prof dr halil inalcik calismalari basarilari bilime katkilariFFF

Prof. Dr. Halil İnalcık Çalışmaları Başarıları Bilime Katkıları

Halil İnalcık (1916,-), Türk tarihçi. 26 Mayıs 1916’da İstanbul’da doğan İnalcık, aslen Kırım’lıdır.Balıkesir Muallim Mektebi’nde tamamladı. 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yeni Çağ Tarihi bölümünde yükseköğrenimine başladı. 1942 yılında “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” adlı doktora tezini verdi. Uzun yıllar aynı Fakültede Osmanlı ve Avrupa tarihi üzerine dersler verdikten sonra 1972 yılında Chicago […]

ahmet fergani neyi bulmustur neleri icat etti calismalari basarilari bilime katkilari hakkinda bilgi

Ahmet Fergani Neyi Bulmuştur, Neleri İcat Etti, Çalışmaları Başarıları Bilime Katkıları Hakkında Bilgi

Fergani(9.Yüzyıl) Dokuzuncu yüzyılda yetişmiş, ekliptik meyli ilk defa tesbit eden büyük Müslüman astronomi ve matematik âlimi. İsmi Ahmed bin Muhammed bin Kesîr el-Fergânî olup, künyesi Ebü’l-Abbâs’tır. Batı bilim dünyâsında Alfraganus adıyla tanınır. Fergana’da bulunan ünlü bir Türk âilesine mensuptur. Dokuzuncu asır başlarında dünyâya geldiği, 861 senesinde hayâtta olduğu ve bu târihten kısa bir süre sonra […]

ataturkun matematik ile ilgili sozleri matematik sevgisi ve verdigi onem

Atatürk’ün matematik ile ilgili sözleri, matematik sevgisi ve verdiği önem

Okul yıllarından beri matematik dersine büyük ilgi duyan Atatürk, matematiğin yaşamın bütün alanlarında gerekli oluşunu, matematiksiz bir bilimin söz konusu olamayacağını, bütün bilimlerin matematikten yararlanması gerektiğini, şu sözlerle ifade etmiştir: “Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri […]

islamiyetin bilime verdigi onem islamin bilime verdigi onem ve islamda bilimin yeri

İslamiyetin bilime verdiği önem, İslam’ın bilime verdiği önem ve İslam’da bilimin yeri

İslamiyetin Bilime verdiği Önem (islamın bilime verdiği önem ayet ve hadisler) Beşinci yüzyılın ikinci yarısında doğup gelişen İslamiyet, deneye ve gözleme dayalı bilimin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Emevi halifelerinden Muaviye, bir milyon civarında kitabı barındıran “Darü’l-Hikme”yi (İlim Kültür Yuvası) kurar. Halife el-Hakim de, 400 bin ciltlik bir kütüphane kurarak bilim adamlarını Kurtuba’da toplar. 8. Yüzyıl’ın sonlarına doğru Halife Harun-el-Raşid, […]

download wallpapers hi tech technology robots mechanism android h

Biyomimetik Nedir?

Doğadaki modelleri inceleyen sonrada bu tasarımları taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bilim dalıdır ;biyomimikri Biyomimetik, insanların doğada bulunan sistemleri taklit ederek yaptıkları maddelerin,aletlerin  ,mekanizma ve sistemlerin tümünü ifade eder.Doğadaki tasarımlar örnek alınarak yapılan aletlere özellikle  nanoteknoloji, robot teknolojisi, yapay zeka , tıbbi endüstri ve askeri donanım gibi alanlarda kullanmak […]

image

Bilim adamı Ali Kuşçu’nun hayatı ve buluşları kısa özet

Ali Kuşçu’nun Hayatı ve Buluşları 15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur’un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey’in (1394-1449) doğancıbaşısı idi. “Kuşçu” lakabı buradan gelmektedir. Ali Kuşçu, Semerkand’da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmi (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin […]

turk bilim adamlarinin onemli icatlari kesifleri buluslari ve bilime katkilari nelerdir

Türk Bilim Adamlarının Önemli İcatları, Keşifleri, Buluşları ve Bilime Katkıları Nelerdir

Önemli buluşlar yapmış türk islam bilginleri ile ilgili bir araştırma yapınız şeklindeki ödevlerinize yardımcı olacak bilgiler burada… .:A DAN Z YE BÜTÜN ÜNLÜ BİLİM ADAMLARI VE DALLARI:. Abdüsselam : ( 1926 – 19 ) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı. Ahmed Bin Musa : ( 10 yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. […]

anadolu selcuklu doneminde haci bektas gibi onemli bilim adamlari kultur ve uygarlik

Anadolu Selçuklu döneminde hacı bektaş gibi önemli bilim adamları, kültür ve uygarlık

ANADOLU SELÇUKLULARI VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK  1. TOPLUM YAPISITürklerin Anadolu’ya Yerleşmeleri ve Toplumsal Sonuçları Türklerin Anadolu‘yu yurt edinmesinden önce Anadolu‘nun birçok yeri Bizans-Arap mücadeleleri ile harap olmuştu. Burada yaşayan yerli halk özellikle Toroslara yakın ve savunulması daha kolay olan dağlık alanlara göç etti.Malazgirt Zaferi’nden sonra TürklerinAnadolu‘ya yerleşmeleri, toplum yapısı açısından önemli değişikliklere yol açtı. Anadolu‘ya ilk yerleşenlerin büyük çoğunluğunu Türkmenler oluşturuyordu.Bizans’ın içinde […]

tubitak nedir calisma alanlari nelerdirrik

Tübitak nedir çalışma alanları nelerdir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu kısaca Tübitak, Türkiye’de bilim ve teknik alanında temel ve uygulamalı araştırmaları geliştirmek, desteklemek,düzenlemek ve dağınık yürütü­len çalışmalar arasında bağlantı kur­mak amacıyla, 1963 yılında kuruldu. Cemal Gürsel tarafından hükümete danışmanlık ve milli bilim politikası rehberlik amaçlarıyla kurulan “Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu” adı ilerleyen zamanda”Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma […]

descartes kimdir h

Descartes Kimdir?Descartes Hakkında Bilgi

Fransa’da La Haye’de doğan Rene Descartes (1596- 1650) felsefe ,matematik ve bilimde devrim yaratan eserler yazmadan önce uzun yıllar boyunca orduda mühendis olarak çalıştı.Felsefesi bugün Kartezyenizm veya  Kartezyen felsefe olarak bilinir. Descartes’in felsefi projesi o zamanlar Fransa’da ve Avrupa genelinde üniversite eğitiminin temelini oluşturan Aristotalesçi bilim sisteminin yerini almaktı.En önemli eseri ”İlk Felsefe Üzerine Derin […]

genetik

Genetik nedir genetik bilimi ne yapar genetik bilimi hakkında detaylı bilgi

Gen, mutasyon yoluyla değişmediği takdirde bir kuşaktan öbürüne geçen, büyük ve ayrıntılı yapılı dezoksiribonükleik asit(DNA) moleküllerine tekabül eden kalıtımın hipotetik temel ünitesidir. Bu kalıtım maddesi, biokimyasal reaksiyonların bazılarını hızlandırarak, bazılarını da geciktirerek, kontrol etmesi dolayısıyla, birtakım etkiler gösterir. Genetik yapının (genotip) bir bütün olarak etkinlik gösterdiği kabul edilir; ufak etkili birçok genin hafif etkinliklerinin kümülatif […]

gunesin ozellikleri ve faydalari nelerdirari

Güneşin özellikleri ve faydaları nelerdir?

Yeryüzündeki canlıların yaşaması bakımından en büyük enerji kaynağı olan Güneş,dünyadan bir milyon defa daha büyüktür. Dünyadaki bütün canlılar, canlılıklarını Güneş’in ısısına ve ışığına borçludurlar. Güneş dünya’ya en yakın yıldızdır. Güneş sisteminin merkezi olan Güneş, aslında küçük yıldızlardan sayılır. Fakat başka yıldızlara oranla dünya’ya yakın olduğu için bize büyük görünür. Güneş’in dünyadan uzaklığı yaklaşık olarak 149.500.000 […]

atom nedir atomun kesfi atomu ilk kesfeden kimdirdir

Atom nedir atomun keşfi atomu ilk keşfeden kimdir?

Eski Yunanlılar,bütün maddelerin atomlardan oluştuğuna inanırlardı. Gerçekte, Yunanca asıllı “atom” kelimesi “bölünemez” anlamına geliyordu. Yunanlılara göre, herhangi bir madde ne kadar bölünürse bölünsün (NOT:burada, bölünmekle “parçalanmak”,daha ufak parçalara ayrışmak kastedilmektedir), sonunda hiç bölünemeyecek bir zerresi ortaya çıkacaktı.Bu en ufak ve daha öteye bölünemez zerre de “atom”du. Yunanlıların bu inancına rağmen, atomu onların keşfettiğini söyleyemeyiz. Her […]