Anasayfa » Tespih » Sabah namazında tesbih çekilir mi?

Sabah namazında tesbih çekilir mi?

Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır? Sabah Namazı Sonrası Tesbihatın Faziletleri Nelerdir?

Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır? – Sabah Namazı Tesbihatı Yapılışı

İslamın beş şartından birisi de namaz kılmaktır. Sabah namazı ise farz olan beş vakit ve Cuma namazı gibi bu grupta yer alır. Sabah ezanının ardından kılınan bu namaz diğer vakitlere göre daha zahmetlidir. Erken saatte uykusunu yarıda bırakıp sabah namazını eda edenler için ise hadis kaynaklarında önemli bilgiler bulunur. Sabah namazı tesbihatı nasıl yapılır sorusu ise bu noktada sıkça araştırılan konulardan birisidir. Sabah namazı tesbihatı yapılışına bu başlık altında yer verdik.

SABAH NAMAZI TESBİHATI NASIL YAPILIR?

Sabah namazının kılınışının ardından tesbihat yapılması da önemlidir. Sabah namazı tesbihatı şöyle;

SABAH NAMAZI KAÇ REKÂTTAN OLUŞUR?

Farz namazları arasında yer alan sabah namazı diğer vakit namazlarından daha az rekâta sahiptir. Günün en erken saatte okunan ezanın ardından kılınan sabah namazı dört rekâttan oluşur. Öncelikle iki rekât sünnet kılınır, sonrasında ise iki rekât farz kılınır. Akşam namazının haricinde tüm vakit namazlarında öncelikle sünnet kılınmaktadır.

SABAH NAMAZININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Cündeb el-Kasri’den nakledildiğine göre, Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah’ın koruması altındadır.” (Müslim, Mesacid, 262.)

“Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.”,

“O, dünyanın tamamından hayırlıdır.” buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, 8/424)

Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin.” (Sünen-i Ebû Davud)

Resulullah Efendimiz (Sav) şöyle bildirmiştir;

“Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir.” (Müslim)

Hz. Peygamber’in (s.a.s) belirttiğine göre en faziletli namazlardan biri olmaktadır;

“Allah’ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır.” (Ebu Nuaym El-Hilye)

Tesbihat Nasıl Yapılır Ve Faziletleri Nelerdir? Namaz Sonrası Tesbihatı Tesbih Duası Nasıl Çekilir?

Müslüman alemi için farz olarak buyurulan sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazının hemen ardından tesbihat bir diğer adıyla tesbih duası yapılmaktadır. Namaz tesbihatı 3 defa subhanallah, 3 defa elhamdülillah, 3 defa da Allah’u ekber sözleri söyleyerek başlar. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı tesbihatı için doğru yerdesiniz. Namazdan sonra tesbihat çekilir ve tesbih duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir sorularının cevabına bu başlık altında yer verdik. İşte namaz sonrası tesbihatı hakkında mutlaka bilinmesi gereken bilgiler!

TESBİHAT DUASI NEDİR?

Namaz, günün belli vakitlerinde kılınan ve farz olarak buyurulan en önemli ibadetlerin başında yer alır. Dünya hayatının sonra erdiği ve ahiret hayatının başladığında sorgu esnasında ilk sorulacak soru da namazdır. Bu nedenle İslam alemi için çok mühim bir yere sahiptir. Tesbi duası ise sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı tesbihatı, bu namazların bitiminde yapılmaktadır.

TESBİH DUASI FAZİLETLERİ

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurmuştur; “Bir kimse her namazın sonunda 33 defa “Sübhânallâh”, 33 defa “Elhamdülillah”, 33 defa “Allâhü Ekber ” derse ve bunların tamamı 99 eder, 100. defada “La ilahe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” derse, günahları deniz köpüğü kadar da olsa af olunur.” (Müslim, Mesacid:146)

TESBİH KULLANMAK ZORUNLU MUDUR?

Namazların ardından ya da namaz haricinde başka zikir çekerken tesbih taneleri vb. şeylerlerin kullanarak sayılması Asr-ı Saadet’te pek hoş karşılanmamıştır. Bunun yerine ise parmakla sayılması tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) hurma çekirdeği veya çakıl taşıyla tesbih ve zikirlerini sayan kadınlara bunu yapmaktansa, “Yaratıkları sayısınca Allah’ı yüceltir, tenzih ederim” demelerini öğütlemiş (Tirmizî, “Daʿavât”, 103),

Bir başka hadis kaynağında ise, “Ey kadınlar topluluğu! Tesbihlerinizin hesabını parmaklarınızla tutun, çünkü âhirette onlar da sorguya çekilecek ve konuşturulacaktır” buyurmuştur (Tirmizî, “Daʿavât”, 71; krş. Ebû Dâvûd, “Vitir”, 24).

NAMAZ SONRASI TESBİHAT NASIL YAPILIR? (SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM, YATSI)

Sabah namazı tesbihatı nasıl yapılır?

1-Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur:

Allahümme rabbe hazihi’d-davet’it-tâmmeh, ve’s-salâti’l-kaimeh, âti seyyidina Muhammeden’il-vesilete ve’l-fazilete ve’derecate’r-rafiati’l âliyeh, ilahî veb’ashu makâmen mahmuden’illez’i vaadteh. İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd.

2-Sabah Namazının iki rek’atlik farzından sonra “SELAM DUASI” okunur:

Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’el kayyûm, ve etübü ileyh. Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm.

3-Arkasından “Salâten Tüncinâ” ya da “Salât-ı Münciye” olarak bilinen duâ okunur:

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve’l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ’l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-gâyât. Min cemî’il-hayrâti fi’l-hâyâti ve ba’de’l-memât. Âmin yâ mücib’ed-deavât, ve’l-hamdü lillâhi rabb’il-âlemin.

4-Müteakiben 1 def’a

Allâhumme innâ nukâddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yatrifu bihâ ehlü’s-semâvâti ve ehlü’l-aradîyn, şehâdeten eşhedü en…

5-Müteakiben 10 def’a

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun lâ yemût biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir denir. Onuncusundâ en sonuna ve ileyhi’l-masîyr eklenir.

6-Tevbe istiğfâr duâsı okunur.

Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ)

Allâhümme ecirnâ min külli nâr.

Allâhümme ecirnâ min fitneti’d-dîniyyeti ve dünyeviyyeh

Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri’z-zamân

Allâhümme ecirnâ min fitneti’l-mesihi’d-deccâli ve’s-sufyân

Allâhümme ecirnâ mine’d-dalâlâti ve’l-bıd’ıyyâti ve’l-beliyyât

Allâhümme ecirnâ min şerri’n-nefsi’l-emmâreh

Allâhümme ecirnâ min şurûri’n-nüfûsi’l-emmârati’l-firâvniyyeh

Allâhümme ecirnâ min şerri’n-nisâ

Allâhümme ecirnâ min belâ’in-nisâ

Allâhümme ecirnâ min fitneti’n-nisâ

Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-kâbr

Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-yevmi’l-kıyâmeh

Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem

Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik

Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik

Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-kabri ve’n-nîrân

Allâhümme ecirnâ mine’r-riyâi ve’s-sum’âti ve’l-ucubi ve’l-fâhr

Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi’l-mülhidîyn

Allâhümme ecirnâ min şerri’l-munâfıkîyn

Allâhümme ecirnâ min fitneti’l-fâsıkîyn

Allâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebete rasâili’n-nûru’s-sâdıkîyne fi hizmeti’l-kur’âni ve’l-imân, ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne ve akrıbâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr (Eller yukarı çevrilir)Bi afvike yâ mücir bi fadlike yâ gâffâr. Âllâhümme edhılne’l-cennete mea’l-ebrâr. Âllâhumme edhılne’l-cennete meâ’l-ebrâr. Allâhumme edhılnâ ve edhı’l-üstâdenâ Said-i Nursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebete rasâili’n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ ve akribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne fi hizmeti’l-imâni ve’l-kur’ân, el cennete meâ’l-ebrâr, salli alâ nebiyyike’l-muhtar ve âlihi’l-athâr ve ashâbihi’l-ahyâr ve sellim mâdâme’l-leylü ve’n-nehâr. Âmin, velhamdü lillâhi rabbil âlemin.

7-Bilinen namaz tesbihatına devam edilir:

Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyü’l-azîym

8-Ayete’l Kürsi okunduktan sonra tesbih çekilir.

33 Subhânallâh,

33 Elhamdulillâh,

33 Âllâhuekber.

9-Tesbihlerden sonra

Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüve hayyun lâ yemût, biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi’l-masîyr

denir ve namazın duası yapılır.

10-Duâdan sonra; Fa’lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra Muhammede’r- resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.

11-Besmele çekilip;

İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.

12-Müteakiben;

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,

Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,

Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedin ve alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi râbbi’l-âlemîn.

denir

13-Müteakiben;

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûllallâh

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habîballâh

Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ emîne vahyillâh

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedi evrâki’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâ ve’l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bi talebeti rasâili’n-nuru’s-sadıkîyne yâ ilahenâ bi külli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi ve sellem

denir.

Müteakiben Tercüman-ı İsmi Âzâm Duası okunur:

Bismillâhirrahmânirrahiym

Subhaneke ya Allâh tealeyte yâ Rahman ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Râhiym tealeyte yâ Kerim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâmid tealeyte yâ Hâkim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mecid tealeyte yâ Melik ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kuddüs tealeyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mü’min tealeyte yâ Müheymin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Âziz tealeyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mütekebbir tealeyte yâ Hâlık ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Evvel tealeyte yâ Âhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya zâhir tealeyte yâ Bâtın ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Bâri tealeyte yâ Musâvvir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Tevvâb tealeyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Bâis tealeyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kâdim tealeyte yâ Mukim ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Celil tealeyte yâ Cemil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kâhir tealeyte yâ Kâdir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Melik tealeyte yâ Muktedir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Alim tealeyte yâ Âllâm ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Aziym tealeyte yâ Gâfur ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâlim tealeyte yâ Vedud ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Şehid tealeyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kebir tealeyte yâ Müteâl ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Nur tealeyte yâ Lâtif ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Semi’ tealeyte yâ Kefil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Kârib tealeyte yâ Bâsiyr ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâkk tealeyte yâ Mübin ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Râuf tealeyte yâ Râhiym ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Tâhir tealeyte yâ Müteâhhir ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Mücemmil tealeyte yâ Mufâddil ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Müzhır tealeyte yâ Mün’im ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Deyyân tealeyte yâ Sultân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hânnân tealeyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Ehâd tealeyte yâ Sâmed ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Hâyy tealeyte yâ Kâyyum ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Adl tealeyte yâ Hâkem ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Subhaneke ya Ferd tealeyte yâ Kuddûs ecirnâ mine’n-nâr bi afvike yâ Rahmân

Eller açılır Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ ve âkribâenâ ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne mine’n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri’n-nefsi ve’ş-şeytan ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’âti ve’d-dalâleti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâ Mücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn.

Allâhumme edhilne’l-cennete mea’l-ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtar. Amîn ve’l-hamdülillâhi rabbi’l-âlemin.

E’uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.

 

Yorum Yaz