Anasayfa » Dua » Allahümme ya kafiyel belai anlamı

Allahümme ya kafiyel belai anlamı

kotulukten-korunma-duasi-nedir.jpg

ŞİFA AYETLERİ VE DUALARI

 

Haftaya bu geceye kadar bütün belâlardan korunmak için aşağıda zikredilen dört zikri mutlaka akşamla yatsı arasında 100’er kere okuyalım. Herkese de duyuralım.

Bismillâhirrahmânirrahîm – 100 Kere

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh – 100 Kere

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Yâ Hâliq – 100 Kere

یَا خَاِلقُ

Subbûhun Kuddûs – 100 Kere

سُبُّوحٌ قُدُوسٌ

ŞİFA AYETLERİ VE DUALARI

Belâlardan korunmak için Salı günü ve her gün okunacak DUA | Mutluluğun Şifresi

BELALARDAN KORUNMAK İÇİN DUA
Müsnedü’l-Firdevs’te zikredile bir Hadis-i Şerife göre,Rasülullah(s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur.
Her kim salı günü güneş doğmadan önce (3) defa okursa ,bir daha ki salıya kadar belalardan korunur.
Bizler salı günü başlayarak her gün okuyalım İnşallah
“Allahümme ya kâfiye’l belâ-i ikfene’l-belai kable nüzûlihi mine’s-semâi ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah Ya Alah Ya Allah”
Manası; Ey belâların hakkından gelen Alla’ım! Belâ gökten inmeden önce sen bize kâfi gel! Ey Allah’ım! Ey Allah’ım! Ey Allah’ım! Ey Alah’ım! Ey Allah’ım! Ey Allah’ım! Ey Allah’ım sen bize kâfi gel!

Kötülükten korunma duası nedir? İşte Arapça ve Türkçe okunuşu

Kötülükten korunma duası nedir? İşte Arapça ve Türkçe okunuşu

İnsanoğlu hayatının sonuna kadar bir tekamül sürecinden geçiyor ve hiç beklenmedik yerlerden ve kişilerden zarar görebiliyor. Kötülükten korunma duası ise, bir yandan kul olmanın acziyetini Yaradan’a sunarken, diğer yandan Allah’ın güç ve kudretinin tasdik edilmesi anlamına geliyor…

KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMA DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb’ül-arş’il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah’il Aliyy’il Azim.

KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMA DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allah’ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce arşın Rabbisin. Allah’ın istediği, dilediği olur. İstemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesindedir.

KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DİĞER DUALAR
HÜVALLAHÜLLEZİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Bismillahirrahmanirrahim

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. (amin)

TÜRKÇE ANLAMI

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Haşr- 22, 23, 24)

DUANIN ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhi’llezî lâ yedurru maasmihî şey’ün fi’l-ardı ve lâ fi’s-semâi ve hüve’s-semî’ul-alîm.

TÜRKÇE ANLAMI

İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar vermediği Allah adıyla başlarım. O hakkıyla işiten ve kemaliyle bilendir”

DUANIN ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme ahsin âkıbetenâ fil umûri küllihâ ve ecirnâ min hızyi’d-dünya ve azabil âhirah.

TÜRKÇE ANLAMI

Allah’ım! bütün işlerde akıbetimizi güzel et ve bizi dünyanın rezilliğinden ve ahiretin azabından muhafaza et.

Not:

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu: Her kim: ‘Allahümme ahsin âkıbetenâ fil umûri küllihâ ve ecirnâ min hızyi’d-dünya ve azabil âhirah duasını devam ederse, kendisine büyük belalar isabet etmeden ölür.

DUANIN ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme innî e’ûzü bike min şerri nefsî ve min şerri külli dâbbetin, ente Âhızün bi nâsiyetihâ, inne Rabbî alâ sırâtın müstekîm, a’lemü ennallâhe alâ külli şey’in kadîr, ve ennellâhe kad ehâta bi külli şey’in ılmâ.

TÜRKÇE ANLAMI

Allah’ım! Nefsimin şerrinden, emrin altında olan bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir. Bilirim ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır

KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMA DUASI NEDEN OKUNUR?

İnsanoğlu bundan önce ve bundan sonra başına ne tür musibet ve belalar geleceğini bilme gücüne sahip değildir. Bu nedenle insanlar dünyada her ne kadar güç sahibi olsalar da Yaradan karşısında acizdir. Ne kadar ömrünün olduğunu bilemezler, sahip oldukları şeyler ellerinden akıp giderken kader karşısında çaresiz kalırlar. Kimi zaman her şey gözünün önünde kaybolup gitse bile ellerinden bir şey gelmez…

Kötülükten korunma duasının yapılma nedeni ise, başına gelecek her iş karşısında Allah’ın gücüne rahmetine ve sonsuz kudretine sığınmaktır. Allah-u Telaya, güçsüz ve aciz olduğunu söyleyerek, O’ndan yardım etmesini dilemektir. Hem yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de hem de Hadis-i Şerif’lerde insanın kul olduğu ve daima Allah’a dua etmesi emredilmiş ve kişiyi ancak Allah’ın koruyacağı belirtilmiştir.

 

Yorum Yaz