Anasayfa DİNİ GÜNLER Aşure günü eve kaç çeşit erzak alınır

Aşure günü eve kaç çeşit erzak alınır

Aşure günü kaç çeşit erzak alınır? Aşure günü alışveriş yapmak bereketi arttırır mı?

Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine dair bir inanış vardır. Bu görüşün doğru olup olmadığına dair bazı görüşler bulunuyor. Peki, Aşure günü bereket için ne alınır? Aşure günü kaç çeşit erzak alınır? Aşure günü alışveriş hangi alışverişler yapılır? İşte detaylar haberimizde…

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen aşure gününde yapılan alışverişin kişinin rızkına ve geçimine bereket vereceği düşünülmektedir. Halk arasında inanca göre, Aşure Günü eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

Aşure günü alışverişinde genellikle evde en çok kullanılan malzemelerden; Şeker, tuz, pirinç, bulgur ve çay gibi malzemeler tercih edilir.

Aşure gününde temel ihtiyaçlar ve aşure tatlısında kullanılabilecek bakliyatların alınması tavsiye ediliyor. Aşure, temel olarak; su, buğday, arpa, nohut, fasulye, pirinç, toz şeker kullanılarak yapılıyor.

Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine, o gün gusül abdesti alanların bir yıl boyunca hasta olmayacağına dair herhangi bir ayet, hadis, sahabe veya tabiin uygulaması bulunmamaktadır. Bunlar halk arasında yaygın; ama herhangi bir mesnedi olmayan inanışlardır. Herhangi bir dini değerleri yoktur.

Beyhakî ve Taberânî’de Aşure günü ailesine karşı cömert olanlara Allah’ın da yıl boyu cömert davranacağına dair bir hadis rivayet edilmektedir. Bu rivayetin tüm senetleri zayıf yollarla nakledilmiştir. İmam Suyûtî, “bu zayıf yolların hepsi birbirini destekler ve hadisi kuvvetlendirir” dese de İmam Zerkeşî bu rivayet hakkında “aslı yoktur, bu söz Muhammed b. el-Münteşir’e aittir.” demiştir. (Bkz: Aliyyu’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa, s: 345-346, hadis no: 532; Sehâvî, Mekâsıdü’l-Hasene, s: 504-505, hadis no: 1193; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c: 2, s: 283-284, hadis no: 2642)

Zayıf da olsa nakledilen bu hadisten aşure gününde alışveriş yapmanın bereket getireceği sonucuna varılamaz.

Muharrem ayının onuncu günü, ev halkına genişlik getirmeyi teşvik eden bir hadis vardır. Bu hadis de farklı rivayetlerle gelmiştir. Hiçbir rivayeti sahih değildir. Sahih olmaması da bu hadisten yola çıkarak, ‘Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize böyle bir emri vardır’ dememizi engellemektedir.

Aşure Günü Eve Fazla Erzak Almanın Bereketi

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, 10 Muharrem gününe denk gelen Aşure gününde fazla erzak almanın bereketini anlatıyor.

Aşure, temel olarak; su, buğday, arpa, nohut, fasulye, pirinç, toz şeker kullanılarak yapılır. İçine ceviz, fındık, çam fıstığı, badem, kayısı, nar, susam, tarçın gibi kuruyemiş, meyve ve baharatlar eklenir. Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, 10 Muharrem gününe denk gelen Aşure gününde eve fazla erzak almanın bereketini anlatıyor.

10 Muharrem günü, fazla erzak almanın bereketiyle ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun (o kişinin) rızkına bolluk ihsân eder.”(Taberânî, Evsat, IX, 121, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

Demek ki evimize rızkımızı bugün daha fazla almalıyız ki bugünün bereketinden bütün sene istifâde edelim.

Câbir (r.a.) bu rivâyetle alâkalı olarak;

“–Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk.” buyuruyor.

Yine İbn-i Uyeyne de:

“–Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik.” (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, VI, 306)

Demek ki o zaman çocuktu, uzun bir müddet tecrübe ettik, bunun bereketini gördük buyuruyor.

Demek ki -inşâallah- bu 10 Muharrem’de de evimizin rızkını biraz daha geniş tutalım -inşâallah-. Bütün sene -inşâallah- onun bereketini görelim -inşâallah- Rabbimiz’in lûtfuyla -inşâallah-.

Yorum Yaz