AÖF Çıkmış Sorular İle Sınavlara Hazırlık

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 1999 yılından itibaren sınavda sorulan sorularını derslere göre kendi resmi web sitesinde yayınlamaktadır. Açıköğretim fakültesi öğrencileri ise sitede yayınlanan AÖF Çıkmış Sorulara çalışarak, açıköğretim fakültesinin geçmiş yıllarda yayınlamış oldukları soruları şıkların yerlerine değiştirme ya da soruları aynen tekrarlı olarak sorma gibi uygulamalarından dolayı öğrenim görmüş oldukları dersleri kolaylıkla geçebilmektedirler.
Öğrencilerin Anadolu Üniversitesi’nin vermiş olduğu ders kitaplarına günlerce, haftalarca çalışma emeğine karşılık, geçmiş yıllarda çıkan soruları ve doğru şıklarını ezberleme yöntemini kullanmayı tercih etmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sisteminde ise 2012 yılından itibaren Adalet Programı, İlahiyat Bölümü gibi bölümlerde öncelikle kredili sisteme geçmiş, 2013 yılında ise öğrenim görülmekte olan tüm bölümlerde Kredili Sistem uygulamasına geçmiştir.

AÖF’nin kredili sisteme geçişinde fakülte derslerin bir kısmında 1 ve 2 gibi sonlarında numaralandırma yaparak ünite sayılarını eşit şekilde bölmüştür. Ancak bazı derslerde ders isimlerini ve konu müfredatlarını değiştirmişlerdir. Bu şekilde olan derslerde ise öğrenciler çıkmış sorular’a çalışmakta zorluk çekmektedirler. Açıköğretim Fakültesinin kendi internet sitesinde yayınladığı çıkmış sorular sınav oturum kitapçığı olarak yayınlanmakta, cevap anahtarları ise tüm oturumların yer aldığı bir liste halinde yayınlanmaktadır. Bu durum ise öğrencilerin çıkmış sorulara çalışma ve ders geçme durumlarında bir düşüşe neden olmaktadır. Öğrenciler dağınık vaziyette yayına sunulan çıkmış soruları düzenlemeye harcayacakları emek yerine internet üzerinden ders ders hazırlanmış kitapçıkları 1 TL, 2 TL gibi ücretlerle sipariş verme yöntemini tercih etmeye başlamıştır.

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin kredili sistemde çıkmış soruların ileriki yıllarda fazlalaşması sayesinde çıkmış sorulara rağbet daha bi artacağı kesindir. Şimdi ise öğrenciler çıkmış sorulara çalışmanın yanında, açıköğretim fakültesinin öğrencilere vermiş olduğu ders kitapçıklarının sonlarında bulunan hazırlık testleri, sıra sizde bölümlerinde yer alan sorulara birlikte çalışarak derslerde yarı yarıya bir başarı yakalayabilmektedirler.

Yazar: kacgun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.