Anasayfa DİNİ GÜNLER Büyü ve sihir var mıdır ? Büyü yaptırmak günah mıdır ?

Büyü ve sihir var mıdır ? Büyü yaptırmak günah mıdır ?

by kacgun
sihir nedir dini acidan sihirin hukmu nedir

Büyü var mıdır? Sihir var mıdır?
İslam dininde sihir ve büyü vardır, haktır ve doğrudur. Dinimiz, büyünün ve sihrin varlığını inkar etmemiş, fakat tevhit inancına zarar verdiği, kontrolü mümkün olmadığı ve genellikle kötüye kullanıldığı için yasaklamıştır.

Büyü yaptırmak günah mıdır? Büyü yapmak günah mıdır?
Dinimiz, sihir ve büyü yapmayı, insanların arasını bozmak ve zarar vermek için muska yazmayı, en büyük günahlardan biri sayıp yasaklar ve haram kılar. Kur’an’ın ifadesiyle eski bir medeniyet merkezi olan Bâbil halkından bazı insanlar ilham yoluyla Hârut ve Mârut isimli iki melekten birtakım gizli bilgiler ve hârika şeyler öğrenmişlerdir.

Bu melekler, insanları uyarmışlardır ve “Biz ancak sizi denemek için gönderildik. Sakın sihir yapıp da inkârcı olmayın” demeden kimseye bir şey öğretmemişlerdir.

Fakat bu uyarılara rağmen insanlar, meleklerden aldıkları bu bilgileri sihir yolunda kullanmaya başladılar. Zaman içinde başkalarına da öğreterek sihir ve büyüyü yaygın hale getirdiler. Nitekim çağımızda icat edilen atom, dinamit, nükleer enerji gibi insanlığın faydasına yönelik bilimsel verilerin daha sonraları savaşlarda kullanılması gibi.

Ünlü tefsir alimi Elmalılı Hamdi Yazır’ın belirttiği üzere, ilimler iyiye kullanılırsa zehirden ilâç yapılır, kötüye kullanıldığı takdirde de ilâçtan zehir elde edilir.

Ancak insanlar herhangi bir yoldan elde etmiş oldukları bilgileri, her ne kadar sihir ve büyü gibi zararlı yollarda kullansalar da Kur’an’ın ifadesiyle,

“O sihri yapanlar, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar verebilecek durumda değillerdi. Onlar böylece kendilerine fayda veren şeyleri değil de zarar verecek şeyleri öğrendiler.” (Bakara Suresi, 102)

Elmalılı merhum, ayeti tefsir ederken konuya şöyle bir açıklık getirir ve der ki: “Sihir yaparak karı-kocanın arasını ayıranlar, bu kadar kuvvetli bir sevgi bağını kıranlar bir topluma daha neler yapmazlar ki? Sihrin en büyük etkisi ruh üzerindedir.

Büyü yapmak fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlâkı perişan eder, toplumun altını üstüne getirir. Bunun için sihirbazlardan ve büyücülerden uzak durmalı, hiçbir şekilde onlarla bir araya gelmemeli. Fakat bunlar ne kadar zararlı şeyler yapsalar da Allah’ın izni olmadıkça kimseye bir zarar veremezler. Çünkü gerçek tesir ne sihirde ne sihirbazda ne tabiatta ne ruhta ne yerde ne gökte ne şeytanda ne de melektedir. Asıl tesir gücü Allah’a aittir. Fayda ve zarar denilen şey de ancak Onun izniyle meydana gelir. O halde, her şeyden önce Allah’tan korkmalı ve Allah’a sığınmalıdır ve bunlara karşı koymak için de Allah’ın kitabına yani Kuran-ı Kerim’e sarılmalıdır.”

Dinimizde büyü var mıdır? Büyüye karşı neler yapılabilir?
Sihir ve büyü yapmak, insanların arasını bozmak ve zarar vermek için muska yazmak zaten İslâm’a aykırıdır, haramdır, dinimizde en büyük günahlardan biridir.

Bunun için inanan bir insanın herhangi bir problemini çözmek için sihirbaza ve büyücüye gitmesine müsaade edilmemiştir. Kâğıt, muska ve büyü yapması yasaklanmıştır. Bir yerde muska ve benzeri büyü malzemeleri bulunsa ve görülse dahi, her şeyden önce bir endişeye düşmemeli, bir telaşa ve heyecana kapılmamalı, moralimizi bozmamalı ve ümitsizlik içine girmemelidir. Hele hele, her şeyi ondan bilme gibi bir hataya da düşmemelidir.

Çünkü her olayın dizgini ve idaresi Allah’ın elindedir. Bundan dolayı Diyanet’in de açıkladığı gibi, doğrudan doğruya Allah’a sığınmalı ve O’na yönelmelidir. Büyücü hocalara (!) gidip de onlardan bir şey beklemek, bir çareden öte çaresizliktir, dermandan ziyade derdine dert katmaktır.

Çünkü çoğu itibariyle işin istismarcısı ve tüccarı olan bu kişiler, insanın moralini bozmaktan başka bir şey yapmazlar. Varsa bir rahatsızlık veya psikiyatrik bir hal, doktora başvurmalı, tedaviyi ihmal etmemeli; elimiz de devamlı duaya açık olmalıdır. Ve Peygamberimizin uyguladığı ve tavsiye ettiği gibi, Felak ve Nas sureleriyle birlikte, Ayetü’l- Kürsi’yi manevi bir siper ve koruyucu olarak görmelidir.

Büyüye karşı okunacak dualar nelerdir?
Felak suresi

 1. Kul, euzü birabbil felâk,
 2. min şerri ma halak,
 3. ve min şerri gasikin iza vakab,
 4. ve min şerrin neffassâti fil ukad,
 5. ve min şerri hâsidin iza hased.

Türkçe meali:

 1. De ki: “Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
 2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
 3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
 4. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,
 5. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Nas suresi

 1. Kul, euzü birabbin nâs,
 2. melikin nâs,
 3. ilâhin nâs,
 4. min şerril vasvasil hannas,
 5. elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs,
 6. minel cinneti ven nâs.

Türkçe meali:

 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
 2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
 3. İnsanların İlâhına.
 4. O sinsi vesvesenin şerrinden,
 5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.
 6. Gerek cinlerden gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

Ayetü’l Kürsi duası

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Türkçe meali:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Kaynaklar:

http://www.diyanet.gov.tr/dinikavramlar/dinikavramlar-B/B%C3%9CY%C3%9C

İlginizi Çekebilir

Yorumlar

Kaçıncı aydayız 04 ve 22 Nisan ne günü, bugün dünya ne günü: Fasulye Şeklinde Jelibon Günü (Jelly Bean Day),

Son Eklenenler

Çok Okunanlar

Takvim 2024 – KaçGün