Anasayfa » İstiklal Marşı'nın Bestecisi » İstiklal marşı nefes yerleri

İstiklal marşı nefes yerleri


İstiklal Marşının Nefes Yerleri ve notaları.İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bağımsızlığının simgesidir.  Mehmet Akif Ersoy (Hayatı Biyografisi için tıklayınız),  yazdığı bu eseri kendi şiirlerini topladığı “Safahat” adlı antolojisine koymayarak bu eserin asıl sahibinin Türk Milleti olduğuna işaret etmektedir.  Düzenlenen güfte yarışmasında 724 şiirden biri olan İstiklal Marşı’nın şairi ve dönemin Burdur Millet vekili olan Mehmet Akif Ersoy, yarışmanın para ödüllü olması dolayısıyla yarışmaya katılmayı arzu etmemiş.

Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin yoğun ısrarları üzerine İstiklal Marşı’nı kaleme almıştır. İstiklal Marşı 1924 yılından 1930 yılına kadar Ali Rıfat Çağatay’ın bestesi ile söylenmiş, 1930’dan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör’ün bestesi ile değiştirilmiştir. Günümüzde hala Osman Zeki Üngör’ün bestesi söylenmektedir. Tamamı 10 kıtadan oluşan ve ilk iki kıtası bestelenen İstiklal Marşı’mızın armonilemesini Edgar Manas, bando editlemesi düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır.

İstiklal Marşı’nın söylenmesi esnasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İstiklal Marşı okunurken sözlerindeki derinliği hissetmenin yanı sıra, Türk milletinin zaferinin simgesi olması dolayısıyla coşkulu, tempolu ve gür bir sesle söylenilmelidir. İstiklal Marşı’nın Ölçüsü 4/4’lüktür ve okunurken ilk üç vuruşta beklenilmelidir. Marşın yanlış söylenilmesine mahal vermemek için önceden marşın iki kıtasının da ezberlenmesi uygun görülmektedir. Marş okunurken, Marşın söylenilmesini yöneten kişinin hareketlerine uyulmalıdır. Birlikte ve aynı anda söylenilmeye özen gösterilmelidir. Vurgulamalara ve sondaki sessiz harflerin duyulması dikkat edilmeli, doğru yerlerde nefes alınması gerekmektedir.

 İstiklal Marşının Uzatma Yerleri

İstiklal Marşı’nın nefes yerleri aşağıda ( / ) işaretiyle belirtilmektedir:

Korkma sönmez bu şafaklarda / yüzen al sancak /

Sönmeden yurdumun üstünde / tüten en son ocak

O benim milletimin / yıldızıdır parlayacak

O benimdir, / o benim milletimindir ancak

Çatma kurban olayım / çehreni ey nazlı hilâl

Kahraman ırkıma bir gül, ne / bu şiddet bu celâl

Sana / olmaz dökülen / kanlarımız sonra helâl

Hakkıdır, / Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

İstiklal Marşı Notaları için (Fotoğraftadır).

İstiklal Marşı Uzatma Yerleri

İstiklal Marşımızda uzattığımız heceler;

KORKMA SÖNMEZ BU SA (FAK) LARDA YÜZEN ALSAN (CAK)
SÖNMEDEN YURDUMUN ÜSTÜNDE TÜTEN EN SON OCAK
O BENIM MILLETI(MIN) YILDIZIDIR PARLAYACAK
O BENIMDIR O BENIM MILLETIMIN AN(CAK)
ÇATMA KURBAN OLA (YIM) ÇEHRENIN EY NAZLI HI(LAL) KAHRAMAN IRKIMA BIR GÜL NE BU SIDDET BU CELAL SANA OLMAZ DÖKÜ(LEN)
KANLARIMIZ SONRA HELAL HAKKIDIR HAKKA TAPAN MILLETIMIN ISTIK(LAL)

Umarız işinize yarar ve eksikler için yorum yapınız ekleyelim.

İstiklâl Marşı Nefes Yerleri Uzatmalar ve Vuruşlar

İstiklâl Marşı Nefes Yerleri Uzatmalar ve Vuruşları, istiklal marşı 2 kıta nefes yerleri belirten görsel aşağıda sunulmuştur. Resmin üzerine tıklayıp büyütebilirsiniz.

Öğrenciler için Mi Minör İstiklâl Marşı Kayıtları, Piyano Eşlikli Çocuk Korosu, Piyano Eşlikli Çocuk Korosu, Orkestra Eşlikli Koro, İstiklal Marşı’nın uzatmaları, istiklal marşı’nın hece ve nefes tablosu aşağıdadır. Üzerlerine tıklayıp büyütebilirsiniz.

İstiklâl Marşı Kayıt, Nota, Nefes Yerleri

İstiklâl Marşı’nın birinci dörtlüğünü söylerken virgül (,) ikinci dörtlüğünü söylerken yıldız (*) işaretinin bulunduğu yerlerde nefes alınız. Nota üzerine tıklayarak resmi büyütebilirsiniz.

Korkma, sönmez bu şafaklarda’ yüzen al sancak;’
Sönmeden yurdumun üstünde’ tüten en son ocak.
O benim milletimin’ yıldızıdır parlayacak;
O benimdir,’ o benim milletimindir ancak.’

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?
Sana olmaz dökülen
 kanlarımız sonra helal,
Hakkıdır,* Hak’ka tapan, milletimin istiklâl!

Yazı içeriği ise; istiklal marşı ne zaman yazıldı, istiklal marşı Nota vuruş ve nefes yerleri, istiklal marşını kim besteledi, istiklal marşını kim yazdı. Peki istiklal marşı ne zaman kabul edildi. Kabul edilirken yaşanan olaylar ve süre. ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü

İstiklal Marşının Nefes Ve Uzatma Yerleri Nerelerdir?

Milli marş olarak öne çıkan İstiklal Marşı, pek çok yerde her daim okunur. Özellikle söz ve müziği ile beraber okunurken, belli noktalarda nefes ile uzatma yerleri gerçekleşir. Bu yerler genel olarak ortalama 3 saniye şeklinde ifade edilir.

İstiklal Marşının Nefes ve Uzatma Yerleri Nerelerdir?

En çok merak edilen konulardan biri İstiklal Marşı’nın nefes ve uzatma yerleridir. İstiklal Marşı’nı daha düzgün ve etkin şekilde okuyabilmek için, belli kelimelerde uzatma gerçekleşir.

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimindir ancak.

Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Yukarıda İstiklal Marşı üzerinden şimdi tek tek uzatma yapılması gereken kelimeler yazılabilir.

  • Şafaklarda
  • Yurdumun
  • Milletimin
  • Milletimindir
  • Olayım
  • Hilal
  • Irkıma
  • Sonra
  • Hakka

Bu şekilde İstiklal Marşı içerisindeki cümlelerde yazılan kelimeler üzerinden ortalama 3 saniye kadar uzatma gerçekleşir. Bu uzatma ile beraber İstiklal Marşı müziği üzerinden senkronize hale gelir. Böylece toplu şekilde İstiklal Marşı söylenirken, herhangi bir hata olmadan daha etkin ve düzgün biçimde okuma olanağı elde edilir.

Aynı zamanda hazır ol’da durmak, okunan sözleri uymak, uzatmayı gerekli miktarda yapmak çok önemlidir. Ayrıca sesin gür olması ve vurguları dikkat edilmesi İstiklal Marşı söylenirken büyük bir öneme sahiptir. Böylece daha görkemli ve güçlü şekilde İstiklal Marşı okunabilir.

Yorum Yaz