Anasayfa SOSYAL GÜNLER 2024 Dünya Çocuk Kitapları Haftası Ne Zaman?

2024 Dünya Çocuk Kitapları Haftası Ne Zaman?

Dünya Çocuk Kitapları Haftası (Kasım ayının 2. Pazartesi başlayan hafta) İle İlgili Bilgiler

Dünya Çocuk Kitapları Haftası Ne Zaman: 13 Kasım Pazartesi

Dünya Çocuk Günü, farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan gün Bildirge esas olarak yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim gibi dünya çocuklarının refahını ilgilendiren konulara odaklaşmaktadır. Konferanstan sonra pek çok ülke, çocukların sorunlarına ilişkin olarak kamuoyunun dikkatini çekmek, çocuklara mutluluk getirmek ve çocuk konusunda teşvik etmek üzere bir günü Çocuk günü olarak belirlemiştir. 1 Haziran tarihi, 21 ülkede olmak üzere, en yaygın Çocuk Günü’dür. Türkiye’de 23 Nisan da kutlanmakta 20 Kasım tarihinde ise Çocuk Hakları günü olarak kutlanmaktadır.
İnsan duyan, düşünen bir varlıktır. Duygularını, düşüncelerini söz ya da yazı ile ifade eder. Duygu ve düşünceler yazıyla edebî bir biçimde aktarılarak, şiirler, edebî metinler, bu metinler de bir araya getirilirse kitaplar oluşur. İnsanın kitapla ilişkisi çocuk yaşlarda başlar. Okul öncesinde anne ve babalar çocuklarına şiir, hikâye ve masallar okurlar. Boyama kitapları alırlar. Çocuk kitaba, okumaya ilgi duymaya başlar, okur, öğrenir. Böylece çocukların kelime dağarcıkları, hayal dünyaları gelişir. Hayata daha kolay uyum gösterir. İyiyi, güzeli, doğruyu fark eder, güzel alışkanlıklar kazanır.

Bilgiler, kitaplar aracılığıyla geçmişten geleceğe uzanır. Bizden önceki insanların buluşlarını, yaşayışlarını kitaplardan öğrenebiliriz. Bu nedenle geçmişle gelecek arasında en sağlam köprü kitaplardır. Kitap, bilgi, kültür kaynağıdır. İnsanın dostu, arkadaşıdır. Onlar yolumuzu aydınlatan ışıklardır. Başarı ve mutluluk rehberleridir. Kitaba önem vermeyen toplumlar her zaman geri kalır. Cahilliğin karanlığından aydınlığa bir türlü çıkamazlar. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Çocuk kitapla aile içinde tanışmalıdır. Kitap okuyan, ona önem veren bir ailede yetişen çocuk kitabı sevecektir.

Evimizde küçük de olsa bir kütüphane oluşturmak, kitap okuma alışkanlığına büyük katkılar sağlayacaktır. Bu kütüphanede çocuk kitaplarından meydana gelen bir bölümün olması kitaba sevgimizi ve ilgimizi daha bir artıracaktır. Kitaplar, konularına göre; edebî, dinî, tarihî gibi, türlerine göre; roman, hikâye, şiir kitabı diye isimlendirilir. Çeşitli bilgiler veren kitaplar, başvuru kitapları, meslek kitaplar da vardır.

Çocuk kitapları, büyüklerin kitaplarına göre “çocuğa yönelik olması bakımından” farklı özellikler gösterir. Çocuk kitaplarının konuları, çocuğun gelişim düzeyine uygun olmalıdır. Dil, daha sade ve anlaşılır olmalıdır. Konular, ilgi çekici, anlaşılır, öğretici olmalıdır. Kitabın sayfası az, harfleri büyük, cümleleri daha kısa olmalıdır. Konular, resimlerle, görsel açıdan desteklenmelidir. Çocuk kitaplarında vatan, millet, insan sevgisi, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirici konulara yer verilmeli, kin, nefret, şiddet ve düşmanlık içeren konular işlenmemelidir. Konular, çocuğun kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olmasına, kişiliğini geliştirmesine katkıda bulunmalıdır. Dünya Çocuk Kitapları Haftasında resmî ve özel kurumlarca kitap sergileri, fuarları açılır. Özellikle çocuklara yönelik eser veren çocuk edebiyatçıları, toplantılara, okullara konuk yazar olarak davet edilir. İmza günleri düzenlenir. Konuşmalar yapılır, yarışmalar gerçekleştirilir.

Dünya Çocuk Kitapları Haftasında, özellikle sınıf kitaplıklarımızı zenginleştirmek için çalışmalar yapmalıyız. Sınıf ve okul kütüphanelerimizi korumalıyız. Kitaplardan her arkadaşımızın yararlanabilmesini sağlamalıyız. Kitap okuma yarışmaları düzenlemeliyiz.

KİTAPLARIM

Sizlersiniz bana yoldaş,

Kitaplarım, kitaplarım.

Hem dost bana, hem arkadaş,

Kitaplarım, kitaplarım.

Bin bir fikir içinizde,

İlim, irfan, her şey sizde.

Çiçeksiniz kalbimizde,

Kitaplarım, kitaplarım.

Ayrılmayın benden sakın,

Mutlu olur size yakın.

Akın, yüreğime akın,

Kitaplarım, kitaplarım.

Sayfanızı açıp her an,

İlme yakın olur insan.

Eskimeyen, solmaz ferman:

Kitaplarım, kitaplarım.

Rafta tozlu kalma emi!

Hasta ruha ver merhemi.

Ve aydınlat her gecemi,

Kitaplarım, kitaplarım.

Rıfkı Kaymaz

Yorum Yaz