Anasayfa DİNİ GÜNLER Peygamberimiz kaç yaşında peygamber oldu?

Peygamberimiz kaç yaşında peygamber oldu?

Peygamberimiz kaç yaşında peygamber olmuştur?

Değerli kardeşimiz,

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm), kırk yaşında bulunduğu(1) ve Yüce Allah onun kerametini açıklamayı ve kullarına onunla rahmet etmeyi dilediği zaman,(2) kendisine ilk vahiy ve peygamberlik başlangıcı, uykuda sadık rüyalar görmekle olmuştur.

Hz. Muhammed (asm) hiçbir rüya görmezdi ki, sabahın aydınlığı gibi açıkça çıkmasın!(3)

Peygamberimiz (asm), Yüce Allah’ın dilediği kadar müddet,(4) yaklaşık altı ay, bu hâl üzere kaldı.(5)

Yüce Allah, bu altı ay içinde, Peygamberine önce uykuda, sonra da uyanık iken vahyetti. İbn Hacer’e göre de Peygamberimiz 40 yaşında peygamber olarak gönderilmiştir.(6)

Kaynaklar:

1. İbn Sa’d, Tabakât, 1/194; Tirmizî, 5/591; Belâzurî, Ensâb, 1/104
2. İbn İshak, İbn Hişam, Sire, 1/246, Tirmizî, 5/596.
3. Abdurrezzak, Musannef, 5/321, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/232- 233,
4. İbn İshak, Kitâbu’l-mübtedâ, 2/100, İbn Sa’d, Tabakât, 1/1 94.
5. Süheyli, Ravdu’l-ünüf, 2/433, Aynî, Umdetu’l-Kârî, 24/131, İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 12/313, 321.
6. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 1/27, 12/321.

Selam ve dua ile…
Sorularla İslamiyet

Hz. Muhammed’in Peygamberlikle Görevlendirilmesi Ne Zaman Ve Nasıl Olmuştur?

 

Hz. Muhammed’in peygamber oluşu tam olarak 40’lı yaşlarına kadar uzanmaktadır. 40 yaşında peygamberlik yüce Allah tarafından verilmiştir. Hz. Muhammed’in peygamber oluşu da Allah tarafından gönderilen melekler tarafından kendisine bildirilmiştir.

Hz. Muhammed’in Peygamberlikle Görevlendirilmesi Ne Zaman ve Nasıl Olmuştur?

Yüce dinimiz İslam’ın peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V)’dır. Hz. Muhammed Mekke’de 571 yılında doğmuştur. Hem öz annesi hem de süt annesi bulunmaktadır. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve çevresinde örnek gösterilen insanlardan bir tanesi olmuştur. Hz. Muhammed kırk yaşlarına gelince toplumun kötülüklerini görerek, toplumdan uzaklaşmaya başladı. Daha çok bu dönemde yalnız kalmayı tercih etmişti. Sürekli olarak Hira mağarasına çekilir burada inzivaya çekilirdi. Ramazan ayı gelmesi ile birlikte Mekke’de ki en ünlü dağlar arasında Nur dağı yer almaktaydı.

Nur dağında sürekli olarak dinlenerek toplumdan uzak kalırdı. Burada tek başına ibadet eder ve herkesten uzak bir vaziyette olurdu. Miladi takvime göre 610 yılında peygamber efendimiz yine Hira mağarasında iken bir emir geldi. Cebrail (A.S) tarafından gelen ilk emir “Oku!” idi. Peygamber efendimiz başta çok korkmuş ve “Ben okuma bilmem” diyerek yanıt vermiştir. Daha sonra ısrarla Cebrail (A.S.) oku diyerek alak süresini okumuştur. Peygamber efendimiz başta çok heyecanlandı ve Allah tarafından verilen bu emri yerine getirmeye başlayarak çevresinde ki herkesi bu dine davet etti.

 

Hangi Peygamber kaç yaşında Peygamber oldu

HANGİ PEYGAMBERE KAÇ YAŞINDA PEYGAMBERLİK VERİLDİ?

Hz Muhammed kaç yaşında peygamber oldu?
40 yaşında

Hz isa kaç yaşında peygamber oldu?
30-33 yaşlarında

Hz Yusuf kaç yaşında peygamber oldu? 30-40

zH Musa kaç yaşında peygamber oldu?

20-30 yaşlarında

Hz Nuh kaç yaşında peygamber oldu?
50 yaşında

Hz Süleyman kaç yaşında peygamber oldu?
13 yaşında (Kaynak ibnul esir)

Aşağıdaki bilgileri siz ekleyebilrsiniz

hz Adem kaç yaşında peygamber oldu?
hz Yahya kaç yaşında peygamber oldu?
Hz. İshak kaç yaşında peygamber oldu?
hz İbrahim kaç yaşında peygamber oldu?

Yorum Yaz