Anasayfa » şaban » Şaban ayında 700 salavat getirmenin fazileti

Şaban ayında 700 salavat getirmenin fazileti

Şaban ayında ” 700 salavat ” faziletleri

Şaban-ı Şerif Ayında 700  defa Salavat-ı Şerif Okumanın Fazileti

Şabanı Şerif Ayında hergün 700  Salavat okursan bunun özel Meleklerini Mevla görevlendiriyor bu melaike o Salavatı  alıp Rasulullah (S.a.v) in ruhu şerifine arz ediyor*

ALLAH U TEALA meleklerine buyuruyor ki;”Şaban ayında her gün 700 salavat okudu bu kulumun günahlarının affı icin devamlı Ya Rabbi bu kulunu affet Ya Rabbi bu kulunu affet istigfar edeceksiniz kıyamet günü mahşere çıkana kadar sizin tek vazifeniz var ozel görevlisiniz şaban ayının salavatıyla beraber bu kulun affı için istigfar edeceksiniz.”

Meleklerin affını istediği adamda günah kalır mı

Bu adam mahşere günahkar çıkar mı?

Günahsız ağızdan Meleklerin affını istedigi adamda daha azap olur mu?

Bu karları kaçırma bu menfaatlerden kendini mahrum etme!

Her gün 700 Salevât-ı bu şekilde okuyabiliriz*

«اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدنَا مُحَمَّدٍ وَ

اٰلِهِ وَ صَحْبهِ وَ سَلِّمْ.»

( Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim)

ŞABAN AYI – Salavatı Fatih Faziletleri Beşariıl hayrat

ŞABAN AYI - Salavatı Fatih Faziletleri Beşariıl hayrat

ŞABAN AYI İBADETLERİ

“Her kim Şaban ayına değer verir, onda Allahu Teala’dan sakınırsa, taatıyla amel ederse, Allahu Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene vuku bulacak tüm belalardan ve hastalıklardan kendini emin kılar.”

“Şaban cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç günde olsa onda oruç tutsun.”

“Ramazan ayının orucu için Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Hangi kul üç gün oruç tutup ifardan önce bana defalarca salavat okursa mutlaka geçmiş günahları bağışlanır. Allahu Teala bu ayda üçyüz rahmet kapısı açar.

ŞABAN AYININ İLK GECE VE GÜN NAMAZLARI

Her kim ilk gecesinde 12 rekat kılar ve birinci rekatlarında 1 fatiha ve 5 ihlas okuyarak namaz kılarsa onikibin şehit sevabı verilir. Kendisine 12 senelik ibadet sevabı verilir. Anasından doğduğu gün gibi günahlarından sıyrılır ve seksen güne kadar hata yazılmaz.

İLK GÜN NAMAZI: 2 rekat kılınır. Her rekatta 1 fatiha 10 Ayetel kürsi, ve Ali İmran süresi 18. ( şehidallahu….) ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık,hiç bir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir.mahşer korkusundan emin olur.

ŞABANI ŞERİFİN İLK VE SON PERŞEMBE ORUÇLARI

“Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur”

ŞABANIN BAŞINDA,ORTASINDA,SONUNDA ORUÇ

“Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür”

ŞABANIN EYYAM-I BIYD (13-14-15) ORUÇLARI

“Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd –ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne onbin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir.”

“ On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir.

ŞABANI ŞERİFİN SON PAZARTESİ ORUCU

“Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır.

“Şüphesiz ALLAH o sene ölecekleri bu ayda yazar. Bende ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum.” Buyurdu peygamber efendimiz (S.A.V.)

BERAT GECESİ

Berat gecesini en güzel kıyam ve Kur’an tilavetiyle geçirmek gerekir. Kıyamın en üstün şekli namazdır ki bu gece kılınacak yüz rekatlık “ Salatül Hayr” namazıdır.

“Ey Ali her kim Şabanın yarı gecesinde 100 rekat kılar,her rekatında 1 fatiha, 10ihlas

okursa Allahu Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir. Soruldu ki: Ya Rasulallah! Allahu Teala onu şaki (imansız ölecek) yazdıysa, said (imanlı ölecek bahtityar) kuluna çevirir mi? Buyurdu ki: Levhi Mahfuzda felan oğlu felan şaki olarak yaratıldı ama Allahu Teala bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü diye yazılmıştır.

Bu namazı kılan kuluna Allahu Teala yetmişbin melek gönderir ki bir dahaki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler, ve derecelerin yükseltirler. Bu kişi bir daha ki seneye kadar ölürse şehid olur, o gece okuduğu ihlas süresinin her harfine yetmişbin huri verir ki her bir hurinin bir erkek bir dişi hizmetçisi vardır.

O gece ihlas okuyan herkese yetmiş şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve kılacağı tüm namazlar kabul edilir. …. (Daha o kadar mükafatı var ki buraya yazmaya kalkarsam başka ibadetleri yazmaya yer kalmaz. o yüzde bu kadarla bırakıyorum)

*–Başka bir namaz: 12 rekattır. Her rekatta 30 ihlas okuyarak bu namazı kılsa cennetteki makamını görmeden dünyadan çıkmaz.

*– Diğer bir namaz ise 14 rekattır. Namazdan sonra oturup 14 fatiha, 14 felak, 14 nas sürelerini okuyup “ le gad caeküm…..den başlayan tevbe süresinin sonunu okuyana 20 makbul hac ve 20 sene makbul oruç sevabı verilir.

*–başka bir namazda 1 fatiha ve 10 ihlas ile 12 rekat kılınarak olur. Bu namazı kılanın günahları mahvolur ve ömrüne bereket olur.

*– kılabilen bu gece, olmazsa başka bir gece tesbih namazı kılabilir.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ki özellikle şu süreler okunur.

Secde süresi, Mülk süresi, İsra süresi, Zümer süresi, Hadid Süresi, Haşr, Saff,Cumu’a süresi, Tegabün süreleridir. Yasin, Vakıa, Duhan,Kamer, Kıyamet, Tekasür, Kafirun ( 4 kere), İhlas ( 3 kere), Bakara süresinin son iki ayeti, Ali İmran süresinin son ayetleri, Haşr süresinin son 3 ayeti

Bu gecede 1000 (bin) ihlas okuyana cennetteki mekanı gösterilmedikçe ölmez.

Namaz içinde veya dışında 100 (yüz) ihlas okuyana cehennemden berat verilir. 50 (elli) ihlas okuyanın elli senelik günahı silinir.

NOT: BERAT GECESİ SECDELERDE YAPILACAK DUALAR KİTABI OLANLAR İÇİN SAYFA 166-167-168-169-170. sayfalardadır.

Ayrıca Şabanı Şerif risalesi sayfa 247de yapılacak çok güzel bir dua vardır.

BERAT GECESİ HAYIRLI KAZA VE KADERLER İÇİN NAMAZ VE DUA

Akşam namazından sonra 2 rekatta selam ile her rekatta 1 fatiha ve 6 ihlas ile 6 rekat namaz kılınır. Her 2 rekatın selamından sonra 1 yasin süresi okunur. Her yasin için ayrı bir niyet olur. 1. yasinde ömre bereket, 2. yasinde rızka bereket ve belaları def, 3. yasinde insanlara muhtaç olmama ve hüsnü hatime (imanla biten güzel bir son) için okunur. Namazdan sonra berat gecesi duası diye meşhur olan dua 10 kere okunur. (kitabı olanlar için sayfa 172)

Berat gecesi meşayıh duaları sayfa 176-177-178-179…..186 ya kadar.

Berat gecesi dua ve istiğfar çok yapılmalıdır. Özellikle kadın ve erkek müminler için. “ her kim inanan kadın ve erkek için istiğfar ederse onların sayısınca sevap verilir.

Bu gecede ölüleri de unutmamalıdır.

Ayrıca bu gecede salevat da çok getirilmelidir

BERAT GECESİ YAPILACAK BAZI AMELLER

–Berat gecesi iki gözünün birine 3 defa, diğerine 2 defa sürme çekinki Allahu Teala sizi göz rahatsızlığından korusun.

–Bu gece zemzemi şerif artış gösterdiğinden çokça içmek uygundur. (bir rivayete göre bu gecede çeşmelerden zemzem aktığı söylenmiştir. )

— Efendimiz buyurdu ki : “berat günü iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için et pişirirseniz yanında hububat da pişirin. Zira her taneye sizin için onbin sevap vardır, on bin günah silinir, onbin derece yükseltilir.

— Berat günü kapkacaklarınızı boş bırakmayın. O gün alıp yerleştirdikleriniz için gelecek seneye kadar bereket vardır.

BERAT KANDİLİ GÜNÜNÜN NAMAZI

— Berat günü nafile namaz kılın ki her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın.

— Birde bu günde kul hakkı namazı kılınır. Şöyleki: kuşluk vakti veya öğle namazından sonra kul hakkı namazı diye niyet edip;

  1. rekatta fatihadan sonra 3 tekasür 10 ihlas, 2. rekatta fatiha, 3 kafirun 10 ihlas, 3. rekatta fatihadan sonra 3 ayetel kürsi, 4. rekatta fatihadan sonra 25 ihlas okunur. Duası yapılır. (nurlu aylar ve geceler kitabında duası var )

ŞABAN-I ŞERİF 27.GECE NAMAZI

Bu gecede 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 zilzal süresi, 25 ihlas okunur. Selamdan sonra secde yapılır ve secde de 7 fatiha, 1 ihlas, 1 felak, 1 nas okunur.

100 kere de istiğfar, 100 salevat 100 la havle vela kuvvete illa billah okunur.

Bu ayda çok Kur’an okumalı, salevat çekmelidir.

ZİKİRLERİ

—Şaban ayında Şabanı Şerif risalesinde sayfa 242deki zikir çokça çekilmelidir. Manası (ALLAH’dan başka hiç birilah yoktur. Biz ancak ona ibadet ederiz. Kafirler istemese de biz taatımızı sırf ona tahsis ederiz.) derse bin senelik ibadet yazılır, bin senelik günahı olsa silinir, sıddık yazılır, kabrinden yüzü dolunay gibi çıkar.(Arapça duası kitapta vardır)

**–her gün öğle ile ikindi arası tevbe duası okunmalıdır. (estağfirullahel azımellezi la ilahe illa……) diye devam eden istiğfar okuyanın amel defterindeki günahlarıyla alakalı yazılar silinir.

10 gün tesbihi : ya Latif Celle Şanühü

  1. 10 gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü

3.Her gün 100 kevser süresi okumalıdır.

 

Yorum Yaz