Anasayfa Genel İslam ve ahlak konulu kompozisyon

İslam ve ahlak konulu kompozisyon

Ahlak İle İlgili Kompozisyon

Ahlak ile ilgili bir yazı yazmak istedik. Zira ahlak dediğimiz zaman toplumun temel noktasını ifade etmiş oluruz ve bu kavram insani ilişkilerin temelini oluşturur.

Evet ahlak öyle bir şey ki bizi değerli ve kıymetli haline getirebildiği gibi tam tersi ahlaklı olmayan birinin kıymeti dişer hatta ondan her türlü şey beklenene, her türlü pisliği yapabilecek biri oluverir.

Bu kişiler toplumda asla ve kata sevilmez ve o kişiye karşı da güven duyulmaz olur. Bunlar hep ahlak ile ilgili konulardır.

Bir kimsede eğer erdem dediğimiz ahlak olmaz ise o kişi toplumdan dışlanır, hukuksuz ve zararlı işlere bulaşabilir başkalarını rahatsız edebilir. Büyüklerine ve küçüklerine saygısız biri olur, bu kişinin hayata saygısı olmaz, etrafındakilere saygısı olmaz en önemlisi de kendine saygısı olmaz. Sadece kendine düşünen bencil birisi olur.

Ahlak ile ilgili problemi olmayan yani ahlaklı bir kimse ise toplumda sevilir sayılır bu kişi kendini de sever barışık yaşar. Huzurlu olur, kendisine güven olur, bu huy beraberinde doğruluk, dürüstlük gibi güzel huyları da beraberinde getirir.

Ahlak ve İslam

Ahlak ile ilgili değerler dinimiz açısından da önemlidir, bu hususta Hz. Peygamberimiz (sav) İslam güzel ahlaktır diyerek dinimizi güzelce özetlemiştir. Başka bir hadiste ise “Bir babanın evladına bırakacağı en güzel miras güzel ahlaktır” diyerek ahlakın önemine vurgu yapmıştır.

Bir Müslümanın ibadetler ile birlikte ahlakı da çok önemsemesi icap eder. Zira ahlakı olmayan birinin oruç tutması demek onun adeta boşuna aç kalması demektir. Yada namaz kılması adeta boşuna eğilip kalkması demektir.

İbadetlerimiz güzel ve temiz bir ahlaklasüslendiği vakit değeri zirve yapar. Allah’ın bizlerin iyiliği için koyduğu emir ve yasaklarına uymayıp, kul hakkı yesek sonra da günde 100 rekat namaz kılsak, dualaretsek olur mu?

Ahlak İle İlgili Değerlerin Temeli

Sosyolojik olarak baktığımızda insanların toplum içinde bir arada yaşayabilmesi toplum tarafından bazı kurallara bağlanmıştır.

Toplum tarafından oluşturulan kurallar zaman içinde ve herkes tarafından genel kabul görmüş kurallardır.  Bunların çeşitli temelleri olup çok uzun yılların verdiği yaşantılar sonucunda oluşan kurallardır.

Bazı kuralların temelinde dini düşünce bulunurken bazılarının temelinde ise hukuk algılayışı bulunmaktadır. Zira ahlak algılayışı insanı temel alan bir düşünce sistemi olsa da din, töre ve adalet sisteminden gelişmiştir.

Ahlak ile ilgili bir yapı içinde yetişen kişiler neler yapacağını bilir. Bu durum yaşantı içinde karmaşayı kaldırır. Bu kişiler diğer insanlara karşı saygılı oldukları ve onların haklarını korudukları görülmektedir. Sadece kendilerini değil toplumu da düşünürler.

Tabi dikkat edilmesi gereken bir husus da ahlaklı gibi görünen kişi ile ahlaklı insan arasındaki farktır. Zira ahlaklı gibi görünen ama özde maalesef farklı olan insanlara karşı da dikkatli olmalıyız. Onları hemen bir iki davranışı ile değil iyice tanıdıktan sonra tavrımızı belirlemeliyiz.

Çünkü bütün kötülüklerin anası ahlaksızlık olup ahlaktan yoksun kimselerde namus, onur, şeref olmaz, kul hakkına da önem vermezler. Böyle insanlar için varsa da yoksa da sadece kendi çıkarlarıdır.

Diğer insanların ne olup bittiği onların umurunda değildir. Kendi menfaatleri söz konusunda her türlü gayri ahlaki işleri yaparlar.

Temennimiz odur ki Ahlak ile ilgili güzel erdem sahibi olalım hem şahsi hem toplumsal olarak huzur ve refah içinde olalım vesselam.

Ahlak ile İlgili Kompozisyon

Güzel ahlak ile ilgili kompozisyon örnekleri hazırladığımız sayfamıza hoş geldiniz. Sizler için hazırladığımız güzel ahlak konulu yazılar hem kısa hem de uzun versiyonları ile yazıldı ki herkesin işini görebilsin. İster ilkokul öğrencisi olun ister ortaokul isterse de lise; hiç fark etmez. Burada yazdığımız güzel ahlak hakkında kompozisyon örnekleri hepinizin işini görecektir. Görüldüğü üzere her kompozisyon için birer güzel başlık seçildi ve kompozisyon giriş gelişme sonuç bölümlerine uygun olarak yazıldı. Şimdi dilerseniz, bir anlamda güzel ahlak ile ilgili bilgilendirici metin olarak tanımlayabileceğimiz yazıları okumaya geçelim.

AHLAK

Toplumu oluşturan insanların uymak zorunda olduğu kurallar bütününe ahlak denir. İnsanların uymak zorunda olduğu kurallar her ne kadar yasalarla da düzenlenmiş olsa, bunların ötesinde uyulması gereken başka kurallar da vardır.

Örneğin gürültü yaparak komşularımızı rahatsız etmek kanunen yasaklanmış bir davranıştır. Çıkardığımız ses şayet belli bir şiddeti geçiyorsa bu yasaktır ve rahatsız olan komşularımız bizi emniyet birimlerine şikayet ederek hakkımızda dava açabilir. Ancak bir büyüğümüz geldiğinde ayağa kalkmak, devlet tarafından belirtilen bir yasa değildir. İşte, bu davranış ahlak ile ilgilidir. Ahlaka uygun olan güzel davranışlar ise çevremizdeki insanları mutlu eder.

Ahlak, bir insanın sevilmesi ve saygı göstermesi için en gerekli erdemlerden biridir. Güzel ahlaka sahip olan kişileri herkes sever ve sayar. Bu nedenle hayatımızın her anında ahlaka uygun davranışlar sergilemeliyiz.

-SON-

ERDEMLERİN EN GÜZELİ: AHLAK

Her insanın toplum içinde uyması gereken bazı kurallar vardır. İşte, bu kurallara ahlak diyoruz. Ahlaki kuralların çoğu uygulanmadığında kişiye herhangi bir ceza verilmez, örneğin hapse atılmaz; ancak ahlaka uygun davranmayanlar, insanlar tarafından dışlanır.

Örneğin bulunduğu bir toplulukta sürekli küfürlü konuşan, arkadaşlarına saygı göstermeyen, her zaman sadece kendini düşünen bencil insanlar sevilmez. Aynı şekilde sokakta telefonla bağıra bağıra konuşan, kütüphanede başkaları kitap okurken gürültü çıkaran insanların bu davranışları hoş karşılanmaz. Sahip olduğumuz ahlak, başka insanlara karşı duyduğumuz saygıyı gösterir.

Bizim için en vazgeçilmez erdem güzel ahlak olmalıdır. Yaşadığımız her an ahlak kurallarına uymalıyız. İnsanları rahatsız edecek davranışlardan uzak durmalıyız. Böylece hem insanların hem de Allah’ın takdirini kazanmış oluruz.

-SON-

GÜZEL AHLAK

İnsanı insan yapan güzel ahlakıdır. Yeryüzünde insan dışındaki hiçbir canlıda ahlak kuralları yoktur. Hayvanlar, yaratılışlarında ne varsa onu uygular, öyle yaşar. Oysa insanlar, nerede nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili belli kurallar belirlemiştir. İşte, insanları hayvanlardan ayıran temel nokta da burasıdır. Biz insanlar, hayatı kafamıza estiği gibi yaşama lüksüne sahip değiliz; zira yaptığımız neredeyse her davranıştan başka insanlar da etkilenebilmektedir. Bu nedenle toplumun belirlediği bazı kurallara uymamız gerekir. İşte, bu bizi ahlaklı yapar.

Bir insana yakışan en güzel şey güzel ahlaktır. Bir insan yoktur ki güzel bir ahlaka sahip olsun da sevilmesin. Güzel ahlak, fizikse olarak en çirkin insanları bile güzel gösterir. Herkes ahlaklı insanları sever ve onlara saygı gösterir. Toplum içinde nasıl davranmamız gerektiğini bilmeliyiz. Çevremizdeki insanları rahatsız edecek, onlara zarar verecek davranışlardan uzak durmalıyız. Yardıma muhtaç insanlara yardım etmeli, insan dışındaki diğer canlıları da sevip onları korumalıyız. Zavallı bir hayvana yardım etmek, onu korumak veya bir fidan dikmek bile güzel ahlakın göstergesidir. Eğer başka insanların haklarına riayet edersek, kimsenin kötülüğü için çabalamazsak; kendimiz, yakınlarımız ve ülkemiz için çalışırsak; kötü alışkanlıklardan uzak durursak ahlaklı bir insan olmuş oluruz.

İnsanın sahip olabileceği en güzel erdem güzel ahlaktır. Bu, yeryüzündeki tüm dinlerin de emridir. Ahlakı güzel olmayan bir insan sabahlara kadar ibadet etse de boşunadır. Kaldı ki kişinin yaptığı ibadetler sadece kendisi içindir ve kendisini etkiler. Oysa ahlak kuralları sadece bizi değil, beraber yaşadığımız tüm insanları etkiler. Bu yüzden her zaman ahlaklı olmalı, çevremizde sevilip sayılan biri olmak için gayret göstermeliyiz.

-SON-

AHLAK İNSANIN SÜSÜDÜR

Yeryüzünde yaşayan en şerefli varlık insandır. Allah’ın özene bezene yarattığı, ona bir ruh üflediği varlık insandır. İnsanı hayvanlardan ayıran en önemli özellik, aklını kullanabilmesidir. Hayvanlarda böyle bir yeti olmadığı için onlarda ahlak kuralları da mevcut değildir. Onlar sadece iç güdülerine göre yaşar, yaşam tarzları ile ilgili herhangi bir kıstas belirlemez. Oysa insanlar, nerede, ne zaman nasıl davranması gerektiğini iyi bilirler. Hayatlarını bu ahlak kurallarına göre dizayn ederler.

Toplum nazarında güzel ahlaka sahip kişi ile ahlaksız kişi aynı değildir. Güzel bir ahlaka sahip olan kişi her zaman sevgi ve saygı görürken; bu güzel erdeme sahip olmayanlar ise dışlanır. Belki kendilerine bir şekilde göstermelik saygı duyulur ancak bunlar içtenlikle sevilmezler. Ahlak, diğer insanların da haklarına riayet etmek demektir. Ahlaksız bir insanın zararı sadece kendisine değildir. Örneğin her gece içip içip evine gelen, eşine, çocuklarına bağırıp çağıran, çıkardığı gürültü ile komşularını dahi huzursuz eden bir adamın yaptığı bu ahlaksızlıklar sadece kendisini değil, özellikle de onun çevresindekileri, yani eşini, çocuklarını hatta mahalleliyi bile olumsuz etkiler.

Dinlerin temelini de ahlak kuralları oluşturur. Kur’an da dahil olmak üzere bütün semavi kitaplarda çeşitli ibadetlere, dini ritüellere yer verilir; ancak bu kitapların geneline baktığınızda, anlatılanların büyük çoğunluğunun iyi insan olma, yani güzel ahlak üzerine olduğunu görebilirsiniz. Nitekim İslam peygamberi de ahlaken herkese örnek olacak şekilde yaşamıştır. Onun en iyi insan olması da yaşadığı ahlaklı yaşam nedeniyledir.

Ahlak sahibi insan, kimseye zarar vermez, kimseyi rahatsız etmez. Küçükleriyle, büyükleri ile nasıl konuşacağını, insanları nasıl mutlu edeceğini iyi bilir. Hem kendisine hem ailesine hem de devletine faydalı olmaya çalışır. Bunun için çalışıp çabalar. Bu özelliklere sahip olan bir insan elbette sevilir ve toplum içinde hak ettiği saygıyı da görür.

Şöyle bir düşünün. Çevrenizde çok güzel bir ahlaka sahip bir insan da vardır, ahlaksız diyebileceğiniz bir insan da. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz, hangisini kendinize örnek alıp onun gibi olmak istiyorsunuz? Biraz ağır olacak ama ahlaklı olan her insan elbette ahlaklı kişiyi sevecektir. Ahlaksız kişi de belki de kendisi gibi ahlaksız olana meyledecektir.

Her zaman belirttiğimiz gibi bir insana en çok yakışan şey güzel ahlaktır. Ahlaklı bir insanla sohbet etmek, onunla zaman geçirmek gibisi yoktur. Böyle bir insandan size asla zarar gelmeyeceğini bilirsiniz, ona güvenirsiniz. İşte siz de sevilen, güvenilen, saygı duyulan bir insan olmak istiyorsanız toplumun belirlediği ahlak kurallarına uymalısınız. İnanın bu sizi toplum içinde de Allah katında da yükseltecektir.

-SON-

Değerli öğrenciler, sizler için birbirinden farklı dört kompozisyon yazdık. Yukarıda da belirttiğimiz gibi hepsine en güzel başlıkları seçmeye çalıştık. Bazılarını uzun bazılarını kısa yazdık. Böylece her yaştan veya her kademeden öğrenciye ödev konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Sizlerden ricamız bu kompozisyonları aynı şekilde yazmak yerine onları örnek alıp benzerini yazmanızdır. Böylece yazma kabiliyetiniz zamanla gelişecek ve bunlardan çok daha güzel kompozisyonlar yazabileceksiniz. İnanın yazma kabiliyeti en iyi yine yazma denemeleri ile gelişir. Başta kötü yazacaksınız ama birkaç denemede daha iyiye gittiğinizi göreceksiniz. İşinize yaraması dileğiyle.

İslam Güzel Ahlaktır Anlamı ile İlgili Kompozisyon

İslam dini, barışın, merhametin ve huzurun dini olarak insanlara gönderilmiştir. Tüm dünyada hızla yayılarak güzel ahlakı insanlara aşılamıştır. Temelinde hoşgörü ve merhamet vardır. Kötülükten uzak tamamen saflık ve temizlikle dolu dindir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, hayatı boyunca İslam dinini tüm dünyaya yayılması için mücadele etmiştir. Hoşgörünün, ahlakın ve güzelliklerin yaygınlaşması için kendisinden sonra bir çok alim insan bu yolda hareket etmiştir

Müslümanların güzel ahlaka sahip örnek kişilik olmaları gerekmektedir. Toplum genelinde davranışları, hal ve hareketleri her zaman diğer mümin arkadaşına örnek olmalıdır. İslam dinini kabul eden kişiler Peygamber Efendimizin, güzel ahlakını benimsemeleri gerekmektedir. Ahlak sahibi insanlar toplum içinde sevilir değer görürler. Güzel ahlaka sahip olan kişiler Müslümanlığı tam anlamıyla yaşarlar. Hayatı anladıkları gibi geleceklerine yatırım yaparlar. Kendilerine ve çevresindekilere sevgi, saygı, merhamet gibi duyguları aşılarlar. Hoşgörü dini olan İslam dininde şiddete ve kötülüklere yer yoktur. Ahlak ilkeleri doğrultusunda her Müslüman çevresindekine örnek olmalıdır. Salih insanlar birbirinin hatalarını yüzüne vurmazlar sessizce uyarır yol gösterirler.

Güzel ahlaka sahip olmak için saygılı olmak, yalandan, riyadan, iftiradan, gıybetten, dedikodudan, kıskançlıktan, hasetlikten uzak durmak gerekir.

 

 

Yorum Yaz