2020 İOKBS Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kaç Gün Kaldı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)PYBS sınavına 300 gün önce kaldı (6 HAZİRAN 2020)
2020-2019 eğitim -öğretim yılı Parasız yatılılık, Bursluluk Sınavı.2020 Parasız yatılılık, Bursluluk Sınav tarihi 2 HAZİRAN 2019 olarak  belirlendi. 2020 Parasız yatılılık, Bursluluk Sınavı için başvurular, mart nisan aylarında olacak.

  • Sınav Tarihi: 06 Haziran 2020
  • Sınav Saati: 10.00
  • Hangi Sınıflar Girecek: 5, 6, 7, 9, 10, 11.sınıflar girebilecek.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nın (PYBS) başvuru tarih aralıkları belli oldu. 6 Haziran 2020 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da başlayacak olan bursluluk sınavının başvuruları geçen yıl 12 Mart – 5 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Öğrenciler “2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu” na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilirler. Peki bursluluk sınavı başvuru şartları neler?

PYBS 2018 KILAVUZU

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İlginizi Çekebilir  Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ...

b. Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Malî Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin
tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

İlginizi Çekebilir  2018-2019 AÖO (Açıköğretim Ortaokulu) 2. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleri - Kamuajans

Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan EK1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ”de öngörülen ve bu beyana esas olan
gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2019 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımıbeyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği. Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanıesastır.

Yazar: kacgun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.