Tübitak nedir çalışma alanları nelerdir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu kısaca Tübitak, Türkiye’de bilim ve teknik alanında temel ve uygulamalı araştırmaları geliştirmek, desteklemek,düzenlemek ve dağınık yürütü­len çalışmalar arasında bağlantı kur­mak amacıyla, 1963 yılında kuruldu. Cemal Gürsel tarafından hükümete danışmanlık ve milli bilim politikası rehberlik amaçlarıyla kurulan “Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu” adı ilerleyen zamanda”Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” olarak değiştirildi.1993 yılından sonra Popüler Bilim Kitapları basıldıktan sonra teknik olan adı yerine teknolojik ismi kullanıldı. 2005 yılında kurumun adı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu halini almıştır.
Tübitak araştırma grupları

Tübitak’ta başlıca 6 dalda araş­tırma grubu kurulmuştur: 1. mate­matik, fizik ve biyolojik bilimler; 2. mühendislik; 3. tıp; 4. veterinerİik ve hayvancılık; 5. tarım ve ormancılık; 6. bilim adamı yetiştirme. Yetkili bi­lim adamlarından oluşan araştırma grupları, verilen araştırma projeleri­ni inceler, desteklenmesine karar ve­rilen projeler üzerinde yapılan çalış­maları izler, gerekli konuları saptar, araştırma kuruluşlarının (enstitü, is­tasyon, laboratuvar) kurulmasını ve­ya kaldırılmasını önerir v.b.

Araştırma projeleri iki çeşittir: 1 güdümlü projeler) 2. desteklenen pro­jeler. Güdümlü projeler, kurumun il­gili araştırma gruplarınca hazırlanan geniş kapsamlı projelerdir: Türk tif­tiklerinin değerlendirilmesi, fosfat cevherlerinin zenginleştirilmesi, me-lezleme yoluyla koyunların ıslahı, bi­ralık arpa ıslahı, mavi küfe dayanıklı Türk tütün çeşitlerinin yetiştirilme­si, İzmit Körfezi’ndeki artık suların su ürünlerine etkisinin incelenmesi v.b. bu projelerden bazılarıdır.

Tübütak’ın bilimsel ve teknik araştırma alanındaki en önemli giri­şimi, 1968’de Gebze’de kurulmasına başlanan Marmara Bölgesi Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü’dür. 750 hektarlık bir alanda kurulan enstitü, başlıca iki alanda çalışacak­tır: temel araştırma (matematik bi­limleri, yer ve uzay bilimleri, hayat bilimleri, madde bilimleri) ve endüstriyel araştırmalar (malzeme, elektronik, teknolojik sistemler, makine sanayii).

TÜBİTAK, bilim adamı yetiştirmek amacıyla lise, üniversite, yurt içi ve yurt dışı doktora bursları verir ve çeşitli eğitim çalışmaları (yarışmalar, yaz okulları ve kursları v.b.) yapar. Ayrıca 1966’dan beri bilim adamlarının çalışmalarını ödüllendirmek için bilim, teşvik ve hizmet ödülleri vermektedir. On yıl içinde kurumdan, bilim, teşvik ve hizmet ödülü almış olan bilim adamlarının ve araştırmacıların sayısı 50’yi aşkındır.

Tübitak yayınları
Türkiye’de bilimi popülerleştirmek ve insanları bilinçlendirmek amacı ile üç adet aylık popüler bilim dergisi (Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Meraklı Minik) ve yıllık yaklaşık 20 adet popüler bilim kitabı (Tübitak Popüler Bilim Kitapları) yayınlamaktadır.Ayrıca, doğrudan Türkiye’deki bilim camiasına hitap eden 12 adet hakemli (Bilimsel Dergi) çıkartmaktadır.

Yazar: kacgun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.