Anasayfa SOSYAL GÜNLER İş sağlığı ve güvenliği haftası

İş sağlığı ve güvenliği haftası

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü | 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri ilk kez Çevrimiçi Düzenlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri, 4-6 Mayıs tarihleri arasında “Pandemi Sürecinde İSG’ de Etkin İşbirliği” temasıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Tema: “Pandemi Sürecinde İSG’ de Etkin İşbirliği”

35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının teması, “Pandemi Sürecinde İSG’ de Etkin İşbirliği” olacak. Etkinlikler, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilecek.

“Pandeminin İSG Çerçevesinde Çalışma Hayatına Etkileri”, “İSG’ de Etkili İletişim”, “İSG’ de Bilişim Uygulamaları”, “Acil Durum Yönetimi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku”, “Kamu’ da İSG”, “İSGGM’ nin Vizyonu”, “İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları”, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Teknik Yaklaşım ve Yöntemler” “Pandemide Güçlü İşbirliği ve İyi Uygulamalar” başlıklı oturumlarda, uzman kurum ve kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek.

Ayrıca, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Otoritelerinden yöneticilerin konuk olacağı “Küresel Zorluklar, Küresel Çözümler: Pandemide İşyerlerinde Sağlık ve Güvenliğin Tesis Edilmesi” başlıklı uluslararası bir panel gerçekleştirilecek.

”Pandemi nedeniyle iptal edilen 10.Uluslarası İSG Kongresi” nde “Güçlü İletişim, Güvenli İşyeri” temasıyla alınan başvurular neticesinde ödüle hak kazananlar açıklanacak, ayrıca geleneksel hale gelecek olan “Türkiye’nin İSG Ödülleri” nin tanıtımı yapılacak.

10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi hazırlıkları esnasında ülkemizin güzide kurum ve kuruluşlarının iyi uygulamalarının birbiriyle yarıştığı bir de ödül töreninin yer alacağı etkinlikte, geleneksel hale dönüştürülecek olan “Türkiye’nin İSG Ödülleri” nin tanıtımı da gerçekleştirilmiş olacak.

Her yıl yerli ve yabancı 3 bin 500’e yakın katılımcının takip ettiği programda, 45 konuşmacı deneyimlerini paylaşacak.

10 oturum ve bir uluslararası panele ek olarak 9 sanal salonda “Uzmanlarımız Sizlerle” etkinlikleri düzenlenecek.

Katılımcılar, 4-6 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek olan programın detaylarına ve kayıt linkine isghaftasi.ailevecalisma.gov.tr adresinden ulaşabilecek Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğini önceleyen etkinliklere isteyen herkes katılabilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, 2001 yılından itibaren bir adım daha ileriye taşınarak iki yılda bir uluslararası düzeyde İSG Kongreleri, şeklinde gerçekleşiyordu. 2020 yılında hazırlıkları tamamlanan 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, koronavirüs salgını nedeniyle önce ileri bir tarihe ertelenmiş ardından da iptal edilmişti.

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

Ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arası “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” olarak kutlanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çeşitli sempozyum ve toplantılarla ülkemizde “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincinin geliştirilmesi ve iş kazalarını önlemeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunulmaktadır.

Çalışma hayatının en önemli konularından biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusu tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak bir sorundur. Çünkü bu konudoğrudan insan sağlığı ve hayatı ile ilgilidir ve hiçbir şey insandan daha değerli değildir.

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının yüzde %98’i, meslek hastalıklarının yüzde %99’u önlenebilir iken; gerekli önlemler alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı birçok insan hayatını kaybetmektedir.

İşyerlerinde önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği anlayışı ile hareket edilerek, tüm süreçlerde birinci önceliğin İş Sağlığı ve Güvenliğine verilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması mutlaka sağlanmalıdır.

Bu sene 31. düzenlenecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının çalışma hayatına olumlu katkılar sağlamasını diliyorum.

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

İl Sağlık Müdürü

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kutlu Olsun!

Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insani haklardan biridir. İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır.

ILO rakamlarına göre; Dünyada 1,2 milyarı bayan olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunmakta. Dünyada; her 15 saniyede 1, her gün yaklaşık 6 bin işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı hayatı sonlanmaktadır.

Dünyada çalışma barışını, çalışanların iş ve sosyal hayatlarını, ülke ve bölge ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen iş kazaları ve meslek hastalıkları, 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kamu ve özel sektör ayırımı gözetmeksizin bütün çalışanlar kanun kapsamına alındı. Bu kanun ile iş sağlığı ve güvenliği disiplinine küresel bir farkındalık kazandırıldı.

Günümüzde, iş sağlığı ve güvenliği konusu; ilgili tarafların ortak çabası ile modern nitelikte önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir sistem yaklaşımı olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle konunun önemini kamuoyuna duyurmak için 1987 yılından buyana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği haftası teşvik etmeyi hedefleyen yeni bilgi ve uygulamaların paylaşılması İSG alanındaki bilgilerin geliştirilmesi, stratejilerin ve iyi uygulamaların geliştirilmesi için bir platform oluşturmak adına çok önemli haftadır.

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanan bu günlerde, bu haftanın Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamını hep beraber paylaşmak dileğiyle..

 

Yorum Yaz