Anasayfa HESAPLAMALAR Tarihin ilk savaşı ne zaman ve kimler arasında yapıldı?

Tarihin ilk savaşı ne zaman ve kimler arasında yapıldı?

Hala ilk olup olmadığı tartışılan ilk arkeolojik savaş kaydı Mısır’da Nil nehri bölgesinde bulunan ve 117 nci Mezarlık diye bilinen bölgedeki yedi bin yıllık savaş hakkındadır.

İskeletlerinde okbaşı bulunan birçok vücut bir savaş sonucu ölenler olabilir. Antik tarih hakkında bildiklerimizin çoğu aslında orduların tarihidir: Hangi fetihlerde bulundukları, hareketleri ve teknolojik icatları. Bunun böyle olmasını birçok sebebi vardır. antik çağlarda idarî birim olarak bulunan krallık ve imparatorluklar ancak askerî güç ile kontrol altında tutulabiliyordu.

Sınırlı sayıda yapılan tarım nedeniyle büyük topluluklara destek olabilen çok az yer vardı ve sık sık savaşılıyordu.

Mısır’da bulunan ve 117 nci Mezarlık olarak bilinen bölgedeki yedi bin yıllık savaş, ilk arkeolojik savaş kaydı olarak kabul edilir. İskeletlerinde okbaşı bulunan birçok vücut, bu savaş sonucu ölenler olabilir. Antik tarih hakkında bildiklerimizin çoğu, orduların tarihi ile ilgilidir. Hangi fetihlerde bulundukları, hareketleri ve teknolojik icatları gibi konular, antik çağlarda idari birim olarak bulunan krallık ve imparatorlukların askeri güç ile kontrol altında tutulabilmesi için önemliydi. Tarımın sınırlı yapıldığı dönemlerde, büyük topluluklara destek olabilen yerler de sınırlıydı ve bu nedenle sık sık savaşlar yaşanırdı.

DÜNYANIN İLK SAVAŞI NE ZAMAN VE KİMLER ARASINDA YAPILDI

Dünyanın ilk savaşı tarihi kayıtlara göre MÖ 2700’lü yıllarda Sumerler ve Elamlar arasında gerçekleşti. Ancak daha geniş bir anlamda ele alındığında, tarihin ilk büyük çaplı savaşı MÖ 490 yılında Persler ve Yunanlılar arasında gerçekleşen Maraton Savaşı olarak kabul edilir.

Gavrilo Princip, tarihin en ünlü suikastçılarından biridir. 25 Temmuz 1894 tarihinde Bosna’da doğdu. Saraybosna kentinde yaşayan Sırp milliyetçisi bir ailenin çocuğuydu. Çocukluğu yoksul bir şekilde geçti ve okula gitmek için bile zorluklarla karşılaştı.

28 Haziran 1914’te, Arşidük Franz Ferdinand’ın Saraybosna’yı ziyaret ettiği gün, Gavrilo Princip, bir grup Sırp milliyetçisiyle birlikte suikast düzenledi. Arşidük ve eşi öldü.  Bu olayın ardındaki gerilim ve çatışmaların sonucunda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş ilan etmesiyle başlayan zincirleme reaksiyonlar, tüm dünyayı etkisi altına alarak I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesine neden oldu. Olayın bir sonucu olarak, Avrupa’da ve dünya genelinde çatışmaların artması ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir dizi savaş yaşandı.

Gavrilo Princip, suikasttan sonra yakalandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanede verem hastalığına yakalandı ve 28 Nisan 1918’de öldü. Bugün, Gavrilo Princip, Sırp milliyetçiliğinin sembolik bir figürü olarak kabul edilir.

Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918 yılları arasında Avrupa’da ve çevresinde gerçekleşen bir savaştır. İki büyük ittifak bloğu olan İtilaf Devletleri ve Merkez Devletleri arasında gerçekleşen savaş, dünya tarihindeki en büyük savaşlardan biridir. Savaşın nedenleri arasında, siyasi, ekonomik ve askeri nedenler bulunmaktadır.

Savaşın başlamasındaki en önemli nedenler arasında, Avrupa’daki siyasi dengesizlikler, ekonomik rekabet, milliyetçilik, askeri yarış ve İmparatorlukların çekişmesi yer almaktadır. Bu nedenler, savaşın patlak vermesine ve yayılmasına neden oldu.

Savaşın başlamasıyla birlikte, taraflar kendi askeri güçlerini harekete geçirdiler. Savaşın ilk birkaç yılında, cephe hatları sabit kaldı ve savaşın çoğu siper savaşları şeklinde gerçekleşti. Ancak savaşın ortalarına doğru, yeni silah teknolojileri ve taktiklerin kullanılmasıyla birlikte cephe hatları hareketlendi ve savaş daha hızlı bir hal aldı.

Savaşın sonuçları, tüm dünya için büyük etkilere neden oldu. Savaşın sonunda, İtilaf Devletleri zafer kazandı ve Alman İmparatorluğu gibi bazı devletlerin yıkılmasına neden oldu. Savaşın sonucunda, savaş sonrası düzenin kurulması için Paris Barış Konferansı toplandı. Bu konferansta, savaş sonrası dünya haritası yeniden çizildi ve bazı yeni devletler oluşturuldu.

Birinci Dünya Savaşı, dünya tarihindeki en büyük savaşlardan biri olmasının yanı sıra, savaşın neden olduğu kayıplar ve yıkım nedeniyle tüm dünya için büyük bir trajedi olarak da kabul edilir. Savaş sırasında yaklaşık 8,5 milyon asker ve 6 milyon sivil hayatını kaybetmiştir.

Yorum Yaz