
HENRY FORD

Hayatta hiçbirşeyden korkmayın yalnız;herşeyi anlamaya çalışın. MARİE CURİE

İnsanlar tecrübeleri oranında değil tecrübelerinden aldıkları dersler oranında olgundurlar.
BERNARD SHAW

İnsan aklın snırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez.
ALBERT EINSTEIN

Olgun insan yapabileceğini söyleyen ve söylediğini yapan insandır.
KONFİÇYUS

Gerçek arkadaş sağlık gibidir.Değeri ancak o yok olunca anlaşılır.
CERVANTES

Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.
KONFİÇYUS

İnsanların yapabileceği en büyük fenalık kendisine olan güvenini kaybetmesidir.
RİCHARD BERNEDİCİ

İnsansal öz, tek tek her bireyin doğasında bulunan bir soyutlama değildir. Gerçekliği içersinde, bu, toplumsal ilişkilerin bütünüdür.
KARL MARX

Aristoteles

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.
İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.
Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.
Cesaret kuvvetle birleşince büsbütün artar.
Umut, uyanık adamın rüyasıdır.
Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.
Adalet önce devletten gelir.
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.

Honore de BALZAC

Hayat herkes için acı, çünkü benim boş yere dilediklerime sahip olmuş nice insanlar gördüm, onlar da mes�ut değil.
İnsanın en zor katlandığı duygu acımadır, hele hak edince.
Evlenme dâvaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vardır.
Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır, ne suç, ne namus, ne de ruh.
Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.
Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır.
Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.
Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir.
Hiç kimse bir alışkanlığa veda etmek cesaretini gösteremez.

Bernard SHAW

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz.
Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim.
Yanlışlık fare deliğinden geçer, doğruluk kapılardan sığmaz
Susmanın kudretine inanıyorum. Bu mevzu üzerinde saatlerce konuşabilirim.
Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında.
Bir kelime yeterlidir, gerisi laftır.
Moda kadınlara benzer, onun da havası vardır.
Her şeyi düşünmek, çoğun her şeyi düzene sokmak demektir.
Birçok insanın korkak olmaya cesareti yoktur.
Yazı ile insan daya iyi yalan söyleyebilir.
Zekanın sakıncası, insanı devamlı surette bir şeyler öğrenmeye zorlamasıdır.
Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.
Aptallar, utanılacak bir şey yaptıkları zaman mazeret diye o işi her zaman yaptıklarını söylerler.
Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da akıllarını kullanır.
Ben şaka yaparken gerçekleri söylerim, çünkü gerçekler dünyanın en gülünç şakalarıdır.
Bu dünyada başarıya ulaşan insanlar istedikleri şartları yakalayan insanlardır. Eğer onları bulamazlarsa, kendileri yaparlar.
Parayı kazanmadan harcamaya nasıl hakkımız yoksa, mutluluğu da üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur.
Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır.
Çocuklarınıza ders vermek istiyorsanız (bu hiç de gerekli değil) kendinizi örnek gösterin. Ama sizin gibi olmaları için değil, sizin gibi olmamaları için.
Yapabilenler yapar; yapamayanlar yapmayı öğretir.
Benim en iyi dostum terzimdir. Çünkü ne zaman beni görse, derhal o andaki ölçülerimi alır. Oysa bütün öteki tanıdıklarım benim hala eskisi gibi olduğumu düşünürler.
Yalancının cezası; kimsenin kendine inanmayışı değil, asıl kendisinin kimseye inanmayışıdır.
Merhamet sevgiye yakınsa, minnet onun aksine yakındır.
Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.
Aşk, insana vakar, ağırbaşlılık, hatta güzellik verir.

DOSTOYEVSKİ

Bazı insanlar, ev köpekleri gibi, yamandıkları kapıdan ayrılmazlar.
Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir.
Çocukları seven hayatı da sever.
Evlenme, boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikâh sağlam kalmazdı.
Gözyaşları kurur.
Hayata yeniden başlasaydım , saniyelerin nabzını tutardım.
Hayatımızda en yüce, en güçlü, en faydalı dayanağımız ana baba evinden kalan hatıralarımızdır.
İnsan yaşamayı ve yaşamamayı aynı şey diye kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur.
İnsanların bazen neye güldüklerini anlamak güçtür.
İnsanların saadet kadar felakete de ihtiyacı vardır.
İster tatlı, ister acı olsun, hatıra insana ıstırap verir.
Kadını kalkındıran, onu uçurumun dibine kadar yuvarlanmaktan koruyarak hayata yeniden doğmasını sağlayan biricik kuvvet aşktır.

Johann Wolfgang Von GOETHE

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.
Aşk ve sevinç büyük çabaların kanatlarıdır.
Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.
Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır.
Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.
Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır.
Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir.
İnsan ancak anladığı şeyi duyar.
İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissedemez.
İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar.
İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.
Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.
Mükemmel insanların aksayan tarafları daha çok göze batar.
Samimi olmayı vaad edebilirim; tarafsız olmayı asla.
Sevmek, inanmak demektir.
Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.

KONFÜÇYÜS

Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmalıdır.
Eğer kusurların varsa, onlardan kurtulmaya çalışmalısın ve bundan korkmamalısın.
Yapılmış şeyler üzerinde konuşmak lüzumsuzdur, geçmiş şeyleri ayıplamak da manasızdır.
Bir insan sabahleyin doğru yolda ise, akşam saatlerinde de öyle kalacak ve bundan pişman olmayacaktır.
Tevazu ile konuşmayan bir kişi, zamanla bununla ilgili bütün kelimeleri de tamamıyla unutabilir.
Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esaslı bir konuyu konuşmak mümkün değildir.
İhtiyatlı insan nadiren hata işler.
Doğaya göre bütün insanlar birdir, fakat pratikte birbirlerinden dehşetli ayrılık gösterirler.

William SHAKESPEARE

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.
Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir.
İnsanların yaptıkları fenalıklar arkalarından yaşar, iyilikler çok zaman kemikleriyle beraber gömülür.
Herkese kulağını, ama çok azına sesini ver.
Ah! Bu kadar okudum, bu kadar öykü ya da destan duydum, aşkın yolu asla düz gitmiyor.
İyimser, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser ise kabuğun altında yine yara görür.
Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikcisidir.
Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç.
Geçmiş bir dost için yakınmak yeni dertler edinmektir.
Cehalet Tanrının laneti olduğuna göre, bilgi göklere uçabileceğimiz kanatlardır.
Nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkına varmazsa insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz.
Bir iftira başka iftiraları doğurur.
Aşk bir deliliktir.
Daha iyi, iyinin düşmanıdır.
Yiğitlik intikam kazanmakta değil, tahammül göstermektedir.
Geçmiş bir felakete üzülmek, bir yenisini davet etmenin en emin yoludur.
Aslında hiç bir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim onlar hakkında düşündüğümüze bağlıdır.

Leo Nikolaevich TOLSTOY

Af dileyen, kendi kendini itham eder.
Aşk, kızıl gibi geçirilmesi gereken bir hastalıktır.
Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir.
Bir insanı, bulunduğu mevki ile değil, göz koyduğu mevkiyle ölçmelidir.
Güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir.
Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.
Hırsları kökünden atmak mümkün değildir. Onları sadece asıl ülkülerine doğru yöneltmeğe çalışmalı.
İnanç, hayatın kuvvetidir.
İnsanlar seni, istedikleri kadar bilsinler, ama kendi kendini aldatabilir misin?
Öyle davran ki, senin iraden kendini bir kanun koyucu gibi hissetsin. Öyle davran ki, bu davranış yanında insanlığı bir araç değil bir amaç olarak göresin. Öyle davran ki, senin iradenin bir kanun gibi genel geçerliliği olsun.
Savaş, mızraklı, trampetli bir bayram değildir. Onun manzarası kandır. Ölümdür.
Tarihin konusu, kavimlerin ve insanların hayatıdır.

Victor HUGO

Öğrendikten, sevdikten sonra daha çok acı çekeceksiniz
Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur.
Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık.
Ölüm bu; ne hükümdar tanır, ne soytarı; herkesi aynı iştahla yutar.
Hayat, felaket, yalnızlık, yüzüstü bırakılmışlık, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır.
Evlatlarını sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu çıldırasıya sevmeyen dede olamaz.
Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır.

F.M.Arouet VOLTAIRE

Ayrılık, tatmin edilmeyen aşkı arttırır.
Her zaman zevk, zevk olmaktan çıkar. Bir şeye düşkünlük hayvanlarda bile yoktur.
Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı duramaz.
İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker.
İnsanoğlu hiç de kötü olarak yaratılmamıştır; ama hastalandığı gibi kötüleşir de.
İyi bir taklit, kusursuz bir yaratıştır.
Kendi nefsine hakim olan, dünyaya hükmedebilir.
Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.
Seçilmiş birkaç kitaptan güzel ne olabilir.
Tanrıya ettiğim dua pek kısadır; Tanrım düşmanlarımı gülünç duruma düşür.
Vahşiler hariç, bütün insanlar, kitapların hükmü altındadır.
Vatana sadakatla hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur.
Vatanımız, bütün asil ruhlar için en mukaddes bir yerdir.
Yarabbi ben düşmanlarımı yenmeğe kadirim. Sen beni dostlarımdan koru.

Aşk üzerine ünlü düşünürlerin sözleri

Arkadaşımın ödevini hazırlarken işime yarayan bu sözleri ; sizinle paylaşmak istedim.
Umarım işinize yarar.

Aristo:
“Sevmek acı çekmektir sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur”

Augustinus:
“Sevgi ruhun güzelliğidir.”

Franz Xaver Von Baader:
“Özgürlük aşk değildir yalnız aşkın kapısıdır.”

François Bacon:
“Büyük insanlarda liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz”

Bailey:

“Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır”

Balzac:
“Aşk yaşamında kadın ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar”

Basta:
“Erkek az fakat sık sever kadın ise çok ancak bir kez sever”

Jeremy Bentham:
“Aşk hazzı dostlukla duyu hazlarından yoğrulmuştur”

Bulor:
“Aşk cennetin dilinden bize kalan tek andır”

Antoine Bret:
“Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur”

Jacob Boehme:
“İstek hareket/genişleme yön veren tezlere bilgelik eklendiğinde aşk olur”

La Cordaire:
“Aşk her şeyin başlangıcı ortası ve sonudur”

Dante:
“Geniş varlık denizinin her yanında geniş bir aşk akışı vardır. Fiziksel devinim bitkisel yaşam zihinsel yaşam… hep evrensel aşkın derece derece yükselen aşamalarını oluşturur. Aşağı derecelerinde yanılmayan aşk akılla aydınlandığı zaman iyilik ve kötülüğe eğilim kazanır. Aşk kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de vardır. Hatta irade hile ve şiddet kullanmak yoluyla bir başkasının kötülüğüne çalışmış olsa bile yine aşka uyar. Kötülükler aşktan uzaklaşma oranında bir takım derecelere sahiptir ve kötülük aşka yaklaşmak için sarf ettiği üç oranında erdeme yaklaşmış olur… Cehennem bile adalet kadar aşkın eseridir.”

Eugene Delacroix:
“Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden başka bir dil ister”

Descartes:
“Bir şey kendimiz için iyi yani uygun gibi sunulmuşsa ona karşı aşk duyarız.”

Duclos:
“Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan … hayır”

Epiktet:
“Hareket etmenin nedeni ‘istek’ ve ‘sevmektir’ bu ise düşünmektir. Aşk
tutkudur. İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir”

Epikür:
“Bilge olan evlenmez. Evlense bile aşkın vehimlerine kapılmaz… Bir uygarlığın yetkinliği ve insanlığı ancak kardeşlik ve sevgiyle olasıdır.”

Douglas Ferrola:
“Aşk kızamığa benzer insan ne kadar geç yakalanırsa o kadar ağır geçer”

Faulkner:
“Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu yoksa belki de başka yerde
yaşayamayacaktı.”

Fenelon:
“Sevmeden yaşamak yaşamak değildir. Az sevmek ise sürüklenmektir.”

Feuerbach:
“Varlık sezginin duyunun ve aşkın bir sırrıdır. Bu kişi bu şey yani bireysel yalnız duyumda yalnız aşkta mutlak bir değere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada bulunur. Aşkın sonsuz derinliği ve aşkın gerçeği bununla yalnız bununla kaimdir” “… En derin ve en yüce gerçekler duyumlarda saklıdır. Böylece genel olarak başımız dışında bulunan bir nesne varoluşun gerçek ve ontolojik belgesi aşktır varoluşun aşktan ve duyumdan başka belgesi yoktur.”

Costance Foster:
“Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir”

François M. C. Fourier:
1) Geçici ya da keyif verici aşklar ki bu oyuncular kahpeler arsızlık aşkları gibi şekillere ayrılır.
2) Az çok bir süresi fakat kısır aşklar ki bunlar gözde aşklardır.
3) Yalnız bir çocuk doğurtan geçici aşklar ki bunlar dölleyen aşklardır.
4) Karılar ve kocalar aşkıdır ki bu iki tarafın isteği ile yıllarca sürer ve bir çok çocuk doğurturur. Fakat bunlar birbirleriyle yaşayıp yaşamamakta serbesttir.”

“Her erkek bütün kadınlara ve bir kadın bütün erkeklere sahiptir.”

Freud:
“Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın da temeli aşktır”

Geraldy:
“Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten kadındır”

Geothe:
“Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir”

Efes’li Heraklitos:
“Duyu organları akılsız ruhlara hizmet ettikleri zaman kötü tanıklardır. Eşek samanı altına tercih eder; köpek tanımadıklarına havlar. Domuz için çamur saf sudan daha değerlidir. Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun balıklar için kurtarıcı insanlar için uğursuzdur.”

Victor Hugo:
“Aşk bir deniz kadın onun kıyısıdır.”

Paul Henri D. Holbach:
“İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa doğruluk iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir”

Holty:
“Aşk kulübeyi altından bir saraya benzetir.”

Albert Hubbart:
“Aşk yaşamdır deriz ancak umutsuz inançsız aşk ölümden beterdir.”

Konfüçyus:
“Dinsel erdem insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır”

François La Rocheffoucauld:
“Tüm duygularımız ve tutkularımız rastlantı ve çıkarın eseridir ve bizim erdem aşk karşılık beklemezlik dediğimiz şeyler de hoşgörülerden başka bir şey değildir. Adalet aşkı nedir? Adaletsizlik ıstırabından korkmaktır. Aşk sahip olduklarımızın bizden alınması korkusudur. Aşk duyuların bir hummasıdır.”

Mevlana:
“Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Aşkta ne yükseklik ne alçaklık ne de akıllılık ve akılsızlık vardır. Hafızlık şeyhlik müritlik yoktur. Sadece kepazelik aşağılık ve rintlik vardır. İnsanın toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peyda olur. Aşkın yüzlerce neşteri ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adı verilen bir damla aldı… Aşk öyle engin bir denizdir ki ne kenarı vardır ne de ucu bucağı.”

Moliere:
“Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir. İnsanı aşkın güzellikleri
yaşatır.”

Montaigne:
“Aşk utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.”

Mu-Ti:
“Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse güçlüler zayıfları avlayamazlar sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de güvencesidir.”

Newton:
“Aşk köPage Rankü kurmaktır. İnsanlar köPage Rankü kuracaklarına duvar ördükleri için yanlız kalırlar.”

Robert Owen:
“İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak gerekir.”

Pascal:
“Aşk iradenin ereğidir. Her çeşit dışsal emir ve baskılardan çok usa uymak gerekir. İradenin ereği olan bu aşktan başlayıp tutkuda sona eren bir yaşam mutludur. Bunlardan birini seçmem gerekse ‘aşk’ı yeğ tutarım. Biz aşk karakteri ile doğarız. Aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi güzel görünen şeye sürükler. Bundan sonra artık bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için var olduğumuzdan kim kuşkulanır? … Aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduğu için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir. Bu itibarla insan ancak kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka bir insan
olduğumuzu anlarız. Aşktan söz ede ede insan aşık olur.”

J. J. Rousseau:
“Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?”

Shakespeare:
“Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk aşk değildir… Aşk gözle değil ruhla görülür.”

Madame De Scudery:
“İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar.”

Schiller:
“Ey aşk güzel ve kısasın… Aşk insanı birliğe bencillik yalnızlığa götürür.”

Seneca:
“Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek sevmemiş olmaktan daha iyidir.”

Stendal:
“Aşk coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz bunlar olmayınca yaşam neye yarar”

Cenap Şehabettin:
“Kadın olsun kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.”

Mark Twain:
“Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça gerçek aşkın ne olduğunu anlayamaz.”

Voltaire:
“Aşk bir tablodur onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları
erkekleri evcilleştirmek için yarattı.”

Oscar Wilde:
“Erkekler kadınların ilk aşkı kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak ister.”

Ünlü düşünürlerin filozofların anlamlı sözleri özlü sözler anlamlı ve güzel sözler ders verici ögütücü sözler

Moda denilen şey o kadar çirkindir ki onu her altı ayda bir değiştirirler. (OSCAR WILDE)
Bir tehlike anında gemiden uzaklaşan fareler, geminin batmamasını bir türlü affedemezler. (Wieslaw Brudzinski)
Kurtlarla arkadaş ol, yalnız elinden baltayı bırakma. (Rus Atasözü )
Rüzgara tüküren, kendi yüzüne tükürür. (İtalyan atasözü )
Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma. (İsrail atasözü )
Evlilik bir kale gibidir. Dışardakiler oraya girmek için, içerdekiler de çıkmak için uğraşır dururlar. (Çin atasözü )

Boş bir çuvalın dik durması zordur. (Benjamin Franklin)
Böcek olmayı kabullenenler, ezilince şikayet etmemelidirler. (F.Schiller)
Bir yengece, doğru yürümesini asla öğretemezsiniz. (Aristophanes)
Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. (La Fontaine)
İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başlari havadadır, doldukça eğilirler. (Montaigne)
Mert olmayan bir insanla işe başlamak, sonu gelmeyecek, ya da kötü bitecek bir yola çıkmak demektir. (Montesquie)
Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. (Desiderius Erasmus)
Eğer bir örs isen kendini sabit tut, eğer bir çekiç isen zamanında vur. (G.Herbert)

Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır. (John Lyly)
İnsanlar kötülüğü arzuları güçlü olduğu için değil, vicdanları zayıf olduğu için aparlar. (J.S.MILL)
Başlayan herşey biter. (SENECA)
Biten herşey yeniden başlar.Hiç bir şey yok olamaz. (BAHADIR)
Sinir köpeklerin özelliğidir. (BAHADIR)
Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim. (B.SHAW)
Az anlamak, ters anlamaktan iyidir. (A.FRANCE)
Zayıfın kini, dostluğu kadar tehlikeli değildir. (V.DRAGUES)
İstemek, “İstiyorum” demek değil, harekete geçmektir. (A.MAURROIS)

İnsanların yaptığı sahteparalar kadar paraların yaptığı sahte insanlar vardır. (S.J.HARRIS)
İnsanin hırsız olup olmadığı, suç ortağından sorulmaz ki! (C.MARLOWE)
Birçok insan mutluluğu burnunun üstünde unutuğu gözlük gibi etrafta arar. (DROZ)
Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider. (C.BRUNO)
Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. (DALE CARNEGIE)
Dev eserleri taşlar değil, onları işleyenler meydana getirir. (J.T.MOTLEY)
Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik ama kardeşçe yaşamayı öğrenemedik. (M.L.KING)
Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider, dilden çıkarsa kulağı aşamaz. (ARAP ATASÖZÜ )
Bana “Ben sana zarar verebilirim, tekme atabilirim” dersen bil ki insana değil, eşşek ve ata uygun bir özellikle övünüyorsun. (EPIKTETOS)
Duymak istemeyen kadar kötü sağır yoktur. (İTALYAN ATASÖZÜ )
Nice kötü insanlar vardır ki hiç iyi yanları olmasa daha az tehlikeli olurlardi. (L.ROCHEFOUCAULD)
Sonuçları değil, baslangıçları değiştirmek gerekir. (ALAIN)
Geçmişin tehlikesi esir olmaktı, geleceğinki ise robot. (E.FROMM)

Kendi kendimizin altında kalmamalıyız ki cemiyetin üstüne çıkalım. (NECIP FAZIL KISAKÜREK)
Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak birşeydir. (A.CAMUS)
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsan. Niye bugünden başlamıyorsun? (EPIKTETOS)
Nice insanlar gördüm üstlerinde elbise yok… Nice elbiseler gördüm içlerinde insan yok… (mevlana)
Hakiki arkadaşlık sıhhatten farksızdır, kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır. (Golti)
Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerliyebiliyor. (James B.Conont )
Küçük seylere gereğinden çok önem verenler,elinden büyük iş gelmeyenlerdir. (Eflatun)
Yumuşak olma ezilirsin , sert olma kırılırsın. (VICTOR HUGO)
İnsanların umudunu kırma.. Belki de sahip olduğu tek şey odur.
Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır. (Confucius)
Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir. (Benjamin Franklin)
Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil aynı zamanda aranan kişi olmaktır. (Foster Wood)
Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir. (John Christian)
Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı hemde gelecek treni görür. (J.Harris)

Acı
■ İşi Çok Olanların Gözyaşları İçin Vakitleri Yoktur. LORD BYRON
■ Acı Çekmek, Ölmekten Daha Çok Cesaret İster. NAPOLEON
■ Tatlı Şeyler, Sonu İyi Biten Acılardır. AESKHYLOS
■ Hiçbir Şey, Acıdan Daha Hızlı Gelemez. BAİLEY
■ Dünkü Acılar, Bugünkü Sevinçlerin Kaynağını Oluşturur. POLLOK
■ Acı, Acıyı Bastırır. TÜRK ATASÖZÜ

Açlık
■ Açlık, Kılıçtan Bile Keskindir. BEAUMONT İLE FLETCHER
■ Açlık, Dünyanın En Güzel Salçasıdır. CERVANTES
■ Aç Tavuk Düşünde Darı Ambarı Görür. TÜRK ATASÖZÜ

Akrabalar
■ Akrabalarının Sevmediği İnsanı Kimse Sevmez. PLAUTUS
■ En Kötü Nefret, Akrabaların Nefretidir. TACITUS
■ Akrabalar, Ne Yaşamasını Nede Ölecek Zamanı Bilen İnsanlardır. OSCAR WILDE

Alçakgönüllülük
■ Övülmek İsterseniz,Alçak Gönüllülüğü Yem Olarak Kullanabilirsiniz. CHESTERFİELD
■ Gerçekten Alçak Gönüllü Olan Bir İnsan, Kendisinden Hiç Söz Etmeyen İnsandır. LA BRUYERE
■ İnsan Gururu Yüzünden De Alçak Gönüllü Olabilir. MANTAİGNE
■ İnsan Yüzü Kızaran Hayvandır. MARK TWAİN
■ Bir Adamın Gerçekten Büyük Olup Olmadığını, Onun Alçak Gönüllülüğünden Anlayabilirsiniz.
■ Senden İyilere Yerini Vermesini Bil. KEBLE

Aptallık
■ Her Aptal Onu Beğenen Başka Bir Aptal Bulur. BOİLEAU
■ Gençler, Yaşlıların Aptal Olduklarını Sanırlar, Ama Yaşlılar Gençlerin Aptal Olduklarını Bilirler.
■ Bilgili Bir Aptal, Bilgisiz Bir Aptaldan Daha Aptaldır. MOLİERE
■ Büyük Tehlike, Yarı Aptallarla Yarı Akıllıların Arasında Yatar. GEOTHE
■ Eğer Hiç Aptal Görmek İstemiyorsanız, Gözlüklerinizi Kırın. RABELAİS
■ İnsanlar Aptal Olarak Yaşayabilirler; Ama Aptal Olarak Ölemezler. YOUNG
■ Aptal Ata Binmiş, Bey Oldum Sanmış. TÜRK ATASÖZÜ
■ Kendini Akıllı Sanan Herkes Aptaldır. VOLTAİRE
■ Yaşamanın Tadını Çıkarmaktan Korkana Aptal Derim. ALBERT CAMUS

Aşk
■ İlk Ve Son Aşkımız Kendimize Karşı Olandır. BOVEE
■ Aşk, Masraflarla Çevrilmiş Bir Duygu Okyanusudur. LORD DEWAR
■ Gençlerin İstekleri: Aşk, Para, Sağlık. Yaşlıların İstekleri: Sağlık, Para, Aşk. Erkekler Aşka Aşık Olarak Başlarlar,Kadınlara Aşık Olarak Bitirirler; Kadınlarda Erkeklere Aşık Olarak Başlar, Aşka Aşık Olarak Bitirirler. REMY DE GOURMONT
■ Aşk Fransa’da Bir Komedi, İngiltere’de Bir Trajedi,İ Talya’da Bir Opera, Almanya’da Bir Melodramdır. MARGUERİTE BLESSİNGTON
■ Aşk, Deniz Meltemleri Gibidir; Sesini Duyarız, Nereden Nereye Gittiğini Kestiremeyiz. BORNE
■ Aşkın Gözü Kördür. PROPERTİUS
■ Aşk, Yüreklerden Gökyüzüne Kadar Uzanan Ateşten Bir Merdivendir. E.GEİBEL
■ Aşk, Yepyeni Kalabilen Eski Bir Masaldır. H.HEİNE
■ Aşkın Gelişi, Aklın Gidişidir. ANTOİNE BRET
■ Beni Az, Ama Uzun Sev. MARLOWE
■ Aşk, Geceyi Bile Gün Işığına Boğabilir. A. SALLE
■ Sevmeyi Bilmeyen, Ölmeyi De Bilmez. ANONİM
■ Aşk, Sürekli Bir Mutluluktur. GEORGE SAND
■ En Tatlı Gelen Sevinç Ve En Kötü Gelen Acı Aşktır. BAİLEY

Babalar
■ Baba Bilgisiyle Adam Olunmaz. TÜRK ATASÖZÜ
■ Baba Malı Tükenir. TÜRK ATASÖZÜ
■ Babalar, Doğanın Yarattığı Bankerlerdir. FRANSIZ ATASÖZÜ

Bağışlamak
■ Bir Düşmanı Bağışlamak, Bir Dostu Bağışlamaktan Daha Kolaydır. MME.DOROTHEE DELUZY
■ Başkalarını Hep Bağışla; Kendini Hiç Bağışlama. SYRUS
■ Sevdiklerimiz, Bizi Aldattıkları Zaman Onları Bağışlarız. Aslında En Az Bağışlanması Gereken Kişiler Onlardır.

Basın
■ Basın, Milletin Müşterek Sesidir. ATATÜRK
■ Meclis, Konuşma Ve Basın Hürriyetlerini Kısan Kanunlar Yapamaz. ABD ANAYASASI.
■ Basın Hürriyeti Kalkarsa, Vicdan, Eğitim, Konuşma Hürriyetleri De Kalkar. F.D.ROOSEVELT
■ Basın Hürriyeti, Öteki Hürriyetlerin Emniyet Sübabıdır; Diktatör Hükümetlerden Başka Hiçbir Kuvvet Onu Kısamaz.GEORGE MASON
■ Bizi İdare Edenler, Hükümetler Ve Gazetelerdir. WENDEL PHİLLİPS
■ Gazetesiz Bir Hükümet İdaresine, Hükümetsiz Bir Gazete İdaresini Tercih Ederim. JEFFERSON
■ İyi Bir Başyazıda İnsanlara Kendi Düşüncelerinizi Değil, Onların Düşüncelerini Verebilirsiniz.
■ Hürriyetimiz, Basın Hürriyetine Dayanır; Basın Hürriyetide Kaybolmadan Kısılmaz. A.BRİSBANE
■ Üç Gazete, Beni Yüz Sancaktan Daha Çok Korkutur. NAPOLEON

Başarı
■ Hiçbir Başarı Kazanamayanlar İçin En Tatlı Şey, Başarıdır. EMİLY DİCKİNSON
■ Dünyada Başarı Kazanmanın İki Yolu Vardır: Kendi Aklından Faydalanmak, Başkalarının Akılsızlığından Faydalanmak. BRUYERE
■ Dünyada Başarı Kazanabilmek İçin Aptal Görünmeli, Akıllı Olmalıdır. MONTESQUİEU

Bekarlık
■ Bekar Bir Adam, Son Saniyede Daha İyisini Bulan Kadınların Bir Hatırasıdır. ANONİM
■ Topluma En Büyük Eserleri, Çocuksuz Adamların Evlenmemiş Olanları Vermişlerdir. BACON
■ Bekar Gözüyle Kız Alınmaz. TÜRK ATASÖZÜ

Bencillik
■ Sevgililerin Birbirilerinden Hiç Bıkmamalarının Sebebi, Hep Kendilerinden Söz Etmeleridir.
■ Herkesin Sizden İyi Bir Şekilde Söz Etmesini Mi İstiyorsunuz? Öyleyse Kendinizi Övmeyin.PASCAL

Bilgi
■ Gençken Bilgi Ağacını Dikmesek, Yaşlandığımız Zaman Gölgesine Sığınacak Bir Yerimiz Olmayacaktır. S.R.CHAMFORT
■ Bilgi, Sevgiyle Zekanın Anasıdır. A.W.HARE
■ Bütün Bildiğim, Bir Şey Bilmediğimdir. SOKRATES
■ Bazı Şeyleri Yarım Bileceğine, Bir Şey Bilme Daha İyi. NİETZSCHE
■ İnsanın, Cahil Olduğunu Bilmesi Bilgiye Atılmış İlk Adımdır. DİSRAELİ
■ Dünyada En Zor Şey, İnsanın Kendini Bilmesidir. THALES
■ Bildiklerini Saatin Gibi Kullan; Kendine Sakla. Herkesin Ortasında Sık Sık Çıkarıp Caka Satma. CHESTERFİELD
■ Başkalarını Bilen Kimse Bilgili, Kendini Bilen Kimse Akıllıdır. LAO-TSZE
■ Ne Olacağımızı Değil, Ne Olduğumuzu Biliriz. SHAKESPEARE
■ Bazı İnsanlar Koca Evreni Bilirler De Kendilerini Bilmezler. LA FONTAİNE
■ Çok Bilenin,Derdi De Çok Olur. LESSİNG

Boş İnançlar
■ Boş İnançlar, Cılız Akıllıların Dinleridir. BURKE
■ Boş İnançlarda, Tanrıya Karşı Duygusuz Bir Korku Vardır. CİCERO

Ceza/Cezaevi
■ Suçluları Asmak Onları İyileştiremez Ki. VOLTAİRE
■ En Büyük Cezaevi Taş Duvarların, Demir Parmaklıkların Değil, İnsan Kafasının İçidir. LOVELACE
■ Haklıların Mahkum Edildiği Bir Ülkede, Bütün Doğruların Yeri Cezaevidir. THOREAU

Cumhuriyet
■ Cumhuriyetler Zenginlikten, Diktatörlerde Yoksulluk Yüzünden Yıkılırlar. MONTESQUİEU

Çocuklar
■ Çocuklar İyi Yapmanın En İyi Yolu Onları Sevindirmektir. OSCAR WILDE
■ Çocukları Eleştirmecilerden Çok, Örneklere İhtiyacı Vardır. JOUBERT
■ Bir Çocuk Sütle Ve Övgüyle Beslenir.LAMB
■ Çocuk Mantığın Uykusudur. ROUSSEAU
■ Mutlu Çocuk! Beşik Ne Büyük Geliyor Sana; Büyü De Bakalım Dünyaya Sığabilecek Misin?
■ Çocuklar Uyuya Uyuya Büyür, İhtiyarlar Uyuya Uyuya Ölür. TÜRK ATASÖZÜ
■ Çocukları Duymayınız, Görünüz. İNGİLİZ ATASÖZÜ

Davranışlar
■ Erkekler Yasaları, Kadınlar Davranışları Şekillendirir. DE SEGUR
■ Davranışlar Herkesin Kendini Seyrettiği Bir Aynadır. TERENCE

Dedikodu
■ Dünyada, Kendi Hakkında Konuşulmaktan Daha Kötü Bir Şey Vardır; Kendi Hakkında Konuşulmamak.OSCAR WILDE

Değişme
■ Irmaktan Geçerken At Değiştirilmez.TÜRK ATASÖZÜ
■ Her Gün Değişiyoruz; Düşüncelerimizle Eserlerimiz Nasıl Aynı Kalabilir? CARLYLE
■ Yüksek Bir Mevkiye Yerleşen Alçak Bir Kişiden Daha Kötü Bir Şey Olamaz. CLAUDİANUS

Demokrasi
■ Demokrasi, Halkın Halk Tarafından Halk İçin İradesidir.LİNCOLN
■ Demokrasinin Kusurları, Yine Demokrasiyle Kapatılır. ALFRED E.SMİTH
■ Demokrasi Demek, ”Sende Benim Kadar İyisin” Demektir. THEODORE PARKER

Deney
■ Deneyler, En İyi Öğretmenlerdir. Yalnız Okul Masrafları Biraz Çoktur. CARLYLE
■ Başkalarının Deneylerinden Yararlanmayı Bilecek Kadar Akıllı Kimse Var Mı Şu Dünyada.

Diktatörlük
■ Nasıl Güneş Batmadan Akşam Olmazsa; Basının Elinden Özgürlüğü Alınmadan Da Diktatörlük Olmaz. COLTON
■ Bir Ulusu Tek Kişinin İdare Edebileceğine İnanırım, Şu Şartla: O Adam Ayaklarında Çizme, Elinde Kırbaç, O Ulus Sırtında Semerle Doğarsa.
ALGERNON SİDNEY
■ İyi Bir Anayasa, En İyi Diktatörlükten Kat Kat İyidir. MACAULAY

Dil
■ Kendi Dilini Tam Olarak Bilmeyen, Başka Dili De Öğrenemez. G. BERNARD SHAV
■ Kuşlar Ayaklarıyla, İnsanlar Dilleriyle Yakalanırlar. THOMAS -ER
■ Dil Sürçeceğine Ayak Sürçsün Daha İyi. HERBERT
■ Dilsiz Olmak, Çok Söylemekten Yeğdir. TÜRK ATASÖZÜ

Dilenciler
■ Ölü Bir İmparator Olmaktansa, Yaşayan Bir Dilenci Olmak Daha İyidir. LA FONTAİNE
■ Bir Dilenciyi At Sırtına Koy Da Bak, Nasıl Dört Nala Sürüyor. BURTON
■ Dilencilerin Seçmeye Hakkı Yoktur. BEAUMONT İLE FLETCHER

Doktrinin
■ Doktrinin Derisi Soğukluktur, Ama İçi Tıka Basa Samanla Doludur. HENRY W.BEECHER DOSTST
■ Üç Gerçek Dost Vardır: Yaşlı Bir Eş, Yaşlı Bir Köpek, Hazır Para. FRANKLIN
■ Dostu Olmayanın Düşmanı Da Olmaz. TENNYSON

Düşman
■ İnsanın En Büyük Düşmanı Kendisidir. CİCERO
■ Bir Tek Düşmanı Olan, Her Yerde Onunla Karşılaşır. EMERSON
■ Tanrı’ya Ettiğim Dua Pek Kısadır: ”Tanrım, Düşmanlarımı Gülünç Duruma Düşür. ”VOLTAİRE
■ Düşmanın Eline Kılıç Verilmez. TÜRK ATASÖZÜ
■ Düşmanın Karınca Gibi İse Sen Onu Fil Gibi San. TÜRK ATASÖZÜ
■ Düşmanım Dost Olacağına, Düşman Olsun Daha İyi. BİAS
■ Uyuyan Köpeği Uyandırmaya Gelmez. ALLESSANDRO ALLEGRİ
■ Unutma Ki, Ağzında Bal Olan Arının Kuyruğunda Da İğnesi Vardır. LYLY

Düşünce
■ Fikirler Cebir Ve Şiddetle, Top Ve Tüfekle Asla Öldürülemez. ATATÜRK
■ Büyük İşler Gibi, Büyük Düşüncelerinde Davula İhtiyaçları Yoktur. BAİLEY
■ Uyuyan Düşünce, Bir Daha Uyumaz. CARLYLE
■ Düşünceler İyi Ve Cesur Olanların Beyinlerinde, Kollarında Gelişmelidir; Yoksa Rüya Olmaktan İleri Gidemezler. EMERSON
■ Hiçbir Ordu, Zamanı Gelmiş Bir Düşünceye Karşı Koyamaz. VİCTOR HUGO
■ Düşüncelerini Değiştirmeyenler Sadece Aptallarla Ölülerdir. LOWELL
■ Düşünüyorum, Öyleyse Varım. DESCARTES
■ Düşünmeden Öğrenmek, Vakit Kaybetmektir. KONFİÇYUZ
■ Herkes Düşüncelerinde Yanılabilir. Ama Aptallar Bir Türlü Yanıldıklarını Anlayamazlar. CİCERO
■ Soylu Düşünceleri Olan Kişiler Yalnız Değildirler. SİR PHİLİP SİDNEY
■ Büyük Düşünceler, Yürekten Doğar. VAUVENARGUES
■ İnsan, Savaşmadığı Düşüncelerini Değiştiremez. THOMAS MANN
■ Düşünce Rüzgar, Bilgi, Yelken, İnsanlık Bir Kayığın Kendisidir. A.W.HARE
■ Ölümsüz Olarak Bildiğim Tek Şey, Düşüncedir. MEREDİTH
■ Acayip Şeyler, Acayip Düşüncelerden Doğar. SHELLEY
■ Düşüncelerle Karşılaşınca, Zayıflar Korkar, Aptallar Karşı Gelir, Akıllılar Karar Verir. J.ROLAND
■ Alçakgönüllü Yüreklerde Yaşayan Düşünceler, Yüksek Düşüncelerdir. MONTAİGNE

Gece
■ Gecenin Kara Pelerini Herkesi Aynı Şekilde Örter. DU BARTAS
■ Sabah Yaklaştıkça, Gece Kararır. LONGFELLOW
■ Gece, Kadınlarla Yıldızları Güzel Gösterir. LORD BYRON
■ Gecenin Binlerce Gözü Vardır. W.BOURDİLLON

Geçmiş
■ Geleceğin En İyi Peygamberi Geçmiştir. JOHN SHERMAN
■ Geçmişi Hatırlamayanlar, Onu Bir Kere Daha Yaşamak Zorunda Kalırlar. GEORGE SANTAYANA
■ Geçmiş, Bir Kova Külden Başka Bir Şey Değildir. CARL SANDBURG

Gelecek
■ Dünyada Her Şey Yıkılsa Bile, Gelecek Yerinde Durur. BOVEE
■ Geleceği Hiç Düşünmem; Ansızın Geliverir. ALBERT EİNSTEİN
■ Bu Günü Görmek.Geleceği Görmekten Daha Kolaydır. FRANKLİN
■ Geleceği Satın Alabilecek Tek Şey, Bugündür. SAMUEL JOHNSON

Gençlik
■ Geçlik, İnsanın Başına Hayatta Bir Kere Gelir. LONGFELLOW
■ Gençliğimizin Rüyalarından Ayrılmalıyız. SCHİLLER
■ Ne Kadar Uzun Yaşarsanız Yaşayın; İlk Yirmi Yıl Ömrünüzün En Uzun Yarısıdır. SOUTHEY
■ Gençlikte, Güzellikte Akıl Arama! HOMEROS

Gözler
■ Gözler Kendilerine, Kulaklar Başkalarına İnanırlar. ALMAN ATASÖZÜ
■ İnsan, Gözleri Kapalı Olduğu Zaman Da Görebilir. COLERİDGE
■ Bütün Mesele, Ruhları Görebilecek Gözler Edinmektir. LORD BYRON
■ Gözler İnsan Ruhunun Penceresidir. DU BARTAS

Gözyaşları
■ Gözyaşları, Acının Sessiz Sözleridir. VOLTAİRE
■ Gözyaşları, İnsan Ruhuna Yağan Yaz Yağmurlarıdır. ALFRED AUSTİN
■ En Çabuk Kuruyan Şey, Gözyaşıdır. CİCERO

Gurur
■ Gururla Zayıflık, İkiz Kardeştirler. LOWELL
■ Küçük İnsanların Büyük Gururları Vardır. VOLTAİRE
■ Bütün Büyük Yanlışlıkların Altında Gurur Yatar. RUSKIN
Kadın
■ Bir Kadın Sevgisine Ulaşmak İçin Geçilen Yolların En Kısası”Acındırmak”Tır. B.I.FLETCHER
■ Kadını Güzel Yapan Tanrı; Sevimli Yapanda Şeytandır. VİCTOR HUGO
■ Kadınların Aşkları Suya Yazılmış İnançlarıda Kuma Çizilmiştir. AYTOUN
■ Kadınların Üzüntüsü Yaz Fırtınası Gibidir; Şiddetli Ama Kısa Olur. JOANNA BAİLLİE
■ Kadın İnsanın Gölgesi Gibidir; Kovalarsanız Kaçar, Kaçarsanız Kovalar. CHAMFORT
■ Erkekler, Kadınlara İstediklerini Söylerler; Kadınlar, Erkeklere İstediklerini Yaparlar. DE SEGUR
■ Kadınların Çoğu, Resimleri Kadar Genç Değildir.SİR MAX BEERBOHM
■ Kadınlar, Gururlarını Kurtaran Yalanlardan Hoşlanırlar. G.F.ATHERTON
■ Kadınların Ellerine Düşeceğine Kucaklarına Düş. BİERCE
■ Kadınların En Büyük Suçları Erkeklere Benzemek İstemeleridir. DE MAİSTRE
■ Kadının Namusunu Erkeklere Karşı Koruması, Ününü Kadınlara Karşı Korumasından Çok Daha Kolaydır. ROCHEBRUNE
■ Kadının Kötüsü Kadar Kötü, İyisi Kadar Da İyi Bir Yaratık Yoktur. EURİPİDES
■ Bir Kedinin Dokuz Canı, Bir Kadının Da Dokuz Kedi Kadar Canı Vardır. -ER

Kalem
■ Kalem, Kılıçtan Daha Güçlüdür. BULWER-LYTTON
■ Kalem, Acemi Avcıların Elinde Hedefini Şaşıran Bir Ok Da Olabilir. BARACCİO
■ Dünyayı Yönetenler Kalem, Mürekkep Ve Kağıttır. JAMES HOWELL

Kan
■ Kan Dökenin Kanı Temiz Kalmaz. BARACCİO

Kandırma
■ İnsanı Kendisi Kadar Kimse Kandıramaz.GREVİLLE

Evlilik
■ Bütün Bildiklerini Karısına Söyleyen Koca, Az Şey Biliyor Demektir. THOMAS -ER
■ Karılar; Gençlerin Sevgilisi, Orta Yaşlıların Arkadaşları, Yaşlılarında Dadısıdır. BACON
■ Kötü Kızdan İyi Karı Olmaz. FRANKLIN
■ Bütün Kocalar Aynıdır, Yüzleri Değişik Olmazsa Birbirinden Ayırt Edemezsiniz. ANONİM
■ İyi Bir Koca Sağır, İyi Bir Karıda Kör Olmalıdır. ANONİM
■ İyi Bir Koca Geceleyin İlk Uyuyan, Sabahleyin De Son Kalkan Kişi Olmamalıdır. BALZAC

Komşu
■ Arkadaşsız Ederiz, Ama Komşusuz Edemeyiz. THOMAS -ER
■ Komşunun Tarlası Daha Verimli, Komşunun Sütü Daha Çok Görünür. OVİDİUS

Konuk
■ Misafir Misafiri İstemez; Ev Sahibi Hiçbirini İstemez. TÜRK ATASÖZÜ
■ Hiçbir Konuk Üç Günden Fazla Çekilmez. PLAUTUS
■ Fırtınanın Kapınıza Attığı Konuklara İyi Davranın. HORATİUS

Konuşmak
■ Konuşmak, Öğrenmeye Yol Açar; Ama Dehanın Okulu Yalnızlıktır. GİBBON
■ Sessizlik De Bir Çeşit Konuşma Sanatıdır. HAZZLİTT
■ İnsan Ne Kadar Az Düşünürse, O Kadar Çok Konuşur. MONTESQUIE
■ Her İnsanın Düşündüğünü Söylemeye, Her Dinleyenin De Ona Karşı Çıkmaya Hakkı Vardır. SAMUEL JOHSON
■ Söylediklerini Kabul Etmeyebilirim; Ama Söyleme Hakkını Ölünceye Kadar Desteklerim. VOLTAİRE
■ Konuşma, İnsanın Aklını Kullanma Sanatıdır. EFLATUN
■ Çok Konuştukça, Düşünce Ölür. HALİL CİBRAN

Kötülük
■ Biri Sana Kötülük Ederse Unut, Ama Sen Birine Kötülük Edersen Hiç Unutma. HALİL CİBRAN
■ Kötü Olaylar, Kötü Sebeplerden Doğar. ARİSTOPHANES
■ Çamur Atma; Hedefini Şaşırır, Kirli Ellerinle Kalıverirsin. JOSEPH PARKER
■ Kötü Kazanabilir.Ama Üstün Gelemez. JOSEPH ROUX
■ Kötülüğün İçine Kolayca Girilir, Ama Güçlükle Çıkılır. MME.DE.MAİNTENON.
■ En Çok, Kendine Yapacağın Kötülüklerden Kork. PESTALLOZİ
■ Kimse Bir Birinden Kötü Olamaz. JUVENAL
■ Kötülükle Ancak Kötülük Uyuşabilir. LİVY

Moda
■ Modadan Ayrılmayan Bir Kadın, Kendine Aşık Olmuş Bir Kadındır. LA ROCHEFOUCAULD
■ Moda Öyle Dayanılmaz, Öyle Çirkin Bir Şey Ki, Altı Ayda Bir Değiştirmek Zorunda Kalırız. O.WILDE

Mutluluk
■ Bana Bir Mutluluk Söyleyin Ki, Acı Karşılığında Elde Edilmiş Olmasın. MARGERET OLİPHANT
■ Herkes Mutluluktan Bahseder, Ama Pek Az Kimse Bilir Onu. MME.JEANNE P.ROLAND.
■ Herkes Kendi Mutluluğunun Demircisidir. ALMAN ATASÖZÜ
■ Talihli Olanların Horozları Bile Yumurtlamaya Başlar. RUS ATASÖZÜ
■ Mutluluk, Sağlamlığı Yaratır. C.W.CURTİS
■ Mutluluk, Paylaşılmak İçin Yaratılmıştır. CORNEİLLE
■ Mutluluk, Bizi Zorlayan Kadere Karşı Kazanılan Zaferlerin En Büyüğüdür. ALBERT CAMUS
■ İnsanlar İçin En İdeal Düzen, Onların Mutlu Olduğu Düzendir. ALBERT CAMUS
■ Başkalarının Mutluluğundan Kendine Pay Çıkaran İnsan, En Mutlu İnsandır. GEOTHE

Namus
■ Namuslu Davranmak En İyi Siyasettir. CERVANTES
■ Namuslu Bir Adam, Tanrı’nın En Soylu Eseridir. ALEXANDER POPE

Nükte
■ Keskin Nükteler De ,Keskin Bıçaklar Gibi Sık Sık Sahiplerinin Parmaklarını Keser. ARROWSMİTH
■ Nükte, Konuşmanın Yemeği Değil, Tuzudur. HAZZALİT
■ Bir Gram Nükte, Bir Kilo Acıya Bedeldir. RİCHARD BAXTER
Öğrenmek
■ Herkes Öğrenmek İster; Kimsede Karşılığını Vermeye Kalkışmaz.JUVENAL
■ Öğrenmenin Üç Kaynağı Vardır; Çok Görmek, Çok Acı Çekmek, Çok Çalışmaktır. CATHERALL
■ İnsan, Kendi Yanlışlarından Çok Şey Öğrenebilir. FREUDE

Öğüt
■ Verilen Öğütlerden Yalnız Akıllılar Yararlanır. SYRUS
■ Hiçbir Zaman Kimseye Savaşa Gitmeyi Ya Da Evlenmeyi Öğütleme. İSPANYOL ATASÖZÜ
■ Konuşacak Zamanı Bil; Krallara Öğüt Vermek Tehlikelerin En Büyüğüdür. HERRİCK
■ Sakın Bir Toplulukta Öğüt Vermeye Kalkma. ARAP ATASÖZÜ
■ Sersemler Bile Ara Sıra İyi Öğütler Verir. BOİLEAU
■ Ne Öğüt Verirsen Ver, Yalnız Kısa Olsun. HORİTUS
■ Öğüt, Geçer Akçelerin En Küçüğüdür. BİERCE
■ Aklı Az Olanın Verdiği Öğüt Çok Olur. BOİLEAU
■ En İyi Öğüdü Ancak Kendine Verebilirsin. CİCERO
■ En İyi Öğüt Verenler Kadınlardır. CELDERON
■ Salım Limanda Olanlar, Rahat Öğüt Verirler. SCHİLLER

Övgü
■ Akıllı Erkeği Arkasından, Kadını Da Yüzüne Karşı Öv. GAL ATASÖZÜ
■ Bütün Seslerin En Tatlısı Övgüdür. KSENOPHON
■ Beni Daha Az Övseydin, Seni Daha Çok Överdim. LOUİS XIV

Özür
■ Özür, Yalandan Daha Korkunç, Daha Kötüdür; Üstü Örtülmüş Bir Yalandır Çünkü. ALEXANDER POPE
■ Akıllı Bir Kimse, Hiçbir Zaman Özür Dilemek Zorunda Kalmaz. EMERSON

Para
■ Para İyi Bir Uşak, Kötü Bir Efendidir. BACON
■ Paranın Değerini Öğrenmek İsterseniz, Borç Almaya Çalışın. FRANKLIN
■ Varlığında Bu Kadar Gururlandığın Paran, Senin Dcğumunu Değiştiremez Ki. HORATİUSUS
■ Para Konuşunca, Doğruluk Susar.

Rus Atasözü
■ Para Arttıkça, Para Sevgisi De Artar.JUVENAL
■ Para Önden Gidip İnsana Bütün Yolları Açar. SHAKESPEARE
■ Çoğu Kötülüğün Başı, Para Sevgisidir. ANONİM

Partiler
■ Ülkenin Yararlı Olan, Partisine De Yararlı Olur. R.B.HAYES
■ Siyasi Partiler Birbirini Kontrol Etmek İçin Kurulurlar. HENRY CLAY
■ Partiler, Düzenli Düşüncelerdir. DİSRAELİ

Pazarlık
■ Pazarlık Etmek İçin, En Az İki Kişi Olması Gereklidir. İNGİLİZ ATASÖZÜ
■ Kimsenin Kazançlı Olmadığı Pazarlık, Kötü Bir Pazarlıktır. İNGİLİZ ATASÖZÜ
■ Az Samimiyet Tehlikeli, Çok Samimiyet De, Çok Tehlikelidir. OSCAR WİLDE
■ Samimiyetin Dili Yoktur. O, Gözlerden Anlaşılır. ATATÜRK
■ Samimiyeti Yitirmek, Gücünü Yitirmektir. BOVEE

Sanat
■ Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir. ATATÜRK
■ Sanat Ne Kadar Uzun Tanrım, Hayat Ne Kadar Kısa.! GOETHE
■ Sanatı Duyan İnsanlarla, Sanatı Anlayan İnsanlar Çoktur; Ama Sanatı Hem Duyan, Hem De Anlayan İnsan Pek Azdır . G.S. HİLARD
■ Sanatçıya İki Göz Yetmez. LAMARTINE
■ Sanatlar, Hürriyet Tarafından Emzirilince Büyürler. SCHİLLER
■ Sanatın Düşmanı Bilgisizliktir. BEN JOHNSON

Savaş
■ Harp Zorunlu Ve Kaçınılmaz Olmalıdır. Milletin Hayatı Tehlikeyle Karşı Karşıya Kalmadıkça Harp Bir Cinayettir. ATATÜRK
■ Savaşta Bütün Gecikmeler Tehlikelidir. DRYDEN
■ Savaşı Bilmeyen, Barışı Da Bilmez. JAPON ATASÖZÜ
■ Savaş, Bulduğu Ülkeyi Bir Daha Bırakmaz. BURKE
■ Savaşta Yasalar Susar. CİCERO
■ Kötü Bir Barış, Savaştan Daha Berbattır. TACİTUS
■ Akıllılar Dövüşmeden Önce Kazanırlar, Cahiller Kazanmak İçin Dövüşürler. ZHUGE LİANG

Sır
■ Başkaları Senin Sırrını Açıklamasını İstemiyorsan, Sen Kendi Sırrını Açıklama. SENACA
■ Bir İnsan Sarhoş Olunca Ya Da Aşık Olunca Sır Tutamaz. ANTİPHANES

Siyaset
■ Her Siyasi Parti, Kendi Yalanını Yutarken Ölür. JOHN ARBUTHNOT
■ Bir Siyasetçi Gelecek Seçimi, Bir Devlet Adamı Gelecek Kuşağı Düşünür. JAMES F.CLARKE
■ Devlet Adamı Koyunu Kırpar; Siyasetçi Koyunun Derisini Yüzer. AUSTİN O’MALLEY
■ Çağdaş Siyasi Toplum, ”İnsanları Umutsuzluğa Düşürme Makinesi” Dir. ALBERT CAMUS
■ Muhalefetin Görevi, Muhalefet Etmektir. RANDOLPH CHURCHİLL
■ Siyasetle Ahlakı Ayıranlar, İkisine De Bir Şey Anlamamışlar Demektir. JOHN MORLEY

Sonuç
■ Küçük Bir Kıvılcım, Yangına Sebep Olur. DANTE
■ Koca Selleri Meydana Getirenler, Küçük Dereciklerdir. SHAKESPEARE

Süslenmek
■ Çok Süslenenlere Bakın; Hepside Gizlenmek İstiyordur. ARİSTO
■ Hiç Giyinmeyen Bir Güzel, En İyi Biçimde Giyinmiş Demektir. PHİNEAS FLETCHER
■ Aynaya Bakacağına, Üstündeki Elbiselere Bak. BARACCİO

Şeref
■ Her Aşık, Şairdir. EFLATUN
■ Şairlerin Yalan Söylemek İçin Ehliyetleri Vardır. PLİNİUS
■ Şiir Şeytanın Şarabıdır. ST AUGUSTINE
■ Şiir, Güzelliğin Ülkesinde Yaşayan Gerçektir. GİLFİLLAN
TARAFSIZLIK
■ Yürek Hiçbir Zaman Tarafsız Değildir. SHAFESBURY
■ Tarafsızlık, Bir İlke Olarak Sürüp Giderse, Zayıflık Olur. KOSSUTH
■ Tarafsızlık, Geri Tepen Bir Armağandır. BARACCİO

Tarım
■ Gerçek Çiftçi, Ürününü Göremeyeceğini Bildiği Halde, Toprağını Eken Adamdır. CİCERO

Tarih
■ Tarih, Olmayan Olayların, O Olayların Geçtiği Yerde Bulunmayan Kişiler Tarafından Yazılışıdır.
■ Tarih İnsanların, Düşlerin En Aydınlık Olanların Gerçekleştirmek İçin Giriştikleri Umutsuz Bir Çabadan Başka Bir Şey Değildir,ALBERT CAMUS

Tartışma
■ Herkes Benim Düşünceme Katılırsa, Yanılmış Olmaktan Korkarım. OSCAR WILDE
■ Akıllılar, Sebepler Konusunda Tartışır; Aptallar Da Karar Verir. ANARCHASİS
■ Güçlü, Acı Kelimeler Zayıf Bir Sebebe Dayanır. VİCTOR HUGO
■ Sakın Sofrada Tartışmaya Kalkmayın; Nasıl Olsa Aç Olmayan Kazanacaktır. WHATELY
■ Tartışırken, Doğruluk Hep Kaybolur. SYRUS
■ Tartışmalarda Yapılan Benzetmeler, Aşkta Söylenen Şarkılara Benzerler. Hiçbir Şeyi Kanıtlamazlar. PRİOR

Tutsaklık
■ Bir Tutsağın Boynuna Geçirdiğiniz Zincirin Öteki Ucu, Kendi Boynunuza Takılıverir. EMERSON
■ Bir Ulus; Yarısı Hür, Yarısı Tutsak Olursa Yaşayamaz. LİNCOLN
■ Zayıfların Haklarını Korumak İçin Konuşmayanlar, Tutsaklardır. LOWELL

Ulus
■ Ulusların Çoğu Çocuklara Benzerler. Büyüdükçe Huylarını Değiştiremez Olursunuz. ROUSSEAU
■ İnsanlar Gibi Uluslar Da Deneylerle Güçlenirler. S.SMİLES
■ Bir Ulusun Değeri, O Ulusu Meydana Getiren Bireylerin Değeriyle Ölçülür. JOHN STUART MİLL

Umut
■ Umut, Yoksulun Ekmeğidir. THALES
■ Hastalar İçin Hayat Oldukça, Umut Da Vardır. CİCERO
■ Umut Olmadan, Umut Edilen Ele Geçirilemez. LİESHERAK
■ Umut, Çalışkanların Rüyasıdır. PLİNİUS
■ Kadınların Umudu Gün Işığında Örülmüştür; Bir Gölge, Onları Karartır. GEORGE ELİOT
■ Umut,Genç Tutkuların Dadısıdır. BİCKERSTAFF

Umutsuzluk
■ Yaşayanlar İçin Umut Her Zaman Vardır. Umutsuzluk, Ölüler İçindir. THEOKRİTOS
■ Umutsuzluk, Sersemlerin Elde Ettiği Bir Sonuçtur. DİSRAELİ

Ülkü
■ Bir İnsanı Bulunduğu Mevkiyle Değil, Göz Koyduğu Mevkiyle Ölçmek Gerekir. TOLSTOY
■ Ülkü, Dünyayı Yaşatan Bir Güçtür. J.G. HOLLAND
■ Ülkülerimiz Bizden Daha Temizdirler. A.B. ALCOTT

Ün
■ Öldükten Sonra Unutulmak İstemiyorsanız Ya Okumaya Değer Şeyler Yazın Yada Yazılmaya Değer Şeyler Yapın. FRANKLIN
■ Ansızın Yükseliveren Kişiler Pek Beğenilirler. Ama Toprağa Hızla Basın Bir Kere, Tozun, Samanların, Tüylerin Yükseldiğini Göreceksiniz. HARE

Üzüntü
■ Zamanın Azaltamadığı, Yumuşatamadığı Üzüntü Yoktur. CİCERO
■ Üzüntü Bir İlaçtır. WİLLİAM COWPER
■ Ağır Bulutlar Gibi, Ağır Yüreklerde Sularını Akıtınca Rahatlarlar. RİVAROL

Vermek
■ Malını Veren Az Vermiş Sayılır. İnsanın Kendisini Vermesi Gerekir. HALİL CİBRAN
■ Yalnız Verilene Bakma; Verene De Bak. SECENA
■ Büyük Armağan Veren, Büyük Armağan Umar. MARTİAL
■ Hediye Atın Dişlerine Bakılmaz. ST.JEROME

Vicdan
■ Temiz Bir Vicdan Kadar Yumuşak Hiçbir Yastık Yoktur. FRANSIZ ATASÖZÜ
■ Kendi Yüreğinden Korktuğum Kadar Ne Papadan,Ne De Papazlardan Korkuyorum. LUTHER

Yaş
■ En İyi Yananlar, Eski Odunlar; En Güvenilen Kimseler, Eski Dostlar; En Rahat Okunanlar Da,Eski Yazarlardır. BACON
■ Yirmi Yaşında Yakışıklı, Otuz Yaşında Güçlü, Kırk Yaşında Zengin, Elli Yaşında Akıllı Olmayan İnsan Hiçbir Zaman Yakışıklı, Güçlü, Zengin Ve Akıllı Olamaz. HERBERT
■ Yirmi Yaşında İstek, Otuz Yaşında Zeka, Kırk Yaşında Akıl Önemlidir. FRANKLIN
■ Çizgiler, Yüreklerimizde Değil, Yalnız Alınlarımızda Belirir. Çünkü İnsanın Ruhu Hiçbir Zaman Yaşlanmaz. JAMES A.GARFİELD
■ Gençlikte Günler Kısa, Yıllar Uzun; Yaşlılıkta Da Günler Uzun, Yıllar Kısadır. PANİN
■ İnsanın Kırk Yaşına Kadar Geçen Yılları Bir Kitap, Geri Kalan Yılları Da O Kitabın Eleştirmesidir. SCHOPENHAUER
■ Yaşlılar Her Şeye İnanırlar; Orta Yaşlılar Her Şeyden Kuşkulanırlar; Gençler De Her Şeyi Bilirler.
■ Herkesi Bıktırıncaya Kadar Yaşayan, Çok Yaşamış Demektir. H.GEOGE BOHN
■ Yaş Da Sevgi Gibidir; Saklanamaz. THOMAS DEKKER
■ Kalbin Yaşı Yoktur. EUGENE IONESCO
■ Eğlence, Gençlikte Günah, Yaşlılıkta Çılgınlıktır. SAMUEL DANİEL
■ Pek Az Kimse Yaşlanmasını Bilir. LA ROCHEFOUCAULD
■ Yaşlanmak İsteriz.Ama Yaşlılıktan Korkarız; Bu Hayatı Ne Kadar Sevip, Ölümden Nasıl Kaçmak İstediğimizi Gösterir. LA BRUYERE
■ Hiçbir Akıllı Adam, Daha Genç Olmayı İstememiştir. JONATHAN SWİFT
■ Yaşlanmadan Önce İyi Yaşamak; Yaşlandıktan Sonra Da İyi Ölmek İstedim. SENECA
■ Kimse, Yaşlı Bir Adam Kadar Sevemez. SOFOKLES
■ Yaşlılık Ölümden Çok Daha Korkunçtur. JUVENAL
■ Yaşlılar İçin, Öğretmenimin Zamanı Hiç Geçmez. AESKHYLOS
■ Kadınlarla Müziğin Yaşı Yoktur. GOLDSMİTH

Yemek
■ İnsanın Kalbine Giden Yol, Midesinden Geçer. SARAH P .PARTON
■ Bana Ne Yediğini Söyle, Nasıl Bir Adam Olduğunu Söyleyeyim Sana. BRİLLAT SAVARİN
■ Yaşamak İçin Yemelisin, Yemek İçin Yaşamalısın. CİCERO

Yemin
■ Yeminine Bakıp İnsana İnanma; İnsana Bakıp Yeminine İnan. AESKHYLOS
■ Çok Yalan Söyleyenin Ettiği Yemin De Çok Olur. ALFİERİ
Yengi/Yenilgi
■Kendi Kendine Yenmek, Zaferlerin En Büyüğüdür. EFLATUN
■Yenilgi, Eğitimden Başka Bir Şey Değildir. WENDELL PHİLİPS
■Yenilgi, Bir Umutsuzluk Kaynağı Değil, Taze Bir Başlangıç Olmalıdır. SOUTH

Yolculuk
■Başka Ülkeleri Ne Kadar Çok Görürsem, Kendi Ülkemi O Kadar Çok Severim. MME.DE STAEL
■Yolculuk Ederken Gözlerini Yanına Almayı Unutma. A.B. ALCOTT

Yönetim
■İşin İçine Çok Aşçı Girdi Mi, Çorbanın Tadı Tuzu Kalmaz. İNGİLİZ ATASÖZÜ

Zaman
■Zamanı Sıkıştırmaya Kalkma; Hayatı Meydana Getiren Şey Zamandır. FRANKLİN
■Zaman, Tutsaklar İçin Yaratılmıştır. JOHN B.BUCKSTONE
■Vakitsiz Açan Gül, Tez Solar. TÜRK ATASÖZÜ
■Zamanın Mahvetmeyeceği Bir Şey Yoktur. HORATİUS

Zenginlik
■İnsanın Hayatını Düzenleyen Akıl Değil, Zenginliktir. CİCERO
■Yalnız Akıllar Zenginliklerini Kullanabilir. EURİPİDES
■Zenginin Malı, Züğürdün Çenesini Yorar. TÜRK ATASÖZÜ
■Zenginlik İnsanı Ya Destekler Ya Da Yönetir. HORATİUS
■Hayat Kısadır.İnsan Zenginliğini Kullanmaya Ne Kadar Erken Başlarsa O Kadar İyidir. SAMUEL JOHNSON
■Zenginliğin Zevkleri Yoksulların Gözyaşlarıyla Satın Alınır. THOMAS -ER
■Madem Ki Bu Zenginlikler Senin, Neden Öteki Dünyaya Götürmüyorsun? FRANKLİN
■Zengin Adamlarda Sağduyuya Pek Rastlanmaz. JUVENAL
■Yoksullara Pek Cömert Davranan Zenginlere Güvenme. PLAUTUS
■Dünyada Okuduğum En Güzel Kitap Nedir Diye Sordular. “Annem” Adlı Kitaptır Dedim A.LINCOLN.

Ünlü düşünürlerden hayatın tüm yönlerine dair 333 söz !

İşte hayata dair 333 söz. Belki sizlerinde kendinize pay çıkartabileceği fikirler vardır bu yazıda. Saygılarımla. 

– Evlilikte başarı, yalnız aranan kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktır. Foster Wood

– Benim düşünebildiğim en mutlu evlilik, sağır bir erkekle kör bir kadının evlenmesidir.Calvin Coleridge

– Evlilik hayatında ara sıra kavga etmelidir, çünkü insanlar ancak, böyle birbirlerini anlarlar. Goethe 

– Evlenme kafese benzer, içindekiler çıkmak için, dışındakiler girmek için uğraşırlar. Lard mary montagu 

– Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı; erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır.Oscar Wilde

– Kocaların düştükleri biricik hata, evli olduklarını unutmalarıdır. Lady Effingham

– Evlendikten sonra karınızın sizinle nasıl konuşacağını öğrenmek isterseniz, simdi erkek kardeşiyle nasıl konuştuğuna bakın.G.j.Nathau

– Evlenme-boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı. Dostoyevski

– Bir kömürcünün nikahlı karısı, bir prensin metresinden daha yüksektir ve saygıya daha layıktır. j.j.Rousseau

– Fakirlik, insanın sözde dostlarını uzaklastırır. Victor hugo

– Gerçek fazilet nedir, bilir misiniz? Kendini begenmemek, yaptıklarını yeter bulmamaktır. Plautus

– Bilgisiz fazilet, zayıf ve faydasızdır.faziletsiz bilgi ise tehlikeli ve dehşetlidir. Samuel Johnson 

– Fazilet, cemiyet menfaatini şahsi menfaatin üstünde tutmaktır. Montesquieu

– Bos vakit, felsefenin annesidir. Thomas Hobbes 

– Fırsat çıkmadıkça kabiliyetler pek az ise yarar. Napoleon 

– Her şeye homurdanmaya alışmış kimse, fırsat kapıyı çalınca bile gürültüden yakınır. Confidences

– Sadece akıllılar fikir sahibi olurlar; insanların geri kalanı fikirlerinin eseridir. Colerige 

– Fikirler, ordulardan daha güçlüdür. W.m. Paxton

– Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır. Thomas Carlyle

– Söylediklerini kabul edemem ama konuşma hakkını ölene kadar desteklerim. Voltaire

– Kim büyük fikirler için yasıyorsa, kendini düşünmeyi unutur. B.auverbach

– Sağlam fikirlerden kuvvetli hareketler doğar. Shakespeare

– Yaslılar için huzur, gençler için umut gizlidir gecenin koynunda. Bernard Shaw

– Geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz, çünkü bundan sonra orada yasayacağız. Thomas Browne

– Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Albert Einstein

– Gençlik hayatın sonunda olmalıydı, ondan ancak o zaman yararlanırdık. Sir Thomas Beecham

– Gençliği anlamadığımız an, dünyadaki isimiz bitmiş demektir. George mcdonald 

– İki seyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur: biri sağlık, öteki de gençlik. Hz. Ali 

– Gençlikte günler kısa, yıllar uzun, yaslılıkta günler uzun, yıllar kısadır. Kant

– İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar. Eschenbach

– Gençlerin aynada göremediklerini, yaslılar bir tuğla parçasında okurlar. Mevlana

– Omuzlar ne kadar yaslanırsa yaslansın, üzerinde daima genç bir bas taşımalıdır. A.d.b.

– Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile vicdanına karsı hesap vermekten kurtulursun. Herbert George Wells

– Güler yüzle söylenen bir yalanı; bir anda yuttugumuz halde, acı gerçegi ancak damla damla yutarız. Diderot

– Kimse, görmek istemeyenler kadar kör degildir. Jonathan Swift

– Birseyi istedigimiz zaman hep onun çekici yanlarını görürüz, onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını buluruz. Jonathan Swift

– Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. George Herbert

– Çevremizdekileri oldukları gibi değil, olduğumuz yerden görürüz. Anonim

– Gözler yasarmadıkça gönülde gökkusagı olmaz. John Vance Cheney 

– Uçurtmalar rüzgar gücü ile degil o güce karsı koydukları için yükselirler.
W.churchill

– Kim ki tüm ruhu ile gülerse, onun vicdanında hiç bir leke yoktur. Chr. Geser 

– Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız, gülümseyin. Dale Carnegie 

– Güvensizlik baslayınca dostluk kaybolur. Epicure

– Güzel olan sevgili degildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy

– Bir kisiye yapılan haksızlık bütün topluluga yönelmis bir tehdit demektir. Montesquieu

– Haklı buldugun bir dava için savasan ilk sen ol. Anonim

– İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birlesirler. Joseph Roux

– Kendinize hakimiyeti yitirdiginiz ölçüde özgürlügünüzüde yitirirsiniz. Maria Ebner Von Eschenbach

– Hayat hareket, hareketsizlik ölümdür. Lewis Morris

– Harekete geçmek için bütün kosulların mükemmel olmasını beklersen, hiçbir zaman harekete geçemezsin. H.jackson Brown

– Hayatta beka ancak hareketle kaimdir. Guyau

– Hayalgücüne sahip biri asla yalnız kalmaz. Brown

– Gerçekten yapmak istediklerinden asla vazgeçme. Büyük düsleri olanlar, gerçekleri bilenlerden daha güçlüdür. Anonim

– Hayalgücü bilgiden daha önemlidir. Albert Einsten

– Hayat, iki dipsiz karanlık ortasında bir kibrit alevidir. İsmail Habip Sevük

– Hayat yasla degil, yasamakla anlasılır. Andre Gide

– Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir.Johnchristian

– Hepimiz hayatın kısalığından söz ederiz de boş geçen zamanımızı nasıl kullanacagımızı bilmeyiz. Seneca

– Hayattan korkma, onun iyi olduguna inan. Bu inancın onu gerçeklestirecektir. Williams james

– Hayatım benim öğretimdir. Mahatma Gandhi

– Hayat, insanlara zahmetsiz hiçbir sey vermez. Horatius

– Çok kazanmak isteyen kaybeder. La fontaine

– Başkalarının hüriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık degildirler. Abraham Lincoln

– Düşünmeye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir. Bu ise, rüzgarı zaptetmekten de zordur. Gandhi

– Hürriyet verilmez, alınır. Robespierte

– Hür insanın vücudu esir edilebilir, ama ruhu yakalanamaz. Amyot

– En kötü isyanları, aç kalan karınlar dogurur. Bacon 

– Baskı, ihtilalin tohumudur. Daniel Webster

– Fakirlik ihtilallerin ve suçların anasıdır. Aristoteles

– İhtiraslar, geminin yelkenlerini sisiren rüzgardır. Bazen gemiyi batırdığı olur, ama onsuz gemi yerinden kımıldamaz. Anonim

– Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari

– Bilginin efendisi olmak için, çalısmanın uşağı olmak şarttır. Balzac

– İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır. Rousseau

– Bilgi, hürriyetin ayrılmaz bir parçasıdır. William Ellery Channing

– Sual de bilgiden dogar, cevap da. Mevlana

– Gençken bilgi agacını dikelim ki, yaslandıgımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. Chesterfield

– Bilgi insanı süpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır. Confcius

– İnsan yaratılıstan iyidir. Kötülüge yönelisi, dıs tesirlerdendir. Lu wang

– Bir insanı tanımak istiyorsanız onu büyük bir mevkiye geçiriniz. La bruyere

– İnsan gülümseyis ile gözyası arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Byron

– İnsanlarla yaşamak güçtür,çünkü susmak zordur. Ve biz zıddımıza gidene karşı değil, bizi hiç alakadar etmeyene karsı en ziyade hiddeti gösteririz. F.Nietzsche

– Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden o kimseyi iyi tanıdığını söyleme. Lavater

– Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak. Mevlana

– Gerçek olan bir tek yarış vardır : insanlık yarısı. George moore

– İnsana rastlamadım ki, onda ögrenilecek birsey bulunmasın. Alfred de vigny

– Olgun insan güzel söz söyleyen degil, söyledigini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. Confucius

– Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. Hölderlin

– İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir. Francis bacon

– Bir insan, söyledigi seylerden çok, söylemedikleriyle de insanlaşır. Albert Camus

– Bir köpek dalaşında, önemli olan köpeğin boyunun büyüklüğü değil, içindeki mücadele azminin büyüklüğüdür. Koç Bear Braynt

– Mutluluğu ara, sakın ondan vazgeçme. George Sand

– Öfkeyele geçen her dakikanız, mutluluğunuzdan çalınmıs 60 saniyedir. R.Waldo Emerson

– İstediklerimizin bazılırını elde edememek mutluluğun ayrılmaz bir şartıdır. Bertrand Russell

– Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneği demektir. Brown

– Öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, konuları hep ot ve yem üzerine olurdu. Mideleri için yasayan insanlar da onlardan farksızdır. Epictetos

– Karamsar insan kendi kendinin en büyük düşmanıdır. Jerry P.Fleishman

– İnsanlarla hayvanlar arasındaki bir fark da sudur : insanlar hayal (gaye,ideal) için, hayvanlar ise gerçek için (pesin menfaat) çarpışırlar. Gustave Le Bon

– Yiğitlik intikam almakla değil, tahammül göstermektedir. Shakespeare

– İnsanı tas ya da kırık kalpli yapan bu dünyadan gidiyorum. Beni nereye gömerlerse gömsünler. Diderot

– Yapılmıs küçük işler, planlanmıs büyük işlerden çok daha iyidir. Peter Marshall

– İyi yapılmıs bir iş, bir sanat eseridir. Brown

– Zevk alınarak yapılan bir işten daha eğlenceli bir şey yoktur. H.Jackson Brown

– Küçük seylere gereginden çok önem verenler, ellerinden büyük işler gelmeyenlerdir. Eflatun

– Her şeyden önce iyi olalım, ondan sonra mutlu oluruz. J.j.Rousseau

– İyi kalpli olmak mükemmel olmaktan daha önemlidir. H.Jackson Brown

– Layık olmayanlara edilen iyilik, kötülük sayılır. Ennius

– İyimser insan, her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür. Çin Atasözü

– İyi bir hayat; korku, yasak ve kisilerin birbirlerini hapsetmesi üzerine kurulmamalıdır. Bertrand

– Güçlüge hemen hemen her insan dayanabilir fakat onun karakterini sınamak istiyorsanız ona yetki verin. Abraham Lincoln

– Doğru oldugundan emin ol sonra ilerle. David Crockett

– Küçük kararları akıl ile, büyük kararları ise kalp ile almak gerekir. H.jackson Brown

– Beş yıl sonra bugüne göre iki konu dışında aynı kalacaksın : bu süre içinde tanıdığın insanlar ve okuduğun kitaplar. Mac Mcmillan

– Kazanmak arada sırada olacak bir şey değildir…işleri arada sırada değil, sürekli düzgün yapanlar için kazanmak bir alışkanlıktır. Yoksa kaybetmek de bir alışkanlık olur. Vince Lombardi

– Kıskançlık duydugumda dört kez acı çektim : kıskanç olduğum için, kıskançlıgım nedeniyle kendimi kınadıgım için, kıskançlıgımın kıskandıgım insanı etkilemeyeceğini bildigim için, bir kliseye kapıldığım için : dışlandığım, saldırgan, deli ve bayağı olduğum için acı çekiyorum. Ronald Barthes

– Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu sürer. Chilton

– Az konusmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman oluruz. Konfiçius

– Bitmeyen bir merak, yaşlanmamak için en önemli ilaçtır. H.jackson Brown

– Bir muhafazakar, bir seyin “ilk defa” yapılmasına karşı olan kişidir. A. Wigger

– Değerli olan hiçbir şey, hayatta mücadelesiz kazanılmaz. H.jackson Brown

– İnsanlar akıllarına koydukları kadar mutlu olurlar. H.jackson brown

– Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve her seyi kabullenmek için de okuma! Konusmak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düsünmek için oku! Francis bacon

– Bir şeyi iyi yapmanın ödülü onu iyi yapmıs olmaktır. Emerson

– Ögretmek, yeniden öğrenmektir. Brown

– En iyi, kendileri de öğrenme sürecinde olan insanlardan öğrenilir. H.jackson Brown

– Konuşurken hiçbir şey öğrenemezsiniz. Lyndon b. Johnson

– Hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmek için bir felaket beklememek gerekir. H.jackson Brown

– İyi agaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur. J.willard Marriot

– Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldıgında ilerleyebiliyor. James b. Conant

– Sanat, insanoğlunun doğayı daha da güzelleştirme çabasıdır. Brown

– Servetimizin gerçek ölçüsü, onu kaybettigimizde geriye kalan degerimizdir. Anonim

– Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever.

– Basta seni seviyorum diyebiliyorsam bu, sende bütün insanlıgı, bir anlamda canlı olan herseyi ve yine sende kendimi seviyorum demektir. Erich Fromm

– Derin ve ihtiraslı sev. Kalbin kırılabilir ama hayatı dolu dolu yaşamanın tek yoludur. Anonim

– Şeref, erdemin parmağına taktığı bir pırlanta yüzüktür. Voltaire

– Takdir etmek, başkalarının bize benzeyen yanlarını saptamaktır. Ambroso Bierce

– İnsan tecrübe edene kadar, neler yapabilecegini bilmez. Publius Syrus

– Tecrübe, eski hatalarımızı tekrarlamamızı önler, yeni hatalar yapmamızı sağlar. Anonim

– Murphy’nin en genel beş yasası :
1- Hiçbir sey göründügü kadar kolay degildir,
2- Her şey sandığından daha çok zaman alır,
3- Ters gidebilecek her şey ters gider,
4- Ne kadar iş yaparsan yap yetmez,
5- Yapmadığın işler, yaptıklarından daha önemlidir.
Murphy

– Gençler, ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar, ama ihtiyarlar, gençlerin aptal olduklarını bilirler. George Chapmam

– İnsan tehlikeyle karşılaşmadan cesur olup olmadıgını anlayamaz. La Rochefoucauld

– Vaad ederken ümitlerimiz vardır. İcraat anında ise korkularımız. Anonim

– Aptallarla olmaktansa, yapayalnız olmak çok daha iyidir. La Fontaine

– Herkes aynı hamurdan yaratılmıstır. Ama herkes aynı fırında pisirilmemistir. Anonim

– İnsanları yargılarsan, onları sevmeye zamanın kalmaz. Rahibe Teresa

– Ölü gibi yasamaktansa canlı ölmek iyidir. W.Markiewicz

– Hoş bir biçimde yaşlanmanın sırrı, yeni insanlar tanıma ve yeni yerler görme coşkusunu asla kaybetmemektir. H.jackson Brown

– Dünyanın her yerinde herkesin yenileceği bir yer var. Bazılarını yenilgi yıkar, bazılarıysa zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük hem yenilgiyi hem de zaferi kabullenebilenlerde yaşar. John Steinbeck

– Yeni şeyler denenmediginiz sürece yeni şeyler öğrenemezsiniz. H.jackson brown

– Yenilmezlik savunmada, zayıflık saldırmadadır. Sun tzu

– Her ne kadar kartal zaman zaman tavuklardan daha alçakta uçuyorsa da, tavuklar hiçbir zaman kartal yüksekliğinde uçamazlar. Rus atasözü

– Zaman geçer derler, fakat heyhat… Zaman durur, geçen biziz. Austin Dobson

– Doğru bir hareket için yanlış bir zaman yoktur. Anonim

– Bir domuza ve bir çocuga istedikleri her şeyi verirseniz sonuçta çok iyi bir domuzunuz ve çok kötü bir çocugunuz olur.H.jackson Brown

– Çocuklarına her şeyin en iyisini veremedigin için üzülme. Senin verebileceginin en iyisini ver. Anonim

– Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllıyım. Sokrates

– Akıllı bir insanın dünyası bütün dünyadır. Aristofanes

– Akıllı bir insan kazandıgı paranın birazını, aldıgı nasihatın ise birçogunu bir yana koyar. Harry Carns

– Akıllı adam hem kitapları, hemde doğrudan doğru hayatı okur. Lin yutang

– Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. Beydeba akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden yanılmayacaklarını ileri sürmezler.

– Thomas jefferson akıllı olmakta bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes

– Akılzsızlar hırsızların en zararlılarıdır: zamanınızı ve neşenizi çalarlar. Goethe

– Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar. Benjamin Dizraelli

– Eti tadan köpek, artık kuru ekmeğe dönmez. Ahmet Haşim

– Kadınlar zayıftır ama analar kuvvetlidir. Victor Hugo

– Hakiki arkadaşlık, sıhhatten farksızdır; kıymeti, ancak elden gittikten sonra anlasılır. Golti

– Hiçbir arkadaş arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir. Baumont Fletcher

– Suçu bağışlayan asildir, ancak özür dileyen daha asildir. Alphons Daudet

– Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Aşık Veysel

– Kişinin duyguları bildikleri ile ters orantılı olarak degisir : ne kadar az bilirsen o kadar çok kafan kızar… Bertrand russell Bir şeyi iyi yapmanın ödülü onu iyi yapmıs olmaktır. Emerson

– En sürekli ask karsılıklı olmayan asktır. S.maugham

– Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur. Antoine Bret

– Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlarda erkeklerin son aşkı olmak isterler. Oscar wilde

– Aklın gücüne hiçbir engel karşı duramaz. Marcus Aurelius

– İnsan tehlikeyle karşılaşmadan cesur olup olmadığını anlayamaz. La Rochefoucauld

– Hiçbir şey bilmeyen, hiçbir seyi sevmez. Hiçbir şey yapamayan, hiçbir sey anlamaz. Hiçbir sey anlamıyan değersizdir. Oysa anlayan kişi aynı zamanda sever, farkına varır, görür…bir şeyde aslında ne kadar bilgi varsa daha fazla sevgi vardır…Paracelsus

– Düşünce hürriyeti, ruhun hayatıdır. Voltaire

– Ne kadar çok çalışırsan o kadar mesut olursun. Charles Dickens

– Hayattan korkma, onun iyi olduğuna inan. Bu inancın onu gerçeklestirecektir. Williams James

– İnsan tecrübe edene kadar, neler yapabileceğini bilmez. Publius Syrus

– Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Montaigne

– Her zaman aklımızın ardısıra gidelim, halkın taktiride, canı isterse ardımızdan gelsin. Montaigne

– Seven yaratmak ister, çünkü küçümser. Sevdigini küçümsemeyen aşktan ne anlar ? F.Nietzsche

– Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır. Moliere

– Aptallarla olmaktansa yapayalnız olmak çok daha iyidir. La fontaine

– Eğer, herkes dost sandığı kimselerin bir de kendi arkasından söylemis olduklarını duysaydı, dünyada pek az dost kalırdı.Pascal

– Espri, otoriteye bir baskaldırıyı, onun baskısından kurtulmayı simgeler. Sigmund Freud

– Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbirsey kalpleri birbirine bağlayamaz. Rousseau

– Başkalarını sık sık affedin, ama kendinizi asla. Publilius Syrus

– Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha, kolaydır. Mme Dorothe Delusy

– Doğruysan kimse hatırlamaz, yanlışsan kimse unutmaz. Murphy

– Öyle alçak bir kapıdır ki açlık, geçilmesi zaruri oldu mu, insan artık ne kadar büyükse, o kadar çok eğilir. Victor Hugo

– İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Victor Hugo

– Adaletin hakim oldugu yerde, silahın yeri yoktur. Amyot

– Kuvvete dayanmayan adelet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Pascal

– Yeryüzünde hiçbir gıda açlık kadar lezzetli değildir. Cervantess

– Sevdigimiz zaman, ask o kadar büyüktür ki, bir bütün olarak içimize sığmaz; sevdigimiz insana dogru yayılır. Marcel Proust

– Kim iyi yaşamış, bol bol gülmüş ve çok sevmişse, başarıyı yakalamış demektir. Bessie Anderson Stanley

– Derin ve ihtiraslı sev. Kalbin kırılabilir ama hayatı dolu dolu yaşamanın tek yoludur. Anonim

– Ders alınmıs başarısızlık başarı demektir. Malcomb S.Forbes

– Büyük aşkların ve büyük başarıların büyük riskler içerdigini unutma. Anonim

– Başarı istediğini elde etmek, mutluluksa elde ettiğini sevmektir. Brown

– Bazı amaçlar o kadar degerlidir ki, o yolda mağlup olmak bile zafer sayılır. Anonim

– Eğer yaşamında hiç başarısızlık yoksa, yeterli kadar risk almamışsın demektir. Anonim

– Deneyip de başaramayanları değil, yalnızca denemeye bile kalkışmayanları yargıla. Anonim

– Değerli olan hiçbir sey, hayatta mücadelesiz kazanılmaz. H.jackson brown

– Uçurtmalar rüzgar gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükselirler. W. Churchill

– İnsanlıgın büyük ve muhteşem eseri, bir amaçla yaşamayı bilmektir. Montaigne

– Hiçbir şeyin yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz. Thomas Edison

– Birçokları hayranlık duyarlar fakat çok az kimse bilir. Hippocrates

– Bir şeyi iyi bilmek için, ayrıntılarını bilmek gerekir. Bu da hemen hemen sonsuz olduguna göre, bilgilerimiz hep yüzeysel ve eksiktir. La rochefoucald

– Düşüncelerini tam ve yerinde kelimelerle ifade edemeyen, yanlış tartılarla tam iş görmeye çalışan satıcıya benzer. Goethe

– Dostun olsun istiyorsan dost ol. Anonim

– Amaçsız bir yaşamdan sakın. Anonim

– Cehaletin maliyetinin yüksek olduğunu unutma. Anonim

– Haklı bulduğun bir dava için savaşan ilk sen ol. Anonim

– Kendi yaşamını daha iyi ve daha mükemmel bir duruma getirmekle öyle mesgul ol ki, baskalarını eleştirmek için çok az zamanın kalsın. Anonim

– Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat yaratan adamdır. Francis Bacon

– Bilinç insanı kahveden daha uyanık tutar. Anonim

– Dünyayı oldugu gibi kabul et. Gülümsemeleri ve sıkıntılarıyla, sevgisi, dostlugu, yalanı ve gerçegiyle; yarının nefsine baglı planlarıyla, gençligin düşleri gibi gelip geçen umutlarıyla. Charles Swain

– İnsanlar kırmızı bir güle doğru koşarken çogu zaman ayaklarının altında ezilen kır çiçeklerinden habersizdirler. Anonim

– Deha, sonsuz güçlüklere katlanabilme yeteneğidir. Carlyle

– Bir muhafazakar, bir şeyin “ilk defa” yapılmasına karşı olan kişidir. A. Wigger

– Birbirimizi bağışlayabilmeden önce, birbirimizi anlamamız gerekir. Emma Goldman

– En sıradan iş bile büyük başarılar getirme potansiyeline sahiptir. H.jackson Brown

– Ne başarırsanız başarın, size yardım eden biri mutlaka vardır. Athea Gibson

– Eğer eleştiriden korkuyorsanız, dünyadan hiçbir sey yapmadan geçip gideceksiniz demektir. Anonim

– Vaad ederken ümitlerimiz vardır. İcraat anında ise korkularımız… La Rochefoucauld

– Hayatta neyin önemli oldugunu keşfetmek için bir felaket beklememek gerekir. H.jackson Brown

– Yeni şeyler denenmediğiniz sürece yeni şeyler öğrenemezsiniz. H.jackson brown

– Bazı kişiler henüz benliklerini bulamadıklarını söylerler. Ama benlik insanın bulduğu değil yarattığı bir şeydir. Thomas Szasz

– İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur. J.willard marriot

– Her zaman yaptığın şeyleri yapmaya devam ettiğin sürece her zaman elde ettiğin şeyleri elde edeceksin. H.jackson Brown

– İstemek yetmez, amacımıza ulaşmak için şiddetle arzulamamız gerekir. Ovidius

– Hoş bir biçimde yaşlanmanın sırrı, yeni insanlar tanıma ve yeni yerler görme coşkusunu asla kaybetmemektir. H.jackson Brown

– Tüm büyük keşifler, duyguları, düşüncelerinden önde koşturan kişiler tarafından yapılmıstır. C.H.Parkhurst

– Harekete geçmek için bütün koşulların mükemmel olmasını beklersen, hiçbir zaman harekete geçemezsin. H.jackson Brown

– İnsan alemde hayal ettigi müddetçe yasar. Y. Kemal Beyatlı

– Gerçekten yapmak istediklerinden asla vazgeçme.büyük düşleri olanlar, gerçekleri bilenlerden daha güçlüdür. Anonim

– Kendinize hakimiyeti yitirdiğiniz ölçüde özgürlüğünüzü de yitirirsiniz. Maria Ebner Von Eschenbach

– Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneği demektir. Brown

– Sevmedigin zaman sever gibi yapma. Anonim

– Çevrene önerilerde bulun ama hükmetme. Anonim

– Ve unutma ki insanlığın yüzyıllardır öğrendikleri, sonzuz uzaklıkta bir kumsalda tek bir kum taneciginden daha fazla değildir.Anonim

– Gençliğini eğlenmekle tüketen, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir. A.fuat Başgil

– Nokta kadar menfaat icin, virgül gibi egilenler,sonunda düzhat olup cignenmeye mahkumdurlar. La Edri

– Gençlik tutulmaz elle, geçirme boş emelle! La edri

– Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır. Cemil Meriç

– Zayıfların sırtına basarak yükselenler, alçaklardır. La Rochefoucauld

– Bir kötülüğü tasvib eden, onu işleyenden daha kötüdür. Şemseddin Sami

– Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye çalışınz. Dost isterseniz, bırakın dostlarınız sizi geçsin. Anonim

– Şebnem gibi küçücük bir mürekkep damlası, bir düşünceye isabet ettiği zaman, öyle kelimeler meydana gelir ki, üzerinde binlerce, belki milyonlarca insanı düsündürür. Lord Byron

– Bir yılı planlıyorsanız pirinç yetiştirin. Yirmi yılı planlıyorsanız ağaç yetiştirin. Yüzyılları planlıyorsanız insan yetiştirin. Çin Atasözü

– İnsani hayvandan ayıran akıldır. İnsan, akıldan uzaklaştığı zaman, hayvan ortaya cıkar. Epictetos

– Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Ama her mutsuz ailenin sadece kendine has bir hikayesi vardır. Susan Sarandon

– Düşmanlarınızı affedin. Bu bir büyüklüktür. Ama onları unutmak büyük bir aptallıktır. Anonim

– Cehaletle deha arasındakı gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var. Cehaletin ise hiçbir sınırı yoktur. Anonim

– Ulu çamlar, fırtınalı diyarlarda yetisir. Cemil Meriç

– Medeniyet, lüzumsuz ihtiyacların sonsuz sayıda artmasıdır. Mark Twain

– Bir çiçeğin kokusu neyse, bir insanın şahsiyeti de odur. C.W.Shwab

– Bazı adamlar sahte para yaparlar. Ama paranın sahte adam yaptıklarının sayısı daha coktur. Sydney J. Lewis

– Besmele, hamd ve şükürle yiyenin, bedeniyle beraber ruhu da doyar. La edri

– Kötü bir cemiyetin bozamadığı bir insanı, kötü bir arkadaş bozabilir. La Edri

– Dünya zenginligi ahiret zenginligini almak içindir. La edri

– Engellerden yılmayın! Hayat yolundaki engeller, aşılmak içindir, takılmak için değil. La edri

– Adam mısın, ebediyyen hürsün gez! Kimse yular takıp seni sürükleyemez. La edri

– Dökülen süte ağlamanın bir faydası yoktur. Yapacağımız şey bundan sonra dökmemektir. Dale Carnegie

– Lugatınızdan “keşke” kelimesini kaldırın! “keşke” kelimesi, kaybolan ümitlerin tercümanıdır. Anonim

– Denizin durgunluğu dalgalara gebedir. Tagore

– Felaketlerin başlıca kaynağı, ölçüsüz arzularımızdır. Diyojen

– Fakir insan malı az olan değil, arzusu cok olandır. Seneca

– Manadan sevgi fışkırır, maddeden ise bunalımlar. Malcolm X

– Bir insan, normal boyuyla da büyük adam olabileceği gibi, himalaya boyuyla da küçük olabilir. Arif Nihad Asya

– Eğer karşındaki kişiye bütün kalbin ve kabiliyetlerinle yardım etmeyi kabul edebiliyorsan, işte o zaman onu tenkid edebilirsin. Bu müsbet manada tenkiddir. A.Lincoln

– Yıldızlara bakan adam, yoldaki çamur birikintilerinin içine girmeye mahkumdur. Alexander smith

– Hic acı-cile cekmemis olanlar düsüncesiz olurlar. Hennry

– Tok olan, cümle cihani tok sanır. Aç olan alemde ekmek yok sanır. Sabayi 

– Para gübre gibidir, yayılmadıkça pek işe yaramaz. Anonim

– Devalüasyon, enflasyon, stagflasyon….son istasyon: ıflasyon. Anonim 

– Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. Timurlenk

– Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gidecegi yere ergeç varır. Mirabeau

– Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten bizzat vazgecen millet, bunun felaketini hiçbir muvaffakiyetle telafi edemez.Channing

– İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikayetci değildir. Montaigne

– İtimad edilmek, sevilmekten daha büyük iltifattir. George Macdonald

– İyilik yapma kabiliyetinde olup da yapmayan insan, suç işlemis sayılır. Pestalozzi

– Ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan evladır. Franklin d.Roosevelt

– Küçük kafalar kişileri, orta kafalar hadiseleri, büyük kafalar fikirleri konuşurlar. Anonim

– Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. Sokrates

– Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerlerine ne düşse iz bırakır. Haim Jinott

– Dilin ağır, gözün çabuk işlesin. Cervantes

– Hayattan çok fazla pay alanların adları kalmaz. Enid Bagnold

– Yiğitlik intikam almakta degil, tahammül göstermektedir. Shakespeare

– Bir metre iş yapmayı bir kilometre söz vermeye degismem. James Howil

– Kuvvete dayanmayan adelet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Pascal 

– İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Victor hugo

– Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. Mme dorothe delusy

– Beraber aglamaktaki tatlılık kadar hiçbirsey kalpleri birbirine bağlayamaz. Rousseau

– Aklın gücüne hiçbir engel karsı duramaz. Marcus aurelius

– Her zaman aklımızın ardısıra gidelim, halkın taktiride, canı isterse ardımızdan gelsin. Montaigne

– Akıllı olmak birsey degil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes

– Akıllı bir insanın dünyası bütün dünyadır. Aristofanes

– Bazı amaçlar o kadar değerlidir ki, o yolda mağlup olmak bile zafer sayılır. Anonim

– İnsanlıgın büyük ve muhtesem eseri, bir amaçla yaşamayı bilmektir. Montaigne

– Amaçsız bir yasamdan sakın. Anne-Baba

– Birbirimizi bağışlayabilmeden önce, birbirimizi anlamamız gerekir. Emma Goldman

– Ayrılık içinde, insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi gelir. Mevlana

– En büyük kötülük, zorluklara karşı koyamamak zafiyetinden gelir. Goethe

– Dünyada insana yardım eden şey, tessadüf değil, azim ve sebattır. Samuel Smiles

– Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir. Yahya Kemal Beyatlı

– Suçu bagıslayan asildir, ancak özür dileyen daha asildir. Alphons daudet

– En tatlı balın bile fazlasının tadı bıkkınlık verir. Shakespeare

– Acemi avcıların oltasına takılacak ahmak balıklar çoktur. Mahmut Yesari

– Kuru pantolon ile balık tutulmaz. Cervantes

– Alabalık tutmak için, sineği feda etmelisin. George Herbert

– Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. Puşkin

– Barış bile, büyük ücretlerle satın alınır. Benjamin Franklin

– Barışı sevin, kini ve kavgayı bir tarafa atın. Çünkü bunlar kötülüklerin anasıdır. A. Tscherming

– Basit adam, karmaşık adamdan daha korku vericidir. Dostoyevski

– Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar. Bacon

– Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir. Moliere

– Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur. Ziya Gökalp

– Hayatta başarılı olanlar, kendilerine gereken bilgileri öğrenmekten bir an geri kalmazlar ve hadiselerin sebeplerini her zaman araştırırlar. Rudyard Kipling

– En sıradan iş bile büyük başarılar getirme potansiyeline sahiptir. H.jackson Brown

– Bütün başarılarımı, işlerimi vaktinden önce yapmış olmama borçluyumdur. Nelson

– Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır. La Rochefoucauld

– Hiç kimse, başarı merdivenlerine elleri cebinde tırmanmamıştır. J.keth moorhead

– Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı değildir. Motnagine

– Para nasıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker. Chamfort

– Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi davranmalıdır. Vauvenarques

– Başarı istediğini elde etmek, mutluluksa elde ettigini sevmektir. Brown

– Büyük aşkların ve büyük başarıların büyük riskler içerdigini unutma. Anonim

– Kim iyi yasamış, bol bol gülmüş ve çok sevmişse, başarıyı yakalamış demektir. Bessie Anderson Stanley

– Ders alınmış başarısızlık başarı demektir. Malcomb s.Forbes

– Başarı belki insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir. Anonim

– Etekleri kalkmış bir kadın, pantolonları inmiş bir erkekten daha hızlı koşar. Socrates

ünlü düşünürlerden güzel sözler….

Yorum Yaz