Hz. Hızır,Hızır (a.s) Kimdir? Hakkında Detaylı Bilgi

Kuran’da direkt olarak adı geçmemekle birlikte Keyf Suresinde bahsedilen Musa kıssasında geçen ledün ilmine sahip mübarek bir zattır.

Din ve tasavvuf bilginleri tarafından veli olarak ve insanlığı kurtaran biri olarak kabul edilir.Keyf Suresindeki kıssada Hz. Musa bir delikanlıyla 2 denizin birleştiği yere doğru yolculuğa çıkarlar.Aradıkları yere geldiklerinde yanlarında bulunan balık kaçar ama fark etmezler.Balığın kaçtığını farkedince balığın kaçtığı yere geri dönerler.Orada Allah’ın kendisine rahmet ve özel bir ilim verdiği kişi ile karşılaşırlar.Hızır olduğu düşünülen bu kişiden Hz.Musa kendisine bilgi öğretmesini talep eder.Hızır aleyhisselam bu bilgiye vakıf olacak kişinin çok sabırlı olması gerektiğini kendisinin bu sınavı geçemeyeceğini söyler.Ancak Hz.Musa çok ısrar eder ve hiç soru sormayacağına dair söz verir.Bunun üzerine bilge kişiyle beraber yola koyulurlar.Bir gemiye binerler ama Hızır (a.s) gemiyi delerek zarar verir.Hz.Musa buna anlam veremediği için sabredemeyip soru sorar.Ancak Hızır(a.s), Hz.Musa’ya isterse kendisinden ayrılabileceğini söyler.Sonra yola devam ederler.Hızır (a.s), karşılarına çıkan bir çocuğu öldürür.Hz.Musa haksız yere nasıl bir cana kıyarsın diye karşı çıkar.Hz.Hızır , yine aynı cevabı verir, yola devam ederler.Bir kasabaya gelirler ama kasaba halkı onlara kötü davranır.Hızır(a.s) oradan ayrılırken yıkık bir duvarı düzeltip sağlamlaştırır.Hz.Musa yine dayanamayıp niçin kendilerine kötü davrananlara böyle yardımda bulunduğunu sorar.O zaman Hızır(a.s) , sabır göstermediği için ayrılmalarının vaktinin geldiğini söyler ve sorularına cevap verir.
Denizde iyi gemilere el koyan korsanlarolduğu için bindikleri gemiyi kusurlu gösterdiğini  böylece korsanların onları bırakacağını söyler.Küçük çocuğun ailesinin inançlı olduklarını ama çocuğun onları ilerde inkar yoluna götüreceğini, Allah’ın onlara daha sonra başka bir hayırlı evlat vereceğini söyler.Yıkık duvarın altında ise 2 öksüz çocuğa ait bir define olduğunu  onlar büyümeden başkaları almasın diye duvarı tamir ettiğini söyler.

Yazar: kacgun