Anasayfa DİNİ GÜNLER Rebiülevvel ayında çekilecek tesbihler

Rebiülevvel ayında çekilecek tesbihler

Rebi-ül Evvel Ayında Yapılması Tavsiye Edilen Tesbihatlar.

1-1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)
2-70-700 “Estağfirullah”
3-100-1000 kelime-i Tevhid
4-100-1000 İhlas-ı Şerif
5-40 defa “Ya Munkizel halka – “O helak olanların Kurtarıcısı”
6-100 defa “La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin

Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah…

En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel
ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler
*İki Rekat Sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

*Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi yapılması gerekenler

İki Rekat namaz kılınır. Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Rebiül- evvel duası okunur.

1-En az 100 defa salavat çok önemli

2-“Estağfirullah El Azim” 100 defa

3-“Lâ ilâhe illâllah, “100 defa

4-“Ya Ya munkizel halka ” (O ezilmiş ölümlerin kurtarıcısı) 40 defa

5- “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” 100 defa

6-İhlas suresi 100 defa

7-Yâ Latif 100 defa

8-Salaten Tüncina 40 defa

9- Ya hannân 100 defa

10-Ya mennân 100 defa

11- Ya Vedud 100 defa

Ayrıca fırsat buldukça aşağıdaki zikirleri okuyun

1) ” Sübhanım Allah, Sultanım Allah, Nebim Muhammed, Aleyhisselam.”

Bu şu anlama gelir: “Benim Sübhanım Allah’tır. Benim Sultanım Allah’tır. Benim Nebim Muhammed. Ona selam olsun. ”

2) “Ente allah ya celil ”

3)” Lâ gâlibe İllallah ” (Allah’tan başka Galip yoktur!)

Yorum Yaz