Vakıflar haftası ne zaman 2019

Vakıflar Haftası 2001 yılından itibaren her sene Mayıs ayının 2. Haftasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde kutlanmaktadır (2019 Vakıflar Haftası Ne Zaman: 6 Mayıs – 12 Mayıs 2019).

Geçmişten günümüze “karşılıksız iyilik etme” anlayışı “vakıf” adı altında kurumsallaşmış ve topraklarımızda yeşeren örnek bir medeniyetin emanetçisi olmuştur. Vakıf olgusunun temeli İslamiyet’e dayanmaktadır ancak vakıf konusundaki ilk kurumsallaşmanın Selçuklu Döneminde olduğu, Osmanlı Devleti Döneminde ise vakıfların bir medeniyet haline dönüştüğü görülmektedir. Osmanlı Devletinin yabancı bilim adamlarınca “vakıf cenneti” tabiri ile anıldığı da bilinmektedir. Gerçekten de bir “vakıf cenneti” olan Osmanlı Devletinde; devletin uzanamadığı her alanda vakıfların olduğu, vakıflar eliyle bugünkü “sosyal devlet” uygulamalarının gerçekleştirildiği görülmektedir.
Günümüzde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Osmanlı ve Selçuklu Devletleri zamanında kurulan ve bugün yöneticisi hayatta kalmamış olan vakıfların yaşatılması için çalışmaktadır. Başka bir deyişle Vakıflar Genel Müdürlüğü bugün vakıfların kuruluş belgesi durumunda olan “vakfiyelerinin” içeriğinde yer alan ve vakıf kurucusunun iradesini yansıtan hayır şartlarını çağımız koşullarıyla paralel olarak hayata geçirme gayreti içindedir. Ayrıca, vakıfların emaneti durumundaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarını korumak ve vakıf konusundaki literatürü, bu literatüre kaynaklık eden belge, bilgi ve arşiv dokümanlarını muhafaza etmek de çalışma konularına girmektedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bütün çalışmalarındaki ortak hedef vakıf kurucunun iradesinin yaşatılması doğrultusunda oluşmuş “vakıf medeniyetinin” korunması ve bir medeniyet tasavvuru olan “vakıf kavramının” toplumumuzca derinlemesine idrak edilmesinin sağlanmasıdır. Vakıf Medeniyetinin hatırlanması, bu emaneti oluşturan özgün değerlere dikkat çekilmesi, vakıf hassasiyetinin gündeme getirilmesi ile vakıf şuuruna vurgu yapılabilmesi amacıyla her yıl Mayıs ayının 2.haftasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce Vakıflar Haftası düzenlenmektedir.
Vakıflar Haftası 1983 yılından 2000 yılına kadar Aralık ayının 3’ü ile 9’u arasında kutlanmıştır. Ancak, Aralık ayının böyle bir kutlamayı yapmaya elverişli koşullar taşımaması dolayısıyla belirlenen amaçlara istenilen düzeyde ulaşılamaması nedeniyle 2000 yılında dönemin Vakıflar Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı Yüksel YALOVA’nın talimatı doğrultusunda; Vakıflar Haftasının Mayıs ayında kutlanmasına karar verilmiştir. Böylece 2001 yılından itibaren Vakıflar Haftası Mayıs ayının 2. Haftasında kutlanmaya başlanmıştır.

Yazar: kacgun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.