Anasayfa DİNİ GÜNLER Kuranı Kerim kaç yılda tamamlandı?

Kuranı Kerim kaç yılda tamamlandı?

by kacgun

Kuran nerede ve ne zaman inmeye başlamıştır?

Kuran, Mekke’de inmeye başlamıştır. Bu inişin Ramazan ayına rastladığını bizzat Kuran’dan öğreniyoruz. (Bk. Bakara, 185). Gün, pazartesidir. Kuran, bu inişin ramazanın Kadir Gecesi’ne rastladığını bize Kadir Suresi’nde bildiriyor. Ve bu inişin büyüklüğüne dikkat çekmek için olacak ki, Kadir Gecesi’ni ‘‘bin aydan daha hayırlı’’ olarak nitelendiriyor.

“The Revelation of the Quran during Ramadan: Significance of the Night of Power”

Kuran, Mekke’de Pazartesi günü Ramazan ayında inmeye başlamıştır. Bu bilgiye Kuran’dan Bakara Suresi’nin 185. ayetinde ulaşabiliriz. Ayrıca, Kadir Gecesi’ne rastladığını öğrenmek için Kadir Suresi’ne başvurabiliriz. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilerek bu inişin büyüklüğüne dikkat çekmektedir. Bu bilgiler, İslam tarihi ve Kuran’ın önemini anlamak için önemlidir.

Konuya, Hz. Peygamber’in durumu açısından baktığımızda, şunlar söylenebilir:

Vahyin başlangıcında Hz. Muhammed 40 yaşında bulunuyordu. Tarih, M. 610’dur.

İlk vahiy, Mekke yakınlarında Nur Dağı’ndaki Hira adlı bir mağarada gelmiştir. Hz. Peygamber, evliliğinden 15 yıl gibi bir zaman sonra, içine düşen yalnızlık ve kendini dinleme duygusuna bir cevap olmak üzere bu mağaraya gider, burada göklerin senfonisini, bir başka deyimle gökler kadar engin iç dünyasınnın senfonisini dinlerdi. İlk vahiy, işte böyle bir zamanda gelmiştir.

Kuran oldukça uzun bir zamanda tamamlanmıştır.

Yaklaşık 23 yılda, yani Hz. Muhammed’in peygamberlik görevini alışından ölümüne kadarki zaman içinde. Bunun ilk 13 yıllık süresi Mekke’de, diğer kısmı Medine’de geçmiştir. Net bir rakam vermek gerekirse, Kuran’ın inişi 22 yıl 2 ay, 22 gündür. Bu, Hz. Muhammed’in vahiy alış süresi demektir. Tabii, vahyin geliş yoğunluğu zaman ve mekána göre hep değişik olmuştur.

Kuran kaç senede inmiştir? Kuran neden parça parça indirilmiştir? Kuran ne zaman, nerede indirilmiştir?

KURAN KAÇ SENEDE İNMİŞTİR?

Kuran kaç senede inmiştir sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kur’an-ı Kerim, Allah Teala’dan Peygamberimiz Hz. Muhammed’e Cebrail aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kur’an yaklaşık 23 senede bölümler halinde indirilmiştir.

Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, manasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi gibi sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiştir.

KURAN NEDEN PARÇA PARÇA İNDİRİLMİŞTİR?

Yüce Allah Kur’an’ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini Furkan suresinin 32’nci ayetinde şöyle açıklar: “İnkâr edenler: Kur’an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk”.

Ayetler doğrudan doğruya indiği gibi, çoğunlukla meydana gelen bir olayın hemen sonrasında olayı çözümlemek ve sorulan soruları cevaplamak için inerdi ki, ayetin inmesine sebep olan olay veya soruya “sebeb-i nüzûl” (iniş sebebi) denilir.

KURAN NE ZAMAN İNDİRİLDİ?

Kur’an-ı Kerim kendisinin, bir ayette Ramazan ayında, bir başka ayette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber verir (x) (bk. el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1).

Kadir gecesinin Ramazan ayında mübarek bir gece olduğu göz önünde tutulursa, ayetler arasında bir çelişkinin de bulunmadığı anlaşılacaktır. Kur’an, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ilk olarak 610 yılında Hira mağarasında inmiştir. Vahiy gelen ilk surenin adı Alak suresidir.

KURAN NEREDE İNDİRİLMİŞTİR?

Kur’an toplamda 23 yılda indirilmiştir. Kur’an’da toplamda 114 sure ve 6236 ayet bulunur. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerin bir kısmı Mekke’de bir kısmı da Medine’de inmiştir.

Kuran, melek Cebrail tarafından Batı Arap kasabaları Mekke ve Medine’de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet’e (s.a.v) inmiştir. Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Dini literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Peki Kur’an-ı Kerim kaç yılında inmiştir, ne kadar zamanda tamamlandı, ne zaman, nasıl indi?

Kuran, Müslümanların kutsal kitabıdır. Hz. Muhammed’e nazil olan ilk vahyin başlangıcı miladi yedinci asra dayanmaktadır. Böylece vahiy yaklaşık yirmi üç sene devam etmiştir. Kadir Gecesi ile birlikte gündeme gelen ve araştırılan “Kur’an-ı Kerim ne zaman, nasıl indi, kaç yılında inmiştir, ne kadar zamanda tamamlandı?” soruların yanıtları merak konusu oldu.

KURAN I KERİM NE ZAMAN İNMEYE BAŞLADI?

Kuran’ın Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı gece olarak Müslümanlarca çok kutsal sayılan, ramazan ayının 27. gecesi. Kadir Gecesi İslam dinine göre, Kur’an’ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Muhammed’e gönderilmeye başlandığı gecedir.

Kuran’ı Kerim Hz. Muhammed’e 610 yılında, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi’nde Mekke yakınlarında Nur Dağı üzerindeki Hira Mağarası’nda inzivada iken indirilmeye başlamıştır.

Hz. Peygamber, ramazanın Allah’ın isimlerinden biri olduğunu ifade buyurmuştur (Buhârî, İman, 28). Bu durumda “şehru ramazan” ifadesi “şehrullah” yani “Allah’ın ayı” manasına gelir. Böylece “Allah’ın kitabı” ifadesi ile “Allah’ın ayı” bir araya gelmektedir. Demek ki ramazan ayı, Allah’ın kitabının indiği aydır.

“Muhakkak biz Kuran’ı Kadir Gecesi indirdik” (Kadir, 1); “Kesinlikle biz Kuran’ı, mübarek bir gecede indirdik” (Duhan, 3) ayetlerini, Bakara 185. ayetle bir araya getirirsek, “Kuran ramazan ayında indirildi” ifadesiyle de aynı şeyin beyan edildiği anlaşılmış olur. Böylece, ramazan ayı, Kadir Gecesi ve Kuran bir araya gelmiş, birbirine şeref vermişlerdir.

KUR’AN-I KERİM KAÇ YILDA İNDİRİLMİŞTİR?

Kuran’ı Kerim 23 yılda indirilmiştir. Bunun ilk 13 yıllık süresi Mekke’de, diğer kısmı Medine’de geçmiştir. Hz. Muhammed’e vahyin geliş yoğunluğu zaman ve mekána göre hep değişik olmuştur.

İnananlar arasında ilk vahiyin Yaratan Rabbinin İsmi ile oku. İnsanı bir pıhtıdan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki O, kalem ile insana bilmediği şeyleri öğretti. (Alak: 1-5) ayetleri olduğuna inanılır.

PEYGAMBER EFENDİMİZE GELEN KURAN I KERİM NEREDE İNMİŞTİR?

Vahyin başlangıcında Hz. Muhammed 40 yaşında bulunuyordu. Tarih, M. 610’dur. İlk vahiy, Mekke yakınlarında Nur Dağı’ndaki Hira adlı bir mağarada gelmiştir.

KURANI KERİMİN EL YAZMASI OLAN ASLI NEREDE?

El yazması Kuran sayfalarının, Birmingham Üniversitesi’ne ulaşmadan önce, Mısır’ın en eski camisi olan Fustat şehrindeki Amr bin el-Âs Camiinde yer aldığı biliniyor.

KURAN I KERİM İLK NEYE YAZILDI?

İlk zamanlar vahiy kâtipleri tarafından papirüs, deri ve kemik üzerine yazılarak saklanan Kur’an ayetlerinin ilk nüshaları bulunmamaktadır.

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nde dünyadaki en eski Kur’an-ı Kerim olabileceği düşünülen kitaptan bazı bölümler bulundu. Karbon 14 tarihleme metoduyla yapılan incelemeler, kitabın en az 1370 yıllık olduğunu gösteriyor.

Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında Mekke’de, Hira Dağı yakınındaki bir mağarada Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelmesiyle birlikte nazil olmaya başlamıştır. Kur’an-ı Kerim’in ilk 13 yılı Mekke’de, geri kalanı Medine’de olmak üzere yaklaşık 23 yıllık bir süreçte nazil olmuştur. Kur’an’ın tamamı bir anda vahyedilmemiştir; bunun yerine bölümler halinde vahyedilmiştir; her bir bölümün nüzul nedenleri genellikle belirli olaylar veya sorularla bağlantılıdır. Kur’an-ı Kerim’in, Ramazan ayının son 10 gecesinden biri olan ve yılın en mübarek gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde indirildiğine inanılmaktadır. Kuran’ın orijinal el yazmasının Mısır’ın Fustat kentindeki Amr bin el-As Camii’nde bulunduğuna ve ardından en az 1370 yıllık olduğu karbon tarihiyle Birmingham Üniversitesi’ne taşındığına inanılıyor.

Yorumlar

Kaçıncı aydayız 04 ve 22 Nisan ne günü, bugün dünya ne günü: Fasulye Şeklinde Jelibon Günü (Jelly Bean Day),

Son Eklenenler

Çok Okunanlar

Takvim 2024 – KaçGün