Anasayfa » Olay hikayesinin Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri kimlerdir

Olay hikayesinin Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri kimlerdir

Dünyadan Olay Hikayesinin Temsilcileri Kimlerdir?

Olay Hikayesi

Olay Hikayesi

Bir olayı merkeze alarak olay örgüsü, kişi, zaman ve mekan gibi unsurları serim, düğüm ve çözüm bölümleri şeklinde okuyucuya aktaran hikayelere “Olay Hikayesi” denir. Olay hikayeleri sahip oldukları özellikler açısından değerlendirildiğinde romanın kısa halidir şeklinde özetlenebilir.

Bugün oldukça yaygın olan bu hikayelerin ilk örneklerini verip yaygınlaşmasında Fransız yazar Guy de Maupassant (Guy dö Mopasan) rol oynadığı için bu türdeki hikayeler aynı zamanda “Maupassant tarzı hikayeler” olarak da bilinmektedir.

Olay Hikayesi Özellikleri

→ Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.

→ Hikayenin merkezinde olaylar yer alır.

→ Gözleme önem verilir, yapılan gözlemle kişilerin fiziksel ve ruhsal özellikleri anlatılır.

→ Merak ve heyecan unsuru ön planda tutulur, çarpıcı bir sonla biter.

→ Öyküleyici ve betimleyici anlatıma başvurulur.

→ Bu tarz hikayelerde realizm akımının etkisi vardır, olaylar gerçek yaşamdan alınır.

→ Guy de Maupassant bu türün en başarılı örneklerini verdiğinden Maupassant tarzı hikayeler olarak da bilinir.

→ Sahip olduğu özellikler nedeniyle mini bir roman olarak da kabul görür.

Olay Hikayeleri (Maupassant Tarzı Hikaye) Bölümleri

Bu tarz hikayelerin belirgin özelliklerinin başında serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşması gelmektedir. Giriş yani serim bölümünde kişiler, zaman ve mekan hakkında kısa bilgiler verilir. Düğüm bölümünde ise olaylar sebep-sonuç ilişkisi altında yoğunlaştırılır, merak ve heyecan duygusu en üst düzeye çıkarılır. Çözüm bölümünde ise merak edilenler bir sonuca ulaştırılarak giderilir. Hikayenin sonuna kadar heyecan ve merak duygusunu arttıran yazar çözüm bölümüyle birlikte her şeyi açıklayarak hikayesini bitirir.

Olay Hikayesi Temsilcileri

Dünya edebiyatında bu türün en önemli yazarı olarak bilinen yazar Fransız yazar Guy de Maupassant’tır. Guy de Maupassant bu tarzda yaklaşık olarak 300 hikaye yazmıştır.

Türk edebiyatında olay hikayesinin en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin olarak bilinmektedir. Bunun dışında Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Sabahattin Ali de bu türde çok başarılı eserler veren olay hikayesi yazarları olarak bilinir.

 

Olay Hikayesinin Türk Ve Dünya Edebiyatındaki Temsilcileri Kimlerdir?

Bu yazımızda olay hikayesinin Türk ve dünya edebiyatındaki temsilcileri kimlerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Tanzimat Dönemi’nden sonra Türk Edebiyatı’nda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Farklı türlerin bir araya gelerek edebiyata değer katmasıyla birlikte yeni bir dönem başlamıştır. Türk Edebiyatı’na Tanzimat Dönemi’nde sonra dahil olan bir tür de hikayedir.

Hikaye türü, olay ve durum hikayesi olarak ikiye ayrılır. Durum hikayesinde anlık bir kesitten bahsedilir. Olay hikayesinde bir olay başından sonuna kadar verilir. Her ikisinde de hikaye unsurları vardır. Olay örgüsü, kişi, yer, zaman unsurları işlenir.

Olay hikayesinin Türk Edebiyatı’ndaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali de diğer isimlerdir.

Olay hikayesinin Dünya Edebiyatı’ndaki en önemli temsilcisi Fransız yazar Guy de Mauppasant’tır.

Olay Hikayesi Nedir? Olay Hikayesinin Özellikleri Nelerdir?
Olay Hikayesi Nedir? Olay Hikayesinin Özellikleri Nelerdir?
Türk Edebiyatında olay hikayesi serim, düğüm ve çözüm olarak gerçekleşmektedir. Olay hikayeleri zaman ve mekan hakkında kısa ve açıklayıcı bilgiler ile başlamakta vi olay gittikçe olay hakkında bilgi veren bir forma dönüşmektedir. Bu anlamda olay hikayeleri sürükleyici özelliğe sahiptir ve Türk Edebiyatında pek çok örneği bulunmaktadır.
04.08.2022 10:24 Son Güncelleme: 04.08.2022 10:25
Abone ol
Haber devam ediyor

Haberin devamı
Olay Hikayesi Nedir?

Hikayeler kişilerin uzun dönemlerden beri yazdığı yazılardır. Bu yazılar bazen gerçek olaydan esinlenilmiş bazen de kurmaca olmaktadır. Hikayeler kendi içerisinde türlere ayrılmaktadır. Olay hikayesi de bunlardan birisidir. Herhangi bir olayı merkeze alıp anlatım gerçekleştiren türe olay hikayesi adı verilmektedir.

Olay hikayesi herhangi bir olayı merkeze almak sureti ile serim, düğüm ve özüm bölümlerini kendi içerisinde barındıran ve olay akışı, mekan, şahız ve zaman faktörlerini içerisinde barındıran hikaye türüne olay hikayesi denilmektedir. Olay hikayesinin kendi içerisinde farklı özellikleri bulunmaktadır.

Olay Hikayesinin Özellikleri Nelerdir?

Haber devam ediyor
300 beygir gücü ve şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 ile tanışın.
DS Automobiles
Küçük İşletmeler İçin %50 Devlet Teşvikli Yemek Kartı
Ticket Restaurant Yemek Kartı
by Taboola
Haberin devamı
Olay hikayesini diğer hikaye türlerinden ayıran özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır:

 • Merak uyandırıcı, heyecan verici ve akıcı bir üslup kullanılır.
 • Olayların büyük bölümü gerçek yaşamdan örnek alınarak yazılmıştır.
 • Serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunmaktadır.
 • Hikayenin kendi içerisinde bir kurgusunun varlığı söz konusu olmaktadır.
 • Küçük bir roman gibi hikayelerdeki karakterlerin özelliklerine yer verilmektedir.
 • Realizm akımından etkilenmiş hikayelerdir.
 • Teknik olarak olaylar arka arkaya gerilim arttırılarak sunulur.
 • Olaylar ve alakalı betimlemelere yer verilmektedir.
 • Olaylar etkileyici ve çarpıcı sonlarla bitmektedir.

Olay Hikayesinin Temsilcileri Kimlerdir?

Olay Hikayesinin Dünya Edebiyatında örneğine rastlamak mümkündür. Dünya Edebiyatında olay hikayesi yazarı Fransız kökenli olan Guy de Mauppassant olmaktadır. Yazarın olay hikayesi türünde yaklaşık 300 eseri bulunmaktadır.

Türk Edebiyatında ise olay hikayesi temsilcileri Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali, Reşat Nuri Güntekin, Memduh Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu türde önemli eserler vermiştir.

Haber devam ediyor

Haberin devamı
Olay Hikayesi Örnekleri Nelerdir?

Olay hikayelerinde olaylar merkeze konulur ve kurgu üzerine oturtulmaktadır. Türk Edebiyatında olay hikayesine şu örnekler verilebilir:

 • Ömer Seyfettin: Kaşağı

 • Refik Halit Karay: Gözyaşı

Yorum Yaz