Anasayfa » JAMYO sınavı başvuru ve şartları

JAMYO sınavı başvuru ve şartları

Jandarma Genel Komutanlığı, Astsubay Meslek Yüksekokulu’na 712, Sahil Güvenlik Akademisi’ne 200 erkek öğrenci alımı yapacak. Başvuru süreci 12 Temmuz’da başlarken kılavuzda adaylarda aranan şartlar da duyuruldu. Peki, JGK öğrenci alımı başvuru şartları neler, subay astsubay öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 912 öğrenci alımı gerçekleştirecek. Bunlardan 712’si Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda 200’ü ise Sahil Güvenlik Akademisi’nde olacak.

JAMYO VE JSGA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrenci alımı başvuruları 12 Temmuz’da başlayacak ve 8 Ağustos’ta tamamlanacak. Başvurular “vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris” adresinden yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

JGK SUBAY, ASTSUBAY ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurularda adaylardan istenen genel şartlar şu şekilde;

b. Lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemek,

ç. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla (01 Ocak 2021) yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.) (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin, öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

ğ. Milli Savunma Üniversitesinin 2021 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre alınmış olan ‘Askeri Öğrenci Olur’ raporları, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.

h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre vücudun herhangi bir yerinde dövme, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.),

ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

j. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik

Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

n. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

o. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

ö. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

p. Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo-VKİ sınırları içerisinde yer almak (Tablo-1’in açıklama bölümünün adaylar tarafından okunması önem arz etmektedir). (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.) 19 yaş ve üzeri adaylar hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz (19 yaş altı adaylar için boy alt sınırı 162 santimetre, üst sınırı ise 190 santimetredir. 19 yaş ve üzerindeki adaylar için ise boy alt sınırı 164 santimetredir.)

r. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların okulla ilişikleri kesilecektir.

s. Başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi işlemleri iptal edilecek, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecektir.

SAHİL GÜVENLİK İLANININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU İLANININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
a. Genel Bilgiler
Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO)
(1) Astsubay adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren iki yıl süreli askerî okuldur. JAMYO’ya kabulü yapılan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimini tamamlayan JAMYO adaylarına eğitim süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır. Eğitim ve öğretim programlarında yer alan bazı derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılarak, adayların eğitimleri geliştirilir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, diploma töreninden sonra jandarma astsubay çavuş rütbesiyle, yurdumuzun dört bir yanındaki jandarma birliklerinde görev alırlar.

(2) JAMYO, Beytepe / ANKARA’da; Jandarma Kurslar Komutanlığı, Jandarma Astsubay Temel Kursu ve Uzman Jandarma Okulunun da bulunduğu, Jandarma Eğitim Komutanlığı Kışlası içerisinde konuşludur. Çevresinde Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Adalet Akademisi ve T.E.D. Koleji bulunmaktadır.

(3) JAMYO parasız yatılı okuldur. JAMYO öğrencileri, öğrenciliğe kabul edildikleri tarihten itibaren askerî öğrenci üniforması ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca öğrenci harçlığı verilir.

(4) İki yıllık eğitimden sonra astsubay çavuş olarak ataması yapılan astsubaylar; 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümlerine göre aylıklarına ilave olarak; silahlı kuvvetler tazminatı, aile ve çocuk yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadırlar. Gerekli niteliklere sahip jandarma astsubayları, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve J.Gn.K.lığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip subay olabilmektedirler. Jandarma astsubayları; orduevlerinden, askerî hastanelerden, lojmanlardan ve Ordu Yardımlaşma Kurumunun sağladığı imkânlarından yararlanmaktadırlar.

b. Temel İlke ve Kurallar

(1) Bu kılavuz, Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) başvuru, ikinci aşama seçme sınavları ile kayıt ve kabul esaslarını kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmakta, basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.

(2) ….-…. Eğitim-Öğretim yılında, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna, …. yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-5) sonuçlarına göre öğrenci alınmaktadır (Birinci Aşama Sınavı).

(3) Lise ve dengi okullardan mezun oldukları bölüm-kol-alanlara bakılmaksızın giriş şartlarını taşıyan tüm adayların başvuruları kabul edilecek, ancak adaylar …. yılı YGS – 5 puan türünden almış oldukları ham puana (Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı dikkate alınmadan) göre değerlendirmeye alınacaktır.

(4) İnternet ortamından başvuru yapabilmek için …. yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuruda bulunmuş olmak ve …. yılı ÖSYS Aday Bilgi Formunun “Askerî Okullara Girme İsteği” bölümünün işaretlenmiş olması zorunludur. Bu bölümü işaretlemeyenler ve durumu giriş şartlarına uymayanlar JAMYO’ya başvuru yapamazlar.

1.

(5) …. yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasını müteakip, Jandarma Okullar Komutanlığınca YGS-5 puan türünden ilân edilecek taban puan ve üzerinde puan alan adaylar, 27 Haziran- 08 Temmuz …. tarihleri arasında ikinci aşama seçme sınavları olan ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testi (FKDT) ve mülâkata çağrılacaktır.

(6) Belirlenen taban puanın en az %90’ını alan özel durumlu adaylar da (şehit, malûl gazi ve muharip gazi çocukları) ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır.

(7) Adaylara …. yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasından sonra herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir.

(8) İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, ikinci aşama seçme sınavlarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

(9) Başvuruların bitimine müteakip, J.Okll.K.lığının belirleyeceği YGS-5 taban puanı ve üzerinde puan alamayan adaylar ile lise ve dengi okullardan …. yılı Haziran döneminde mezun olamayan adaylar, ikinci aşama seçme sınavlarına alınmayacaklardır.

2. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURMA İŞLEMLERİ

a. Genel Koşullar

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir.

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

(3) Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

(4) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

(5) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta

olmak,

(6) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmamak,

(7) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre haklarında yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,

(8) Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(9) Reşit değilse veli göstermek, düzenlenecek yüklenme senedi için senette belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

(10) Askerlik hizmetini yapmamış olmak, ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testleri ve mülâkat sınavları ile kesin kayıt-kabul işlemleri sırasında (27 Haziran – 05 Eylül …. tarihleri arasında) silahaltında olmamak veya belirtilen tarihlerde muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınacak olmamak,

(11) Yapılacak sınavlarda başarılı olarak, belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

(12) Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

b. Sağlık İle İlgili Koşullar

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, askerî öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak,

(2) Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen hükümler esas olmak

üzere;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme

sahip olmak,

(b) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,

(c) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak, (ç) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş

olmak,

(d) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,

(e) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak,

(f) Ağız, çene ve diş yapısında kusur bulunmamak,

(g) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),

DİKKAT! Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğ indeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, asker hastanelerinin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğ itim-öğ retim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar

(1) En fazla 21 yaşında (1990 doğumlu) olmak. (Adayların yaşının hesaplanması; gün ve aya bakılmaksızın …. yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt- kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

(a) Yaş düzeltmesi yaptırmadan önceki doğum tarihi 1990 ve daha sonraki yıllar iken, yaş düzeltmesi yaptıktan sonraki yaşı 1989 ve daha önceki yıllar olduğundan internetten başvuru yapamayan adaylar, dilekçe ile birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kesinleşmiş mahkeme kararının bir suretini 20 Mayıs …. tarihine kadar J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresine şahsen / kargo / posta ile ulaştıracaklardır.

(b) Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşullarını taşımadığı halde internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların bu durumları seçme sınavları aşamasında veya diğer aşamalarda yapılacak incelemelerde ortaya çıktığında, bütün işlemleri iptal edilecektir.

(2) Tablo-1’de yer alan Yaş-Boy-Kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

ç. Öğrenim Durumu İle İlgili Koşullar

(1) TABLO-2’de kaynak olarak belirtilen lise veya dengi okullardan 2010 yıllında mezun olmak, ya da en geç …. yılının HAZİRAN döneminde mezun olabilecek durumda olmak, (2010 yılından önceki yıllarda mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından …. yılında yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılmış olmak,

(3) Daha önceden askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

d. Başvurma İşlemleri

(1) Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvurular, 22 Nisan – 22 Mayıs …. tarihleri arasında www.tsk.tr internet adresindeki nsan Kaynakları / Askerî Okullara Başvurular / Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu) başvuru ile ilgili alanlara gerekli bilgilerin doldurulması şeklinde aday tarafından yapılacaktır.

(2) Adaylara yol göstermesi bakımından, konu ile ilgili işlem basamaklarını gösteren örnek dosya www.jandarma.tsk.tr internet adresinde, Personel ve Öğrenci Alımı/JAMYO bölümünde “başvurunun internetten nasıl yapılacağı” başlığı altında açıklanacaktır.. Adayın başvuru işlemine başlamadan önce bu dosyayı okuması yararına olacaktır.

(3) İnternetten başvuru işleminin, yazıcıya bağlı bir bilgisayardan yapılması gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvuru işleminin tamamlanmasından sonra adaylar; kimlik bilgileri, öğrenim durumu ve adres bilgilerinin de bulunduğu sayfanın çıktısını alacaklar ve sınav dönemine kadar muhafaza edeceklerdir.

(4) Adaylar, başvuru süresi içerisinde sisteme girmek suretiyle bilgilerini kontrol edebilecek ve 22 Mayıs …. tarihine kadar gerektiğinde (adres, telefon, özel durum vb.) değişiklik yapabileceklerdir. Adayların yapmış oldukları en son değişiklikler sistem tarafından değerlendirmeye esas alınacaktır.

(5) Sınav aşamalarına ait ilanlar internette kendi başlıkları altında yayımlanmaktadır.

(7) İnternet ortamında yapılacak başvurular 22 Mayıs …. tarihinde sona erecektir.

(8) 22 Mayıs …. tarihinden sonra yapılacak itirazlar ve düzeltme/değişiklik talepleri, konusu ne olursa olsun dikkate alınmayacaktır.

DİKKAT! İnternet ortamında başvuru yapabilmek için …. yılı YGS’ye başvuruda bulunmuş olmak ve ÖSYS Aday Bilgi Formunun “Askerî Okullara Girme İsteği” bölümünün işaretlenmiş olması zorunludur. Bu bölümü işaretlemeyenler JAMYO’ya başvuru yapamazlar.

JAMYO giriş şartları arasında yer alan doğum tarihi, TABLO – 2’de yazılı kaynak lise/dengi okul türleri ve bu okullardan mezuniyet yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamazlar.

(9) İnternet üzerinden başvuru yoğunluğu veya teknik herhangi bir nedenle başvuru yapamayan adayların; başvuru işlemini günün değişik saatlerinde tekrar denemeleri gerekmektedir. Tekrar denemelerine rağmen sisteme giremeyen adaylar, J.Okll.K.lığına ait 0312 464 5114 numaralı telefonu mesai saatleri içerisinde (saat: 08.00-17.30 arası) arayarak yardım alabilirler.

(10) Başvuru yapan adaylara herhangi bir bilgilendirme yazısı gönderilmeyecektir. Tüm adayların www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanan / yayımlanacak olan duyuruları takip etmeleri zorunludur.

e. Başvuru Sırasında Özel Durumlu Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Özel durumlu adaylar, başvuru sayfasındaki kendilerine uyan seçeneği, özel durumu bulunmayan adaylar ise “ÖZEL DURUMLU DEĞİLİM” seçeneğini seçecektir. Özel durumlu adaylar, ikinci aşama seçme sınavları sırasında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.

(1) Şehit Çocuğuyum

Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi kapsamında şehit sayılan kişiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevliyken şehit olan anne veya babanın çocukları bu seçeneği seçeceklerdir.

(2) Malûl Gazi Çocuğuyum

Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve er olarak görev yaptığı sırada, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre; haklarında vazife malûlü kararı verilerek malûl gazi sayılan anne veya babanın çocukları bu seçeneği seçeceklerdir.

KKAT! Malûl Gazi: TSK mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder. (2847 sayılı kanun)

(3) Muharip Gazi Çocuğuyum

Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kore Savaşına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve er çocukları bu seçeneği seçeceklerdir.

f. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

(1) İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması, öğrenim durumu, yaş, okul türü vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, başvuru işleminin tamamlanarak onaylandığına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması, İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezinde yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi durumunda, başvuru yapılmamış kabul edilerek, geçersiz sayılacaktır.

(2) Adayların, eksik, yanlış beyan ve bilgilendirmelerinden doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

3. İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI (ÖN SAĞLIK MUAYENE, FİZİKÎ KABİLİYET DEĞERLENDİRME TESTLERİ (FKDT) VE MÜLÂKAT )

İkinci aşama seçme sınavları, 27 Haziran – 08 Temmuz …. tarihleri arasında, Jandarma Eğitim / Jandarma Okullar Komutanlığı Beytepe – ANKARA’da yapılacaktır.

a. İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrılacak Adaylar

(1) …. yılı JAMYO başvurularının bitimine müteakip, …. yılı YGS – 5 puanları dikkate alınarak J.Okll.K.lığınca belirlenen taban puan ve üzerinde puan alan adaylar, ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır. (2010 yılı JAMYO taban puanı YGS-5 : 310.000’dır.)

(2) J.Okll.K.lığınca belirlenen taban puanın en az %90’ını alan ve ilk başvuruda “Özel Durumunuz” bölümünü işaretleyen şehit, malûl gazi, muharip gazi çocukları da (Özel Durumlu Adaylar) ikinci aşama seçme sınavlarına çağrılacaktır.

b. İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Yapılacak Duyuru

(1) …. yılı JAMYO başvurularının tamamlanmasını müteakip, seçme sınavlarına girmeye hak kazanan tüm adayların isim listeleri sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde muhtemelen 01-04 Haziran …. tarihleri arasında yayımlanacaktır. İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan veya çağrılma hakkını kazanamayan hiçbir adaya posta yolu ile sonuç bildirimi yapılmayacak, belge, evrak vb. gönderilmeyecektir.

(2) İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan tüm adaylar; internette ilân edilen tarihte ve sınava gireceği saatte, İncek Bulvarı üzerinde Jandarma Eğitim / Okullar Komutanlığı Beytepe/ ANKARA adresinde 1 Numaralı Nizamiyede hazır bulunacaktır. Diğer nizamiyelere gelen adayların kışlaya alınmaları mümkün değildir.

(3) Uzman Jandarma Okulu ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ikinci aşama seçme sınavlarının her ikisine de çağrılmaya hak kazanmış adayların ikinci aşama seçme sınavları, aynı tarihte ve tek sınav olarak yapılacak, girecekleri bu sınavın sonuçları her iki temin faaliyeti için de geçerli olacaktır.

DİKKAT! Nedeni ne olursa olsun, kendisine bildirilen tarih ve saatte sınavlara, sağlık muayenelerine, kayıt ve kabul işlemlerine gelmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır ve işlemleri iptal edilir. Sınav tarihlerinin değiştirilmesi talepleri dikkate alınmaz.

c. İkinci Aşama Seçme Sınavlarının Kapsamı

(1) Belge İnceleme (Birinci Gün)

İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adaylardan istenen belgeler, bu kılavuzda “İkinci Aşama Seçme Sınavlarında Adayların Yanında Bulundurmaları veya Teslim Etmeleri Gereken Belgeler” başlığı altında açıklanmıştır. Belge incelemesi sonucunda başvuru ve giriş koşullarını taşımayan veya belgesi eksik olan adaylar elenerek, sınavların diğer aşamalarına alınmayacak, belgelerini tamamlamaları için ek süre verilmeyecektir. Bu nedenle adayların, istenen tüm belgeleri, onaylı ve eksiksiz olarak ikinci aşama seçme sınavlarına gelirken yanlarında getirmeleri zorunludur. Getirilecek belgeler ile belge örnekleri www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yer almaktadır.

2010 Yılı seçme sınavlarında belge incelemesi sonucunda (13) aday elenmiştir.

(2) Ön Sağlık Muayene (Birinci Gün)

Adayların genel fizikî görünümü, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, renk körlüğü, düztabanlık, ağız, çene ve diş yapısı vb. sağlıkla ilgili gerekli ön koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek, ön sağlık muayenesi yapılacaktır.

DİKKAT! Sınavlara gelmeden önce, ön sağlık, boy-kilo ile ilgili koşulları taşıyıp taşımadığınızı başvuru kılavuzundan bir kez daha dikkatle incelemeniz, sınavlarda aranan kıstaslara göre sağlık kontrolleri ile doğru boy-kilo ölçümünüzü yaptırmanız, sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramanızı önleyecektir. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğuna ve vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar sınavda elenmektedir.

2010 Yılı seçme sınavlarında; yaş-boy-kilodan (143), düztabanlık / fizikî görünüm incelemeden (1), renk körlüğünden (19) olmak üzere toplam (163) aday elenmiştir.

(3) Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri (FKDT) (Birinci Gün)

(a) Adaylara, çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır. FKDT’nin hangi branşlarda yapılacağı ve standartları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. FKDT dört aşamalı olarak yapılacaktır.

(I) Barfikste kol çekme : 3 çeken,

(II) Mekik : 1 dakikada yardımlı 25 tekrar yapan,

(III) Durarak uzun atlama: 190 cm. ve daha fazla atlayan,

(IV) Koşu: 400 m. mesafeyi 75 saniye ve daha kısa sürede koşan adaylar başarılı sayılacak, diğer adaylar elenecektir.

DİKKAT! FKDT’ye önceden çalışarak hazırlıklı geliniz. Yukarıda belirtilen branşlarda standartlara ulaşamayan adaylar elenmektedir. Bu durum, adayların gereksiz harcama yapmalarına neden olmaktadır.

2010 yılı ikinci aşama seçme sınavlarında, barfikste kol çekmede (9), mekikte (4), durarak uzun atlamada (4), 400 metre koşuda (51) olmak üzere toplam (68) aday elenmiştir.

FKDT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk J.Okll.K.lığına ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde, sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

(ç) Ön Sağlık Muayene ve FKDT’nin herhangi bir aşamasında elenen adayların itiraz hakkı vardır. İtirazlar aynı gün ve sınavların devam ettiği saatler içerisinde İtiraz Başvuru Birimine yapılır. Sınav alanları terk edildikten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz.

İtiraz Başvuru Birimi tarafından, itiraz başvuruları kabul edilen adaylar, İtiraz Değerlendirme Biriminde yeniden sınava tabi tutulacak ve başarılı olduğu taktirde, müteakip seçim aşamasından itibaren sınavlara devam edecektir. Adayın başarısız olması durumunda, elendiği aşama için tekrar ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. İtiraz Değerlendirme Biriminin kararları kesindir.

İkinci aşama seçme sınavlarının Ön Sağlık Muayene ve FKDT aşamasında başarılı olan adaylara aynı gün kişilik testi uygulanacaktır. Kişilik testi uygulanan adaylar, ertesi günde yine aynı saatte, ilgili komisyonlarda mülâkata alınacaktır.

(4) Mülâkat (İkinci Gün)

Mülâkat komisyonunca adayla yapılacak görüşmede; adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. özellikler değerlendirilecektir. Mülâkat komisyonu kararları kesindir ve mülâkat komisyonunun kararına itiraz edilemez.

DİKKAT! Jandarma Genel Komutanlığının ikinci aşama seçme sınavlarının konu, branş, standart, tarih, uygulama şekli ile ilgili değişiklik yapma hakları saklıdır. İkinci aşama seçme sınavlarının türü ve uygulanma biçimi konusunda değişiklik yapılması durumunda önceden adaylara www.jandarma.tsk.tr internet adresinden ayrıntılı olarak bilgi verilecektir.

ç. İkinci Aşama Sınavlarında Adayların Yanında Bulundurmaları veya Teslim Etmeleri Gereken Belgeler

(1) İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adayların, sınavlara gelirken getirecekleri belgelerin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır. Adaylar, doldurulup onaylatılması gereken Öğrenim Durum Belgesi ve Şehit/Malûl Gazi/Muharip Gazi Çocuklarına Ait Belgeyi, internetten çıktı alarak tanzim edecektir.

(2) İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adaylar, diplomanın aslı veya okul / noter onaylı sureti ve nüfus cüzdanı aslı yanlarında olacak şekilde, fotokopilerini ise diğer belgeler ile birlikte, aşağıdaki sıraya göre, İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrı Belgesi en üstte olacak ve tek tek çevrilebilecek şekilde delerek, plastik kapaklı telli dosyaya takacaktır. Belgeler cep, föy vb. dosyaya kesinlikle konulmayacaktır.

(a) İkinci Aşama Seçme Sınavlarına Çağrı Belgesi

İkinci aşama seçme sınavlarına çağrı belgesi, seçme sınavlarına katılmaya hak kazanıldığını gösteren internet sayfasının çıktısıdır. Bu belgenin mutlaka çıktısı alınacaktır. Belgenin sağ üst köşesine adaya ait son 3 ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf yapıştırılacaktır. Belge üzerinde, adayın sınavlara gireceği tarih ve saat ile sınav komisyonunun numarası yazılıdır.

İkinci aşama seçme sınavlarına çağrı belgesinde belirtilen gün ve saatte gelmeyen bir aday, ileri süreceği mazeret ne olursa olsun sınavlara alınmayacaktır.

(b) Öğrenim Durum Belgesi

(I) Öğrenim Durum Belgesi örneği, www.jandarma.tsk.tr internet adresinde, genel konular altında bulunan JAMYO bölümünde “İkinci Aşama Seçme Sınavı için Getirilecek Belgeler” başlıklı duyuru metninde yayımlanacak, bilgisayar çıktısı alınarak temin edilecektir.

(II) Adaya ait kimlik bilgilerinin bulunduğu bölüm, aday tarafından dolmakalem veya tükenmez kalemle doldurulacak, adayın; kendisinin, babasının ve annesinin (Anne veya babanın vefat etmiş olması halinde, fotoğraf yerine büyük harflerle “VEFAT” yazılacaktır.) fotoğraflarının arkasına, kurşun kalemle adayın adı ve soyadı ile T.C. Kimlik Numarası yazıldıktan sonra, alandaki çerçeve büyüklüğünde kesilerek yapıştırıcı ile düzgün bir şekilde belgeye yapıştırılacaktır. Yapıştırıcı, fotoğrafın dışına taşırılmayacaktır.

(III) Öğrenim durum belgesi üzerine yapıştırılan fotoğrafların, ilgili kişilerin kolayca tanınmasını sağlayıcı nitelikte olmasına dikkat edilecektir.

(IV) Öğrenim durum belgesine yapıştırılacak fotoğraflar; cepheden ve son altı ay içinde, başı açık, kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde çekilmiş, net bir fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafı eksik olan adayların belgesi eksik sayılacaktır.

(V) Tüm adayların; öncelikle ilköğretim ve lise/dengi okul öğrenim bilgileri bölümü, en son mezun olduğu lise/dengi okul müdürlükleri tarafından, belge üzerindeki açıklamalar doğrultusunda dolmakalem veya tükenmez kalemle doldurulacak ve onaylanacaktır. İlköğretim altıncı sınıf ile lise son sınıf arasındaki her bir eğitim-öğretim yılına ait bilgiler ayrı ayrı doldurulacaktır.

(VI) Adayın lise/dengi okul öğrenimine ilişkin disiplin notu, not sistemine uygun olarak yazılacak ve aday disiplin cezası almış ise ceza türü açık şekilde yazılacaktır.

(VII) Öğrenim Durum Belgesindeki tüm bilgilerin ilgili okul müdürlüğü tarafından tam ve doğru olarak yazıldığının kontrol edilmesinden aday bizzat sorumludur.

(VIII) Belge örneğinde ve içeriğinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

(c) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

(I) Sınavlara girebilmeniz için fotoğraflı nüfus cüzdanınızın aslını yanınızda getirmeniz, ön ve arka yüzü aynı sayfada olacak şekilde çekilmiş fotokopisini ise dosyaya takmanız gerekmektedir.

(II) Nüfus cüzdanınızda fotoğraf yoksa veya T.C. kimlik numarası yazılı değilse, Nüfus Müdürlüğüne başvurarak, yeni nüfus cüzdanı çıkartmanız gerekmektedir. Nüfus cüzdanındaki fotoğraf, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son durumunu gösterir özellikte olması zorunludur. Nüfus cüzdanını yanında getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

(ç) Diplomanın Aslı veya Noter/Okul Tarafından Onaylı Sureti ya da Mezuniyet

Belgesi Aslı

Mezun olan adaylar; lise/dengi okul diplomasının aslını veya onaylı suretini (noter veya okul tarafından), mezun olmalarına rağmen diplomasını alamamış olan adaylar ise mezuniyet belgesinin aslını seçme sınavına gelirken getirmek zorundadır. Adaylar ayrıca aslını getirmiş olduğu belgenin fotokopisini de sınava gelirken getirdiği plastik naylon kapaklı telli dosyaya takacaktır.

(d) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Kendinizin, öz veya üvey baba, anne ve kardeşlerinizin nüfus kayıtlarına ilişkin bilgilerini içerecek olan bu belge son bir ay içerisinde nüfus müdürlüklerinden alınacak ve onaylanmış olacaktır.

(e) Şehit / Malûl Gazi / Muharip Gazi Çocuğu Belgesi

(I) Özel durumu bulunan adaylar tarafından formun bilgisayardan çıktısı alınarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda tanzim edilecektir.

(II) TSK mensubu olan şehit, malûl gazi, muharip gazi çocuklarının belgeleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili kuvvet komutanlıklarının Personel Daire Başkanlıkları tarafından doldurulup onaylanacaktır.

(III) TSK mensubu olmayan özel durumlu adaylardan sadece şehit çocuğu olanlar özel durumlu olarak değerlendirilecek, bu durumdaki adayların belgesi, ilgili Bakanlığın Personel Daire Başkanlığı tarafından doldurulup onaylanacaktır.

(IV) Babası veya annesi geçici veya gönüllü köy korucusu iken şehit veya gazi olan adaylar, bu belgeyi il valiliklerine onaylatacak ve il jandarma komutanlıklarından olayla ilgili evrakın onaylı fotokopilerini de alarak ekleyeceklerdir. (Olay tutanağı, otopsi raporu vs.)

(V) Ayrıca özel durumları ile ilgili kimlik belgesinin fotokopisini ve sosyal güvenlik kuruluşundan maaş aldıklarına dair belge aslını özel durum belgesine ekleyeceklerdir.

DİKKAT! İnternet üzerinden yapılan başvuruda “Özel Durumu” bölümünü özel durumlu olarak işaretlediği halde, şehit / malûl gazi/muharip gazi çocuğu belgesini ilgili birimlere onaylatmadan gelen veya seçme sınavlarında yapılan incelemede durumu bu kapsama girmediği anlaşılanlar, kendilerine avantaj sağlayacak olan bu haktan faydalandırılmayacak, ancak adayın YGS-5 ham puanı J.Okll.K.lığınca ilan edilen taban puanın üzerinde ise normal aday kapsamında sınavlara alınacaktır.

(VI) Başvuruların sona erdiği 22 Mayıs …. tarihinden sonra; şehit, malûl gazi veya muharip gazi çocuğu olma durumu ortaya çıkan adaylar, bu kılavuzda açıklandığı şekilde belgeleri hazırlayacak ve ikinci aşama seçme sınavlarına geldiğinde, bir suretini J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezine elden teslim edecektir.

(VII) Belge örneğinde ve içeriğinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

(f) Vesikalık Fotoğraf

Adaya ait iki adet, son 6 ay içinde başı açık, gözlüksüz, sakalsız, kolaylıkla tanınmayı sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş net bir fotoğraf olmalıdır. Fotoğrafların arkasına, T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı yazılacaktır. Fotoğraflar bir zarf içerisine konularak, hazırlanmış olan dosyanın en altına takılacaktır.

DİKKAT! Yukarıda belirtilen belgeleri tam olarak yanında bulundurmayan bir aday, ileri süreceği neden ne olursa olsun, ikinci aşama seçme sınavlarına alınmayacak, sınav tarihlerinin değiştirilmesi talepleri de kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen belgeler dışında;

Spor ayakkabısı, şort veya eşofman, siyah tükenmez kalem, siyah kurşunkalem, kalem açacağı ve silgi getirmeniz gerekmektedir.

d. Başarı Sırasının Tespiti

(1) Genel Değerlendirme: İkinci aşama seçme sınavlarını başarıyla geçen adayların asıl/yedek sıralaması, …. yılı YGS-5 puan türünde alınan puan esas alınarak, belirlenen başarı sırasına göre yapılacaktır.

(2) Özel durumlu aday olarak nitelendirilen şehit, malûl gazi ve muharip gazi çocukları için YGS-5’den alınan ham puana göre belirlenen başarı sırası ile özel durumlu adaylar için belirtilen başarı kriterleri dikkate alınacaktır. Özel durumlu adaylara, alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden %5 kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjan dolmadığı takdirde, eksik kontenjan yedek sıradaki adaylardan tamamlanacaktır.

4. SINAV SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI

a. İkinci aşama seçme sınavlarının sonuçları ile asıl ve yedek sırada kazanan adayların, bu aşamadan sonra yapmaları gereken işlemlere ilişkin duyurular, muhtemelen 11 Temmuz …. tarihine kadar www.jandarma.tsk.tr internet adresinde ilan edilecektir.

b. Adayların bu duyuruları dikkatle takip ederek, belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri yararlarına olacaktır. Aksi halde adaylar haklarını kaybedecektir.

5. SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ALINMASI

a. İkinci aşama seçme sınavları sonucunda başarılı olarak, JAMYO’yu asıl ve yedek sırada kazanan adaylar, muhtemelen 12 Temmuz …. tarihinden itibaren vakit geçirmeksizin, Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe / ANKARA adresine bizzat başvurarak, sağlık kurulu raporu için sevk yazısı ile “sınav sonucu” konulu yazıyı, 12 – 22 Temmuz …. tarihleri arasında elden teslim alacaklardır.

b. Sağlık kurulu raporu için sevk evrakını alan adaylar, hastane sevk yazısında belirtilen sevk tarihinden itibaren, en geç 3 gün içinde sevk edildikleri (Muhtemelen sadece ANKARA ilindeki) asker hastanelerinde işlemlere başlayacaktır.

c. “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adaylar, zaman geçirmeksizin sağlık raporlarının fotokopisini Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresine elden veya posta/kargo ile teslim edeceklerdir.

DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığınca elden teslim edilen hastane sevk evrakı haricinde, ikinci defa sevk evrakı düzenlenmediğinden, adayların tekrar sevk evrakı için başvuruda bulunmamaları ve sevk yazılarını kaybetmemeleri gerekmektedir.

ç. Sağlık kurulu raporu alınması işlemleri için, internette ilan edilen tarihten sonra J.Okll.K.lığına sevk için başvuran adaylara hastane sevk belgesi verilmeyecektir.

d. İlân edilen asıl ve yedek adaylar, kayıt ve kabullerinin yapılabilmesi için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına uygun olarak, sevk edildikleri asker hastanesinden “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu, internette ilan edilen ve kendilerine bildirilen tarihe kadar almak zorundadırlar.

e. Sağlık kurulu raporuna itiraz nedeniyle, kontrol muayenelerine sevk edilen adaylar dahil olmak üzere, kendilerine bildirilen tarihe kadar rapor işlemlerini tamamlamayan veya sağlık kurulu ön raporlarını aldığı halde kesin veya geçici kayıtlarını yaptırmayan asıl ve yedek adaylar, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırmaktan vazgeçmiş sayılacaktır.

f. “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık kurulu raporu aldığı için itiraz etmek isteyen adaylar, ön rapor tarihinden itibaren ( 7 ) gün içerisinde, ön raporun aslı ve fotokopisi ile birlikte şahsen Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe / ANKARA adresine başvurarak, itirazlarını yapacaktır.

g. “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık raporu aldığı için itiraz başvurusunda bulunan adaylar; J.Okll.K.lığınca yalnız ANKARA’da bulunan asker hastanelerinden birine, birinci kontrol muayenesi için sevk edilecektir.

ğ. Birinci kontrol muayenesinde, ilk muayenede olduğu gibi “Askerî Öğrenci Olamaz” kararlı sağlık raporu alan adayların ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

h. Birinci kontrol muayenesi sonucunda “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan adaylar ise, almış oldukları birinci kontrol muayenesi ön raporu ile birlikte, en geç (7) gün içerisinde Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe / ANKARA adresine müracaat ederek, yine ANKARA’daki başka bir asker hastanesine ikinci kontrol muayenesine sevk edilecektir.

ı. Sağlık raporlarına itirazları nedeniyle birinci ve ikinci kontrol muayenelerine sevk edilen adayların, geçici/kesin kayıt tarihine kadar “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu alarak, kayıt için gerekli diğer belgeleri tamamlamaları halinde, bu adayların ilan edilen tarihlerde geçici/kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılacaktır.

i. J.Okll.K.lığınca verilen hastane sevk evrakını, geçici/kesin kayıt işlemleri sırasında geri iade etmek suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki diğer askerî okulların herhangi birine girmek amacıyla …. yılı Ağustos ayı itibariyle, son 3 ay içinde alınmış olmak kaydıyla “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu ön raporlarının aslını veya ilgili hastane tarafından onaylı/mühürlü suretini getiren adayların bu raporları kabul edilecektir.

j. “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu aldığı halde, okula kabul tarihinde giriş koşullarına yönelik sağlık niteliklerini kaybettiği değerlendirilen (kol, ayak kırılması, ameliyat olması vb.) adayların okula kabulleri yapılmayarak, sağlık raporu almak üzere tekrar asker hastanelerine sevk edilecek ve yeni rapor sonucuna göre işlem yapılacaktır.

DİKKAT! Sağlık Kurulu Raporu almak üzere asker hastanelerine gidecek adayların, yanlarında nüfuz cüzdanının aslı ile birlikte, her bir sevk için altı (6) adet fotoğraf bulundurmaları ve kazanan adaylar ile ilgili internetten yayımlanan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

6. KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

a. “Sağlam, Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu alan ve kayıt için gerekli diğer belgeleri de tamamlayan adaylar, geçici/kesin kayıt ve kabul işlemleri için internette ilan edilecek tarihte (muhtemelen 05 Eylül ….), Jandarma Eğitim Komutanlığı / Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/ANKARA adresinde şahsen hazır bulunacaklardır.

b. Asıl adayların kesin kayıtları ve okula kabul işlemleri, muhtemelen 05 Eylül …. tarihinde J.Okll.K.lığında hazır bulunan adaylar içerisinden aynı gün yapılacaktır.

c. Asıl adayların kayıt ve kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kontenjanın dolmaması hâlinde, aynı gün, J.Okll. K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezinde hazır bulunan yedek adaylardan, kontenjan açığı kadar yedek adayın başarı sırasına göre kayıt işlemleri ve okula kabulü yapılacaktır.

ç. Kayıt ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlerde, belirtilen yerde hazır bulunmayan, internette ilan edilen tarih ve sürelere göre hareket etmeyen, istenen hususları yerine getirmeyen asıl ve yedek adaylar, tüm haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

d. Adayların okula kabul işlemleri yapılmış olsa bile, haklarında yapılacak olan resmî güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların okulla ilişikleri kesilir.

e. Geçici / Kesin Kayıt İçin Getirilmesi Gereken Belgeler

(1) Lise/Dengi Okul Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı,

(2) YGS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

(3) Yüklenme Senedi (Noter onaylı, anne, baba veya bir yakınınız kefil olabilir.),

(4) Kişisel ve Aile Bildirim Çizelgesi, 1 Adet

(5) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ön ve arka sayfası yan yana görülecek şekilde fotokopi 3 suret çektirilecek ve renkli fotoğraf yapıştırılacaktır.),

(6) Aday Nüfus, İkamet ve Öğrenim Bilgileri Formu,

(7) Sağlık Kurulu Ön Raporu,

(8) Veli İzin Belgesi (Reşit olmayan adaylar için)

(9) Askerlik Durum Belgesi (Sadece 1990 -1991 doğumlu adaylar, askerlik ile ilişkileri olmadığına dair belgeyi askerlik şubelerinden alacaktır.)

(10) “Sınav Sonucunuz” konulu yazı, (Sağlık raporu sevk yazısı ile birlikte size verilen yazıdır. Hastaneye kayıt yaptırırken bu belgeyi vermeyiniz.)

(11) Kendisi, annesi ve babasına ait 6’şar adet fotoğraf. (vefat edenler hariç)

Yukarıda 3, 4, 6 ve 8’inci sıradaki belge örnekleri ve bunlara ilave olarak gerektiğinde istenecek diğer belgeler www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

DİKKAT! Okula kesin kayıt ve kabulü yapılmış olan aday, eğitim öğretim sürecinin hangi safhasında olursa olsun, kendi isteği ile ayrılsa dahi, yeniden kabulü hiçbir şekilde yapılmaz.

  1. ARŞİV İŞLEMLERİ

İkinci aşama seçme sınavları ile geçici/kesin kayıt aşamasında adaylardan alınan belgeler, J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından, alındığı tarihten itibaren 90 gün süre ile saklandıktan sonra imha edilir.

  1. DİĞER BİLGİLER

a. Jandarma Genel Komutanlığı; giriş koşulları, başvuru işlemleri, ikinci aşama seçme sınavlarının şekli, tarihleri, uygulanması, değerlendirilmesi, sonuçlarının açıklanması, hastanelerden sağlık kurulu raporu alma işlemleri, güvenlik soruşturması işlemleri, kayıt-kabul tarihleri, okulun eğitim- öğretime başlama ve bitirme tarihleri ile eğitim-öğretim süresi üzerinde önceden internetten ilan edilmek suretiyle istediği değişiklikleri yapabilir. Tüm adaylar kılavuzda yer alan bütün şartları ve yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.

b. Eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların, sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici / kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde, eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında yasal gereği yapılacaktır.

c. İkinci aşama seçme sınavlarına çağrılan adaylar, adres ve telefon numaralarında meydana gelen değişiklikleri kılavuzda belirtilen dilekçe örneği ile zaman geçirmeden bildireceklerdir.

9. JANDARMA EĞİM / JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞINA ULAŞIM

a. Ulus (Hacı Bayram Cami – ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin güzergâhı; Dışkapı, Etlik kavşağı, İskitler, ANKARA Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or-An Kavşağı, İncek Bulvarıdır.

b. Kızılay (Güvenpark Önü – ANKARA) : Fevziye, Tulumtaş, Taşpınar istikametlerine giden EGO Otobüsleri ile ulaşılabilir. Sağlık raporu işlemleri için Beytepe Asker Hastanesine geleceklerin, 191 numaralı otobüse binmeleri gerekmektedir.

GÖLBAŞI

K O N Y A Y O L U

DİKKAT! Jandarma Okullar Komutanlığına; sınav, kayıt-kabul vb. için gelen adaylar, sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaktır. Diğer nizamiyelere gelen adayların kışlaya alınmaları mümkün değildir.

K

TABLO – 1 YAŞ-BOY-KİLO TABLOSU

DO Ğ UM YILI YA Ş BOY EN AZ (CM) A Ğ IRLIK EN AZ (KG) A Ğ IRLIK EN FAZLA (KG)
1995 (*) 16 165 50 70
1994 (*) 17 166 51 71
1993 (*) 18 167 52 72
1992-1990 19-21 168 AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR
  • 19 yaşından küçük olup boyu 168 cm.den büyük olanlar için aşağıdaki tabloda belirtilen standartlar uygulanacaktır.
BOY (CM.) A Ğ IRLIK EN AZ (KG.) A Ğ IRLIK EN FAZLA (KG.)
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115
BOY (CM.) A Ğ IRLIK EN AZ (KG.) A Ğ IRLIK EN FAZLA(KG.)
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93

DİKKAT ! Boy çıplak ayakla, ağırlık ise yalnızca şort ile ölçülür.

BOY-KİLO TABLOSU (1990-1991-1992 Doğumlular İçin)

TABLO – 2

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU İÇİN KAYNAK OLARAK BELİRLENEN LİSE VE DENGİ OKUL TÜRLERİ İLE KODLARI

KODU ORTAÖ Ğ RET İ M OKUL TÜRLER İ KODU ORTAÖ Ğ RET İ M OKUL TÜRLER İ
L İ SELER ENDÜSTR İ MESLEK L İ SELER İ
11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) 54012 Endüstri Meslek Lisesi
54029 Anadolu Meslek Lisesi
11025 Özel Lise 54045 Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
11033 Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) 54053 Gemi Yapı Meslek Lisesi
54061 Kimya Meslek Lisesi
11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise 54078 Matbaa Meslek Lisesi
11058 Fen Lisesi 54086 Motor Meslek Lisesi
11066 Özel Fen Lisesi 54094 Yapı Meslek Lisesi
11106 Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Prog. Uyg.Liseler) 54142 Tekstil Meslek Lisesi
54167 Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
11122 Sosyal Bilimler Lisesi 54175 Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
11139 Spor Lisesi 54183 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
ÇOK PROGRAMLI L İ SELER 54207 Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
30028 Lise Programı KIZ MESLEK L İ SELER İ
30036 Endüstri Meslek Lisesi Programı 55017 Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30044 Kız Meslek Lisesi Programı 55025 Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30052 Ticaret Meslek Lisesi Programı 55058 Tekstil Meslek Lisesi
30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) 55066 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
30085 Anadolu Meslek Lisesi Programı 55082 Seramik Meslek Lisesi
30093 Teknik Lise Programı (Kız Teknik) 55155 Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30109 Teknik Lise Programı (Erkek Teknik) 55188 Anadolu Seramik Meslek Lisesi
30117 Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik) 55228 Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
SA Ğ LIK MESLEK L İ SELER İ
30125 Sağlık Meslek Lisesi Programı 56013 Sağlık Meslek Lisesi
GÜZEL SANATLAR L İ SES İ 56021 Özel Sağlık Meslek Lisesi
40015 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 56038 Çevre Sağlığı Meslek Lisesi
40023 Güzel Sanatlar Lisesi 56046 Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi
Ö Ğ RETMEN L İ SELER İ 56102 Veteriner Sağ. Tek. Mes. L. / Vet. Sağ. Mes. L.
50019 Öğretmen Lisesi 56119 Laborant Meslek Lisesi
50027 Anadolu Öğretmen Lisesi 56127 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
T İ CARET MESLEK L İ SELER İ OTELC İ L İ K VE TUR İ ZM MESLEK L İ SELER İ
5…. Ticaret Meslek Lisesi 57018 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
52028 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 57026 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
52036 Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi 57034 Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
52052 Özel Ticaret Meslek Lisesi 57067 Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
TEKN İ K L İ SELER D İĞ ER MESLEK L İ SELER İ
53016 Teknik Lise (Erkek Teknik) 80013 Adalet Meslek Lisesi
53024 Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 80021 Denizcilik Meslek Lisesi
53032 Anadolu Gazetecilik Lisesi 80038 Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
53049 İnşaat Teknik Lisesi 80054 Maliye Meslek Lisesi
53057 Kimya Teknik Lisesi 80079 Spor Meslek Lisesi
53065 Meteoroloji Teknik Lisesi 80087 Tapu Kadastro Meslek Lisesi
53073 Motor Teknik Lisesi 80095 Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
53081 Teknik Lise (Kız Teknik) 80119 Mahalli İdareler Meslek Lisesi
53098 Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) 80127 Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
53105 Ziraat Teknik Lisesi 80143 Meteoroloji Meslek Lisesi
53113 Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) 80151 Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
53121 Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) 80168 Anadolu İletişim Meslek Lisesi
53138 Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 80176 Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
53146 Özel Anadolu Teknik Lisesi 80192 Anadolu Tarım Meslek Lisesi
53154 Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 80208 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞİNSAN KAYNAKLARI SEÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

06835 BEYTEPE / ANKARA

Aşağıda belirttiğim dilekçe konusu ile ilgili işlemin yapılmasını arz ederim……………………… /…….. /.

mza)

T.C. KİMLİK NUMARASI :

Adı – Soyadı Doğum Yeri Adres

Baba Adı Doğum Tarihi

SEMTLÇE :…………..

İL:……………………………

Telefon Numarası.:……………. /.

Cep Tel.Numarası.:……………. /

DİLEKÇE KONUSU :

DİKKAT ! Dilekçe örneği ihtiyaç duyduğunuz konularda (Adres, Telefon Numarası vb. değişikliklerde) J.Okll.K.lığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ile yapacağınız yazışmalarda kullanılacaktır.

Yorum Yaz