Anasayfa DİNİ GÜNLER Selamün gavlen mirrabirrahim zikrini fazileti

Selamün gavlen mirrabirrahim zikrini fazileti

Selamün kavlen min rabbir rahim zikri ve anlamı! Selamün kavlen duası neden okunur?

Yasin Suresindeki 58. ayet-i kerimesinde geçen ‘Selamün kavlen min rabbir rahim’in anlamı ve hikmeti…

Allah (c.c)’un kelamı olan Kuran-ı Kerim’de ‘Kuranın kalbi’ olarak nitelendirilen Yasin Suresinde nice hikmetler saklıdır. Gündelik yaşantı içerisinde genelde kabir rahatlığı için ölünün ardından okunan Yasin Suresi, o kişinin günahların bağışlanması niyetine okunabilmektedir. Sıkıntılı ve musibet ile karşı karşıya kalındığı zamanlarda okunan ayet-i kerimelerden birisi ise Yasin Suresindeki 58. ayettir. ‘‘Selamun Kavlen Mir Rabbin Rahim” yani Türkçede ki mealinin karşılığı “Çok merhametli olan Allahtan bir söz olarak kendilerine Selâm vardır” ayeti Müslüman kimselere  bir nevi teselli vermektedir.

İLİŞKİLİ HABERSubhanallahi ve bihamdihi zikrinin fazileti! Kısa günlük zikir: Subhanallahi ve bihamdihi

SELAMUN KAVLEN MİN RABBİR RAHİM NE DEMEK?

ANLAMI: Engin merhamet sahibi rabden gelen söz şu olacak: “Selâm size!”

SELAMÜN KAVLEN NEDEN OKUNUR?

Bela ya da musibet karşısında okunabilen bu ayet ile Allah (c.c)’un izni ile sıkıntıdan kurtulma ve zarar görmeme umulur. Ayrıca, Allah (c.c.)’dan sağlık, sıhhat istemek ve afiyet dilemek maksadıyla bu dua okunabilir. Oldukça faziletli bir ayet olduğu bilinen bu ayeti gündelik hayatımızda okumayı alışkanlık haline getirebiliriz.

Yasin Suresinin 58. ayetinde okunan Selamun kavlen ayetinin namaz haricinde 3 defadan çok tekrarlamanın dini bakımdan sıkıntı teşkil etmediği bilinmektedir.

Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim anlamı ve fazileti nedir? Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim kaç defa okunmalı?

Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim anlamı ve fazileti nedir? Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim kaç defa okunmalı?

Duaların kabul edilmesi ve Allah’ın rızasını kazanmak için ibadetlerin yerine getirilmesinden ziyade bol bol dua edilmesi gerekir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ve din alimlerin nasihatlerine göre bazı duaları kalpten okumak ve bu duaları okurken Allah rızasını gözetmek çok faziletlidir. Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim duası da her gün okunması tavsiye edilen, okunduğunda tüm duaların kabul edileceği rivayet edilen en kıymetli dualardan biridir.

Reddedilmeyecek bir dua - İsmi Azam duası nasıl okunur? İsmi Azam duası faziletleri nelerdir?

Yasin Suresi 58. ayetinde yer alan Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim duası ‘merhametli olan Rab katından onlara selam vardır’ anlamına gelmektedir.

Allah’ın rızasını kazanmak ve günahların affedilmesi için Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim duasının her gün defaatle okunması tavsiye edilir. Bazı İslam alimlerinin aktardıklarına göre Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim duasını okumayı alışkanlık haline getiren bir kimsenin hatim sevabı kazandığı belirtilmektedir.

Kuran-ı Kerim’in kalbi olarak kabul edilen Yasin suresinde yer alan Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim duasını okuyan kişi, kötülüklerden muhafaza olur, dostlarıyla muhabbeti artar ve işlerinin yoluna girmesine vesile olur.

Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim duası, manevi olarak ruhunu doyurmak isteyen kişilerin bol bol okuması tavsiye edilir. Böylece kişinin huzuru artar ve ruhsal dinginliğe ulaşır.

Bu duayı sürekli okumayı alışkanlık haline getiren kişilerin sıkıntılardan kurtulur ve içi huzurla dolar. Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim duası, işlerin yoluna girer, sağlık, sıhhat ve afiyete kavuşur.

Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim Arapçası

En faziletli dualardan biri olan Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim, farklı alimlerin yorumlarına göre gün içindeki okunmasına göre farklılık gösterir. Ancak Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim duasının 1479 defa okunması genel bir görüştür. Sayı her ne olursa bu duanın faziletlerinden istifade edebilmek için her gün düzenli olarak okunması tavsiye edilir…

Selamun Kavlen Mir Rabbin Rahim anlamı ve faziletleri

Selamun Kavlen Mir Rabbin Rahim anlamı ve faziletleri

Selamun kavlen mir rabbin rahim ayetinin sırrı, anlamı,

Selamun kavlen ayeti türkçe arapça okunuşu, yazılışı ve faziletleri nelerdir?

Selamun Kavlen Mir Rabbin Rahim Arapça yazılışı: سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِیمٍ

Selamun Kavlen Mir Rabbin Rahim ne demek?

anlamı nedir?
Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır).
Ebced değeri: 818
Okurken başta 1 kez Besmele çekilmesi yeterlidir.
Yasin suresi 58. Ayettir
Bu Ayet 16 harf ve dört kelimeden meydana gelmiştir.
Onaltı harfin 7 yedisi 1 bir kez, 9 dokuz harfi ise tekrarlanmıştır.
Bir kez geçen harfler (Sin Kaf Vav Nun Be Ha Ye).
Tekrar edilmiş harfler ise Elif o harfi iki kez, lam iki, Ra 0 iki, Mim harfi ise üç kez tekrar edilmiştir.
Neye tekabül eder:
Bir kez geçen harfler: sin kaf vav nun be ha ve ye harfleri yedi gezegene,
Tekrar edilmiş olan harfler: elif lam ra ve mim harfleri ise dokuz feleğe bağlıdır.

Bu Ayeti Kerimede altı 6 adet nokta olup, noktanın üçü yukarıda Kaf Nun n K üçü ise Be Ye p aşağıdadır.
Kaf harfindeki iki nokta: Ateş ile havaya,
Ye harfindeki iki nokta: Toprak ile suya bağlıdır.
Nun harfindeki nokta: Güneşe,
be harfindeki nokta: Kamere bağlıdır.
Bu Ayetin harflerinde de dört anasır mevcuttur.
Beş ateş, dört toprak, iki hava ve beş adette su harfi vardır.

Bu ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yasin’i baştan başlayıp, bu ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.

Selamun Kavlen Ayeti Faziletleri ve Sırları:

Selamun Kavlen Mir Rabbir Rahim Fazileti;

Bu mübarek ayeti kerimenin faziletleri o kadar çoktur ki; okuyanların çeşitli hacetleri Allah izni ile giderilir inanarak okuyanlara çabuk zuhur eder.

Bismillâhirrahmânirrahiym. Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. olup; (58. Ayeti kerime) bu Ayet 16 harf ve dört kelimeden meydana gelmiştir.

Onaltı harfin yedisi bir kez, dokuz harfi ise tekrarlanmıştır.

Bir kez geçen harfler (Sin Kaf Vav Nun Be Ha Ye) bunlardır. Tekrar edilmiş harfler ise Elif o harfi iki kez, lam iki, Ra 0 iki, Mim harfi ise üç kez tekrar edilmiştir. Bir kez geçen sin kaf vav nun be ha ve ye harfleri yedi gezegene, tekrar edilmiş olan elif lam ra ve mim harfleri ise dokuz feleğe bağlıdır. Bu Ayeti Kerimede altı adet nokta olup, noktanın üçü yukarıda Kaf Nun n K üçü ise Be Ye p aşağıdadır. Kaf harfindeki iki nokta ateş ile havaya, Ye harfindeki iki nokta toprak ile suya bağlıdır. Nun harfindeki nokta güneşe, be harfindeki nokta kamere bağlıdır. Bu Ayetin harflerinde de dört anasır mevcuttur.Beş ateş harfi, dört toprak, iki hava ve beş adette su harfi vardır.Bu Ayeti kerimenin cümelil ebced adedi 818 dir.

Bu Ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yâsîn’i baştan başlayıp, bu Ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.

Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi hakki Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzuknî rizkan halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri
ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn.

Bu tertip üzere Yâsîn sûresini iki kez daha okuyup tamamladıktan sonra 3 defa salavati şerife getirirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan kurtulur. Rızkı bollaşır ve kârıda çoğalır.

SELAMÜN KAVLEN MİN RABBİN RAHİM SIRRI VE FAZİLETİ

Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 defa okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya daha fazla devam edilirse Allah ın izniyle şifa bulur.

Bu Ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yâsîn’i baştan başlayıp, bu Ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.

Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da’vâti ve yâ kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe da’vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıke ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

okuyan bu ayeti kerimenin faziletlerine nail olur

Yorum Yaz