Anasayfa » enerji » Enerji nedir

Enerji nedir

Enerji, kavramsal olarak iş yapabilme yeteneğine denmektedir. Gördüğümüz her maddeye etki eden bir faktördür. Enerji, hiçbir şekilde yok olmaz, ancak başka değişik formlara dönüşebilmektedir. Bildiğimiz hiçbir şey enerjisiz değildir.

Enerji çeşitleri nelerdir?

Enerji çeşitleri elektrik enerjisi, atom enerjisi, ısı enerjisi, kimyasal enerji, potansiyel enerji, ışık enerjisi, kinetik enerji ve biokütle enerji şekillerinde olabiliriler. Dünya üzerindeki bütün canlı varlıklar enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar. Enerjilerini sağlamak için beslenmek ve solunum yapmak zorundadırlar.  Endüstri alanında enerji sağlamak için farklı yollardan elde edilen yakıtlar kullanılmaktadır. Kimyasal enerji, bir termik santralinde yakıtların yakılması sonucu elektrik enerjisine dönüşmektedir. Bir hidroelektrik santralinde olan sudaki potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşmektedir.
Enerji, potansiyel ve kinetik enerji olarak iki ana başlık altında incelenebilir.

Potansiyel enerji
Cisimlerin konumlarından ötürü, diğer cisimlere bağlı olan konumudur. Örneğin, duran bir otomobil potansiyel bir enerjiye sahiptir ve hareket etmeye başladığında, bu enerji kinetik enerjiye dönmektedir. Potansiyel enerji de kendi içinde çeşitlere ayrılmaktadır. Yerçekimi potansiyel enerjisinin, ısı potansiyel enerjisi, elektrik potansiyel enerjisi, kimyasal potansiyel enerji, nükleer potansiyel enerji, manyetik potansiyel enerji ve elastik potansiyel enerji olarak çeşitleri vardır.
Kinetik enerji
Bir cismin ya da nesnenin hareket etmesinden dolayı, sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denmektedir. Kinetik enerjinin de mekanik enerji olarak ayrılan bir çeşidi bulunmaktadır. Mekanik enerji, yararlı iş yapan hareket enerjisi olarak tanımlanmaktadır. Kinetik enerji, bir iş yapıldığında karşımıza mekanik enerji olarak çıkmaktadır. Hidroelektrik santrallerinde türbine giren suyun mekanik enerjiye dönüşmesi gibi, penseyle yapılan tel kesme, tornavidayla yapılan vida sıkma işleminde de mekanik enerji ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan mekanik enerji sayesinde herhangi bir eylem yapılabildiği gibi, farklı uygulamalarla elektrik enerjisi de üretilebilmektedir.

Yorum Yaz