Anasayfa » Dua » Mahkemeye girerken okunacak dua

Mahkemeye girerken okunacak dua

by kacgun

161-) Haklı Olduğun Davayı Kazanmak İçin Okunur..

Mahkeme Duası

Mahkeme duası, mahkemelik olan bir işinizde endişeniz olursa bol bol okunmalıdır. Dua Allah ile kurulan bir köprüdür. Bizler Rabbimize açılırsak, içimizde sıkıntı, kuruntu olmadan yaşayabiliriz. Hakkın ve adaletin olduğu bir yerde her şey hayırlıdır. Allah-u Teala; “Ya Selem Ya Sellem” diyerek Onu anmamızı, böylece endişelerimizden kurtulacağımızı buyurmuştur. İnsanlar arasında adaletin yerine gelmesi için, dinimiz her türlü kolaylığı sağlamıştır. Müminler arasındaki sorunların düzeltilmesi, Allah’a yönelmeleri için hak ve adaletin yanında olmak gerekir. Sizlerde mahkemelik olan bir işiniz olursa, mahkeme duasını okuyabilirsiniz.

Mahkeme duası olarak okunacak dualar

“Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c.) adıyla, her gün 117 kez “Ya muiz celle celalühü” okumalısınız. Ardından “Ya zül celali vel ikram” denir. Bundan sonra şöyle dua etmelisiniz;
“Allah’ım beni annemi, babamı ve kardeşlerimi, çocuklarımı, bütün mümin kardeşlerimi haklı davalarından haklı çıkmalarını sağla. Ya Rabbim bizlerin hakkını zalimlere yedirme, hak etmişlere hak ettiğini ver Allah’ım.

Bu şekilde söylendiğinde duanız daha makbul olur.
Bir konuda haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, davanızı kazanabilmek için her gün “Ya Hakem celle celalühü” zikrini okumalısınız. Güneş doğmadan evvel de “Ya Adl celle celalühü” zikrini okumaya devam ederseniz haklı olduğunuz davayı kazanabilirsiniz.
Mahkeme duası olarak okuyabileceğiniz başka bir dua da;
“İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Alla hümme ecimi fi musibeti vahluf hayran minha.”
Meali “Kul bir kötülüğe uğradığı zaman okursa Cenab-ı Hak musibetin sevabını, uğradığı zararın yerine ondan daha hayırlısını kendisine ihsan eder.”
Mahkemedeki davanız sonuçlanıncaya kadar her gün okumanız gereken zikirler;
“La ilahe illallah” 99 kez
“La ilahe illallah Muhammeden Resullullah” 99 kez
“Allah-u Ekber” 99 kez
“Elhamdülillah” 99 kez
“Suphanallah” 99 kez
“Ya zül celali vel ikram” 99 kez
“Ya Hakem” 99 kez
“Ya Vekil” 99 kez
Bu zikirleri her gün okumaya devam ederseniz haklı olduğunuzu düşündüğünüz mahkemenin sonucunda adalet yerini bulacaktır.

Sabah namazından sonra 129 defa okunur.
“Ya hafizu ihfaznâ min külli kadâin ve belâin lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym”

YUSUF SÜRESİ 21. NCİ AYETİ KERİM;
MAHKEMESİ OLANLAR İÇİN DUA
Mühim bir işi olan; “Vallahü gâlibün ala emrihi” ayeti kerimesi 1461 defa okunur.Her 100’üncüde “Vallahi inneke legâlibün ala emrihi” şeklinde okunur.
“Ve Allah, emrinde gâlip olandır. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.”
Çok tesirlidir.Haklı olduğun davalarda hakkını alacağın zaman okursan neticesini görürsün bi iznillah…
Kaynak:Dua kitabı(Abdülkadir Dedeoğlu)

Dava Kazanma Duası
Gece abdest al. İki rekat namaz kıl,Bin kez YA NASR YA KADİR ve Yüz defa HASBİYALLAHU VE NİMEL VEKİL diyeceksin .Sonra aşagıdaki duayı bir çizgisiz kagıda yazıp üzerinde taşı. TEVBE 129:fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym HUD 88 :Kale ya kavmi eraeytüm in küntü alabeyyinetim mir rabbi ve razekani minhü rizkan hasena ve ma üridü en ühalifeküm ila ma enhaküm anh in üridü illel islaha mestetat ve ma tevfikiy illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünip YUSUF 67 :Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahidiv vedhulu min şey inil hukmü illa lillah aleyhi tevekkelt ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun. Mahkeme öncesi gece yap,haklıysan kazanırsın.
Haksız yere mahkum olan,hapse giren kişi her gün 68 defa “Ya Muhyi Celle Celalühü” diye zikederse kısa zamanda hapisten kurtulur.Suçsuzluğu ortaya çıkar inşallah

Kazanmak istediğiniz ve bir türlü sürüncemeden kurtulamadığınız davalarınız var ise , bu duaları mutlaka tatbik edin . En kısa zamanda Allah’ın izni ile hiç zorlanmadan davalarınızı ( eğer haklı iseniz ) kazandığınızı göreceksiniz.
1- 129 defa Ya Latıyf deyip sonunda şu dua okunmalıdır.
” La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latıyfül habiyr. ”
2- Davayı kazanma niyeti ile gece yarısı 1000 kere oturduğun yerden kalkmadan bu salavat okunur.
” Essalatü ves selamü aleyke ya seyyidi ya rasullah huz bi yedi kallet hıleti edrikni , edrikni , bi lutfike ve keramikeya nasıral hakkı bil hakkı huz hakki .”
3- Her gün müşteri saatinde 145 defa Ya Müheyminü ismi şerifini okuyan kişi davasını mutlak kazanır

Herhangi bir konuda mahkemelik olan kimse eğer haklı ise aşağıdaki Âyeti 6666 defa okursa müşkülatı çözülür.
“Vallahü galibün ala emrihi vela kinne ekserennasi la ya’lemmün”

BU SALAVATI BİN KERE OKUYAN EN ZOR MAHKEMEYI KAZANIR.HER ŞEY LEHİNE DÖNER.İÇERDE İSE BİR CUMA GÜNÜ HAPİSTEN ÇIKAR İNŞALLAH.

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym

Manası:
Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

Haklı Bir Davayı Kazanma Duası
Delilden yoksun iddia, hukukta bir değer ifade etmez. Her iddianın mutlaka şahitlendirilmesi, delillendirilmesi gereklidir. O takdirde iddia dikkate alınır ve gereği yapılır. Sadece sözlü beyan, hüküm için yeterli olsaydı, herkes hakkında hertürlü iddia yapılabilir, bu da adaletin altüst olmasına yol açardı. O halde iddianın isbatı lazımdır.
Ebu Nuaym’dan rivayet edilen bir hadise göre :
“Hz Peygamber sözlü iddia ve ithama göre ceza vermezdi. Ve birinin diğeri hakkındaki iddiasını delilsiz ve ispatsız kabul etmezdi” (Ebu Nuaym)Hazreti Peygamber Efendimiz her zaman adaleti gözetirdi.
Günümüzde de pek çok kişi mahkemelere düşebilmektedir. Bu nedenle mahkemedeki haklı bir davayı kazamak için, aşağıdaki ayetleri okumak gereklidir.
Okunuşu: “Yuhikku’l-hakka bi kelimatihi ve yaktaa dabiral’l-kafirin” [Enfal 8/7]
Anlamı : “Allah, kelimeleriyle hakkı açığa çıkarır ve haksızların ipini keser” (Bu ayet 950 kere tekrarlanır)
Okunuşu : “El-Hükmü lillah-l-aliyyi’l-kebir”
Anlamı : “Hüküm Yüce ve Büyük Allah’a Aittir.” (537 kere tekrarlanır)
Haklı olduğu halde mahkemeye düşen ve suçsuz olduğuna Allah katında inan kişiler için yukarıdaki dualar okunabilir.

Mahkemede hakimin mahkeme sonucunun iyi olması için,haksızlık yapılmasına engel olmak için ,mahkemeye giderken 88 defa “Yâ Halim celle celalühü” yada büyük ebced degeri olan 7744 defa okunur.Kaynak:Allahın isimlerinin sırları(Dr.Arif Arslan)

Mahkemede beraat İçin
1461 defa (valla hu kalibun alaa emrihi) 61 cide ve her 100 cü de (vallahi) denilerek okunulur.

YUSUF SÜRESİ 21-40-67- AYET TE OKUNABİLİR
MÜ MİNUN SÜRESİ 12 AYETTE
KEHF SÜRESİ 26
MAİDE 44-45-47
SEBE 48
ANKEBUT 3-4
ALİ İMRAN 139

Mahkeme ve Dava Kazanmak İçin Okunacak Dua, 6666 Mahkeme Duası

İnsan yaşamı boyunca ister istemez mahkeme ve dava işleriyle uğraşır.  Mahkemeye bazen biz, bazende sevdiklerimiz düşer. Her işte olduğu gibi mahkeme ve davalarda da öncelik Allah’tan  (C.C) yardım istemeli, aracı olarak da dualara sarılmalıyız. Peki, haklı olan davalarda hangi dualar okunmalıdır? Mahkemeye çıkmadan önce hangi dua okunur? Mahkeme ve dava kazanmak için hangi esmalar okunur? Mahkeme Duası. Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Hiç kimse mahkemeye düşmek, davalarla uğraşmak istemez. Mahkemeye düşmek, hakkında dava açılması  birçok insanın korkuya düşüren, endişelenmesin neden olan durumlardır. Ancak, hiç istenmeyen durumlar insanın başına gelir. Bazen bir kaza nedeniyle, bazen de iftira sonucu mahkeme ve davalarla uğraşmak zorunda kalınabilir. Bu gibi durumlarda önce Allah’a sığınmalı, bol bol dua etmeli, ardından adaletin güvenilir kollarına teslim olmalıyız.

Mahkemede Galip Gelmek İçin Dua

Allah teala şöyle buyuruyor; Ümmetine söyle! Mahkemelik bir işi olan kişi endişe ediyorsa “Ya Selam Ya Sellem” diye bu adı her gün çokça anarsa endişeleri kaybolur. Davasını kaybetmez kazanan ve beraat eden olur. Şüphesiz ki Allah, adil olanları sever. Bunların biri bizim adaletsizlik olarak tanımladığımız bazı olayların aslında o kişiler için daha hayırlı olabileceğinin gerçeğidir. Rabbimizin sözü; Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberinde kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler. Demek ki; İlahi adalet, yaşadığımız hayatı her boyutuyla kucaklar. Bu ayetle Allah’ım mahkemesi olanların vekili sen ol. Onların yardımcısı ol. Onları selamete erdir.

Mahkeme Duası, 6666 Mahkeme Duası

Herhangi bir nedenle mahkemeye düşen, hakkında dava açılan  fakat haklı olan kişiler 1 defa Yusuf Suresini okumalıdır. Ardından ise Yusuf Suresi 21. ayeti 6666 defa okumalıdır.  6666 defa okunan Yusuf Suresinin 21. ayeti mahkemeye çıkan, hakkında dava açılan kişi tarafından okunması tavsiye edilir.

Yusuf Suresi 21. Ayet

  1. Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

Yusuf Suresi 21. Ayet Türkçe Meali

  1. Onu satın alan Mısırlı, eşine dedi ki: “Buna güzel bak. Bize faydalı olabilir, ya da evlat ediniriz.” Yusuf’u böylece oraya yerleştirdik. Ona rüyaların tabirini de öğrettik. Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Haklı Davayı Kazanmak İçin Okunacak Ayetler

Ayrıca “ vallahü ğalibün ala emrihı” duası 1461 defa okunması tavsiye edilir.

Haklı davayı kazanmak, yalancı şahitlere karşı korunmak için Enfal Suresinin 7. ayetinde olan bu dua  950 defa okunmalıdır.

Enfal Suresi 7. ayet

 “Yuhikku’l-hakka bi kelimatihi ve yaktaa dabiral’l-kafirin” [Enfal 8/7]

Türkçe anlamı

Anlamı : “Allah, kelimeleriyle hakkı açığa çıkarır ve haksızların ipini keser”

Davayı kazanma duası

Haklı davayı kazanmak için bu dua 537 defa mahkeme sonuçlanana kadar okunmalıdır.

 “El-Hükmü lillah-l-aliyyi’l-kebir”

Anlamı : “Hüküm Yüce ve Büyük Allah’a Aittir.” (537 kere tekrarlanır)

Mahkeme Günü Okunacak Dua

Mahkemeye çıkmadan önce şu dua okunur;

Bu dua mahkeme öncesi 101 defa okunması tavsiye edilir.

Mahkemeye çıkmadan önce 2 rekat hacet namazı kılınır ve şu dua okunur:

Devam Eden Davayı Kazanmak, Temize Çıkmak  İçin Okunacak Dualar

Devam eden haklı davayı kazanmak için 129 defa şu dua okunur:

“ Ya Hafizu ihfazna min külli kadain ve belain la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

Bu dua dava bitene kadar her sabah abdestli bir şekilde okunur.

Devam eden davayı kazanmak için, 117 defa Ya Muiz Ya Allah, 68 defa Ya Hakem Ya Allah esmaları okunur.

Haksız Yere Mahkum Olan Kişinin Okuması Gereken Dua

Haksız yere, iftiraya uğrayarak hüküm giyen, hapse giren kişiler  68 defa “Ya Muhyi Celle Celalühü”  esmasını  zikederse Allah’ın (c.c) izni ile kısa süre içinde hapisten kurtulur, suçsuzluğu ortaya çıkar .

Mahkemede Beraat İçin Okunacak Dualar

“40. Ma ta’büdune min dunihı illa esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan inil hukmü illa lillah emera ella ta’büdu illa iyyah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

  1. Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahıdiv vedhulu min ebvabim müteferrikah ve ma uğnı anküm minellahi min şey’ inil hukmü illa lillah aleyhi tevekkelt ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun

Velekad ḣaleknâ-l-insâne min sulâletin min tîn(in)

Kuli(A)llâhu a’lemu bimâ lebiśû(s) lehu ġaybu-ssemâvâti vel-ard(i)(s) ebsir bihi ve esmi’(c) mâ lehum min dûnihi min veliyyin velâ yuşriku fî hukmihi ehadâ(n)

44.İnna enzelnet tevrate fıha hüdev ve nur yahkümü bihen nebiyyunellezıne eslemu lillezıne hadu ver rabbaniyyune vel ahbaru bimestuhfizu min kitabillahi ve kanu aleyhi şüheda’ fe la tahşevün nase vahşevni ve la teşteru bi ayatı semenen kalıla ve mel lem yahküm bi ma enzelellahü fe ülaike hümül kafirun

45.Ve ketebna aleyhim fıha ennen nefse bin nefsi vel ayne bil ayni vel enfe bil enfi vel üzüne bil üzüni ves sinne bis sinni vel cüruha kısas fe men tesaddeka bihı fe hüve keffaratül leh ve mel lem yahküm bima enzelellahü fe ülaike hümüz zalimun

46.Ve kaffeyna ala asarihim bi ıysebni meryeme müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incıle fıhi hüdev ve nuruv ve müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve hüdev ve mev’ızatel lil müttekıyn

Yusuf Suresi  21. ayet 6666 defa okunur.

Hakim Karşısına Çıkmadan Önce Okunacak Dua

Mahkemede hakim karşısına çıkmadan önce 7 defa İsmi Azam duası okunması tavsiye edilir. İsmi Azam duası her türlü sıkıntılı, zor durum için, zalim hükümdarın zulmünden korunmak için okunması önerilen kıymetli dualardan biridir.

Yorum Yaz