Anasayfa » enerji » Yenilenemez enerji kaynakları

Yenilenemez enerji kaynakları

Yenilenmez enerji kaynakları nedir?

Bilimsel olarak esasen, enerji kaynakları sıralamasında yenilenemez olarak adlandırılan bir enerji kaynağı olmamasına rağmen, oluşumu çok uzun zaman alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji adı verilmektedir. Bu kaynakların büyük bölümü fosil yakıtlar ve nükleer enerjiden oluşmakla birlikte, özellikle fosil kaynaklı yakıtların yanmasıyla oluşan enerjinin verimliliği ve fazla enerji vermesi, doğal çevreye ve ekolojiye olan zararları çok fazladır. Aynı şekilde, nükleer enerjinin de kontrolsüz kullanılması nedeniyle de kesinlikle geri dönüşü olmayan ve etkisi uzunca yıllar devam edecek olan çevre ve canlı zararları oluşmaktadır.
Etkileri nelerdir?

Yenilenemez enerji kaynakları olan fosil yakıtlar çok miktarda sera gazı oluşturmaktadır. Bundan dolayı dünyayı saran gaz tabakası sera etkisi yapmaktadır. Temelinde Carbon olan bu maddeler, bu elementten dolayı yüksek enerji vermektedir. Bunun yanı sıra, çıkardığı Karbondioksit nedeniyel de çevreye büyük zarar vermektedir.
Neden tercih edilmektedir?
Zamanımızda, yenilenemez enerji kaynağı diye adlandırılan petrol, kömür, doğalgaz ve belli oranda da bor yakıtları kullanılmaktadır. Yenilenemez olarak tabir edilen enerji kaynaklarının kullanılmasının sebebi, yenilenebilir enerji kaynaklarına nazaran daha kolay ve gürültüsüz bir şekilde elde edilmesidir. Ancak bu enerji kaynaklarının aşırı kullanımı da oldukça sakıncalı olabilmektedir.
Yenilenemez enerji kaynaklarının en çok kullanılanı doğalgazdır. Çok uzun zamandır kullanılmakta olan doğalgaz, ülkemizde yakın geçmişten başlayarak kullanılmaya başlamıştır. Kullanım oranları da gittikçe artmaktadır. Ayrıca, milyonlarca yılda oluşan yenilenemez enerji kaynaklarından birisi de kömürdür. Doğalgaz kullanımın artması nedeniyle, kullanım oranları bir hayli düşen enerji kaynaklarından biridir. Hayvan fosillerinden oluşan kömürün taşkömürü denilen çeşidi, diğer çaşitlerinden daha maliyetli bir yakıttır. Petrol, her daim güncelliğini muhafaza eden ve her ülkenin elde etmeye can attığı yenilenemez enerji kaynaklarının en önemlisidir. Son olarak bor madeni de yenilenemez enerji kaynaklarından biri olup, az da olsa günümüzde kullanılmaya başlamıştır. Bor rezervinin en fazla olduğu yaklaşık %75’ini elinde bulunduran ülke Türkiye’dir.

Yorum Yaz