Anasayfa DİNİ GÜNLER Bütün kısmet kapılarını açan çok sırlı bir duadır

Bütün kısmet kapılarını açan çok sırlı bir duadır

by kacgun
Kısmet Açma Duası

Bu duayı okuyanın
1-) Mutluluk ve kısmet kapıları açılır.
2-) Kaza, bela ve bunlara bağlı ölümlerden korur.
3-) Her türlü zorluk, sorun, zayıflık, üzüntü ve sıkıntılara karşı okunur.

Dua
Bismillâhirrahmânirrâhim
1-) Bismillâhi velhamdülillah
2-) Bismillâhi veşşükrülillah
3-) Bismillâhi velkudretülillah
4-) Bismillâhi velmelikülillah
5-) Bismillâhi velkıbletilillah
6-) Bismillâhi velminnetülillah
7-) Bismillâhi velazmetülillah
8- Bismillâhi velizzetülillah
9-) Bismillâhi vessultanülillah
10-) Bismillâhi velmecdülillah
11-) Bismillâhi velkahrulillah
12-) Bismillâhi velheybetülillah
13-) Bismillâhi velkibriyaulillah
14-) Bismillâhi velmescidülillah
15-) Bismillâhi venni’metülillah
16-) Bismillâhi velbekaulillah
17-) Bismillâhi vessetaulillah
18-) Bismillâhi veşşekaulillah
19-) Bismillâhi venni’meulillah
20-) Bismillâhi vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ve sallallahu ala hayri halki Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaiyn ve selleme tesliman kesiran bi rahmetike ya erhamer rahimin.
Anlamı:
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla
1-) Allah’ın adıyla hamd Allah’a mahsustur
2-) Allah’ın adıyla şükür Allah’a mahsustur
3-) Allah’ın adıyla kudret Allah’a mahsustur
4-) Allah’ın adıyla güç (kuvvet) Allah’a mahsustur
5-) Allah’ın adıyla yöneliş Allah’a mahsustur
6-) Allah’ın adıyla minnet Allah’a mahsustur
7-) Allah’ın adıyla azamet (ululuk) Allah’a mahsustur
Allah’ın adıyla izzet Allah’a mahsustur
9-) Allah’ın adıyla büyüklük Allah’a mahsustur
10-) Allah’ın adıyla mecd (şan ve şeref) Allah’a mahsustur
11-) Allah’ın adıyla kahr Allah’a mahsustur
12-) Allah’ın adıyla heybet Allah’a mahsustur
13-) Allah’ın adıyla ululuk Allah’a mahsustur
14-) Allah’ın adıyla secde edilmek Allah’a mahsustur
15-) Allah’ın adıyla her türlü nimet Allah’a mahsustur
16-) Allah’ın adıyla bakilik (ebedilik) Allah’a mahsustur
17-) Allah’ın adıyla zorluğu gidermek Allah’a mahsustur
18-) Allah’ın adıyla şükür Allah’a mahsustur
19-) Allah’ın adıyla nimet Allah’a mahsustur
20-) Allah’ın adıyla hiç bir güç ve kudret Allah’ın güç ve kudretinden üstün olamaz. Yarattıklarının en hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve onun al ve ashabına çokça salat ve selam olsun. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.
—–Bismillah 20 Duasını okuyan için Bu duayı okuyan için ; Mutluluk ve kısmet (şans) kapıları açılır. Kaza bela ve ölümden korur.Her türlü Zorluk, Sorun, Zayıflık, Üzüntü,Sıkıntı zamanlarında okunur. Hem dünya hem de ahiret mutluluğu için bismillah 20 duasını günde bir kez okumalısınız hiç olmasa ayda veya senede bir kez bile olsa bu duayı mutlaka okuyun bu değerli duanın faydalarını göreceksiniz inşallah!..

Bu Çok kıymetli dua Büyük islam alimi İmam Gazalî Hz.nin Büyük eseri İhya’u Ulüm’id-Din’de yer almaktadır.

वह टेक्स्ट जिसमें 'Allah'ım ι Bizleri geçici heveslerle değil, Bizim için nasip ettiğin hayırla Sevindir. Amin Amin' लिखा है की फ़ोटो हो सकती है

Kısmet Açma Duası

Sevgili okurlar, size kısmet açma duasıyla ilgili detaylı bir inceleme aktarıp özellikle bir okurumuzun (Sena Hanım’ın) bu duayla nasıl bir değişim yaşadığını aktaracağız. Kısaca bu yazıda hem kısmet açma duasının en doğru şeklini hem de bu duanın bir kardeşimizdeki etkisini öğrenmiş olacaksınız.

Kısmet Açma Duaları Nelerdir?

Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru.
Meali: Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.

Cuma günü okunmalıdır. Cuma vaktinden önce abdest alınmalıdır. Ardından iki rekat tövbe namazı eda edilmelidir. Bu duayı kısmeti açılmasını isteyen kişi kendisi okumalıdır.

Bismillahirrahmanirrahim
1- Ya Kadir CC.
Lillezıne ahsenül husna ve ziyadeh ve la yerheku vücuhehüm kateruv ve la zilleh ülaike ashabül cenneh hüm fıha halidun.
(Yunus 26)

2- Ya Alim CC.
İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda.
(Meryem 96)

3- Ya Vedud CC.
Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun..
(Rum 21)

4- Ya Cami CC.
Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama.
(Furkan 74)

5- Ya Vehhab CC.
Ve halaknakum ezvacen.
Nebe 8

6- Ya Bari CC.
Hünalike dea zekeriyya rabbeh kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh  inneke semıud düa.
(Ali İmran 38)

7- Ya Mucip CC.
Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym.  Amin
Ayetel Kürsi
Bu duayı yapanlar tüm ümmetin gençlerine de dua etsinler inşallah

 

CUMA GÜNÜ OKUNACAK KISMET AÇMA DUASI

Müslümanların bayramı olarak kabul edilen mübarek Cuma günü, gerek ibadetlerde gerek önemli olayların gerçekleştiği günlerin gerçekleşmesi ile oldukça kıymetli bir gündür. Öyle bir vakit var ki o vakte denk düşen duaların geri çevrilmediği değerli vakitte hayırlı bir evlilik için dua eden kimsenin Allah (c.c)’un izni ile muradına ermesi sağlanabilir. Cuma günü abdestli bir şekilde 2 rekat tövbe namazı kılıp 18 kez Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için önerilir. Bunun haricinde evlilik için kısmetlerinin açılması için her gün şu duanın okunması tavsiye edilmektedir:

‘’Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru.” Anlamı: Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.

İlk olarak değerli okurumuz Sena Hanım’ın bu konudaki söylemlerini aktarmak istiyoruz:

Kısmet Açma Duasının Sena Hanım’daki Etkisi Nasıl Oldu?

“Ben, 31 yaşındayım ve şimdiye kadar evlenmemiş biriydim. Evlenmeyi ve huzurlu bir yuva kurmayı çok istediğim halde bir türlü nasip olmadı maalesef. Bunun için yıllarca dua ettim Rabbime. Nihayet karşıma Ya Batın ve Ya Fettah esmaları ile yapılan kısmet açma duası çıktı. Bu duayı okuduktan bir hafta sonra tam 2 talibim çıktı ve ben bunlardan biriyle (müstakbel kocam canım Ahmet’le) düğün hazırlığı yapıyorum. Bana bu duayı önerdiğiniz için Allah sizden razı olsun.”

Evet Sena Hanım, kısmet açma duasının kendi üzerindeki etkisini bu şekilde tarif ediyor. Biz de değerli mümin kardeşimizin hayatında can simidi olan bu harika duayı sizinle paylaşmak istedik. Duanın uygulanış biçimi ve detayları aşağıda:

Kısmet Açma Duası Nasıl Yapılır?

Evvela, sessiz bir ortamda kalbinizi dünyanın bütün kirlerinden arındırıp tertemiz bir yürekle Allah’ın huzuruna çıkmalısınız. Kalbinizi arındırdığınızdan ve sükûnet içinde olduğunuzdan emin olduktan sonra, ellerinizi semaya açıp içinizden şu cümleyi okumalısınız:

“Ey Arş-ı Ala’ya azamet ve kibriya ile taht kuran Allah’ım, yapacağım masum duanın içten talebini ifa buyur. Âmin.”

Bu cümleyi söyledikten sonra, aşağıdaki uygulamalarla devam edeceksiniz:

Kısmet Açma Duasının Besmele-Ayete’l-Kürsi Kombinasyonu

Bu kısımda (yani yukarıdaki cümleleri okuduktan sonra) 3 kez besmele (bismillahirrahmanirrahîm) ve 7 kez de Ayete’l-Kürsi okuyacaksınız. 3 besmeleyi ve 7 Ayete’l-Kürsi’yi takiben de şöyle yalvarmaya başlayacaksınız:

“İlâhî, azametin ve celalin ile kâfir kullarının yüreklerine korku salan sen olduğun gibi merhamet ve şefkatinle de mümin kullarına rahmet esintileri gönderen sensin.

İlâhî, kalbi inşa edip insan bedenine yerleştiren hikmetine ve beyni dizayn edip insan kafasına monte eden ilmine sığınarak senden, benim yüreğime ve beynime de sükûnet ve huzur esintileri göndermeni istirham ediyorum. Bu da ancak kısmet açma duamın kabulü ile mümkündür Allah’ım. Âmin.”

Kısmet Açma Duası ve Fatiha Boyutu

Besmele, Ayete’l-Kürsi ve yukarıdaki duayı bitirdikten sonra da kısmet açma duasının Fatiha boyutuna geçmeniz gerekiyor, şöyle ki:

Bu boyutta tam 11 kez art arda Fatiha Suresi’ni okuyup bu nurlu surenin feyzine yöneleceksiniz. 11 kez Fatiha okuduktan sonra da ellerinizi şu duaya açacaksınız:

“İlâhî, baharı bütün feyzi ve bereketi ile önümüze serip bizi kendi rahmetinin tatlı nimetleri ile sermest eden cemaline ve kışın şiddetli fırtınaları ile bizi imtihan eden sırlı ilminin izzetine sığınıyorum ve buyurduğun gibi sadece sana bel bağlıyorum.

İlâhî, yalnız senen medet uman bahtiyarların mutluluğunu yüreğinde taşıyan insan, hiçbir üzüntüye kapılmaz; zaten seni bulan her şeyi bulmuş sayılır. Seni bulan bahtiyar kullarının yüzü suyu hürmeti hakkı için bana kısmet açma duasının kabulünü dünya gözüyle göster ve beni ebediyen bahtiyar kıl. Âmin.”

Kısmet Açma Duası ve Ya Batın Esması

Yukarıdaki Fatiha Suresi’nin 11 kez okunuşunun ve 1 defa da Türkçe duasının okunmasının ardından, artık kısmet açma duasının son bölümü olan esma boyutuna geçip duamızı bitireceğiz. Şöyle ki:

Şimdi, 21 kez Ya Batın esmasını okuyup 1 defa da şu duaya başlayacaksınız:

“İlâhî, içi dışı güzel insanların hem suretini tasvir eden hem de iç alemine nur ve güzellik bahşeden sensin. Işığını insanların çehresine ve iç dünyasına çeviren sonsuz ilminin güzel hikmeti için benim içimi de nurlu kıl.

İlâhî, senin iç güzellik bağışladığın kullar, diğer insanların gözüne daha tatlı görünür ve senin kısmetini açtığın kullar, yürekleri ferah ve mutlu bir şekilde senin evreninde dolaşır. Ne olur hem içime hem de dışıma ferahlık bağışla, beni diğer insanların gözüne tatlı gösterip kısmetime genişlik lütfeyle.

İlâhî, çevresindeki insanları pozitif enerjisi ile etkileyen kulların kalplerine nasip ettiğin hayat enerjisi, insanların hayata tutunma gücünü arttırır. Ne olur, bana da hayat enerjisi nasip et ve hayata tutunma şevkime güç verip kısmetimin önündeki engelleri kaldır. Âmin.”

kısmet açma duası

Kısmet Açma Duası ve Ya Fettah Esması

Bu duayı takiben şimdi de 21 defa Ya Fettah esma-yı hüsnasının bereketine başvurup kısmet açma duasına güç katmaya çalışacaksınız ve 21 Ya Fettah’ın ardından da 1 defa (bir defa) şu duayı okuyacaksınız:

“İlâhî, hangi kapı senin iznin ve yetkin olmadan açılabilir ve hangi engel, senin emrin ve iraden olmadan kalabilir? Hangi insan, senin yetkin dışında sevebilir ve hangi yürek senin iradene muhalefet edebilir. Sen, kişinin kalbi ile benliği arasına set çeker, insanın zihnine fikir tohumları ekersin.

İlâhî, bütün kapalı kapıların anahtarı sende olduğu gibi tüm kilitli yürekler de senin esintinle açılıp ferahlar. Sen, bahar mevsiminde sadece çiçeklere feyiz ve bereketinle genişlik vermezsin, aynı zamanda bütün kapalı gönülleri de çiçekler misali açarsın.

İlâhî senin açtığın yürek, hiçbir güçle tekrar kapatılamaz ve senin ferahlık bağışladığın kalp, ebediyen solmaz. Allah’ım, ne olur benim de yüreğime ebediyen solmayacak kısmet çiçeğini ek ve rahmetinle o çiçeğe feyiz bağışla. Âmin.”

Evet sevgili mümin kardeşlerimiz, Sena Hanım’ın hayatında harika bir dönüşüme vesile olan kısmet açma duasının uygulama biçimi böyleydi.

Şimdi konuyla alakalı bir kitap tavsiyesinde bulunup sözü size bırakalım:

En Etkili Aşk Duaları Kitabı isimli güzel çalışmayı duydunuz mu? Bizce, kesinlikle göz atılması gereken bir çalışma.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar

Kaçıncı aydayız 04 ve 22 Nisan ne günü, bugün dünya ne günü: Fasulye Şeklinde Jelibon Günü (Jelly Bean Day),

Son Eklenenler

Çok Okunanlar

Takvim 2024 – KaçGün