Anasayfa » Dua » Evlenmek İçin Dua…Hayırlı Eş Duası…İzdivaç Duası…Koca Bulma Duası

Evlenmek İçin Dua…Hayırlı Eş Duası…İzdivaç Duası…Koca Bulma Duası

Hayırlı eş ve evlilik duası! Yeni evlenecek olanlar için okunacak dua

İslam, Hz. Adеm’dеn Pеygambеr Efеndimizе (s.a.v) göndеrilеn tüm dinlеrin ortak adıdır. Bu gеrçеği ifâdе için Kur’ân-ı Kеrîm’dе: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyеt-i kеrîmеdе şöylе buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böylе bir dîn) aslâ kabul еdilmеyеcеk vе o âhırеttе dе zarar еdеnlеrdеn olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

 

Pеygambеr Efеndimiz (s.a.v) Cibril hadisindе “İslam Nеdir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına vе Muhammеd’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şеhâdеt еtmеn, namazı dosdoğru kılman, zеkâtı vеrmеn, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yеtirip imkân bulduğun zaman Kâ’bе’yi ziyârеt (hac) еtmеndir” buyurdular.

 

“İman Nеdir?” sorusuna “–Allah’a, mеlеklеrinе, kitaplarına, pеygambеrlеrinе, âhirеt gününе inanmandır. Yinе kadеrе, hayrına vе şеrrinе îmân еtmеndir” buyurdular.

 

İhsan Nеdir? Rasûlullah Efеndimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk еtmеndir. Sеn onu görmüyorsan da O sеni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnеt 16)

 

Kuran-ı Kеrim, Pеygambеr Efеndimizе (s.a.v) göndеrilеn ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi еmirlеri barındıran Kuran vе bеrabеrindе Efеndimizin (s.a.v) sünnеti tüm Müslümanlar için yol göstеrici rеhbеrdir.

 

Tüm insanlığa rahmеt olarak göndеrilеn örnеk şahsiyеt Pеygambеr Efеndimiz Hz. Muhammеd Mustafa (s.a.v) 23 sеnеlik nеbеvi hayatında bizlеrе Kuran vе Sünnеti miras olarak bırakmıştır. Nitеkim hadis-i şеriftе buyrulur: “Sizе iki şеy bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürеcе yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı vе Pеygambеrinin sünnеtidir.” (Muvatta’, Kadеr, 3.)

 

Tasavvuf; Cеnâb-ı Hakkʼı kalbеn tanıyabilmе sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhtеşеm vе muazzam bir ufka taşımanın diğеr adıdır. Tasavvuf’i yola girmеktеn gayе istikamеt üzеrе yaşayabilmеktir. İstikâmеt isе, Kitap vе Sünnеt’е sımsıkı sarılmak, ilâhî vе nеbеvî tâlimatları kalbî dеrinliklе idrâk еdip onları hayatın hеr safhasında vеcd içindе yaşayabilmеktir.

 

Dua, Allah Tеâlâ ilе irtibatta bulunmak; O’na gönüldеn yönеlmеk, mеramını vâsıta kullanmadan arz еtmеk dеmеktir. Hadisi şеriftе “Bir şеy istеdiğin vakit Allah’tan istе! Yardım dilеdiğin vakit Allah’tan dilе!” buyrulmuştur. (Ahmеd b. Hanbеl, Müsnеd, 1/307)

 

Zikir, bütün tasavvufi tеrbiyе yollarında nеbеvi bir üsul vе еmanеt olarak dеvam еdеgеlmiştir. “…Bilеsiniz ki kalplеr ancak Allâh’ı zikrеtmеklе huzur bulur.” (еr-Ra‘d, 28) Zikir, açık vеya gizli şеkillеrdе, bеlirli adеtlеrdе, farklı tеrtiplеrdе yapılan önеmli bir еsastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah’ı hatırlamak farklı şеkillеrdе olabilir. Kur’an okumak, dua еtmеk, istiğfar еtmеk, tеfеkkür еtmеk, “еlhamdülillah” dеmеk, şükrеtmеk zikirdir.

 

İlim vе hâl kеlimеlеrindеn oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlüktе “durum bilgisi” dеmеktir. Bütün müslümanların dinî bilgi vе uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın vе müslümanlığın icaplarını yеrinе gеtirmеnin ön şartı durumundaki fıkhi tеmеl bilgilеr ilmihal diyе anılmıştır.

 

İslam vе İhsan wеb sitеsindе İslam, İman, İbadеt, Kuranımız, Pеygambеrimiz, Tasavvuf, Dualar vе Zikirlеr, İlmihal, Fıkıh, Hadis vе vb. konularda  güvеnilir kaynaklardan bilgiyе ulaşabilirsiniz.

Hayırlı eş ile yapılabilecek doğru bir evlilik, hem dünyayı hem de ahireti güzelleştirecek en güzel durumlardan biridir. Hayırlı bir evlilik gerçekleştirmek isteyen çiftlerin mutluluğu için dinimizde tavsiye edilen dualar vardır. Biz de sizler için hayırlı eş ve evlilik için tavsiye edilen duaları araştırdık. Peki hayırlı eş ve evlilik duası nedir? İşte mutlu ve huzurlu evlilik için okunacak dualar…

Dinimiz üzere evlenip hayırlı bir yuva kurmak isteyen çiftlerin Allah (c.c)’un rızasını gözeterek yapacakları evlilikte okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Zinadan ve haramlardan korunmak için özellikle de gençler için kalkan olan evlilik ile ilgili pek çok ayet ve hadis bulunmaktadır. İmanını garantiye almak isteyen kimseler için büyük bir kurtarıcı olan evlilikle ilgili “Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252) hadis-i şerifi mevcuttur. Bunun yanı sıra Kuran-ı Kerim’deki Rum suresinde geçen ayet-i kerimede “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/21) buyrulmaktadır.

Her hayırlı işin başı olan besmele-i şerif aslına baktığımızda duaların özüdür. Rahman ve Rahim isimlerinin bir arada zikredildiği ”Bismillahirrahmanirrahim” duası ile Allah’tan samimi ve içten şekilde istekler niyaz edilebilir. Evlenmeye karar veren çiftlerin hayırlı bir yuva kurmaları yolunda okuyabilecekleri bazı dua tavsiyeleri bulunmaktadır.

HAYIRLI EVLİLİK İÇİN OKUNACAK DUA! HAYIRLI EŞ İÇİN DUALAR…

Allah yolunda hayırlı bir evlilik gerçekleştirmek isteyenler için doğru eş seçimi çok önemlidir. Evlenileceği zaman karşı cinste bakılması gereken en öncelikli özellik güzel bir ahlaka sahip olmasıdır. İçinde Allah korkusu olan bir kişi kimseye zarar veremez. Daha sonrasında mal, mülk, makam ve aile yapısına bakılmalıdır. Eğer tüm kriterler dini ölçüler çerçevesinde ise o kişi üzerinde karar sabit kılınabilir ve örnek olarak şöyle dua edilebilir:

“Rabbim bu kısmetim hayırlı ise benim eşim olsun değil ise o kişiden beni soğut. Bu durum için seni vekil ediyorum ya Rabbim.”

Furkan suresi 74. ayeti​

 رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا…

Okunuşu: “…Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrete a’yunin vec’alna lil muttekine imama.

Anlamı: “…Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”

YENİ EVLENECEK KİMSEYE OKUNACAK DUA

Yuva kurma duası! Evlenecek kimselerin okuması gereken dua

Yuva kurma duası! Evlenecek kimselerin okuması gereken dua

 

Mutlu, huzurlu ve hem dünya hem ahirette olmak üzere iki cihan saadetiyle beslenerek devam ettirilmesi istenen evlilik için muhteşem bir dua mevcuttur. Rivayetlerden nakledilen bilgilere göre Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), yeni evlenen kimseleri tebrik edeceği zaman şu duayı okurmuş:

Okunuşu: Bâreka’llâhü leke ve bâreke aleyke ve ceme‘a beynekümâ fî hayr.

Anlamı: Allâh senin için bereketli kılsın ve bereketini dâim etsin. İkinizin arasını hayırla birleştirsin. (Tirmizî)

Evlenmek için okunacak dua

Evlenmek için okunacak dua

 

Allah (c.c)’un birbirinden güzel esmalarından olan 3 tanesi ile Haşr suresinin son 3 ayeti hayırlı evlilik için okunması tavsiye edilen zikirlerdendir. Besmele ile başlayan evlenme duasında daha sonra esmaların ve ayetlerin okunmasına geçilir. Her esmanın 7’şer kez zikredilirken ayetlerin de 1’er defa okunması önerilir.

El-Vedud esması “seven ve sevilmeye layık”

El-Cami esması “istediği varlığı, istediği zaman, istediği yerde toplayan”

El- Mucib esması ise “kullarının dualarına karşılık veren” anlamındadır.

Esma-ül Hüsna’dan bu isimlerin zikredilmesi Haşr Suresi’nin 22. ayetinin okunmasıyla beraber yapılması tavsiye edilir.

Haşr Suresi 22 ayet:

Huvallahullezi la ilahe illa huve, alimul gaybi veş şehadeh, huver rahmanur rahim.

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

O, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. O, Rahmeti Bol ve Kesintisiz olandır.

hayırlı evlilik duası

hayırlı evlilik duası

 

Güzel bir gusul abdesti alındıktan sonra Allah rızası için 6 rekat namaz kılınır. (Yatsıdan sonra kılınması önerilir.) Allah’a hamd eip Efendimize salatu selam getirdikten sonra 7 kez “Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.” okunur. Ardından Taha süresinin ilk 12 ayeti 21 defa okunur, yeniden salavat okunur ve istenen şey söylenir.

7 gün boyunca her vakit namazın bitiminde 7 kez “Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.” okunur. Taha suresinin 12 ayeti 21 defa okunur ve salavat çekilerek istek tekrarlanır.

Evlilik ve aile, hem dinimiz açısından içerisinde barındırdığı hikmeti ve ehemmiyetiyle hem de sosyal ve toplumsal yapının daima korunması/gelişmesinin sağlanması nedeniyle güçlü bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle evlilik dönemine erişen kadın ve erkekler; kısmetinin açılması, hayırlı ve salih bir müminle hayatını birleştirmek adına öncelikle dua ibadetine yönelip yüce Allah’a bu isteğini yürekten talep ederler.

Dinimiz de evlilik ve aile konusuna verdiği titizliğe ve hassasiyete istinaden evlenmek isteyen Müslümanların okuyabileceği en etkili dualar ve surelere yer yermiştir. Peki, tamamen İslam’ın gerektiği usül ve esaslara dayanarak hayırlı ve salih bir kısmetle Cenab-ı Hakk’ın izniyle sevdiğiyle evlenmek için okunacak dualar – sureler nelerdir ve kısmet açma duası nasıl okunur? İşte; birlik ve beraberlik duyguları eşliğinde mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir yuva kurmak için en tesirli ve hayırlı evlilik duası…

Nazar Duası! Kendine Arapça nazar duası okuma: Peygamber Efendimizin okuduğu esneten sureler…

Bekarlara Acilen Evlenmek İçin Okunacak Dualar!

Kısmet Açmak ve Yuva Kurmak İçin Tesirli Taha Suresi:

*Okunuşu:

  • Festebşirû bi bey’ıkumullezî bâya’tum bihî, ve zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).

*Anlamı:

O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır. Bu ayeti kerime hayırlı bir talip çıkana kadar günde 66 kere okunmalıdır.

Sıkıntı duası! Vesvese, korku ve ruhsal sıkıntı için okunacak dualar: Depresyonu bitiren sure

evlenmek için okunacak dualar

*Bu duayı her gün sabah namazının ardından 70 defa okuyan kişiler, Cenab-ı Hakk’ın izni keremiyle hayırlı bir eşle evleneceklerdir.

Sevdiğinle Evlenmek İçin Denenmiş Etkili ve Güçlü Dualar!

“Bismillahirrahmanirrahim

Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu la ilahe illa hüves semiul basir. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun. Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym. Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed. Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym.

İslamın Şartları ve İmanın Şartları maddeleri! İslamın beş şartı – İmanın altı şartı nelerdir?

Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn. Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed.Allahu la ilahe illa hüvel baisul varisu.Allahu la ilahe illa hüvel fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdülillahi rabbil alemiyn. Allahümme salli ala Muhammedinil fatihi ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn. Amin.”

Şifa duası! Hastalığın geçmesi için okunacak dua: Kuran’da geçen tesirli şifa ve sağlık duaları

kısmet açma duası

Hayırlı Kısmet İçin Okunabilecek Zikirler!

Evlenmek için günlük bir şekilde çekilmesinin son derece fayda sağlayacağı zikirlerin bulunmaktadır. Evlenmek isteyen müminlerin çekebileceği bu etkili zikirler arasında Yüce Rabbimizin 99 adet isminden biri olan Ya Fettah, Ya Habir ve Ya Vedud isimleri günlük olarak mümkün mertebede 5 vakit farz namazlarından sonra zikredilmelidir.

*Evlenemeyen kişiler Furkan suresi 74. ayeti okumalıdırlar. Allah’ın izniyle fayda göreceklerdir.

Okunuşu

  • “Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama.”

Anlamı

“Ve onlar ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl, derler.”

evlilik duası

Peygamber Efendimizin Hayırlı Evlenme Duaları:

*Okunuşu

  • Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ gurrate eğyunin vecğalnâ lilmüttegîn.

*Anlamı

Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyyetimizden göz aydınlığı olacak nesiller ihsan et. Ve bizleri takva sahibi kimsele yol göstericiler kıl.

*Okunuşu

  • Elhamdulillâhi Rabbil Ğalemîn. Ves salâtü ves selâmü ğalâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeğîn.

*Anlamı

Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salatü selam ve her türlü ihtiram Rasulümüz Muhammed (mustafa Sallallahu aleyhi veselleme ve onun ailesine ve yaranlarınadır.

Hayırlı Kısmet ve Evlilik İçin Okunacak Salavatlar:

  • “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tehullu biha ukdeti ve tüferricü biha kurbeti ve tekzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Bu salavatı her gün 51 kez okuyun. Yüce Allah’ın izniyle evlenmek isteyen Müslümanlara en kısa zamanda hayırlı evlilikler nasip eder.

evlenme duası

Yorum Yaz