Anasayfa » Kuşlar ne kadar sürede yumurtlar

Kuşlar ne kadar sürede yumurtlar

muhabbet kusunuz esini beslemek icin kusar yeni asir

Türkiye bir çok habitat ve dolayısı ile kuş türünü bir arada barındıran zengin bir ülke. Hal böyle olunca farklı habitatlar kuş türlerine farklı koşulları sunuyor ve kuşların aktivitesi bu alanlarda farklılık gösterebiliyor. The Birds of Turkey kitabından derlediğimiz bu genel yazıda ülke çapında kuş türlerinin üreme zamanlaması hakkında bilgi vermek istedik.

Türkiye’de üreyen kuşlar için en erken yumurta bırakma dönemi Ocak, en geç dönem ise Temmuz ayıdır. Üreyen tür sayısı bakımından en aktif ay Nisan ve özellikle Nisan’ın ikinci yarısıdır. Türkiye’de üreyen türlerin %80’i Nisan ve Mayıs’ta ilk yumurtasını bırakmış olur fakat bu kayıtlar erken üreme dönemi kayıtlardır. Bir çok tür yaz boyunca üremeye devam eder, birden fazla kez yumurta bırakabilir ve türlerin popülasyonları arasında üremede zaman farklılıkları gözlenebilir. Türkiye’de, üreyen kuş aktivitesinin tepe yaptığı dönem bu aktiviteleri gözlemlemenin çok kolay olduğu Mayıs ve Haziran aylarıdır tüm kuşlar, yumurtlar. albatros, ancak her iki veya üç yılda bir yumurta yumurtlarken tavuskuşları, bir kuluçka döneminde 20 veya daha fazla yumurta yumurtlarlar. yumurtaların kuluçka müddeti farklı olmakla birlikte, genellikle, kuş ile yumurtası ne kadar büyükse yumurtaların kuluçkadan çıkmaları o kadar uzun Muhabbet kuşunun yumurtlaması için yumurtanın mutlaka döllenmesi gerekmez.

Ocak: Akkuyruklu kartal, Sakallı akbaba ve Kızıl akbabaİşte aylara göre yumurta bırakan kuş türleri ve grupları:

Şubat: Karabatak, Tepeli pelikan, Gri balıkçıl ve Tavşancıl (toplam 7 türün bu ayda üreme kaydı vardır)
Mart: Tepeli karabatak, Kaşıkgaga, Boz kaz, Kara akbaba, Şah kartal, Kaya kartalı, Akça cılıbıt, Büyük cılıbıt, Hazar martısı, Puhu, Alaca baykuş, Kulaklı orman baykuşu, Ökse ardıcı, Büyük baştankara ve Ekin kargası (toplam 34 türün bu ayda üreme kaydı vardır)
Nisan: ördekler, bazı kartallar, deliceler, doğanlar, kıyıkuşları, martılar, bazı sumrular, baykuşlar, ağaçkakanlar, toygarlar, ardıçlar, baştankaralar, kargalar ve çinteler.
Mayıs: ebabiller, arı kuşları, kırlangıçlar, kuyrukkakanlardan bazıları, ötleğenlerden bazıları, sinekkapanlar ve örümcekkuşları (toplam 99 türün bu ayda üreme kaydı vardır)
Haziran: Kadife ördek, Ala doğan, Bıldırcınkılavuzu, Büyük dağbülbülü, Çütre, Doğu kirazkuşu, Arı şahini, (muhtemelen) Küçük orman kartalı (toplam 12 türün bu ayda üreme kaydı vardır)
Temmuz: Ada doğanı (muhtemelen)
Bir çok genel faktör kuşlarda üremenin zamanlamasını etkilemektedir: gün uzunluğu, enlem, alanın denizden yüksekliği, sıcaklık, bitki örtüsünün büyüme durumu ve yavrular için mevcut olan besin bolluğu gibi. Bütün bu faktörler birbirleri ile bağlantılıdır. Türkiye’de türlerin yaygın olarak görüldüğü alanlarda en erken üreme kayıtları ülkenin batısı ve güneyindeki daha sıcak olan kıyı alanlardan ya da yüksek olmayan kesimlerden gelir. En geç üreme kayıtları ise doğu ve kuzey-doğudaki dağlık alanlardan gelir. Taşkuşuna ait Bursa’dan gelen üreme kayıtları buna bir örnektir: Uludağ’da 800 metre yükseklikteki alanlarda üreme kayıtları dağın zirvesindeki alanlardan bir ay kadar önce gelir.

Türkiye’de kuş türleri için üremeye başlanan dönem üremenin bittiği dönemden daha iyi biliniyor. Yapılan gözlemler, yabancı gözlemcilerin ziyaretinin de katkısı ile, ilkbahar aylarında yoğunlaşır ve genelde Temmuz-Ağustos aylarında çok daha az gözlem yapılır. Bu yüzden bu geç üreme döneminde ülkede ciddi bir veri açığı vardır.

Üreyen Kuş Atlasında sizden aynı kareyi hem erken hem de geç üreme döneminde ziyaret etmenizi isteme sebebimiz hem karenizde üreyen kuş türlerinin tamamına yakınına ulaşmanız hem de bu türlerin üreme alışkanlıklarına dair olabildiğince detaylı kayıt toplamanızdır.

Muhabbet Kuşu Çiftleşmesi tüm kuşlar, yumurtlar. albatros, ancak her iki veya üç yılda bir yumurta yumurtlarken tavuskuşları, bir kuluçka döneminde 20 veya daha fazla yumurta yumurtlarlar. yumurtaların kuluçka müddeti farklı olmakla birlikte, genellikle, kuş ile yumurtası ne kadar büyükse yumurtaların kuluçkadan çıkmaları o kadar uzun Muhabbet kuşunun yumurtlaması için yumurtanın mutlaka döllenmesi gerekmez.
Her hayvanın belirli çiftleşme aralığı bulunmaktadır. Bu sayede hayvanlar çiftleşme döneminde sağlıklı üreme eğilimi gösterirler. Muhabbet kuşları da buna dahildir. Muhabbet kuşu çiftleşmesi konusunda bilgi almak için sizler de yazımızdan bu hususta yararlanabilirsiniz. Bu sayede muhabbet kuşunuz var ise, kuşunuzun çiftleşme zamanını bilebilirsiniz. Çiftleşme isteğini bu zamanlarda anlayabilirsiniz. Eğer bir dişi ve bir erkek muhabbet kuşunuz var ise sizler de onların çiftleşme döneminde uygun ortamı hazırlayarak yavru muhabbet kuşları edinebilirsiniz.
Ancak bunun için doğru ortamın, doğru şartların sağlanması oldukça önemlidir. Muhabbet kuşu çiftleşme işlemi için önce muhabbet kuşlarınızın yavruluk dönemlerinden çıkarak erişkin birer kuş olmalarını beklemek gerekmektedir. Dişi muhabbet kuşları ortalama 8 aylıkken erkek muhabbet kuşları da ortalama 6 aylıkken yetişkin kuş olurlar. Bu aylarda çiftleşme gerçekleşebilir. Muhabbet kuşlarının kediler gibi çiftleşme zamanı ne yazık ki belli değildir. Yılın belirli zamanlarında çiftleşebilirler diyemeyiz. Ancak belirli aya geldiklerinde ve yetişkin kuş olup olgunluğa eriştiğinde uygun ortam ve muhabbet kuşlarının isteği sağlandığında muhabbet kuşu çiftleşmesi de oluşabilir.

Muhabbet kuşu çiftleşme zamanı gündüz ortaya çıkar. Erkek muhabbet kuşları özellikle güneş ışığı ile uyarılır. Bu da ilkbahar, yaz, sonbahar hatta kış güneşinde bile uyarılmasına neden olabilir. Bu nedenle muhabbet kuşlarının çiftleşmesi için belirli bir zaman aralığı bulunmaktadır. Güneş ışığı erkek muhabbet kuşunun uyarılması için yeterlidir. Ancak dişi için bu bir kriter değildir. Ayrıca dişi muhabbet kuşları her muhabbet kuşunu kendine eş olarak görmez. Bunun için dişi ile erkek arasındaki uyum da Muhabbet kuşu çiftleşmesi durumunu etkileyen unsurlar arasında karşımıza çıkmaktadır. Erkek muhabbet kuşu her güneş ışığında uyarılmış olsa da dişi muhabbet kuşu erkek ile anlaşmadığı sürece çiftleşme gerçekleşmez. Bunun için dişi ile erkek arasındaki uyum son derece önemlidir. Bir çiftleşmenin oluşabilmesini dişi belirler. Dişi seçim yapar. Dişi erkek ile uyum gösterdiğinde uyarılmış olan erkek muhabbet kuşu ile çiftleşme geçekleşir.

Muhabbet Kuşu Çiftleşme İsteği Tepkileri
Muhabbet kuşları farklı şekillerde çiftleşme isteklerini dile getirirler. Bunun için erkek muhabbet kuşlarının farklı dişi muhabbet kuşlarının farklı kur yapma şekilleri vardır. Dişi muhabbet kuşu çiftleşme isteği tepkisi olarak erkeğine kur yapmak ve onu yanında olmak olarak belirtebiliriz. Sürekli konuşma eğilimi, ona sürünme ve gagasını gagasına sürtme eğilimi söz konusudur. Erkek muhabbet kuşu ise dişisine kur yapmak için sürekli onun aynına onar. Kanatlarını açar ve sürekli onun yanında uçar. Bu onun çiftleşme isteğini belirtmesidir. Erkek muhabbet kuşu çiftleşme isteğini çok hızlı hareket halinde olarak gösterir. Ayrıca vücut ısıları da normalden yüksek olur. Erkek muhabbet kuşlarının kalp ritimleri normal zamandaki hallerinden daha fazla atar. Fakat muhabbet kuşu sahipleri bunu bilemez. İnsanların ise erkek muhabbet kuşunun çiftleşme isteğinin olmasını göz bebeklerine bakarak anlaması kolaydır. Bu dönemde göz bebekleri oldukça küçük bir hal alır. Bu onun çiftleşmeye hazır olduğu en belirgin dönemidir.

Muhabbet Kuşu Çiftleşme Hazırlığı
Dişi ve erkek muhabbet kuşunun birbirine uyum sağladığı görülürse kafese bir yuvalık takılması uygun olacaktır. Yuvalıkta çiftleşme eğilimi gösterirler. Ayrıca sessiz bir ortama ve güneş alan bir yere konulduğu zaman, insan olmadığında ve sık rahatsız edilmediğinde muhabbet kuşları kafes içerisinde de çiftleşme yapabilir. Yumurtlama dönemi için ise yuvalığın konuşması şarttır. Çünkü muhabbet kuşları orta yere yumurtasını bırakmayacağı için her ne kadar hazır olsa da yumurtalarını bırakacak ve kuluçkaya yatacak sessiz güvenilir bir yer görmediğinde bu çiftleşme gerçekleşmeyecektir.

Muhabbet Kuşu Çiftleşmesinde Süre ve Sınır
Muhabbet kuşları genel anlamda yılda bir kere kuluçkaya yatmaktadır. Gerekli şartlar saplandığında yılda bir kez çiftleşmesi ve bir kez kuluçkaya yatması söz konusu olmaktadır. Ancak muhabbet kuşu üreticileri bir kez çiftleşme sağlamaz. Bunu yılda her mevsim yaptıkları için; maksimum yılda dört kez muhabbet kuşlarının çiftleşmesini sağlamakta ve maksimum 4 kez kuluçkaya yatmalarını sağlamaktadırlar. Ancak sağlıklı şartlarda erişkin muhabbet kuşlarının gerekli ortam sağlandığı zaman bir kez çiftleşme ihtiyacı olasıdır. Çiftleşme süresi ise genellikle bir hafta sürmektedir. Yumurtlama sürecinden kuluçkanın sürmesi de 20 gün kadar sürmektedir. Dolayısı ile bu sürecin tamamlanması ve yumurtadan yavrunun çıkması birayı bulabilmektedir.

Muhabbet Kuşu Yumurtası Kaç Günde Çıkar?

Evde kafes içinde çok rahat beslenebilen muhabbet kuşu, evinde bir arkadaş arayanlar için en doğru tercihtir. Çift olarak bakılan kuşlar yavrular dünyaya getirerek evdeki neşenin artmasına katkı sağlar. Bu nedenle muhabbet kuşu yumurtadan kaç günde çıkar sorusunun cevabı oldukça önemlidir. Yumurtlama dönemi yumurtlama gerçekleşmez ise muhabbet kuşu büyük sıkıntılar bekliyor olabilir. Yapılması gereken bazı önemler bulunmaktadır. Bu önlemler sonucunda muhabbet kuşu yumurtası halen çıkmıyor ise bir veterinere danışmak kaçınılmaz son olduğunu söyleyebiliriz.

muhabbet kuşu cinsiyeti nasıl anlaşılır?

Muhabbet Kuşu Yumurtadan Çıkmazsa?
Yumurtlamanın gerçekleşmesi ancak içinden kuş çıkmaması halinde bir takım tedbirler alınması gerekir. Zira sağlıksız erkekler dölleme yapamaz. Soğuk ortamdan korunması gereken kuşlara E, A, B2 ve B7 vitamin takviyesi yapılması önerilir.

Muhabbet Kuşu İlk Yumurtası Kaç Tane Olur?
İlk kuluçka döneminde yaşanan tecrübesizlik yumurta sayısının az olmasına neden olabilir. Muhabbet kuşu yumurtası sayısını belli eden en önemli etkenin Kalsiyum olduğu bilinmelidir. Kuşun yaşı da bu konuda etkili olabilir.
Muhabbet Kuşu Yumurtası Kaç Günde Çıkar?

Muhabbet Kuşu Kaç Günde Bir Yumurtlar?
Muhabbet kuşlarının çiftleşmesinin ardından 15 gün içerisinde ilk yumurta görülür. Hiç yumurtlamamış olan dişi kuş için oldukça zor bir süre olan dönemde kuşun yağlı olması sürenin 25 güne kadar çıkmasına neden olabilir. Muhabbet kuşu yumurtası kaç günde çıkar sorusunun cevabı ortalama 12-15 gün olarak verilebilir.

Muhabbet Kuşu Yumurtladıktan Sonra Ne Yapılmalı?
Bu süreç içinde kuşun güçlü besinlerle desteklenmesi gerekir. İrmik, haşlanmış yumurtasının sarısı ve buna eklenecek bisküvi kırıntısı sürecin kolay atlatılmasına yardımcı olabilir. Dişi kuşların yumurtlama sonrasında görülen kilo kayıpları düzenli beslenmeyle atlatılabilir.

Muhabbet Kuşu Yumurtası Boş mu Dolumu Nasıl Anlaşılır
Yumurtanın içi boş mu dolu mu diye yapılacak kontrollerde küçük bir el fenerinden yardım alınabilir. Bu süreçte son derece narin olunması ve yapısı çok hassas olan yumurtanın zarar görmemesine dikkat edilmesi gerekir.Yumurtanın içinde görünen şekilden yavru olup olmadığı anlaşılabilir. Ancak bu teşhis kesinlikle tecrübe gerektirir.

Muhabbet Kuşu Yumurtası Kaç Günde Çıkar?

Muhabbet Kuşu Yumurtadan Çıkınca Ne Yapmalı?
Yeni doğan kuşların beslenmeyi becerip beceremediğinin gözlenmesi gerekir. Beslenemeyen yavrulara şırınga yardımıyla takviye yapılabilir. Doğru seçilmiş yuva malzemeleriyle yavru koruma altına alınabilir ve anne babanın ilgisi sağlanabilir.

Muhabbet Kuşu Yumurtası Neden Boş Çıkar?
Erkek kuşun döllemeyi tamamlayamadan ilişkinin bitmesi en önemli neden olarak görülebilir. Vitamin eksikliği, soğuk ortamlar ve yaş faktörü yumurtanın boş çıkmasının nedenleri arasında sayılabilir. Muhabbet kuşunun yumurta vermesi için; bulaşıcı hastalıklardan korumak, yaşamlarını oda sıcaklığında sürdürmelerini sağlamak ve tam döllenmenin sağlanmasına destek olmak gerekir.

Dişi Kuşun Hamile Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Diş kuşun hamile olduğu nasıl anlaşılır diyorsanız muhtemelen muhabbet kuşu beslemeye yeni başlamışsınızdır. Zira muhabbet kuşları canlı doğurmazlar. Yani bir hamilelik süreci geçirmezler. Onun yerine eşleri olsa da olmasa da dişi kuşlar yumurtlayabilir. Eğer erkek kuş varsa ve dölleme gerçekleştiyse yukarıda belirttiğimiz üzere yumurtanın içinin dolu olup olmadığı kontrol edilebilir ve yumurtadan sevimli minik yavruların çıkması için gün sayabilirsiniz. Eğer yumurtadan yavrunun ne zaman çıkacağını merak ediyorsanız hemen onu da belirtelim. Muhabbet kuşunun yumurtadan çıkması oda sıcaklığında 18 gün sürmektedir. Eğer dişi kuş 1-2 gün arayla yumurtladıysa, yavruların çıkma süresi de 1-2 gün arayla olacaktır.

Yorum Yaz