Anasayfa » Dua » Mübin duası olarak bilinen ve Yasin ile birlikte okunursa istekleri …

Mübin duası olarak bilinen ve Yasin ile birlikte okunursa istekleri …

dua eden eller tesbihli

Cеvap
Dеğеrli kardеşimiz,
Bazı dua kitaplarında böylе bir duadan bahsеdilmеktеdir; ancak bu duanın kaynağını bulamadık.
Mübin duası olarak bilinеn dua şöylеdir:

“Sübhânеl münеffisi an külli mеdyûn,
Sübhânеl müfеrrici an külli mahzûn,
Sübhânеl muhallisi an külli mеscûn,
Sübhânеl âlimi bi külli mеknûn,
Sübhânе mеn cеalе hazâinеhû bеynеl kâfi vеn nûn,
Fе izâ kadâ еmrân fе innеmâ yеkûlü lеhû Kün fе yеkûn,
Fе sübhanеllеzi bi yеdihî mеlеkûtü külli sеy’in vе ilеyhi turcеûn.”

Sеlam vе dua ilе…
Sorularla İslamiyеt

MÜBİN DUASI İLE ALLAH(celle celaluhu)’TAN İSTEME
Mübin Duası; Dileklerin kabul olması için en güçlü dualardan birisi de belki birinci olan Mübin duasıdır. Yâ-Sin sûresiyle ilgilidir. Bilindiği gibi Yâ-Sin sûresi,Kur’an-ı Kerim’in en çok okunan,okunması tavsiye edilen surelerden biridir.Bu sure hakkkında Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur.”Her şeyin bir kalbi vardır, Kur’an’ın kalbi de Yâsin Suresidir.” Bu sure Kur’an-ı Kerim’in özeti gibidir. Kur’an’da anlatılanların çoğu bu sürede özet olarak bulunmaktadır.

Yasin-i Şerif”te yedi yerde “mübin” kelimesi vardır.Bunlar:12,17,24,47,60,69 ve 77, ayetlerdir.
Mubin duası adıyla bilinen bu dua bir çeşit hacet duasıdır. Dünyevi ve uhrevi her türlü dilek ve hacetlerin yerine gelmesi, sıkıntı, keder ve her türlü elemlerin gitmesi için niyet ederek,Yasin Suresi ve mübinler aşağıdaki şekillerde okunur.
DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE OKUNUR (Duanın farklı okunuşları ve reçetenin uygulamaları vardır)


1.Şekil
Güzelce abdest alınır. Maddi ve manevi hazırlık yapıldıktan sonra Yâ-Sin suresi okunmaya başlanır.”Mübin” kelimesiyle biten ilk ayete kadar okunur. Hemen arkasından mübin duası okunur.Sonra tekrar surenin başından başlanır. İkinci mübin’e kadar okunur, ve tekrar mübin duası okunur. Bu şekilde en son Mübinden sonra da mübin duası okunur. Ardından dilekler Allah’a arz edilir. İnşallah bütün dilekler yerine gelir.

Mübin Duası:
Sübhânel müneffisi an külli medyûnin *sübhânel müferrici an külli mahzûnin *sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü *sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü *yâ müferricü ferric *yâ müferricü ferric *yâ müferricü ferric *ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Türkçesi:
Her borçluyu rahatlatan Zât’ı tesbîh ederim. Her üzüntülüyü rahata çıkaran Zât’ı tenzîh ederim. Hazînelerini; “Kâf” — ك — ile “Nûn” — ن — ((كُنْ = (ol) arasında (Kün- emrine) yerleştiren Zât’ı tesbîh ederim. Bir şeyi istediği zaman ona “Ol” dediği anda, her istediği oluveren Zât’ı noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Ey sıkıntıları açan Zât!.. Sıkıntılarımı aç!..”
” Ey Allâh-ım!.. âcilen benim sıkıntımı ve kederimi aç!.. Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muâmele eyle!.. Allâh Efendimiz Muhammed’e ve Âl-i Ashâbına salât-ü selâm eylesin!..”

veya;
Bismillahirrahmanirrahim

Sübhane’l-müneffisi an külli medyun. Sübhane’müferrici an külli mahzun. Sübhane’l-muhallisi an külli mescun. Sünhane’l-alimi bi külli meknun. Sübhane men cealae hazainehu beyne’l-kafi ve’n-nun. Fe iza kada emren fe innema yekulü lehı kün feyekun. Fa sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi türceun.”

Türkçe meali,; “Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her türlü hüzünden kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her hapisten kurtaran! Seni tenzih ederim! Ey her gizliyi bilen! Seni tenzih ederim. Ey bütün hazinelerini Kâf(Kef harfi) ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim. O bir işi diledi mi ona “ol!” der, o da oluverir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekutunu elinde tutan, gücü her şeye yeten Allah’ı tenzih ederim. Her şey Ona dönecektir.


 1. Şekil
  Mahmut Efendi Hazretleri tarafından tecrübe edilmiş; BÂZI ÂLİMLERİN BİLDİRDİĞİNE GÖRE; HER KİM YÂ-SÎN’İ ŞERÎF’İ ARDI ARDINA 4 (DÖRT) KERE OKUYUP BİTİRİNCE;
  “سُبْحَانَ الْمُنَفِّسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ، سُبْحَانَ الْمُفَرِّجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ، سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ خَزَآئِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ،سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، يَا مُفَرِّجُ !.. فَرِّجْ.”

Türkçesi:Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric.
Manası:”Her borçluyu rahatlatan Zât’ı tesbîh ederim. Her üzüntülüyü rahata çıkaran Zât’ı tenzîh ederim. Hazînelerini; “Kâf” — ك — ile “Nûn” — ن — (كُنْ) = (ol) arasında (Kün- emrine) yerleştiren Zât’ı tesbîh ederim. Bir şeyi istediği zaman ona “Ol” dediği anda, her istediği oluveren Zât’ı noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Ey sıkıntıları açan Zât!.. Sıkıntılarımı aç!..”

DUÂSINI 4 (DÖRT) KERE OKUDUKTAN SONRA AŞAĞIDAKİ DUÂYI 1 (BİR) KERE OKURSA İSTEDİĞİ HER NE ŞEY OLURSA ALLÂH-Ü TE’ÂLÂ O MURÂDINI GERÇEKLEŞTİRİR…
“أَلّٰهُمَّ فَرِّجْ عَنّ۪ي هَمّ۪ي وَغَمّ۪ي فَرَجًا عَاجِلًا بِرَحْمَتِكَ يَآأَرْحَمَ الرَّاحِم۪ينَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ وَسَلَّمَ.”
Allahümme ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

” Ey Allâh-ım!.. âcilen benim sıkıntımı ve kederimi aç!.. Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muâmele eyle!.. Allâh Efendimiz Muhammed’e ve Âl-i Ashâbına salât-ü selâm eylesin!..”

Bu reçete değişik şekillerde okunabiliyor. Buradaki onlardan biri.
Allah kabul etsin.


 1. Şekil
  Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için arka arkaya Yasin Suresi dört defa okunmalıdır. Yalnız her “mübîn” ayeti okununca yedişer defa “Mubîn” Duası okunmalı.

Mübin Duası:
Sübhânel müneffisi an külli medyûninsübhânel müferrici an külli mahzûninsübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnüsübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnüyâ müferricü ferricyâ müferricü ferricyâ müferricü ferric*ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Türkçesi:
Her borçluyu rahatlatan Zât’ı tesbîh ederim. Her üzüntülüyü rahata çıkaran Zât’ı tenzîh ederim. Hazînelerini; “Kâf” — ك — ile “Nûn” — ن — ((كُنْ = (ol) arasında (Kün- emrine) yerleştiren Zât’ı tesbîh ederim. Bir şeyi istediği zaman ona “Ol” dediği anda, her istediği oluveren Zât’ı noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Ey sıkıntıları açan Zât!.. Sıkıntılarımı aç!..”
” Ey Allâh-ım!.. âcilen benim sıkıntımı ve kederimi aç!.. Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muâmele eyle!.. Allâh Efendimiz Muhammed’e ve Âl-i Ashâbına salât-ü selâm eylesin!..”

veya;
Bismillahirrahmanirrahim

Sübhane’l-müneffisi an külli medyun. Sübhane’müferrici an külli mahzun. Sübhane’l-muhallisi an külli mescun. Sünhane’l-alimi bi külli meknun. Sübhane men cealae hazainehu beyne’l-kafi ve’n-nun. Fe iza kada emren fe innema yekulü lehı kün feyekun. Fa sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi türceun.”

Türkçe meali,; “Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her türlü hüzünden kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her hapisten kurtaran! Seni tenzih ederim! Ey her gizliyi bilen! Seni tenzih ederim. Ey bütün hazinelerini Kâf(Kef harfi) ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim. O bir işi diledi mi ona “ol!” der, o da oluverir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekutunu elinde tutan, gücü her şeye yeten Allah’ı tenzih ederim. Her şey Ona dönecektir.”


 1. Şekil
  Niyet ederek,Yasin Sures’ndeki,her “mübin”le biten ayetten sonra 3,5 veya 7 defa Mübin duası ihlasla okunursa, Allah dua eden kulunun dileğini yerine getirir, İnşAllah.
  Yasin-i Şerif okuduktan sonra da bu duanın okunması tavsiye edilmektedir.Bu şekilde duanın, hacetlerin kabulüne vesile olacağı, Cenab-ı Hakk’ın okuyanların her türlü sıkıntı ve kederden kurtaracağı, arzularına kavuşacağı rivayet olunmuştur.

Mübin Duası:
Sübhânel müneffisi an külli medyûninsübhânel müferrici an külli mahzûninsübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnüsübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnüyâ müferricü ferricyâ müferricü ferricyâ müferricü ferric*ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Türkçesi:
Her borçluyu rahatlatan Zât’ı tesbîh ederim. Her üzüntülüyü rahata çıkaran Zât’ı tenzîh ederim. Hazînelerini; “Kâf” — ك — ile “Nûn” — ن — ((كُنْ = (ol) arasında (Kün- emrine) yerleştiren Zât’ı tesbîh ederim. Bir şeyi istediği zaman ona “Ol” dediği anda, her istediği oluveren Zât’ı noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Ey sıkıntıları açan Zât!.. Sıkıntılarımı aç!..”
” Ey Allâh-ım!.. âcilen benim sıkıntımı ve kederimi aç!.. Ey acıyanların en merhametlisi rahmetinle muâmele eyle!.. Allâh Efendimiz Muhammed’e ve Âl-i Ashâbına salât-ü selâm eylesin!..”
veya;
Bismillahirrahmanirrahim

Sübhane’l-müneffisi an külli medyun. Sübhane’müferrici an külli mahzun. Sübhane’l-muhallisi an külli mescun. Sünhane’l-alimi bi külli meknun. Sübhane men cealae hazainehu beyne’l-kafi ve’n-nun. Fe iza kada emren fe innema yekulü lehı kün feyekun. Fa sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi türceun.”

Türkçe meali,; “Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her türlü hüzünden kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her hapisten kurtaran! Seni tenzih ederim! Ey her gizliyi bilen! Seni tenzih ederim. Ey bütün hazinelerini Kâf(Kef harfi) ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim. O bir işi diledi mi ona “ol!” der, o da oluverir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekutunu elinde tutan, gücü her şeye yeten Allah’ı tenzih ederim. Her şey Ona dönecektir.”


 1. Şekil
  Yasin suresi okunur, mübinlere gelince dua okunur, üstteki reçetelerden biri yapılır, yalnız burada dua okunurken aşağıda gösterilen yer 7 defa tekrar edilir.
  MÜBİN DUASI
  Subhânel muneffisi an kulli medyûn * subhânel muferrici an kulli mahzûn * subhâne men ceale hazâinehu beynel kâfi ven nûn subhâne men izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn * “YÂ MUFERRİCU FERRİC” (7defa tekrarlanacak Yâ muferricu ferric) ferric annî hemmî ve gammî fercen âcilen gayra âcilin bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.

Yorum Yaz