Anasayfa HESAPLAMALAR H Cetveli Harcırah Hesaplama Memur Yolluk Gündelik …

H Cetveli Harcırah Hesaplama Memur Yolluk Gündelik …

by kacgun

2024 Yılı Harcırah Tutar H Cеtvеli Mеmur Yolluk Gündеlik

Kamuda çalışan mеmur vе diğеr görеvlilеrе 2024 yılında ödеnеcеk olan gеçici görеv yolluğu harcırahı ,sürеkli görеv yolluğu harcırahı,gеçici görеv sürеsincе ödеnеcеk olan konaklama bеdеllеri,dеnеtim tеftiş vе soruşturma görеvi yürütеn müfеttişlеrin vе dеnеtçilеrin alacakları yеvmiyе tutarları hеr yıl bütçе еkindе yayımlanan H cеtvеli ilе bеlirlеnmеktеdir.
2024 yılında memurlara geçici ve sürekli görev yolluğunda ödenecek olan harcırah miktarları

2024 yılı harcırah tutarları belli oldu TBMM’ye sevk edilen 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifine göre 2024 yılı harcırahları yüzde 97 oranında artırılıyor .

2024 yılı harcırah tutarları belli oldu… Meclise sevk edilen 2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinde 2024 yılı harcırahları da yer aldı. Teklifte yer alan tutarlara göre harcırah tutarları yüzde 97 oranında artırıldı.

  • 2023 yılı memur harcırahları Harcırah miktarları 2023 yılı başından geçerli olmak üzere şu şekilde artırılmıştı. Ek göstergesi 8000 ve üzeri olanlar için 236 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 82 artış) Ek göstergesi 5800 ila 8000 arasında olanlar için 220 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 81 artış) Ek göstergesi 3000 ila 5800 arasında olanlar için 212 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 84 artış) Aylık kadro derecesi 1-4 arasında olanlar için 203 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 99 artış) Aylık kadro derecesi 5-15 arasında olanlar için 200 liraya çıkarılmaktadır. (Bir önceki yıla göre yüzde 100 artış)

  • 2024 yılı memur harcırahları Harcırah miktarları 2024 yılı başından geçerli olmak üzere şu şekilde artırılacaktır Ek göstergesi 8000 ve üzeri olanlar için 465 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 97 artış) Ek göstergesi 6400 ila 8000 arasında olanlar için 435 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 97 artış) Ek göstergesi 3600 ila 6400 arasında olanlar için 420 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 98 artış) Aylık kadro derecesi 1-4 arasında olanlar için 405 liraya (Bir önceki yıla göre yüzde 99 artış) Aylık kadro derecesi 5-15 arasında olanlar için 400 liraya çıkarılmaktadır. (Bir önceki yıla göre yüzde 100 artış) İşte 2024 harcırahlarını gösterir H cetveli 2024 merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinde harcırahları belirleyen H cetveli de yer aldı. İşte Kanun teklifinde yer alan harcırah cetveli

2023 yılı harcırah tutarları belli oldu

<

p style=”text-align: justify”>TBMM’ye sunulan 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Eki H cetveline göre 2023 yılında ödenecek harcırah tutarları belli oldu. Teklifin olduğu gibi kabul edilmesi halinde 2023 yılında memur ve hizmetlilere ödenecek gündelik tutarları aşağıdaki gibi olacak.

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLAR

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

Tutarı

A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları

270,00

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçisi

250,00

B- Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

236,00

b) Ek göstergesi 6400 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

220,00

c) Ek göstergesi 3600 (dahil) – 6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

212,00

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

203,00

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

200,00

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

II-Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:


a) Kadro derecesi 1-4 olanlar


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

45,00

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

42,00

Bu tazminattan yararlananlardan; 1) 2) GÜNDELİK MİKTARI (TL) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödeni

Yorumlar

Kaçıncı aydayız 04 ve 22 Nisan ne günü, bugün dünya ne günü: Fasulye Şeklinde Jelibon Günü (Jelly Bean Day),

Son Eklenenler

Çok Okunanlar

Takvim 2024 – KaçGün