Anasayfa DİNİ GÜNLER Cennet nasıl bir yerdir (Cennet hadisleri) (Cennet ayetleri)

Cennet nasıl bir yerdir (Cennet hadisleri) (Cennet ayetleri)

by kacgun
dua

Ayet ve hadis ışığında Cennet nasıl bir yerdir

Ayetlerde Anlatılan Cennet Nasıldır?

“Cennet, mümin ve muttakiler için mükâfat olarak hazırlanmış ebedi kalacakları bir meskendir.” Tevbe 72, Furkan 15

“Genişliği göklerle yer kadardır.” Âl-i İmran 133, Hadid 21

“Orası güvenilir bir makamdır.” Duhan 51

“Altından ırmaklar akar.” Bakara 25, Âl-i İmran 15, 136, Nisa 57

“Cennette elbiseler ipek ve atlastan olup yeşil renkli, altın ve incilerle bezenmiş haldedir.” Hac 23, Fatır 33, Duhan 53

“Cennette altın ve gümüş bilezikler takılacaktır.” Kehf 31, Fatır 33, İnsan 21

“Cennet ehli oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte girer.” Ra’d 23, Yasin 56

“Cennette hurilerden eşler vardır. O huriler ki yeni bir yaratılışla yaratılmış, bakire, göğüsleri tomurcuklaşmış, yalnızca kocalarına bakan ve onlara âşık, saklı inciler gibi iri gözlü, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyaz, otağlar içinde ve tertemiz, yaşıt sevgililer halinde olacaktır.” Vakıa 22, 23, 35, 37, Nebe 33, Saffat 48, 49, Rahman 72, Nisa 57

“Oranın yemişi ve gölgesi süreklidir.” Ra’d 35

“Berrak, içene lezzet veren, sersemletmeyen ve sarhoş etmeyen içkileri vardır.” Saffat 46, 47

“Çeşitli meyveler vardır.” Yasin 57, Zuhruf 73

“Cennet ehlinin canlarının istediği kuş etleri vardır.” Vakıa 21

“Cennette acıkmak ve susamak yoktur.” Ta-Ha 118, 119

“Orada ehlinin canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey vardır.” Zuhruf 71

“Bahçeler ve üzüm bağları vardır.” Nebe 32

“Gölgeleri ehlinin üzerine sarkar, meyveleri de kolayca koparılacak şekildedir.” İnsan 14

“Orada boş laf ve kötü söz işitilmez, sadece selam işitilir.” Vakıa 25, 26, Meryem 62

“Orada yorulmak yoktur.” Hicr 48, Fatır 35

“Orada ölmek de azap da yoktur.” Saffat 58, 59, Duhan 56

“Orada korkmak ve üzülmek yok, sevinmek vardır.” Fussilet 30

“Orada ne yakıcı sıcak görülür ne de dondurucu soğuk.” İnsan 13

“Bozulmayan sudan, sütten, şaraptan ve baldan ırmaklar vardır.” Muhammed 15

“Çağlayarak akan sular vardır.” Vakıa 31

“Yükseklerde kurulmuş döşekler ve mücevherlerle süslenmiş tahtlar vardır.” Vakıa 15, 34, Ğaşiye 13

“Tertemiz hizmetçiler, saçılmış inci gibi vildanlar vardır.” Tur 24, Vakıa 17

“Kalplerden kin sökülüp atılmıştır.” Araf 43

“Yiyecek ve içecekler altın tepsi ve kadehlerle sunulur.” Zuhruf 71

“Sıra sıra dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar vardır.” Ğaşiye 15, 16

“Cennetin neresine bakılsa bir nimet ve büyük bir mülk vardır.” İnsan 20

Ayetlere Göre Cennette Neler Var?

“Muttakilere vaat olunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır…” Muhammed 15

“…Zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız…” Nisa 57, Yunus 10

“…Yemişleri ve gölgesi süreklidir…” Ra’d 35

“Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır…” Zuhruf 71

“Berraktır, içenlere lezzet verir. O içkide ne sersemletme vardır ve de onunla sarhoş olurlar.” Saffat 46, 47

“Orada sizin için bol bol meyveler vardır, ondan yersiniz, denilir.” Zuhruf 73

“Orada canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.” Tur 22

“Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, yaptıklarına karşılık olarak verilir.” Vakıa 20, 21

“…Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır…” Zuhruf 71

“…Onlar Adn cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler…” Kehf 31

“…İncilerle süslenirler ve orada giyecekleri elbiseler de ince ipek ve parlak atlastandır.” Hac 23, Fatır 33, Duhan 53

“Onlar orada ne boş bir lakırdı ne de yalan işitirler.” Nebe 35, Ğaşiye 11, Meryem 19

“…Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir.” Fatır 35, Hicr 48

“İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar…” Duhan 56, Saffat 58, 59

“…Ne yakıcı sıcak görülür orada ne de dondurucu soğuk. Gölgeleri üzerlerine sarkar, kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur.” İnsan 13, 14

“Saklı inciler gibi, iri gözlü huriler yaptıklarına karşılık olarak verilir.” Vakıa 22, 24

“Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdırlar.” Saffat 48, 49

“Çevrelerinde, Main çeşmelerinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle hizmet için ölümsüz gençler dolaşır.” Vakıa 17, 18

“…Onlar için orada tertemiz eşler vardır…” Nisa 57

“Gerçekten biz hurileri apayrı bir biçimde yeniden yarattık. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık.” Vakıa 35, 37

“Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar vardır.” Nebe 33

“Çadırlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır.” Rahman 72

“Çevrelerinde, Main çeşmelerinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle hizmet için ölümsüz gençler dolaşır.” Vakıa 17, 18

“O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki, onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.” İnsan 19, Tur 24

“…Ve onlar oradan ebedi olarak çıkarılmayacaklardır.” Hicr 48, Tevbe 72

“Ne yana bakarsan bak, yığınla nimet ve büyük bir mülk görürsün.” İnsan 20

“…Ve onlar pınar başlarındadırlar.” Zariyat 15

“Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vadetti. Allah’ın rızası ise hepsinden bütüktür…” Tevbe 72

Ayetlerle Cennet Kimler İçin Hazırlanmıştır?

“İman edip salih amel işleyenler.”Nisa 57, Yunus 9

“Allah’a ve resulüne itaat edenler.” Nisa 13

“Muttakiler takva sahipleri.” Âl-i İmran 133, Rad 35

“Görmediği halde Rahman’dan korkanlar.” Kaf 33

“Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelenler.” Kaf 33

“Namazlarında huşu içinde devamlı olanlar.” Mü’minun 2, 9

“Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirenler.” Mü’minun 3

“Zekâtı verenler.” Mü’minun 4

“İffetini koruyanlar.” Mü’minun 5

“Emanet ve ahitlerine riayet edenler.” Mü’minun 8

“Günahlarından sonra tövbe edip salih ameller işleyenler.” Meryem 60

“Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler.” Saff 11

“Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru olanlar.” Fussilet 30

“Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri akrabalık bağlarını gözetenler.” Ra’d 21

“Rablerinden ve kötü hesaptan korkanlar.” Ra’d 21

“Rablerinin veçhini istemeleri sebebiyle sabredenler.” Ra’d 22

“Kendilerine verilen rızıktan gizli ve açık infak edenler.” Ra’d 22

“Kötülüğü iyilikle savuşturanlar.” Ra’d 22

“İhlâs sahibi muhlis kimseler.” Saffat 40, 43

“Hesap gününe inanıp tasdik edenler.” Mearic 26

“Şahitliklerini dosdoğru yapanlar.” Mearic 33

“Verdikleri sözü yerine getirenler.” İnsan 7

“Kendi canları istemesine rağmen yoksula, yetime ve esire yedirenler.” İnsan 8

Hadislerle Cennetin Özellikleri ve Ondan Manzaralar

 • Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu: Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmedik birtakım nimetler hazırladım. Allah’ın sizleri bu sözlerle muttali kıldığı şeyleri bir yana bırak. Bir de bunlardan başka onun sizleri muttali kılmadığı bir şey vardır ki, o en büyüktür’ buyurdu.” Müslim 2824/3, Buhari 3053
 • Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: ‘Allah cenneti yarattığı vakit Cebrail’e şöyle dedi: −‘Git cennete bak.’ Cebrail gidip cennete baktı. Sonra geldi ve: −Ey Rabbim! İzzetine yemin olsun ki, cenneti kim işitirse muhakkak ona girer dedi. Sonra Allah onu zorluklarla donatıp: −‘Ey Cibril! Git cennete bak’ buyurdu. Cibril gitti, cennete baktı. Sonra geldi ve: −Ey Rabbim! İzzetine yemin olsun ki, ona kimsenin girememesinden korktum’ dedi…” Ebu Davud 4744, Tirmizi 2685
 • Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennet nefse hoş gelmeyen şeylerle kuşatılmış, cehennem de nefsin arzularıyla kuşatılmıştır’ buyurdu.” Buhari 6412, Müslim 2822/1, Tirmizi 2684
 • Sehl bin Sa’d Es-Saidi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennette bir kamçı kadar yer, dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır…’ buyurdu.” Buhari 6356, İbni Mace 4330
 • Sehl bin Sa’d (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennette sekiz kapı vardır. Bunların içinde bir kapı Reyyan diye isimlendirilir. Buradan cennete yalnız oruçlu olanlar girer’ buyurdu.” Buhari 3058
 • Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Muhakkak cennet yüz derecedir. Onlardan her bir derece gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Şüphesiz o derecelerin en yücesi Firdevs’tir, en faziletlisi de Firdevs’tir. Arş, muhakkak Firdevs’in üstündedir. Cennetin ırmakları da Firdevs’ten çıkıp akar. Bu itibarla siz Allah’tan dilemek istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin’ buyurdu.” İbni Mace 4331, Tirmizi 2651
 • Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘…Şayet cennet ehli kadınlardan bir kadın dünyaya çıkmış olsaydı, muhakkak yer ile gök arasını aydınlatır ve ikisi arasını güzel bir koku doldururdu. Ve elbette o kadının başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır’ buyurdu.” Buhari 6467
 • Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennette olan nimetlerden bir tırnağın taşıyacağı kadar bir şey görünmüş olsa gökler ve yeryüzünün dört tarafı arasındaki her şey muhakkak süslenirdi. Ve cennet ehlinden bir kadının bilezikleri görünse, güneş yıldızların ışığını silip yok ettiği gibi o da muhakkak güneşin ışığını silip yok ederdi’ buyurdu.” Tirmizi 2661
 • Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e: −Ya Rasulallah! Cennetin yapısı nedir diye sordum?
 • Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Bir kerpici gümüşten, bir kerpici altından, harcı keskin kokulu misk, çakılları inci ve yakut, toprağı zaferandır…’ buyurdu.” Tirmizi 2646
 • Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennette, gövdesi altından olmayan hiçbir ağaç yoktur’ buyurdu.” Tirmizi 2645
 • Ebu Said El-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Şüphesiz cennette öyle bir ağaç vardır ki, onun altında bir süvari, yürüyüşü çok sür’atli, talimli, iyi cins bir at ile yüz sene yürürse yine onu bitiremez’ buyurdu.” Müslim 2828/8, Buhari 6459, Tirmizi 2643, İbni Mace 4335
 • Ebu Musa el-Eş’ari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘İki cennet vardır ki, bunların kapları ve içinde bulunan şeyler hep gümüştendir. Diğer iki cennet daha vardır ki, bunların kapları ve içinde bulunan şeyler de altındandır. Adn cennetindeki cennetliklerle Rablerine bakmaları arasında Allah’ın vechi üzerindeki büyüklük ridasından başka bir şey bulunmayacaktır’ buyurdu.” Buhari 4828, Tirmizi 2648
 • Harise bin Vehb El-Huzai (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Dikkat edin! Ben size cennetlik olanları haber veriyorum: Zayıf olup zayıf görülen kişi…’ buyurdu.” Buhari 4902, Müslim 2853/46, Tirmizi 2732, İbni Mace 4116
 • Usame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Ben cennetin kapısı önünde durdum, oraya girenlerin çoğu fakirler idi. Zenginler alıkonulmuşlardı…’ buyurdu.” Buhari 6456, Tirmizi 2729

Yorumlar

Kaçıncı aydayız 04 ve 22 Nisan ne günü, bugün dünya ne günü: Fasulye Şeklinde Jelibon Günü (Jelly Bean Day),

Son Eklenenler

Çok Okunanlar

Takvim 2024 – KaçGün